Surowce, indeksy zagraniczne, pary walutowe

 • Wybierasz spośród instrumentów notowanych na Giełdzie w Warszawie
 • Inwestujesz przez konto maklerskie - tak jak w akcje
 • Możesz zarabiać na wzrostach i spadkach cen na rynku

Mam konto maklerskie

Przejdź do modułu Makler, wybierz „Zlecenia”, a następnie „Złóż zlecenie”.

Zaloguj się


Nie mam konta maklerskiego

Otwórz konto maklerskie

Informacje o koncie maklerskim

 

Surowce

 • Ropa naftowa
 • Gaz ziemny
 • Złoto
 • Srebro
 • Platyna
 • Pallad.

Indeksy zagraniczne

 • DAX (Niemcy)
 • S&P500, NASDAQ, Dow Jones (USA)
 • Euro Stoxx 50 (Europa)
 • Nikkei (Japonia).

Pary walutowe

 • EUR/PLN
 • EUR/USD
 • USD/PLN
 • GBP/PLN.

Dlaczego warto inwestować przez konto maklerskie

W surowce, indeksy zagraniczne i pary walutowe możesz inwestować na polskiej Giełdzie przez swoje konto maklerskie lub poprzez giełdy zagraniczne. Zobacz różnice w tabeli poniżej.

  Giełda w Warszawie Rynki zagraniczne
Waluta transakcji PLN Waluta obca lub przewalutowanie PLN
Dostęp do notowań (1 oferta) 0 zł Brak notowań lub od 0 zł do kilkuset złotych miesięcznie
Koszty transakcyjne Prowizje takie same jak dla rynku akcji Prowizje takie same lub wyższe niż dla rynku akcji
Godziny handlu Takie same jak na rynku polskim Składanie zleceń 24h, ale transakcje w godzinach pracy danej giełdy
Regulacje i podatki Takie same jak na rynku polskim Obowiązujące w kraju, w którym dokonujesz transakcji

 

Jak otworzyć konto maklerskie

1

Zostań naszym klientem

2

Otwórz konto maklerskie w wariancie elastycznym

3

Korzystaj z konta

Inwestujesz powyżej 10 000 zł miesięcznie?

Pomyśl o koncie w wariancie aktywnym

Otwórz konto osobiste w naszym banku. Będzie potrzebny dowód osobisty, telefon i 10 minut

Otwórz konto osobiste

Po założeniu konta zweryfikuj swoją  tożsamość. Możesz to zrobić na cztery sposoby:

Konto maklerskie w wariancie aktywnym

 • Prowizja od zleceń przez internet: 0,19% (min. 3 zł)
 • Dostęp do aplikacji Notowania 4 Max z zaawansowaną analizą wykresów
 • Dostęp do notowań (1 oferta): 0 zł
 • Opłata miesięczna: 10 zł

Aby korzystać z konta w wariancie aktywnym, otwórz konto w wariancie elastycznym, a następnie, w bankowości internetowej, zmień jego wariant na aktywny.

Dokumenty i wsparcie

 • Dokumenty

 • Przenieś konto maklerskie i swoje akcje do ING

x
1

Załóż konto maklerskie w ING

Na to konto trafią Twoje akcje

2

Złóż dyspozycję przeniesienia akcji

W swoim obecnym biurze maklerskim. Dyspozycja ta może być płatna – sprawdź to w tabeli opłat swojego obecnego biura maklerskiego

3

Poczekaj na transfer akcji

Akcje pojawią się na Twoim koncie w ING w ciągu kilku dni. Ten czas zależy od daty rozpoczęcia transferu w Twoim obecnym biurze.

4

Ważne!

Aby uniknąć opłat za prowadzenie konta, zamknij konto maklerskie w Twoim obecnym biurze

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biuro Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biuro Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.

Usługi, których opisy zamieszczamy na tej stronie, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz utracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy. Możesz też ponieść stratę wyższą od kwoty, którą zainwestujesz.

Jako klient podejmujesz decyzje na własne ryzyko, samodzielnie też decydujesz o danej transakcji.