Aplikacja ING Makler Mobile
i moduł Makler w Moim ING

 • Inwestujesz na giełdzie kiedy chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz
 • Korzystasz wygodnie na dowolnym urządzeniu
 • Możesz spersonalizować podgląd swoich inwestycji

Pytania i odpowiedzi

 • Ustawienie własnej listy spółek (Ulubione) w „Notowaniach”

  Aby ustawić listę ulubionych spółek:

  1. Wejdź w zakładkę „Rynek”,
  2. Wybierz „Notowania”,
  3. Wybierz grupę papierów, która Cię interesuje. 

  Aby dodać papier do listy „Ulubionych”, zaznacz gwiazdkę z lewej strony danego papieru. Pomarańczowa gwiazdka oznacza, że dany papier jest już na Twojej liście ulubionych. Możesz ją odznaczyć, żeby usunąć papier z listy.


  Do listy ulubionych możesz również dodawać papiery z pulpitu.
  Jeśli masz na swoim pulpicie widget „Notowania - Ulubione”, w polu wyszukiwania wpisz nazwę papieru, który chcesz dodać i wybierz go z listy podpowiedzi.

  Po kliknięciu na dany papier, system doda go do Twojej listy ulubionych.
  Jeśli chcesz usunąć papier z listy ulubionych, kliknij w gwiazdkę znajdującą się po jego lewej stronie.

 • Zmiana liczby ofert w notowaniach

  Standardowo w koncie elastycznym jest dostępna bezpłatnie jedna najlepsza oferta sprzedaży i jedna najlepsza oferta kupna. Dostęp do 5 najlepszych ofert kupna i sprzedaży lub do pełnego arkusza ofert (tylko w koncie aktywnym) jest możliwy za dodatkową opłatą − jeśli nie osiągniesz określonego minimalnego obrotu w poprzednim miesiącu. Aby otrzymać dostęp, złóż wniosek o zmianę wariantu notowań.

  Wniosek możesz złożyć w Maklerze:

  1. Kliknij w zakładkę „Konto”.
  2. Z rozwiniętej listy wybierz „Wnioski”.
  3. Z dostępnych wniosków wybierz „Liczba ofert w notowaniach” i kliknij przycisk „Aktywuj”.
  4. Pojawi się okienko z wnioskiem, w którym zobaczysz swój aktualny wariant notowań z możliwością wyboru nowego wariantu.  5. Wyświetli się informacja o kosztach i zobaczysz warunki, które musisz spełnić, żeby móc skorzystać z tego wariantu bezpłatnie.
  6. Zaakceptuj ewentualne koszty i kliknij „Kontynuuj”. 
 • Oferty kupna i sprzedaży w notowaniach

  W aplikacji Makler oferty prezentujemy w następujący sposób:

  Kolumna „Kup” – dotyczy wystawionych przez innych uczestników rynku ofert sprzedaży z ceną, po jakiej możesz kupić pokazaną tam liczbę papierów.

  Kolumna „Sprzedaj” – dotyczy wystawionych przez innych uczestników rynku ofert kupna określonej ilości Twoich papierów z ceną, po jakiej możesz sprzedać pokazaną tam liczbę papierów.

 • Jak złożyć zlecenie?
  1. Kliknij w zakładkę „Zlecenia”.
  2. Kliknij w pomarańczową ikonę z plusem.

  3. W polu „Wyszukaj papier” wpisz nazwę papieru, który Cię interesuje (nazwa pojawi się na liście podpowiedzi).

  4. Zobaczysz arkusz pełnego zlecenia, na którym określisz jego parametry.     

   Dostępne parametry:

   • Kup/Sprzedaj – wybierasz, czy chcesz dany papier kupić (KUPNO), czy sprzedać (SPRZEDAJ)

   Opcjonalnie (jedno z dwóch):

   • Ilość – określasz, jaka konkretna ilość papierów Cię interesuje (wartość zlecenia zostanie wyliczona przez pomnożenie ilości i ceny i powiększona o prowizję od zlecenia).
   • Wartość – określasz, za jaką sumę zamierzasz nabyć papiery. Ilość papierów zostanie dopasowana do liczby możliwych do zakupu papierów po określonej cenie wraz z prowizją od zlecenia, żeby suma kosztów nie przekroczyła określonej przez Ciebie wartości.

   Następnie:

   • Limit ceny – cena, po jakiej zamierzasz kupić lub sprzedać dane papiery.
   • Termin ważności – data, w ramach której do końca ostatniej sesji na giełdzie Twoje zlecenia czekają na realizację, aż zostaną spełnione ich wszystkie parametry.

   Po naciśnięciu „Pokaż więcej opcji” pojawi się więcej możliwych do ustawienia parametrów. 

   Dostępne parametry:

   Typ zlecenia:

   • Z limitem – ustawiasz limit ceny, której nie przekroczy Twoje zlecenie.

   Gdy sprzedajesz – transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana po cenie nie niższej niż określona w polu „limit ceny”.

   Gdy kupujesz – transakcja zakupu zostanie zrealizowana po cenie nie wyższej niż określona w polu „limit ceny”.

   • PKC – to zlecenie po każdej cenie. Jego realizacja następuje natychmiast po wprowadzeniu do systemu giełdowego. Jest realizowane w całości po najlepszej lub najlepszych przeciwnych ofertach znajdujących się w danej chwili w karnecie.

   Więcej informacji na temat zleceń (takich jak PEG lub PCR) i typów ważności zleceń znajdziesz na stronie Edukacji giełdowej.

  5. W podsumowaniu zlecenia zobaczysz jego wartość, wysokość prowizji. Jeśli jest poprawne wyślij je. Kliknij „Dalej”.

 • Jak zabezpieczyć swoje papiery - zlecenie (Stop Loss / Stop Limit)

  Swoje papiery możesz zabezpieczyć przez złożenie zleceń typu:

  • Stop Loss - Ogranicza stratę lub zabezpiecza wypracowany zysk dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez Ciebie poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem PKC.
  • Stop limit - Ogranicza stratę lub zabezpiecza wypracowany zysk dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez Ciebie poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem ceny.

  Więcej informacji o zleceniach znajdziesz na stronie Edukacji giełdowej.

 • Edycja i anulowanie zleceń

  Aby edytować lub anulować wysłane na rynek zlecenie:

  1. Kliknij w zakładkę ”Zlecenia”,
  2. Wybierz z rozwiniętej listy „Przegląd zleceń”.
  3. Z zakładki „Zlecenia bieżące” wybierz zlecenie, które chcesz edytować lub anulować. Aby edytować zlecenie, wybierz ikonę ołówka. Jeśli chcesz je anulować, kliknij przycisk X.

  Wyświetli się okno modyfikacji zlecenia.
  Po kliknięciu w ikonkę ołówka (edycji) przekierujemy Cię do arkusza modyfikacji zlecenia.
  Możesz też zarządzać swoimi aktywnymi zleceniami z poziomu swojego pulpitu, jeśli
  masz na nim umieszczony box „Zlecenia bieżące”.

 • Brak możliwości przelewu środków bezpośrednio po sprzedaży (konieczne oczekiwanie na rozliczenie D+2)

  Pieniądze ze sprzedaży Twoich papierów dostaniesz po dwóch dniach roboczych od dnia zawarcia transakcji. Wynika to z regulacji izby rozliczającej transakcje na giełdzie (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), obowiązujących wszystkie domy maklerskie w Polsce.

 • Przelew pieniędzy na konto maklerskie lub z niego

  Aby zrobić przelew środków, zaloguj się do Mojego ING (na stronie internetowej www.ing.pl lub w aplikacji mobilnej Moje ING). Z listy „Dzisiaj” wybierz bąbel „Giełda” lub rozwiń listę „Moje finanse” i z kolumny „Giełda” wybierz konto maklerskie.

  Możesz wpłacać lub wypłacać pieniądze z konta maklerskiego. Gdy na koncie będą dostępne wolne środki, pojawi się opcja wypłaty.

 • Jak ustawić Pulpit?

  Aby ustawić swój własny pulpit w aplikacji Makler:

  1. Przejdź do zakładki Pulpit.
  2. Zobaczysz listę dostępnych rodzajów widgetów. W prawym górnym rogu znajdziesz informację, ile z nich jest dostępnych.

  Jeśli wyczerpiesz liczbę widgetów, pole zaznaczy się w systemie na szaro. Aby stworzyć nowy widget, usuń jeden z już umieszczonych na pulpicie.

  Dostępne rodzaje widgetów:

  • Nowe zlecenie – pozwala w szybki sposób znaleźć papier i wykonać zlecenie według ustawień podstawowych lub zaawansowanych.
  • Stan konta – wyświetla dostępną do zainwestowania kwotę, obecne blokady pod zlecenia, posiadane papiery i ich wartość oraz wyniki i notowania tych papierów.
  • Spółka – pokazuje zmianę na akcjach spółki dla danej sesji i ostatnią zrealizowaną transakcję. Widoczna jest aktualna oferta sprzedaży, kupna i dzienny (mały) wykres liniowy zmiany cen na akcjach. Dostępne są również wszystkie szczegóły notowań spółki w danej sesji.
  • Notowania – pokazuje aktualne notowania ulubionych spółek. Widget można ustawić w trybie:
  • uproszczonym (z kursami i zmianami na ulubionych spółkach)
  • normalnym (dodatkowo wyświetlana jest najlepsza aktualna oferta sprzedaży i kupna).

  Po kliknięciu w jedno z notowań automatycznie wypełni się formularz zlecenia.

  • Zlecenia bieżące – wyświetla przegląd Twoich bieżących zleceń na rynku.
  • Statystyka – podgląd 10 spółek, które w danej sesji odnotowały największy procentowy wzrost, spadek lub największe obroty na swoich akcjach.
  • Moje transakcje – ostatnie wykonane na Twoim rachunku transakcje.
  • Wykres zmiany na akcjach wybranej spółki w oparciu o zawarte na rynku transakcje. Dostępny jest tryb normalny lub uproszczony.
  • Tryb uproszczony wyświetla mniejszy wykres (liniowy lub świeczkowy) dziennej zmiany na akcjach z możliwością wyświetlania wolumenu.
  • Tryb normalny dodatkowo pozwala zmienić typ wyświetlanego okresu z dziennego na roczny i przedstawia wynik na większym wykresie.
  • Jedna oferta – przedstawia najlepszą aktualną ofertę kupna i sprzedaży wybranej spółki. Wyświetlana jest również zmiana na akcjach danej spółki w trwającej sesji i ostatnia wykonana na rynku transakcja. Po kliknięciu w wybraną transakcję, automatycznie wypełni się formularz zlecenia.
  • Indeksy – prezentowane są kursy zmiany w danej sesji na indeksach: WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, sWIG80. W dolnej części widgetu jest widoczny dzienny wykres liniowy wybranego indeksu. Kliknij w nazwę indeksu, aby wyświetlić jego wykres.
  • Transakcje na papierze – wyświetla na bieżąco zawierane na wybranym papierze transakcje.

  Widgety

  Rozmiary poszczególnych rodzajów widgetów są z góry określone.

  Możesz jedynie zmieniać wysokość następujących widgetów: Nowe zlecenie, Stan konta, Notowania, Moje transakcje, Transakcje na papierze.

  Widgety możesz dowolnie rozstawić po całym pulpicie. Kliknij na dany widget i przesuń w wybrane miejsce. Możesz też dopasować je automatycznie: kliknij u góry z prawej strony opcję „Rozsuń widgety”.

  Dodatkowo możesz chwycić papier wartościowy z danego widgetu i przenieść go na inny, żeby skorzystać z jego funkcji. Przesuń kursor na dany papier w jednym z widgetów. Pojawi się łapka zamiast kursora - to znaczy, że możesz podnieść ten papier i upuścić na inny widget.

  Na przykładzie poniżej podnieśliśmy papier „INGBSK”, a widgety, do których możemy go przerzucić, podświetliły się na żółto.

 • Dostęp do „Notowań 5 MAX”

  Jeśli masz konto aktywne, skorzystaj na komputerze lub laptopie z aplikacji „Notowania 5 MAX”, dzięki której możesz śledzić notowania papierów wartościowych i analizować wykresy − w czasie rzeczywistym.

  Na stronie Notowań 5 MAX znajdziesz wskazówki, skąd ściągnąć aplikację i jak uzyskać do niej dostęp.

  Na urządzenia mobilne udostępniamy aplikację „ING Makler Mobile”, która ma dostęp do notowań w czasie rzeczywistym z możliwością składania zleceń.

 • Zawieszanie się aplikacji (lub inne problemy z wydajnością)

  Może to być kwestia przeglądarki, której używasz. Rekomendujemy przeglądarkę Chrome. Jeśli problemy nadal występują, wyczyść cookies i historię w przeglądarce.

  Jeżeli od razu po zalogowaniu wyrzuca Cię z aplikacji Makler, odblokuj „Cookies obce” w swojej przeglądarce.

  W przeglądarce Chrome:

  1. Wejdź w ustawienia i wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane…”.
  2. W rubryce „Prywatność i bezpieczeństwo” wybierz „Ustawienia witryn…”.
  3. W zakładce „Pliki cookie i dane stron” upewnij się, że „Blokuj pliki cookie innych firm” jest wyłączone (suwak jest szary). Jeśli jest włączone, kliknij na suwak z prawej strony, aby wyłączyć tę funkcję.

 • W jaki sposób mogę otrzymać dostęp do aplikacji ING Makler Mobile?

  Jeśli masz zainstalowaną aplikację ING Makler Mobile, zweryfikuj swoje dane, aby otrzymać dostęp. Zaloguj się do Mojego ING i przejdź do aplikacji Makler.

  Kliknij w link u góry strony „Makler”.

  Przejdź do ustawień i wybierz zakładkę Makler Mobile.

  Wyświetlą się informacje podstawowe (Twój login do aplikacji Makler Mobile) oraz możliwość nadania swojego PIN-u. 

  Zapisz wprowadzone zmiany, a następnie wykorzystaj login i podany przez Ciebie PIN do logowania się w aplikacji „Makler Mobile”.