ING BANK ŚLĄSKI

Zmiany w wysokości depozytu zabezpieczającego

27 marca 2020 r.
Od tego dnia wymagamy depozytu zabezpieczającego w wysokości 120% depozytu wymaganego przez KDPW_CCP dla wszystkich rodzajów kontraktów. Depozyt intraday równa się 100% depozytu wymaganego przez KDPW_CCP. Przykładowo dla kontraktu na WIG20 depozyt KDPW = 10%. Wymagany standardowy depozyt przez Biuro to 12%, a intraday 10%.

13 marca 2020 r.
KDPW_CCP zrównał depozyt intraday z depozytem standardowym i podniósł wysokość wymaganych depozytów dla wszystkich kontraktów terminowych.

Warianty depozytów

Dla kontraktów terminowych na WIG20

Intraday

Depozyt KDPW_CCP 2,6%
Depozyt Biura 3,55%
50% depozytu standardowego (7,1%)
Wartość depozytu dla 1 pozycji 1 420 zł
2000 pkt. x 3,55% x 20 (mnożnik)
Maksymalna ilość pozycji w przykładzie 3 kontrakty
Zysk/strata przy zmianie kursu o 10 punktów 600 zł (+/- 14,10%)
2 kontrakty x 10 pkt. x 20 (mnożnik)

Standardowy

Depozyt KDPW_CCP 7,1%
Depozyt Biura 7,1%
 
Wartość depozytu dla 1 pozycji 2 840 zł
2000pkt. x 7,1% x 20(mnożnik)
Maksymalna ilość pozycji w przykładzie 1 kontrakt
Zysk/strata przy zmianie kursu o 10 punktów 200 zł (+/- 7,00%)
1 kontrakt x 10pkt. x 20(mnożnik)

Założenia porównania:
Pieniądze Klienta: 5 000 PLN, kurs kontraktu terminowego na WIG20: 2000 pkt, depozyt KDPW na dzień 26.04.2018 r.

Dodatkowe informacje

Depozyt Intraday

Dla wybranych pozycji na kontraktach terminowych Klient może wnosić i utrzymywać depozyt zabezpieczający w wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego intraday (Pozycje intraday), który jest niższy od właściwego depozytu zabezpieczającego.

Klient może dokonać otwarcia Pozycji intraday, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w zleceniu, pod warunkiem zawarcia z Biurem Maklerskim stosownej Umowy w tym zakresie.

Zlecenia otwierające Pozycje intraday mogą być składane tylko z ważnością WDC (ważne do czasu) do godz. 16:30 na bieżącą sesję.

Klient zobowiązany jest zamknąć Pozycje intraday do godz. 16:30 na sesji, na której zostały otwarte lub uzupełnić depozyt zabezpieczający dla tych pozycji do wysokości 100% właściwego depozytu zabezpieczającego. Po godzinie 16:30 Pozycje intraday traktowane są jak pozycje wymagające wniesienia depozytu w wysokości 100% właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW_CCP (Izba Rozliczeniowa).

Uzupełnienie depozytu

Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu, stanowiącego 100% właściwego depozytu zabezpieczającego lub wstępnego depozytu zabezpieczającego intraday określonych przez KDPW_CCP, Klient zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający.

Jeśli Klient nie uzupełni depozytu do godziny 8:30 w następnym dniu, po którym wystąpił spadek depozytu, Biuro Maklerskie zamyka interwencyjnie otwarte pozycje Klienta.

W przypadku konieczności uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości po zakończeniu sesji giełdowej, informujemy Klientów o tym fakcie w sposób określony w dyspozycji:
- za pośrednictwem systemu internetowego
- za pośrednictwem SMS.

Zlecenia interwencyjne

Jeżeli w czasie trwania sesji nastąpi spadek depozytu zabezpieczającego poniżej poziomu 50% właściwego depozytu zabezpieczającego lub wstępnego depozytu zabezpieczającego intraday określonych przez KDPW_CCP, Biuro Maklerskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta w zawartej Umowie zamyka interwencyjnie otwarte pozycje w derywatach.

Biuro Maklerskie uwzględnia korzystną dla Klientów sytuację rynkową przy interwencyjnym zamykaniu niezabezpieczonych pozycji. Biuro Maklerskie po otwarciu sesji giełdowej w dniu następnym, uwzględni niezrealizowane zyski z otwartych pozycji wg bieżącego kursu.

Jak skorzystać?

Na Koncie Maklerskim

Usługę uruchomisz w bankowości internetowej

Zaloguj się

Masz pytania?

Zadzwoń na infolinię:
801 127 301
Koszt połączenia wg stawek operatora