Jak działają fundusze inwestycyjne

W grupie siła

Fundusze inwestują pieniądze wielu mniejszych inwestorów, aby uzyskać jak największy zysk. Wspólnie mają dużo większy potencjał rynkowy niż osobno. Dodatkowo koszty zarządzania inwestycjami i utrzymania zespołu specjalistów rozkładają się na tysiące inwestorów.

W funduszu każdy inwestor ma takie same prawa, a jego udział w wyniku funduszu jest proporcjonalny do wkładu, który zainwestował.

Pod czujnym okiem

Funduszem zarządza zespół specjalistów, który na bieżąco śledzi i analizuje sytuację na rynku, aby podejmować jak najlepsze decyzje. Dzięki nim, inwestorzy mogą ograczniczyć się do obserwacji wyników funduszy i decydowania, któremu powierzyć swoje pieniądze.

Miarą efektywności funduszu jest wartość jego jednostek uczestnictwa. Każdy zakup funduszu przeliczany jest według aktualnego kursu, a wartość inwestycji to iloczyn posiadanych jednostek i bieżącego kursu.

Jak zacząć inwestowanie w fundusze?   Sprawdź

Jak zacząć inwestowanie w fundusze

Poznaj swój profil inwestycyjny

W tym celu wypełnij ankietę inwestycyjną. Dowiesz się jakim typem inwestora jesteś, jaki poziom ryzyka akceptujesz i które fundusze są dla Ciebie odpowiednie.

Wypełnij ankietę

Gdy zapiszesz swój wynik, przy każdym funduszu w Notowaniach w Moim ING pojawi się oznaczenie, czy jest zgodny z Twoim profilem inwestycyjnym.

Inwestuj zgodnie ze swoim profilem inwestycyjnym

Podejmuj taki poziom ryzyka, który w pełni akceptujesz. Łącz szanse na zysk z ryzykiem straty i nie daj się ponieść fantazji. Określ swój cel inwestycyjny (co chcesz uzyskać i w jakim czasie), a następnie kontroluj jego realizację.

Jak zwiększyć efektywność inwestycji?   Sprawdź

Jak zwiększyć efektywność inwestycji

Wykorzystuj efekt regularnego inwestowania

Ogólna zasada inwestowania w fundusze jest prosta: kupić, gdy jest tanio i sprzedać, gdy jest drogo. Wybór tego dobrego momentu utrudnia fakt, że kurs jednostek uczestnictwa podlega ciągłym wahaniom.

Regularne inwestowanie to comiesięczny zakup jednostek wybranego funduszu za określoną kwotę. Dzięki temu, gdy kurs jest niski - kupujesz ich więcej. A gdy kurs jest wysoki, rośnie też wartość Twojej inwestycji. W ten sposób inwestycja jest stabilna i mniej podatna na wahania kursu.

Efekt regularnego inwestowania pojawia się, gdy większa liczba jednostek, zakupiona, gdy kurs był niski, zyskuje na wartości przy okazji jego wzrostu.
   

Ustaw DRI

Co to jest Konto Funduszowe?

To wybór w sam raz na start


Konto Funduszowe to 3 pakiety do wyboru. Idealne dla osób, które nie chcą lub nie lubią aktywnie zarządzać inwestycjami. 

Zostały one stworzone w taki sposób, aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki, odwzorowując różne style inwestowania.

To łatwość decydowania


Po prostu wybierz taki pakiet Konta Funduszowego, jak Twój styl inwestowania. Poznasz go dzięki ankiecie inwestycyjnej.

Pakiety Konta Funduszowego różnią się założonym poziomem ryzyka i tym samym potencjalnym zyskiem, w który celują.

To wsparcie ekspertów


Zarządzanie inwestycjami w ramach Konta Funduszowego leży po stronie specjalistów z NN Investment Partners TFI.

Oni reagują na bieżąco na zmiany sytuacji rynkowej i dbają o jak najlepsze wyniki. Efekty ich pracy widzisz w każdej chwili w Moim ING. 

Pakiety do wyboru w ramach Konta Funduszowego

Pakiet Ostrożny

100% fundusze obligacji

Możesz osiągnąć zyski nieco wyższe niż na lokacie, przy stosunkowo niskim ryzyku. To najbezpieczniejszy z naszych pakietów.


Zalecany okres inwestycji: minimum 1 rok

Opłata za wpłatę/wypłatę pieniędzy: 0 zł

Roczna opłata za zarządzanie: 0,8%
Wliczona w cenę jednostek uczestnictwa

Notowania i dokumenty

Pakiet Umiarkowany

70% fundusze obligacji

Możesz osiągnąć zyski wyższe niż w Pakiecie Ostrożnym, przy nieco wyższym ryzyku.


Zalecany okres inwestycji: minimum 2 lata

Opłata za wpłatę/wypłatę pieniędzy: 0 zł

Roczna opłata za zarządzanie: 1,5%
Wliczona w cenę jednostek uczestnictwa

Notowania i dokumenty

Pakiet Dynamiczny

35% fundusze obligacji

Daje szansę na zyski wyższe niż w Pakiecie Umiarkowanym, ale łączy się z wyższym ryzykiem.


Zalecany okres inwestycji: minimum 3 lata

Opłata za wpłatę/wypłatę pieniędzy: 0 zł

Roczna opłata za zarządzanie: 2,0%
Wliczona w cenę jednostek uczestnictwa

Notowania i dokumenty

Wyniki, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Porównaj pakiety

Jak założyć Konto Funduszowe?

Całość zajmie Ci około 10 minut

1

Zostań naszym klientem

Aby założyć Konto Funduszowe, musisz mieć konto osobiste lub konto oszczędnościowe w naszym banku.
 

Załóż konto osobiste

Załóż konto oszczędnościowe 
 

2

Poznaj swój styl inwestowania

W tym celu wypełnij ankietę inwestycyjną. Możesz to zrobić od razu, po kliknięciu w przycisk poniżej, lub w trakcie zakładania Konta Funduszowego.
 

Wypełnij ankietę

3

Wybierz pakiet dla siebie

Kliknij „Załóż Konto Funduszowe”, zaloguj się do Mojego ING i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. W ten sposób założysz konto, wybierzesz pakiet i sposób inwestowania.

Załóż Konto Funduszowe

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Zostaw numer – skontaktuje się z Tobą nasz specjalista

ING Konto Funduszowe to Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który składa się z subfunduszy: ING Pakiet Ostrożny, ING Pakiet Umiarkowany i ING Pakiet Dynamiczny. Te subfundusze inwestują w jednostki uczestnictwa innych funduszy.

Informacje o ryzyku

Fundusz może być niezgodny z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.
Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
  • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Od zysków, które osiągniesz w funduszach, możesz zapłacić podatek od dochodów kapitałowych, Jego wysokość zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i może się zmienić w przyszłości.

Regulacje

Jeśli chcesz przystąpić do funduszy za naszym pośrednictwem, podpisz Umowę pośrednictwa i wypełnij ankietę inwestycyjną.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz na www.ing.pl/kf.