Kontrakty terminowe

 • Zarabiaj na wzrostach i spadkach indeksów, akcji, walut
 • Zwiększ efekty swojej inwestycji dzięki dźwigni finansowej (przy zwiększonym ryzyku)
 • Dostępne przez konto maklerskie

Mam konto maklerskie

Usługę uruchomisz w module Makler
w zakładce Konto > Wnioski

Zaloguj się


Nie mam konta maklerskiego

Otwórz konto maklerskie

Informacje o koncie maklerskim

 

WIG20 – indeks 20 największych spółek

mWIG40 – indeks 40 średnich spółek

Największe spółki z GPW:

 • Allegro
 • CD Projekt
 • KGHM
 • PKO BP
 • Lotos
 • JSW
 • i dużo innych

Pary walutowe:

 • EUR do PLN
 • USD do PLN
 • GBP do PLN
 • CHF do PLN

Jak działa kontrakt terminowy

1

Wybierasz kontrakt

Prognozujesz, czy instrument bazowy zyska, czy straci.

Więcej

2

Wpłacasz depozyt zabezpieczajacy

Jest to część wartości kontraktu terminowego.

Więcej

3

Korzystasz z dźwigni

Dzięki niej możesz więcej zarobić, ale też szybciej stracić.

Więcej

4

Codziennie rozliczamy kontrakt

Zysk dopiszemy do Twojego konta, a jak stracisz – uzupełniasz depozyt.

Więcej

Jeżeli prognozujesz wzrost wartości instrumentu bazowego – kupujesz kontrakt, czyli zajmujesz długą pozycję.

Jeżeli prognozujesz spadek wartości instrumentu bazowego – sprzedajesz kontrakt, czyli zajmujesz krótką pozycję.

Przykład liczenia depozytu

 • Wartość WIG20: 1500 pkt
 • Mnożnik 1 pkt: 20 zł
 • Wartość kontraktu: 30 000 zł

Depozyt zabezpieczający: 30 000 zł * 10% * 120% = 3 600 zł

Wartość kontraktu jest wyższa niż twój depozyt. Możesz więcej zarobić, ale też szybciej stracić – nawet więcej niż wielkość depozytu.

Przykład:

 • Depozyt zabezpieczający: 10%
 • Dźwignia: 10

Jeżeli kurs instrumentu bazowego zmieni się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami o 5%, zyskujesz 50%.
Jeżeli  kurs zmieni się negatywnie o 5%, stracisz 50% swojego kapitału.

Kontrakty rozliczamy codziennie. 

Otwartą pozycję w kontrakcie terminowym możesz trzymać dłużej lub zamknąć podczas jednej sesji. Zapłacisz wtedy niższą prowizję za daytrading.

 

Wiedza o kontraktach terminowych

Przydatne informacje

Zmiana od 27 marca 2020 r.

Od tego dnia wymagamy depozytu zabezpieczającego w wysokości 120% depozytu wymaganego przez KDPW_CCP dla wszystkich rodzajów kontraktów. Depozyt intraday równa się 100% depozytu wymaganego przez KDPW_CCP. Przykładowo dla kontraktu na WIG20 depozyt KDPW = 10%. Wymagany standardowy depozyt przez Biuro to 12%, a intraday 10%.

Zmiana od 13 marca 2020 r.

KDPW_CCP zrównał depozyt intraday z depozytem standardowym i podniósł wysokość wymaganych depozytów dla wszystkich kontraktów terminowych.

Depozyt intraday to obniżony depozyt dla pozycji zamykanych tego samego dnia. Dla kontraktów terminowych na WIG20 i mWIG40 możesz wnosić i utrzymywać depozyt zabezpieczający w wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego intraday (Pozycje intraday), który jest niższy od właściwego depozytu zabezpieczającego.

 • Możesz otworzyć pozycję intraday – zaznacz odpowiednią opcję w zleceniu.
 • Zlecenia, które otwierają pozycje intraday możesz składać tylko z ważnością WDC (ważne do czasu) do godz. 16:30 na bieżącą sesję.
 • Musisz zamknąć pozycje intraday do godz. 16:30 na sesji, na której zostały otwarte lub uzupełnić depozyt zabezpieczający dla tych pozycji do wysokości 120% właściwego depozytu zabezpieczającego.
 • Po godzinie 16:30 pozycje intraday traktowane są jak pozycje wymagające wniesienia depozytu w wysokości 120% właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW_CCP (Izba Rozliczeniowa).


Warianty depozytów dla kontraktów terminowych
 

 

Depozyt Intraday

Depozyt Standardowy

Klasa instrumentów

Indeks WIG20 i mWIG40
najbliższa wygasająca seria

Indeksy, akcje, waluty
na wszystkie dostępne serie

Depozyt Biura

100% KDPW_CCP

120% KDPW_CCP

Wartość depozytu dla 1 pozycji (przykład)

4 000 zł (niższy depozyt)
2000 pkt. x 10% x 20 (mnożnik)

4 800 zł
2000 pkt. x 7,1% x 20 (mnożnik)

Typ ważności zlecenia

Ważne do godz. 16:30, na bieżącą sesję

Bez ograniczeń

Wykorzystanie Depozytu Intraday umożliwia otwarcia większej liczby kontraktów w porównaniu do Depozytu Standardowego.

Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 120% właściwego depozytu zabezpieczającego lub wstępnego depozytu zabezpieczającego intraday określonych przez KDPW_CCP, musisz uzupełnić depozyt zabezpieczający.

Jeśli musisz uzupełnić depozyt zabezpieczający do wymaganej wysokości po zakończeniu sesji giełdowej, poinformujemy Cię o tym SMS-em lub wiadomością w Maklerze.

Jeśli nie uzupełnisz depozytu do godziny 8:30 w następnym dniu, po którym wystąpił spadek depozytu, zamkniemy interwencyjnie otwarte przez Ciebie pozycje.

Jeżeli w czasie trwania sesji wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu 50% właściwego depozytu zabezpieczającego lub wstępnego depozytu zabezpieczającego intraday określonych przez KDPW_CCP, zamkniemy interwencyjnie Twoje otwarte pozycje. Wcześniej wyślemy Ci SMS-a z taką informacją.
 

 • Uwzględnimy korzystną dla Ciebie sytuację rynkową przy interwencyjnym zamykaniu niezabezpieczonych pozycji.
 • Po otwarciu sesji giełdowej kolejnego dnia uwzględnimy niezrealizowane zyski z otwartych pozycji wg bieżącego kursu.

Daytrading – kupno i sprzedaż tego samego instrumentu w tym samym dniu. Np. otwierasz pozycję w kontrakcie terminowym i zamykasz tę pozycję w tym samym dniu. Od zlecenia, którym zamykasz pozycję otwartą w tym samym dniu naliczamy niższą prowizję. Dotyczy to kontraktów terminowych na indeks. Prowizja to 6 zł (przez internet) i 8 zł (przez telefon).

Przykład:

 • Kupujesz 1 kontrakt FW20Z20 – płacisz 9 zł prowizji.
 • Sprzedajesz na tej samej sesji kontrakt FW20Z20 – płacisz 6 zł prowizji.

Prowizję korygujemy po sesji.

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biuro Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biuro Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.

Usługi, których opisy zamieszczamy na tej stronie, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz utracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy. Możesz też ponieść stratę wyższą od kwoty, którą zainwestujesz.

Jako klient podejmujesz decyzje na własne ryzyko, samodzielnie też decydujesz o danej transakcji.