Otwarte Konto Oszczędnościowe

 • Bezpłatne przelewy w PLN, przez internet, pomiędzy Twoim kontem oszczędnościowym a Twoim kontem osobistym w naszym banku
 • Wypłaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
 • Może być połączone z BLIKIEM, aby łatwo i bezpłatnie wpłacać i wypłacać z bankomatów ING Banku Śląskiego i Planet Cash – bez karty

Nie jesteś naszym klientem?

Kliknij „Załóż teraz” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie

Załóż teraz


Jesteś naszym klientem?

Otwórz konto oszczędnościowe w Moim ING

Zaloguj się

Jak założyć konto oszczędnościowe

1

Przygotuj dowód osobisty i telefon

2

Potwierdź swoją tożsamość

3

Korzystaj z konta

Oszczędzaj i realizuj swoje cele

Jeżeli nie jesteś naszym klientem

Wybierz jeden z trzech sposobów:

 • Zrób przelew z innego banku – pamiętaj, aby dane w drugim banku zgadzały się z danymi we wniosku o konto
 • Zamów wizytę kuriera – odwiedzi Cię w terminie ok. 2-3 dni
 • Odwiedź dowolny oddział

Jeżeli jesteś naszym klientem

Nie musisz potwierdzać swojej tożsamości

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

 • Oprocentowanie

 • Opłaty i prowizje

x

Konto w PLN

Niezależnie od kwoty 0,05%

Konto w EUR

Niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w USD

Niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w GBP

Niezależnie od kwoty 0,01%
x

Informacja o opłatach i prowizjach dla Otwartego Konta Oszczędnościowego

Otwarcie konta  

0 zł

Wpłata na konto Wpłata własna gotówki na konto w oddziale

10 zł

  Wpłaty BLIKIEM
(we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł

Wypłaty z konta

Wypłata gotówki z konta w oddziale

10 zł
 

Wypłata BLIKIEM
(w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Często zadawane pytania o Otwarte Konto Oszczędnościowe

Zobacz także

Smart Saver

Smart Saver

Oszczędzaj, gdy płacisz 

Konto Funduszowe

Konto Funduszowe

Rozpocznij przygodę z funduszami

Nie jestem klientem

Otwórz konto oszczędnościowe przez internet.
Kliknij „Otwórz teraz” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie.

Otwórz teraz

Jestem klientem

Otwórz konto oszczędnościowe w bankowości internetowej


Kliknij „Zaloguj się” i przejdź do Mojego ING. Tam, w kilka minut, założysz konto.

Zaloguj się

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Podane na stronie oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku