OTP Trader i odroczona płatność

 • Pieniądze na zakup akcji z listy przygotowanej przez Biuro Maklerskie
 • Limit odroczonej płatności ustalany na podstawie aktywów na koncie maklerskim
 • Bez opłat za usługę
 • Prosta aktywacja usługi w Moim ING
 • OTP Trader i odroczona płatność są dostępne przez konto maklerskie

Jestem klientem

Otwórz konto maklerskie w Moim ING w wariancie elastycznym

Otwórz konto maklerskie
 


Nie jestem klientem

Zacznij od założenia konta osobistego z bankowością internetową

Otwórz konto osobiste

Możesz założyć konto na selfie, przez telefon, w aplikacji Moje ING mobile.

 

Następnie otwórz konto maklerskie

Szczegóły usługi OTP Trader

Wysokość dźwigni

Do 500% wartości posiadanych aktywów

Okres spłaty zobowiązania

2 dni

Prowizja od transakcji odwrotnych

0,15%
Obowiązuje do dnia rozliczenia transakcji w D+2

Odsetki za nieterminową spłatę 5,6% w skali roku (stan na 9 lutego 2021) – wysokość wynika z Kodeksu Cywilnego (tzw. ustawowe odsetki za opóźnienie)

Warto wiedzieć

Zależy on od wartości akcji i ilości pieniędzy, które mogą stanowić zabezpieczenie limitu – w wersji OTP Trader to 500% Twoich aktywów.

Listę papierów, które są brane pod uwagę przy wyliczaniu limitu znajdziesz poniżej, sekcji Dokumenty.

Radzimy nie wykorzystywać pełnej dźwigni i rozsądnie korzystać z jej wysokości.

 • Przy zakupie akcji – standardowa prowizja
 • Przy sprzedaży akcji – prowizja niższa od standardowej – 0,15% (min. 3 zł).
  W chwili składania zlecenia zostanie pobrana kwota standardowa wynikająca z tabeli. Na koniec dnia sprawdzimy, które transakcje kwalifikują się do obniżonej stawki i zwrócimy różnicę.
 • Jeżeli spóżnisz się ze spłatą limitu OTP, zapłacisz ustawowe odsetki za opóźnienie
 • Jeżeli sprzedaż akcji odbędzie się w sposób interwencyjny, przez pracownika Biura Maklerskiego, prowizja za sprzedaż wyniesie 1,5% (do kwoty 50 000 zł) lub 0,7% (dla kwot powyżej 50 000 zł) – min. 10 zł.

Przykład:

 • Kupujesz na OTP w poniedziałek. Rozliczenie tej transakcji wypada w środę (D+2).
 • Środa to ostatni dzień, w którym musisz sprzedać te papiery. Rozliczenie tej transakcji nastąpi w piątek.
 • Za czwartek i piątek zostaną naliczone odsetki.

Możesz uniknąć płacenia tych odsetek na dwa sposoby:

 1. Sprzedasz papiery wartościowe na tej samej sesji, na której zostały zakupione. W tej sytuacji, sprzedaż zostanie rozliczona w tym samym dniu, w którym rozliczy się zakup.
 2. Wpłacisz na konto maklerskie, najpóźniej do środy, pieniądze w wysokości wykorzystanego limitu.

Odsetki naliczane są również za soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Papiery, które posiadasz, możemy sprzedać interwencyjnie w dwóch przypadkach:

 1. Zabraknie Ci zabezpieczenia wykorzystanego limitu w trakcie sesji.

  W trakcie sesji musisz mieć na koncie maklerskim aktywa o wartości 110% wykorzystanego limitu, a 30 minut przed końcem sesji, poziom zabezpieczenia musi wynosić 120%. Jeśli poziom zabezpieczenia spadnie poniżej 110% powiadomimy Cię o tym SMS-em i możemy interwencyjnie sprzedać tyle akcji, aby zabezpieczenie wróciło do wymaganego poziomu.
 2. Jeżeli nie spłacisz swojego zobowiązania do dnia rozliczenia, to w kolejnym dniu sesyjnym sprzedamy interwencyjnie papiery wartościowe, aby spłacić zobowiązania.

W obu przypadkach, taka transakcja będzie obciążona wyższą prowizją niż, gdybyś sam sprzedał te papiery. Robimy to na podstawie Twojego pełnomocnictwa w aneksie OTP.

Warianty 0% i 30% różnią się od standardowego OTP Trader:

 • Poziomem dźwigni
  • 30% – musisz mieć 30% swojej gotówki do zlecenia
  • 0% –  nie musisz mieć swojej gotówki na pokrycie zlecenia.
 • Brakiem obniżonej prowizji przy sprzedaży papierów wartościowych
  • Obowiązuje standardowa prowizja wynikająca z Twojego wariantu konta maklerskiego.

Listę papierów wartościowych, które można kupować, korzystając z danego wariantu OTP, znajdziesz poniżej, w sekcji Listy instrumentów.

Możliwe scenariusze

Inwestor wykorzystał częściowo przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie nie wykorzystując posiadanej na koncie własnej gotówki.

Więcej

Inwestor wykorzystał w całości przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie nie wykorzystując posiadanej na koncie własnej gotówki.

Więcej

Inwestor wykorzystał częściowo przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie kupując za całą gotówkę akcje spoza listy OTP, które nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego kredytu.

Więcej

Inwestor wykorzystał w części przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie kupując za część własnej gotówki akcje spoza listy OTP, które nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego kredytu.

Więcej

Inwestor wykorzystał w całości przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie kupując za własną gotówkę akcje spoza listy OTP, nie stanowiące zabezpieczenia wykorzystanego kredytu.

Więcej

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

801 127 301 lub 32 357 00 32
8:00 - 18:00 w dni robocze


Spotkaj się z naszym specjalistą w oddziale

Umów wizytę