Występują problemy z działaniem Mojego ING. Więcej informacji

Inwestowanie w akcje

 • Podstawowy instrument giełdowy
 • Możesz szybko reagować na zmiany cen
 • Inwestujesz bezpośrednio w spółki notowane na GPW i NewConnect
 • Gdy kupujesz akcje, stajesz się współwłaścicielem spółki akcyjnej
 • Możesz wykonać wiele transakcji w ciągu jednego dnia

Mam konto maklerskie

Akcje kupisz w module „Makler”
w zakładce „Zlecenia”

Zaloguj się


Nie mam konta maklerskiego

Otwórz konto maklerskie

Informacje o koncie maklerskim

 

Zarabianie na wzroście kursu akcji

To strategia, w której zakładasz, że wartość akcji wybranych spółek będzie rosła i sprzedasz je po cenie wyższej, niż cena zakupu.

Na wzrost cen akcji wpływa wiele czynników – m.in.:

 • sytuacja gospodarcza
 • kondycja branży
 • dobre wyniki spółki.

Strategia inwestowania we wzrost wartości akcji jest ryzykowna. Ceny akcji podlegają wahaniom – mogą wzrosnąć, ale mogą też spaść. Spadek może być trwały lub okresowy, dlatego w swojej strategii uwzględnij perspektywę czasu – czy oczekujesz określonego wyniku w krótkim, czy w długim okresie.

Zarabianie na dywidendzie

To strategia w ramach której zakładasz, że wybrana spółka będzie dzielić się częścią zysku z akcjonariuszami.

Jest to najczęściej długoterminowa strategia inwestowania w spółki o stablinej pozycji, które regularnie wypłacają dywidendę.

Gdy budujesz portfel, który ma przynosić regularny dochód z dywidendy, okresowe wahania kursu akcji stają się mniej istotne.

Musisz pamiętać, że dywidenda nie jest gwarantowana. Spółka może zrezygnować z jej wypłaty. 

Nauka inwestowania z ING

Więcej o tym, jak działa giełda przeczytasz w Nauce inwestowania. Znajdziesz tu prosto przedstawioną wiedzę, która pomoże Ci stworzyć własne, komfortowe podejście do inwestowania. 

Warto wiedzieć

Zlecenie zakupu lub sprzedaży akcji złożysz w module Makler w Moim ING, w zakładce Zlecenia.

 • Jeżeli chcesz, aby zlecenie zostało zrealizowane natychmiast – ustawiasz zlecenie PKC - po każdej cenie lub zlecenie PCR - po aktualnej cenie rynkowej.
 • Jeżeli chcesz sprzedać akcje za cenę wyższą, lub kupić za niższą niż rynkowa – ustawiasz zlecenie z limitem ceny.

Zlecenie z limitem ceny trafiają do kolejki w tzw. arkuszu zleceń i czekają aż kurs akcji znajdzie się na poziomie, na którym zostaną zrealizowane. Zlecenie możesz ustawić z różną datą ważności. Jeśli zlecenie nie jest realizowane od razu, możesz je edytować np. zmieniać cenę, przedłużyć datę ważności lub anulować. Prowizję płacisz dopiero przy realizacji zlecenia.

Fundamentem notowań jest arkusz zleceń. Znajdują się w nim oferty kupna i sprzedaży akcji, pogrupowane według najlepszej ceny i czasu zgłoszenia. Inwestorzy, którzy chcą kupić akcje – określają maksymalną cenę, jaką chcą zapłacić. Inwestorzy, którzy chcą sprzedać akcje – określają minimalną cenę, którą chcą za nie otrzymać. Gdy oferty kupna i sprzedaży "spotkają się" – następuje transakcja. Cena akcji z tej transakcji staje się automatycznie aktualnym kursem akcji.

W Maklerze bezpłatnie widzisz bieżące notowania z 1 najlepszą ofertą kupna i 1 najlepszą ofertą sprzedaży. Możesz odpłatnie rozszerzyć ten widok do 5 najlepszych ofert kupna i sprzedaży.

 • Dywidenda wpływa na twoje konto maklerskie w kwocie netto – już po odprowadzeniu podatku od zysków. Podatek jest rozliczany ryczałtem podobnie jak na koncie oszczędnościowym lub w funduszach inwestycyjnych, dlatego nie musisz rozliczać podatku od dywidend z Urzędem Skarbowym.
 • Kupno i sprzedaż akcji rozliczasz samodzielnie w urzędzie skarbowym. Z biura maklerskiego otrzymasz PIT-8C (znajdziesz go w Moim ING). Do urzędu skarbowego składasz deklarację PIT 38.
 • Za dany rok podatkowy rozliczasz się tylko wtedy, gdy masz dochód lub stratę po sprzedaży akcji. Jeżeli tylko kupujesz – nie rozliczasz się.
 • Zyski i straty z pojedynczych transakcji giełdowych sumują się i wzajemnie się kompensują. Niestety, wynik z giełdy nie łączy się innymi inwestycjami – np. funduszami inwestycyjnymi.

Dywidenda to zysk wypłacany akcjonariuszom.

Spółka akcyjna może podzielić się zyskiem w ramach dywidendy. O jej wypłacie decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dywidenda najczęściej wypłacana jest raz w roku, ale może być częściej. Aby ją dostać musisz posiadać akcje w dniu ustalenia praw do dywidendy.

Przykład:

 • Dzień ustalenia uprawnionych do dywidendy w spółce X wypada w środę 15 lipca.
 • Aby otrzymać dywidendę, musisz być właścicielem akcji w tym dniu. Zakup akcji rozliczany jest w 2 dni, dlatego żeby dostać dywidendę musisz kupić akcje spółki X najpóźniej w poniedziałek 13 lipca.
 • Jeżeli sprzedasz akcje 14 lipca, po dniu ustalenia prawa do dywidendy, lub później, to wciąż otrzymasz dywidendę.
 • We wtorek 14 lipca kurs otwarcia jest pomniejszony o wartość dywidendy.
 • Dywidenda wpływa na Twoje konto maklerskie w dniu ustalonym przez spółkę X.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

32 357 00 32
8:00 – 18:00 w dni robocze


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biuro Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biuro Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.

Usługi, których opisy zamieszczamy na tej stronie, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz utracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy. Możesz też ponieść stratę wyższą od kwoty, którą zainwestujesz.

Jako klient podejmujesz decyzje na własne ryzyko, samodzielnie też decydujesz o danej transakcji.