OTP Trader - Scenariusz 2

Założenia

Jesteś inwestorem, który:

  • nie posiada akcji na rachunku
  • ma 10 000 zł własnej gotówki.

Etap 1

Na podstawie posiadanych aktywów (gotówka + akcje z listy) biuro nalicza Ci maksymalny limit należności do dyspozycji pod kupno akcji z listy OTP w wysokości 50 000 zł.

Limit określiliśmy na podstawie posiadanej gotówki w wysokości 10 000 zł. Na rachunku OTP Trader obowiązuje dźwignia finansowa (5-krotność środków własnych inwestora). Przyznany limit pod kupno akcji z listy OTP wynosi 50 000 zł.

Etap 2

Kupujesz akcje z listy OTP o wartości 50 000 zł za przyznany limit OTP.

Wykorzystujesz w całości przyznany limit i kupujesz akcje z listy OTP.

Etap 3

Wartość zabezpieczenia na Twoim rachunku po zrealizowaniu zlecenia wynosi 60 000 zł.

Zabezpieczenie wartości wykorzystanego limitu to suma wartości akcji zakupionych za limit (50 000 zł) i niewykorzystanej gotówki na rachunku (10 000 zł).

Etap 4

Wymagany poziom zabezpieczenia na rachunku po realizacji zlecenia wynosi 60 000 zł.

Jeśli kupujesz akcje za limit OTP, musisz utrzymywać na rachunku zabezpieczenie na koniec sesji w wysokości 120% wykorzystanego limitu. Przy zakupie akcji o wartości 50 000 zł wartość zabezpieczenia nie może spaść poniżej 60 000 zł.

Poziom zabezpieczenia 120%

Etap 5

0 zł to kwota, którą możesz wypłacić lub kupić akcje spoza listy OTP (nie są one zabezpieczeniem wartości portfela).

0 zł to różnica pomiędzy wartością zabezpieczenia ustaloną w etapie 3 oraz wymaganym poziomem zabezpieczenia ustalonym w etapie 4.

Podsumowanie

W tym przykładzie udało Ci się wykorzystać cały przyznany limit do kupna akcji znajdujących się na liście OTP i zachować własną gotówkę na koncie, która jest w całości zabezpieczeniem wykorzystanego limitu.

W tym przypadku zabezpieczenie na rachunku wynosi dokładnie 120% (60 000 / 50 000), czyli jest na wymaganym poziomie 120%.