ING BANK ŚLĄSKI

Pakiet Ostrożny

100% fundusze obligacji 

Zawartość pakietu:

  NN Krótkoterminowych Obligacji 19,67%
  Investor Oszczędnościowy 19,63%
  Generali Korona Dochodowy 19,62%
  Generali Oszczędnościowy 19,62%
  Obligacje skarbowe 13,13%
  Środki pieniężne 8,33%

 

Źródło danych: Sprawozdanie finansowe ING Konto Funduszowe SFIO na 31 grudnia 2019 r.

Notowania i dokumenty

Pakiet Umiarkowany

70% fundusze obligacji 

Zawartość pakietu - 10 głównych pozycji:

  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 14,75%
  NN Obligacji 14,64%
  Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 13,69%
  Investor Obligacji 13,59%
  Aviva Investors Polskich Akcji 5,95%
  NN (L) First Class Yield Opportunities 5,38%
  Środki pieniężne i inne 5,17%
  NN Akcji 4,96%
  Generali Korona Akcje 4,91%
  NN Średnich i Małych Spółek 2,60%

 

Źródło danych: Sprawozdanie finansowe ING Konto Funduszowe SFIO na 31 grudnia 2019 r.

Notowania i dokumenty

Pakiet Dynamiczny

35% fundusze obligacji 

Zawartość pakietu - 10 głównych pozycji:

  Aviva Investors Polskich Akcji 11,77%
  NN (L) First Class Yield Opportunities 10,64%
  NN Akcji 9,78%
  Generali Korona Akcje 9,78%
  Środki pieniężne i inne 7,58%
  NN Średnich i Małych Spółek 4,93%
  NN (L) First Class Multi Asset Premium 4,92%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 4,90%
  Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 4,89%
  NN Obligacji 4,86%

 

Źródło danych: Sprawozdanie finansowe ING Konto Funduszowe SFIO na 31 grudnia 2019 r.

Notowania i dokumenty

Opłaty

  Pakiet Ostrożny Pakiet Umiarkowany Pakiet Dynamiczny
Opłata za zarządzanie
(roczne wynagrodzenie z tytułu zarządzania subfunduszem)
0,8% 1,5% 2,0%

Nie pobieramy opłat za wpłatę i wypłatę.
​Opłaty za zarządzanie uwzględniamy w cenie jednostki uczestnictwa.

Jak kupić?

Konto Funduszowe jest dla osób, które mają u nas konto osobiste lub konto oszczędnościowe.

Przez internet

Jeżeli jesteś już naszym Klientem, zaloguj się do systemu bankowości internetowej

Otwórz Konto Funduszowe

Jeśli jeszcze nie masz umowy ramowej i umowy pośrednictwa, przed otwarciem konta poprosimy Cię o ich podpisanie.
Sprawdź, jak to zrobić.

Skontaktuj się ze specjalistą

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, zostaw swój numer telefonu

Zostaw numer, oddzwonimy

W oddziale banku

Mamy ich ponad 330

Znajdź najbliższy oddział

ING Konto Funduszowe to Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: ING Pakiet Ostrożny, ING Pakiet Umiarkowany i ING Pakiet Dynamiczny, lokującymi swoje aktywa w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

Informacje o ryzyku

Fundusz może być niezgodny z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.
Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz z ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ing.pl.
Dotychczasowe wyniki subfunduszy wydzielonych w ramach ING Konto Funduszowe SFIO nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej. Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/kf.