OTP Trader - Scenariusz 1

Założenia

Jesteś inwestorem, który:

  • nie posiada akcji na rachunku
  • ma 10 000 zł własnej gotówki.

Etap 1

Na podstawie posiadanych aktywów (gotówka + akcje z listy) biuro nalicza Ci maksymalny limit należności do dyspozycji pod kupno akcji z listy OTP w wysokości 50 000 zł.

Limit określiliśmy na podstawie posiadanej gotówki w wysokości 10 000 zł. Na rachunku OTP Trader obowiązuje dźwignia finansowa (5-krotność środków własnych inwestora). Przyznany limit pod kupno akcji z listy OTP wynosi 50 000 zł.

Etap 2

Kupujesz akcje z listy OTP o wartości 40 000 zł za przyznany limit OTP.

Kupno akcji zmniejsza limit pozostały do wykorzystania do poziomu 10 000 zł (50 000 - 40 000).

Etap 3

Wartość zabezpieczenia na Twoim rachunku po zrealizowaniu zlecenia wynosi 50 000 zł.

Zabezpieczenie wartości wykorzystanego limitu to suma wartości akcji zakupionych za limit (40 000 zł) i niewykorzystanej gotówki na rachunku (10 000 zł).

Etap 4

Wymagany poziom zabezpieczenia na rachunku przy wykorzystaniu limitu OTP wynosi 48 000 zł.

Jeśli kupujesz akcje za limit OTP, musisz utrzymywać na rachunku zabezpieczenie na koniec sesji w wysokości 120% wykorzystanego limitu. Przy zakupie akcji o wartości 40 000 zł wartość zabezpieczenia nie może spaść poniżej 48 000 zł.

Poziom zabezpieczenia 125%

Etap 5

2 000 zł to kwota, którą możesz wypłacić lub kupić akcje spoza listy OTP (nie są one zabezpieczeniem wartości portfela).

2 000 zł to różnica pomiędzy wartością zabezpieczenia ustaloną w etapie 3 oraz wymaganym poziomem zabezpieczenia ustalonym w etapie 4. Te pieniądze możesz wypłacić lub zainwestować w akcje, które nie są na liście OTP.

Podsumowanie

W tym przykładzie udało Ci się wykorzystać częściowo przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP i zachować własną gotówkę na koncie, która częściowo (8 000 zł) była zabezpieczeniem wykorzystanego limitu.

W tym przypadku zabezpieczenie na rachunku wynosi 125% (50 000 / 40 000), czyli jest powyżej minimalnego progu 120%.