Odroczona płatność OTP Trader

 • Pieniądze na zakup akcji z listy przygotowanej przez Biuro Maklerskie
 • Limit odroczonej płatności ustalany na podstawie aktywów na koncie maklerskim
 • Bez opłat za usługę
 • Prosta aktywacja usługi w Moim ING
 • Odroczona płatność OTP Trader jest dostępna przez konto maklerskie

Jestem klientem

i mam dostęp do Mojego ING

Otwórz konto maklerskieNie jestem klientem

Najpierw otwórz konto osobiste, a następnie konto maklerskie

Otwórz konto osobiste

Nie musisz wychodzić z domu. Otwórz konto przez telefon i potwierdź swoją tożsamość za pomocą „selfie” – wszystko w aplikacji Moje ING mobile.

Szczegóły usługi OTP Trader

Wysokość dźwigni

Do 500% wartości posiadanych aktywów

Okres spłaty zobowiązania

2 dni

Prowizja od transakcji odwrotnych

0,15%
Dotyczy transakcji sprzedaży, kiedy ta jest w tym samym dniu, co zakup akcji

Odsetki za nieterminową spłatę 12,25% w skali roku (stan od 8 września 2022) – wysokość wynika z Kodeksu Cywilnego (tzw. ustawowe odsetki za opóźnienie)

Wysokość dźwigni

Do 500% wartości posiadanych aktywów

Okres spłaty zobowiązania

2 dni

Prowizja od transakcji odwrotnych

0,15%
Dotyczy transakcji sprzedaży, kiedy ta jest w tym samym dniu, co zakup akcji

Odsetki za nieterminową spłatę 11,50% w skali roku (stan od 9 czerwca 2022) – wysokość wynika z Kodeksu Cywilnego (tzw. ustawowe odsetki za opóźnienie)

Wysokość dźwigni

Do 500% wartości posiadanych aktywów

Okres spłaty zobowiązania

2 dni

Prowizja od transakcji odwrotnych

0,15%
Dotyczy transakcji sprzedaży, kiedy ta jest w tym samym dniu, co zakup akcji

Odsetki za nieterminową spłatę 11,50% w skali roku (stan od 9 czerwca 2022) – wysokość wynika z Kodeksu Cywilnego (tzw. ustawowe odsetki za opóźnienie)

Warto wiedzieć

Zależy on od wartości akcji i ilości pieniędzy, które mogą stanowić zabezpieczenie limitu – w OTP Trader to 500% Twoich aktywów.

Listę papierów, które są brane pod uwagę przy wyliczaniu limitu znajdziesz poniżej, w sekcji Dokumenty.

Radzimy nie wykorzystywać pełnej dźwigni i rozsądnie korzystać z jej wysokości.

 • Przy zakupie akcji – standardowa prowizja
 • Przy sprzedaży akcji – prowizja niższa od standardowej – 0,15% (min. 5 zł).
  W chwili składania zlecenia zostanie pobrana kwota standardowa wynikająca z tabeli. Na koniec dnia sprawdzimy, które transakcje kwalifikują się do obniżonej stawki i zwrócimy różnicę. Dotyczy transakcji sprzedaży, kiedy ta jest w tym samym dniu, co zakup akcji.
 • Jeżeli spóżnisz się ze spłatą limitu OTP, zapłacisz ustawowe odsetki za opóźnienie
 • Jeżeli sprzedaż akcji odbędzie się w sposób interwencyjny, przez pracownika Biura Maklerskiego, prowizja za sprzedaż wyniesie 1,5% (do kwoty 50 000 zł) lub 0,7% (dla kwot powyżej 50 000 zł) – min. 10 zł.

Przykład:

 • Kupujesz na OTP w poniedziałek. Rozliczenie tej transakcji wypada w środę (D+2).
 • Środa to ostatni dzień, w którym musisz sprzedać te papiery. Rozliczenie tej transakcji nastąpi w piątek.
 • Za czwartek i piątek zostaną naliczone odsetki.

Możesz uniknąć płacenia tych odsetek na dwa sposoby:

 1. Sprzedasz papiery wartościowe na tej samej sesji, na której zostały zakupione. W tej sytuacji, sprzedaż zostanie rozliczona w tym samym dniu, w którym rozliczy się zakup.
 2. Wpłacisz na konto maklerskie, najpóźniej do środy, pieniądze w wysokości wykorzystanego limitu.

Odsetki naliczane są również za soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Papiery, które posiadasz, możemy sprzedać interwencyjnie w dwóch przypadkach:

 1. Zabraknie Ci zabezpieczenia wykorzystanego limitu w trakcie sesji.

  W trakcie sesji musisz mieć na koncie maklerskim aktywa o wartości 110% wykorzystanego limitu, a 30 minut przed końcem sesji, poziom zabezpieczenia musi wynosić 120%. Jeśli poziom zabezpieczenia spadnie poniżej 110% powiadomimy Cię o tym SMS-em i możemy interwencyjnie sprzedać tyle akcji, aby zabezpieczenie wróciło do wymaganego poziomu.
 2. Jeżeli nie spłacisz swojego zobowiązania do dnia rozliczenia, to w kolejnym dniu sesyjnym sprzedamy interwencyjnie papiery wartościowe, aby spłacić zobowiązania.

W obu przypadkach, taka transakcja będzie obciążona wyższą prowizją niż, gdybyś sam sprzedał te papiery. Robimy to na podstawie Twojego pełnomocnictwa w aneksie OTP.

Możliwe scenariusze

Inwestor wykorzystał częściowo przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie nie wykorzystując posiadanej na koncie własnej gotówki.

Więcej

Inwestor wykorzystał w całości przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie nie wykorzystując posiadanej na koncie własnej gotówki.

Więcej

Inwestor wykorzystał częściowo przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie kupując za całą gotówkę akcje spoza listy OTP, które nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego kredytu.

Więcej

Inwestor wykorzystał w części przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie kupując za część własnej gotówki akcje spoza listy OTP, które nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego kredytu.

Więcej

Inwestor wykorzystał w całości przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP, jednocześnie kupując za własną gotówkę akcje spoza listy OTP, nie stanowiące zabezpieczenia wykorzystanego kredytu.

Więcej

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

32 357 00 32
8:00 - 18:00 w dni robocze


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę