ING Konto Funduszowe SFIO

Zawartość pakietu:

  Obligacje skarbowe 34,89%
  NN Krótkoterminowych Obligacji 16,98%
  NN (L) Obligacji Plus 16,95%
  Generali Korona Dochodowy 16,33%
  Investor Oszczędnościowy 12,57%
  Gotówka i inne 1,15%
  NN (L) First Class Yield Opportunities (PLN) 1,13%


Legenda:
  Obligacji krótkoterminowych
  Obligacji długoterminowych
  Stabilnego wzrostu
  Zrównoważone
  Akcyjne
  Pozostałe

Źródło danych: Sprawozdanie finansowe ING Konto Funduszowe SFIO – kwiecień 2022 r.

Notowania i dokumenty

Zawartość pakietu - 10 głównych pozycji:

  NN (L) Obligacji Plus 14,34%
  Generali Korona Dochodowy 12,54%
  Środki pieniężne i inne 7,87%
  NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity 6,63%
  NN (L) First CIass Multi Asset Premium (PLN) 5,13%
  Obligacji skarbowe 4,99%
  Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF 4,11%
  iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD 4,00%
  Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) 3,99%
  Amundi Japan Topix UCITS ETF 3,39%


Legenda:
  Obligacji krótkoterminowych
  Obligacji długoterminowych
  Stabilnego wzrostu
  Zrównoważone
  Akcyjne
  Pozostałe

Źródło danych: Sprawozdanie finansowe ING Konto Funduszowe SFIO – kwiecień 2022 r.

Notowania i dokumenty

Zawartość pakietu - 10 głównych pozycji:

  NN (L) Obligacji Plus 9,74%
  Środki pieniężne i inne 9,60%
  NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity 9,59%
  Generali Korona Dochodowy 7,76%
  iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD 6,67%
  Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) 6,61%
  Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF 6,36%
  Amundi Japan Topix UCITS ETF 5,66%
  Investors Akcji Spółek Dywidendowych 5,17%
  NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 5,07%


Legenda:
  Obligacji krótkoterminowych
  Obligacji długoterminowych
  Stabilnego wzrostu
  Zrównoważone
  Akcyjne
  Pozostałe

Źródło danych: Sprawozdanie finansowe ING Konto Funduszowe SFIO – kwiecień 2022 r.

Notowania i dokumenty

Jak założyć Konto Funduszowe

1

Złóż wniosek online

Potrzebujesz konta osobistego lub konta oszczędnościowego, aby założyć Konto Funduszowe

Załóż konto

2

Wypełnij ankietę inwestycyjną

Dowiesz się jakim jesteś typem inwestora i które fundusze są dla Ciebie odpowiednie.

3

Podpisz umowę pośrednictwa i ramową (jeżeli jeszcze nie masz)

Dzięki nim możemy przedstawić Ci ofertę funduszy inwestycyjnych

4

Wybierz pakiet i zacznij inwestować

Na ekranie pojawi się informacja krok po kroku, jak to zrobić

Załóż Konto Funduszowe

Będzie potrzebny dowód osobisty, telefon i 10 minut

Załóż konto osobiste

Załóż konto oszczędnościowe

Po założeniu konta zweryfikuj swoją tożsamość. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Podczas wizyty kuriera – odwiedzi Cię w terminie ok. 2-3 dni
  • W placówce bankowej – miejscu spotkań

Warto wiedzieć, gdy zaczynasz inwestować w fundusze

Łatwy i wygodny sposób inwestowania, który nie wymaga doświadczenia

Konto Funduszowe to 3 gotowe pakiety funduszy do wyboru. Każdy z nich odpowiada różnemu stylowi inwestowania. Różnią się między sobą poziomem ryzyka straty oraz potencjałem zysku, który mogą wypracować. Zarządzanie inwestycjami w ramach Konta Funduszowego realizowane jest przez specjalistów z NN Investment Partners TFI. 

Aby dowiedzieć się, który pakiet funduszy może odpowiadać Twoim celom, wypełnij ankietę inwestycyjną.

Fundusze wykorzystują potencjał dużej grupy

Fundusze zarządzają inwestycjami tysięcy inwestorów, aby uzyskać dla nich jak najlepszy wynik. Wspólnie mają dużo większy potencjał rynkowy. Dodatkowo, koszty zarządzania inwestycjami i utrzymania zespołu specjalistów rozkładają się na tysiące inwestorów. W ramach funduszu, Ty i każdy inny inwestor, macie takie same prawa. A Twój udział w wyniku jest proporcjonalny do wkładu, który zainwestujesz.

Fundusze oferują inwestorom jednostki uczestnictwa

Miarą Twojego udziału w funduszu są jednoski uczestnictwa. Wartość jednostki kształtuje się w wyniku zarządzania inwestycjami. Jeżeli fundusz zyskuje, wartość jednostki rośnie. Przy każdym zakupie, kwota, którą wpłacasz, jest przeliczana na jednostki uczestnictwa według aktualnego kursu.

Fundusze trzymają rękę na pulsie

Funduszem zarządza zespół specjalistów, którzy na bieżąco śledzą i analizują sytuację rynkową. Dzięki temu mogą szybko reagować i podejmować decyzję. Wspólnie wykonują pracę, której ilość i zakres są ponad możliwości indywidualnego inwestora.

Poznaj swój profil inwestycyjny i inwestuj w zgodzie z nim

W tym celu wypełnij ankietę inwestycyjną. Dowiesz się jakim typem inwestora jesteś, jaki poziom ryzyka akceptujesz i które fundusze są dla Ciebie odpowiednie.

Wypełnij ankietę

Zacznij małymi krokami

Możesz wybrać produkt inwestycyjny, który nie wymaga od Ciebie żadnego doświadczenia. A gdy poznasz zasadę działania funduszy, możesz samodzielnie zbudować swój portfel funduszy.

Zdobywaj wiedzę i doświadczenie

Inwestowanie to umiejętność. Można się jej nauczyć i ją doskonalić. W największym uproszczeniu, inwestowanie polega na podejmowaniu decyzji na podstawie posiadanych informacji. Im więcej masz użytecznych danych, tym większe szanse, że podejmiesz dobrą decyzję.

Wykorzystaj efekt regularnego inwestowania

Ogólna zasada inwestowania jest prosta: kupić, gdy jest tanio i sprzedać, gdy jest drogo. Wybór dobrego momentu utrudnia fakt, że kurs jednostek uczestnictwa podlega ciągłym wahaniom.

Możesz zmniejszyć wpływ tych wahań i sprawić, że w dłuższym okresie Twoja inwestycja będzie bardziej stabilna. Gdy ustawisz regularne inwestowanie (DRI), automatycznie co miesiąc nabędziesz jednostki wybranych funduszy. Gdy w chwili zakupu kurs będzie niski –nabędziesz więcej jednostek za tę samą kwotę. Gdy natomiast będzie wyższy, kupisz ich mniej, ale zwiększy się wartość Twojej całej inwestycji.

Dodatkowo, regularne inwestowanie nie wymaga nagłego, dużego wydatku. Jest to inwestowanie rozłożone w czasie, przez co mniej je odczuwasz, a możesz z czasem zbudować spory kapitał.

Ustaw DRI

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie

Zamów kontakt

Lub spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Dokumenty i opłaty

Opłaty

x
  Pakiet Ostrożny Pakiet Umiarkowany Pakiet Dynamiczny
Opłata za zarządzanie
(roczne wynagrodzenie z tytułu zarządzania subfunduszem)

0,55%

1,25%

1,75%

ING Konto Funduszowe to Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który składa się z subfunduszy: ING Pakiet Ostrożny, ING Pakiet Umiarkowany i ING Pakiet Dynamiczny. Te subfundusze inwestują w jednostki uczestnictwa innych funduszy.

Informacje o ryzyku

Fundusz może być niezgodny z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.
Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
  • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Od zysków, które osiągniesz w funduszach, możesz zapłacić podatek od dochodów kapitałowych, Jego wysokość zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i może się zmienić w przyszłości.

Regulacje

Jeśli chcesz przystąpić do funduszy za naszym pośrednictwem, podpisz Umowę pośrednictwa i wypełnij ankietę inwestycyjną.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz na www.ing.pl/kf.