ING BANK ŚLĄSKI

Dlaczego warto inwestować w obligacje skarbowe


Bezpieczeństwo1

Gwarantem zainwestowanych pieniędzy jest Skarb Państwa, który emituje obligacje skarbowe.
 


Możliwość wyboru

Możesz wybrać obligacje o zmiennym oprocentowaniu, które dostosowują się do warunków na rynku lub obligacje o stałym oprocentowaniu – wtedy z góry wiesz, ile zarobisz.


Automatyczny wykup

Na koniec okresu inwestycji Skarb Państwa wykupi obligacje, a pieniądze trafią na Twoje konto maklerskie.


Nominał 1000 zł

Taką wartość osiągnie na koniec okresu inwestycji każda obligacja, którą kupisz.
 

 

Jak inwestować w obligacje

Jak działają obligacje skarbowe

Na podstawie obligacji skarbowej ze stałym, rocznym oprocentowaniem 0,75% i datą wykupu w kwietniu 2025 (PS0425), zakupionej 1 czerwca 2020 r.2

1

Kupujesz

1 czerwca 2020 r. koszt zakupu jednej obligacji na giełdzie wyniósł 1 009,81 zł

Co zawiera ta kwota

2

Czekasz

Inwestor trzyma obligacje do wykupu i otrzymuje co roku odsetki

Ile pieniędzy dostaniesz

3

Zarabiasz

25 kwietnia 2025 r. Skarb Państwa wykupuje każdą obligację za jej wartość nominalną 1 000 zł

Podsumowanie inwestycji

Wyliczenia opierają się na liście emisyjnym i danych rynkowych.

Koszt obligacji w chwili zakupu zawierał:

 • 1008 zł – cena obligacji na giełdzie
 • 0,80 zł – narosłe odsetki, za rozpoczęty okres odsetkowy
 • 1,01 zł – prowizja biura maklerskiego

Suma: 1 009,81 zł

Dodatkowe informacje:
W przykładzie nie został uwzględniony podatek od narosłych odsetek, który zapłaci inwestor.
Przykład uwzględnia prowizję 0,1% i nie uwzględnia minimalnej prowizji 3 zł.

Skarb Państwa wypłaca odsetki po każdym zakończonym okresie odsetkowym:

 • w kwietniu 2021 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2022 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2023 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2024 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2025 – 7,50 zł

Suma otrzymanych odsetek: 37,50 zł

W tym dniu inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej obligacji: 1 000 zł

Podsumowanie:

 • koszt zakupu obligacji: 1 009,81 zł
 • zwrot z inwestycji: 1 037,50 zł (w tym odsetki 37,50 zł)
 • zysk (przed opodatkowaniem): 27,69 zł

 

Obligacje skarbowe dostępne na giełdzie

Obligacje skarbowe kupisz przez konto maklerskie

 

Konto w wariancie elastycznym

Gdy inwestujesz sporadycznie

Najczęściej
wybierane
Opłata miesięczna 0 zł
Prowizja od zleceń przez internet dla obligacji skarbowych
(do 31.12.2020 r.)
0,10%(min. 3 zł)
Prowizja od pozostałych zleceń przez internet 0,30%(min. 3 zł)
Dostęp do notowań (1 oferta) 0 zł

 

Jak otworzyć konto maklerskie

Jeśli jesteś naszym klientem

Otwórz je w Moim ING w wariancie elastycznym

Otwórz konto maklerskie teraz

 

Jeśli nie jesteś naszym klientem

Otwórz konto przez internet - bez wychodzenia z domu

Zobacz jak

 

Krok 1. Załóż online konto osobiste z bankowością internetową

Otwórz konto osobiste

Lub przez telefon, w aplikacji Moje ING. Tam możesz założyć konto na selfie.

Możesz też wpisać „Moje ING mobile” w wyszukiwarce sklepu z aplikacjami.

Krok 2. Otwórz konto maklerskie

W Moim ING przejdź do Oferty, wybierz Inwestycje i Konto maklerskie.

Otwórz konto maklerskie

Masz pytania? Zadzwoń: 801 127 3012 lub 32 357 00 322
Infolinia biura maklerskiego jest dostępna w dni robocze od 8:00 do 18:00

Koszt połączenia wg stawek operatorów
 

Przegląd ryzyka

Wiedza o obligacjach

 • Cena "brudna"

 • Cena czystaCena rynkowa

 • Emitent

 • List emisyjny

 • Narosłe odsetki

 • Nominał / Wartość nominalna

 • Obligacja Skarbowa

 • Odsetki

 • Okres odsetkowy

 • Oprocentowanie / Kupon

 • Rentowność

 • Stopa inflacji

 • Termin wykupu / Dzień wykupu

 • WIBOR 6M

Cena "brudna"

Tzw. "cena brudna" jest to cena czysta (cena rynkowa) powiększona o odsetki, które narosły od dnia ostatniej wypłaty odsetek. Taką cenę zapłacisz kupując obligacje skarbowe na giełdzie. 

Im więcej dni minęło od wypłaty ostatnich odsetek, tym więcej narosłych w tym czasie odsetek zapłacisz drugiej stronie transakcji.

W takiej sytuacji, przy kolejnej wypłacie odsetek, zostanie potrącony 19% podatek również od tych narosłych odsetek, które wypłaciłeś drugiej stronie transakcji.

Ten zapłacony podatek spowoduje, że Twój zysk będzie mniejszy.

Cena czysta Cena rynkowa

Cena czysta to cena jednej obligacji, którą płacisz kupując ją na giełdzie. Może być wyższa lub niższa od ceny nominalnej. Cena rynkowa to procent jej wartości nominalnej, która wynosi 1000 zł.

Na przykład: jeśli cena obligacji wynosi 99,90 to oznacza, że wartość jednej obligacji na giełdzie wynosi 999,00 zł.

Emitent

Instytucja, która emituje obligacje i zaciąga w ten sposób dług u osób, które takie obligacje kupują. Dla obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

List emisyjny

Dokument, który określa szczegółowe warunki emisji pojedynczej obligacji. Listy emisyjne są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Narosłe odsetki

Odsetki, które narosły od dnia ostatniej wypłaty odsetek. Odsetki narastają każdego dnia.

Nominał / Wartość nominalna

Wartość obligacji, od której liczone są wypłacane odsetki. Jest to równocześnie wartość obligacji, którą Skarb Państwa musi zwrócić przy wykupie obligacji.

Obligacja Skarbowa

Jest to tzw. dłużny papier wartościowy, emitowany przez Skarb Państwa, który jest reprezentowany przez Ministra Finansów.

Skarb Państwa sprzedając obligacje, pożycza w ten sposób określoną kwotę od osób, które je kupują. Zobowiązuje się je zwrócić w ustalonym terminie przez wykup obligacji i zapłacenie odsetek.

Odsetki

Twój przychód z inwestycji w obligacje skarbowe. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej obligacji skarbowych, czyli od kwoty 1000 zł. Odsetki wypłaca emitent, czyli Skarb Państwa. Odsetki są wypłacane na Twoje konto maklerskie.

 

Okres odsetkowy

Okres, w którym za posiadanie obligacji skarbowej są wypłacane odsetki. Dla obligacji skarbowych może to być pół roku lub rok. To oznacza, że jeśli posiadasz obligacje to odsetki będą wypłacane co pół roku lub raz na rok. Okresy odsetkowe są podane w liście emisyjnym dla każdej obligacji.

Oprocentowanie / Kupon

Oprocentowanie określa, jaką wielkość odsetek otrzyma klient od Skarbu Państwa za zakup obligacji skarbowych.

Rentowność

Zysk z inwestycji w obligacje skarbowe w skali roku. Na wysokość rentowności ma wpływ oprocentowanie obligacji, cena zakupu obligacji, wysokość narosłych odsetek do dnia zakupu i termin do wykupu. Przy wyliczaniu rentowności zakłada się dalsze inwestowanie otrzymanych odsetek. W związku z powyższymi czynnikami, wynik Twojej inwestycji może się różnić.

Stopa inflacji

Procentowa zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Termin wykupu / Dzień wykupu

Termin, w którym Skarb Państwa zwraca nabywcom obligacji pieniądze wraz z pozostałymi, narosłymi odsetkami.

WIBOR 6M

6-miesięczna stopa referencyjna, po jakiej banki działające w Polsce są gotowe udzielić pożyczek innym bankom. WIBOR 6M jest często bazą dla oprocentowania kredytów.

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biura Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.

Usługi, których opisy zamieszczamy na tej stronie, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz utracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy.

Podany przykład służy wyłącznie zilustrowaniu zasad działania obligacji i nie stanowi rekomendacji zakupu.

Jako klient podejmujesz decyzje na własne ryzyko, samodzielnie też decydujesz o danej transakcji.