Lokata z Funduszem

 • 30% pieniędzy na 3-miesięcznej lokacie 1,5% w skali roku
 • 70% pieniędzy w funduszu przez min. 3 miesiące
 • Wpłata minimalna: 4 000 zł
 • 0 zł prowizji za zakup i zamianę funduszy

Oferta specjalna

Lokata z Funduszem w ING Banku Śląskim - oferta specjalna z obniżoną opłatą za zarządzanie

Fundusz NN Obligacji P z obniżoną opłatą za zarządzanie

W ramach Lokaty z Funduszem możesz wybrać fundusz NN Obligacji P, który inwestuje 80% aktywów w obligacje Skarbu Państwa.

W ofercie specjalnej opłata za zarządzanie jest obniżona i wynosi jedynie 1% w skali roku.

Jak założyć Lokatę z Funduszem

1

Złóż wniosek online

Potrzebujesz konta oszczędnościowego, aby otworzyć Lokatę z Funduszem

Załóż konto

2

Wypełnij ankietę inwestycyjną

Dowiesz się jakim jesteś typem inwestora i które fundusze są dla Ciebie odpowiednie

3

Wybierz lokatę i fundusz

Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie. Wybierz lokatę i jeden z pięciu funduszy

Załóż Lokatę z Funduszem

Wcześniejsza wypłata pieniędzy

Pieniędzy z Lokaty z Funduszem możesz wypłacić wcześniej.

 • Jeżeli przed upływem 3 miesięcy wypłacisz pieniądze z lokaty – nie naliczymy Ci odsetek
 • Jeżeli wypłacisz pieniądze z części funduszowej przed upływem 3 miesięcy – naliczymy opłatę umorzeniową w wysokości 2% od kwoty odkupienia.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj na czacie

8:00-20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt


Umów się na spotkanie w oddziale

Umów wizytę

Dokumenty i informacje

 • Lokata z Funduszem - regulamin i umowa

  Regulamin i umowa

 • Lokata z Funduszem - Fundusze inwestycyjne

  Fundusze inwestycyjne

 • Lokata z Funduszem - Warunki rezygnacji

  Warunki rezygnacji

Fundusze inwestycyjne

x

Zanim zainwestujesz w Fundusz Inwestycyjny NN, zapoznaj się z informacjami zawartymi w:

 • prospektach informacyjnych (w tym w statutach),
 • kluczowych informacjach dla inwestorów (w tym z informacjami o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN).

Informacja o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Prospekty informacyjne

Informacja dla klientów o ING Banku Śląskim S.A.

Warunki rezygnacji

x

W każdej chwili masz możliwość wcześniejszej wypłaty środków z Lokaty z Funduszem, jednak wiąże się to z tym, że:

 • wypłata pieniędzy z lokaty przed upływem 3 miesięcy - powoduje nienaliczenie odsetek,
 • wypłata pieniędzy z części funduszowej przed upływem 3 miesięcy - skutkuje naliczeniem opłaty umorzeniowej w wysokości 2% od kwoty odkupienia.

Ważne informacje

Informacje o sprzedaży krzyżowej

Lokata z Funduszem jest nabywana w ramach sprzedaży krzyżowej 3-miesięcznej lokaty i funduszu inwestycyjnego. Lokaty na taki sam okres oraz o analogicznym oprocentowaniu jak w ramach produktu Lokata z Funduszem nie można założyć oddzielnie. W standardowej ofercie Banku jest dostępna podobna lokata, ale o odmiennym oprocentowaniu.

Fundusze inwestycyjne oraz lokatę terminową dostępną w ramach oferty standardowej możesz odpowiednio kupić lub otworzyć, nawet jeśli nie masz Lokaty z Funduszem. Oprocentowanie naszych lokat znajdziesz na stronie www.ing.pl/oprocentowanie.

Umowa Lokaty z Funduszem trwa 12 miesięcy. Po tym okresie, Twoje jednostki uczestnictwa zmieniają się w standardowe. Otwiera to nowe możliwości dla Twoich inwestycji. Dzięki temu, możesz konwertować je lub zamieniać na dowolne fundusze inwestycyjne w ofercie banku.

Bank nie pobiera opłat i prowizji od Umowy Lokaty z Funduszem. Jedynie w przypadku odkupienia funduszy w okresie pierwszych trzech miesięcy od założenia produktu pobierana jest opłata umorzeniową

Informacje o ryzyku

Informacje o ryzyku w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne 

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym NN Parasol FIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów
 • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacje o ryzyku związanym z lokatą

W przypadku zerwania lokaty przed terminem jej wykonania Klient nie otrzyma należnych odsetek.

Informacje o ryzyku związanym z Lokatą z Funduszem

Wszystkie ryzyka wymienione dla inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz lokaty obowiązują dla Lokaty z Funduszem. Dodatkowo, w przypadku umorzenia funduszy inwestycyjnych nabytych w ramach Lokaty z Funduszem, w okresie pierwszych trzech miesięcy od założenia produktu, pobierana jest opłata umorzeniowa.

Informacja o opodatkowaniu

Od zysków, które osiągniesz w funduszach, możesz zapłacić podatek od dochodów kapitałowych. Jego wysokość zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i może się zmienić w przyszłości.

Regulacje

Jeśli chcesz przystąpić do funduszy inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, podpisz Umowę pośrednictwa oraz wypełnij ankietę inwestycyjną.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz na www.ing.pl/fio