OTP Trader - Scenariusz 4

Założenia

Jesteś inwestorem, który:

  • nie posiada akcji na rachunku
  • ma 10 000 zł własnej gotówki.

Etap 1

Na podstawie posiadanych aktywów (gotówka + akcje z listy) biuro nalicza Ci maksymalny limit należności do dyspozycji pod kupno akcji z listy OTP w wysokości 50 000 zł.

Limit określiliśmy na podstawie posiadanej gotówki w wysokości 10 000 zł. Na rachunku OTP Trader obowiązuje dźwignia finansowa (5-krotność środków własnych inwestora). Przyznany limit pod kupno akcji z listy OTP wynosi 50 000 zł.

Etap 2

Kupujesz akcje z listy OTP o wartości 30 000 zł za przyznany limit OTP.

Kupno akcji zmniejsza limit pozostały do wykorzystania do poziomu 20 000 zł (50 000 - 30 000).

Etap 3

Jednocześnie decydujesz się kupić za kwotę 8 000 zł (własne środki) akcje spoza listy OTP.

Jeśli kupujesz akcje spoza listy za kwotę 8 000 zł, zmniejsza się poziom gotówki do 2 000 zł (10 000 - 8 000) oraz poziom zabezpieczenia, ponieważ akcje spoza listy nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego kredytu.

Etap 4

Wartość zabezpieczenia na Twoim rachunku po zrealizowaniu zleceń wynosi 32 000 zł.

Zabezpieczenie wartości wykorzystanego limitu to suma wartości akcji zakupionych za limit (30 000 zł) i niewykorzystanej gotówki na rachunku (2 000 zł).

Etap 5

Wymagany poziom zabezpieczenia na rachunku przy wykorzystaniu limitu OTP wynosi 36 000 zł.

Jeśli kupujesz akcje za limit OTP, musisz utrzymywać na rachunku zabezpieczenie na koniec sesji w wysokości 120% wykorzystanego limitu. Przy zakupie akcji o wartości 30 000 zł wartość zabezpieczenia nie powinna być mniejsza niż 36 000 zł.

Poziom zabezpieczenia 106,6%

Etap 6

0 zł to kwota, którą możesz wypłacić lub kupić akcje spoza listy OTP (nie są one zabezpieczeniem wartości portfela).

0 zł to różnica pomiędzy wartością zabezpieczenia ustaloną w etapie 4 oraz wymaganym poziomem zabezpieczenia ustalonym w etapie 5. Ponieważ różnica ta jest ujemna (-4 000 zł), nie możesz wypłacić pieniędzy ani kupić akcji spoza listy OTP.

Podsumowanie

W tym przykładzie udało Ci się wykorzystać częściowo przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP i kupić za własną gotówkę na koncie akcje spoza listy OTP, które nie są zabezpieczeniem wartości portfela.

W tym przypadku zabezpieczenie na rachunku wynosi 106,6% (32 000 / 30 000), czyli jest poniżej minimalnego progu 120%. W tej sytuacji należy uzupełnić poziom zabezpieczenia: wpłacić środki na konto maklerskie lub sprzedać akcje.

Wymagane działania

Musisz uzupełnić zabezpieczenie: wpłać gotówkę lub sprzedaj akcje (zmniejszy to wykorzystanie limitu).

Wariant 1

Wpłata 4 000 zł na konto maklerskie.

Wpłaczasz 4 000 zł na swoje konto, co zwiększa poziom zabezpieczenia do 36 000 zł, czyli do minimalnego poziomu przy założeniu niezmienionego wykorzystania limitu na poziomie 36 000 zł.

Wariant 2

Sprzedaż akcji zakupionych za limit w wysokości 20 000 zł, aby uzupełnić zabezpieczenie.

Sprzedajesz akcje kupione za limit o wartości 20 000 zł, jednocześnie zmniejsza się poziom wykorzystania limitu do 10 000 zł. Pozostała na rachunku gotówka (2 000 zł), jest wystarczającym zabezpieczeniem (120%) wykorzystanego limitu.

Wariant 3

Sprzedajesz część akcji kupionych za własną gotówkę w kwocie 4 000 zł, aby uzupełnienić zabezpieczenie.

Sprzedaż części akcji kupionych za gotówkę zwiększa wartość zabezpieczenia do 36 000 zł, czyli minimalnego wymaganego poziomu.