Nauka inwestowaniapoziom początkujący

Jak korzystać ze strony o nauce inwestowania

Zacznij od góry strony i czytaj treści po kolei. Tematy ułożyliśmy tak, aby układały się w kolejne, coraz bardziej zaawansowane etapy przejścia od oszczędzania do inwestowania. Część informacji znajdziesz na tej stronie, a część dodatkowo na podstronach. Na końcu każdej strony, do której Cię przekierujemy, znajdziesz link powrotny - dzięki temu zachowasz ciągłość logiczną i właściwą kolejność. Poniżej znajdziesz listę tematów, które poruszamy na tej stronie. Wykorzystaj ją, gdy chcesz przejść bezpośrednio do interesującego Cię zagadnienia. 

Inwestor początkujący

Na tym poziomie poznasz podstawowe pojęcia, które mają duży wpływ na decyzje inwestycyjne. Zrozumiesz główne mechanizmy rynku inwestycji i dowiesz się, w co możesz inwestować swoje pieniądze. Znajdziesz odpowiedź na pytanie, ile możesz zainwestować. Jest to coś, co warto wiedzieć, zanim wykonasz jakikolwiek krok w świat inwestycji.

Przeczytaj stwierdzenia poniżej. Jeżeli co najmniej jedno z nich opisuje Twoją sytuację – jesteś w dobrym miejscu.

 • w inwestowaniu widzę głównie ryzyko
 • duża ilość trudnych pojęć skutecznie blokuje mnie przed zainwestowaniem własnych pieniędzy
 • chcę z góry wiedzieć, ile zyskam i nie akceptuję wizji straty
 • nie wiem czym jest regularne oszczędzanie/inwestowanie i dobrze mi z tym
 • nie znam produktów i możliwości rynku finansowego.

Ile pieniędzy zainwestować

To kluczowe pytanie dla wszystkich, którzy zamierzają zacząć inwestować.
Jeżeli inwestujesz „na próbę”, aby zdobyć doświadczenie – wybierz niewielką kwotę – taką, której nie boisz się stracić. Jeżeli jednak zależy Ci na wyniku i chcesz inwestować na poważnie, wylicz kapitał inwestycyjny na podstawie swojej poduszki finansowej.

1

Wylicz średnie wydatki

2

Wylicz wartości poduszki

3

Wylicz kapitał inwestycyjny

Jak wyliczyć średnie wydatki?

Zsumuj wszystkie wydatki z ostatnich 12 miesięcy.

Przeanalizuj swoją historię wydatków i podziel je na kategorie np. jedzenie, mieszkanie, rozrywka, zdrowie, samochód itd. Jeżeli korzystasz z Mojego ING, możesz to zrobić w sekcji Analiza wydatków.

Zsumuj wydatki, które pojawiają się okazjonalnie i są dla Ciebie konieczne np. ubezpieczenia, urlop. Musisz zaplanować rezerwę na te wydatki w swojej poduszce finansowej.

Od sumy wydatków z całego roku odejmij wydatki okazjonalne. Gdy podzielisz wynik przez 12 otrzymasz swoje średnie miesięczne wydatki.

 

Jak wyliczyć wartość poduszki finansowej?

Poduszka finansowa to Twoje zabezpiecznie na wypadek utraty dochodów. Zastanów się, na ile miesięcy chcesz się zabezpieczyć, aby czuć się spokojnie i komfortowo. Weź pod uwagę m.in. swój wiek, zdrowie, kompentencje (łatwość zmiany zatrudnienia), a także sytuację na rynku.

Pomnóż średnie miesięczne wydatki przez wybraną liczbę miesięcy. Wynik to Twoja oczekiwana poduszka finansowa.

Pamiętaj, że dodatkowo musisz zbudować rezerwę na okazjonalne i konieczne wydatki.

Poduszka finansowa, to pieniądze, których nie inwestujesz.

Jak wyliczyć kapitał inwestycyjny?

Od swoich oszczędności, odejmij wartość oczekiwanej poduszki finansowej. Wynik to Twój potencjalny kapitał inwestycyjny.

Jeżeli Twoje oszczędności są mniejsze od zamierzonej poduszki finansowej – zacznij ją budować.

Popularnym sposobem budowania poduszki finansowej jest systematyczne oszczędzanie. Jeżeli się na niego zdecydujesz, wybierz kwotę, którą chcesz oszczędzać i odkładaj ją co miesiąc na konto oszczędnościowe – najlepiej od razu po wypłacie.

Jeżeli korzystasz z Mojego ING, możesz założyć cel oszczędnościowy i odkładać automatycznie.

Jako inwestor możesz uznać, że zbudujesz swój kapitał inwestycyjny w inny sposób. Nie rób gwałtownych kroków, gdy podejmujesz decyzje, uwzględniaj swoją sytuację życiową i materialną.

Przeczytaj o tym, jak efektywnie oszczędzać na co dzień

Twój profil inwestora – co Ci daje ankieta inwestycyjna

Ankieta inwestycyjna pomoże określić Twój profil inwestora. Wpływa na niego Twoja wiedza, doświadczenie, oczekiwany zysk i akceptowany poziom ryzyka straty. Ankietę możesz aktualizować, a Twój profil inwestora może się zmieniać w czasie.

Co zyskujesz?

Ochronę przed potencjalnie złymi dezycjami. Przy każdym wyborze funduszy wiesz, które z nich są dla Ciebie odpowiednie.

Jak to wygląda w praktyce

Jak czytać oznaczenia funduszy?

Jeżeli inwestujesz w Moim ING, gdy wypełnisz ankietę inwestycyjną i zapiszesz jej wynik, na liście funduszy zobaczysz kolorowe oznaczenia:

zielona kropka – fundusze zgodne z Twoim profilem inwestora

czerwona kropka – fundusze niezgodne z Twoim profilem inwestora

Jeżeli chcesz kupić jednostki funduszu niezgodnego z Twoim profilem inwestora, musisz za każdym razem zaakceptować związane z tym ryzyko.

Jak czytać wyniki?

Przy podsumowaniu ankiety zobaczysz rozbudowany opis swojego profilu inwestora, wygenerowany na podstawie Twoich odpowiedzi.

Co zawiera ten opis

Co zawiera opis profilu inwestora?

Profil inwestora zawiera:

 • opis celów inwestycyjnych np. ochrona kapitału lub wysoki zysk
 • tolerowany poziom ryzyka straty
 • klasy aktywów, które mogą tworzyć Twój portfel funduszy
 • produkty inwestycyjne odpowiednie dla Twojego profilu
 • sugerowany okres inwestycji.

Zawsze odpowiadaj zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniem, dzięki temu mechanizm ochronny będzie skuteczniejszy – a Twoje inwestycje zgodne z oczekiwaniami.

Jeżeli korzystasz z Mojego ING

Możesz już teraz poznać swój profil inwestora

Trzy filary, na których opiera się inwestowanie

Inwestowanie składa się z wielu decyzji, które musisz podjąć i pytań, na które musisz odpowiedzieć. Większość z nich sprowadza się do tego, ile możesz zyskać, ile możesz stracić i w jakim czasie.

Zysk

Apetyt na zysk ma dwa wymiary:

 • optymistyczny – nie ma takiej kwoty, której wyobraźnia i konto nie zmieści
 • realistyczny – o ile procent chcesz powiększyć swój kapitał inwestycyjny w określonym czasie, przy określonym poziomie ryzyka straty. 

Jak realistycznie ocenić swój apetyt na zysk?

Przeanalizuj aktualne i historyczne wyniki funduszy zgodnych z Twoim profilem inwestora. Zyskasz pewien punkt odniesienia. Z czasem zaczniesz uwzględniać sytuację na rynku, cykl koniunkturalny, stopy procentowe i inne użyteczne informacje, w tym dokumenty publikowane przez fundusze i podmioty rynkowe.

Pamiętaj, że historyczne wyniki funduszy nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. To ćwiczenie pomoże Ci poruszać się w realnych ramach i na ich podstawie budować swoją przyszłą strategię inwestycyjną.

Ryzyko

W inwestycjach nie ma zysku bez ryzyka. Ono było, jest i będzie. Możesz je mitygować - czyli dążyć do jego zmniejszenia i uniknięcia potencjalnych, negatywnych konsekwencji. Aby to robić, musisz je zrozumieć. W inwestowaniu musisz zaakceptować taki poziom ryzyka, który jest dla Ciebie komfortowy. Jeżeli nie akceptujesz go w ogóle – najprawdopodobniej inwestowanie nie jest dla Ciebie. 

W przypadku funduszy inwestycyjnych, poziom ryzyka jest zawsze jasno określony. Wykorzystuje się w tym celu skalę od 1 do 7 – tzw. wskaźnik SRI (ang. Summary Risk Indicator). Ryzyko straty związane jest z możliwymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa i jest proporcjonalne do szans na zysk. Jeżeli chcesz, by był wysoki, musisz zaakceptować wysokie ryzyko. A gdy ktoś kusi Cię wysokim zyskiem i niskim ryzykiem w funduszach, to albo czegoś nie wie, albo kłamie. 

Jak określany jest poziom ryzyka funduszu

Do określenia poziomu ryzyka funduszu wykorzystywana jest metoda, która bazuje na analizie wartości narażonej na ryzyko (maksymalna wartość straty w określonym czasie przy określonym prawdopodobieństwie) oraz ryzyko kredytowe emitentów, którzy są w portfelu funduszu. Ta miara jest uniwersalna dla wszystkich funduszy i znajdziesz ją w dokumentach.

Czas

Pieniądze, które inwestujesz, potrzebują czasu na wypracowanie zysku. Oczywiście nie dosłownie - jest to rola zespołu specjalistów, którzy zarządzają funduszami. Każdy fundusz informuje, jaki jest jego rekomendowany okres inwestycji, w którym zamierza osiągnąć określoną stopę zwrotu.

Im bardziej agresywna strategia funduszu, tym sugerowany okres inwestycji jest dłuższy.

Wpływa na to wiele czynników:

 • zmienność cen papierów wartościowych (np. wartość akcji zmienia się nawet kilka razy dziennie)
 • bieżąca sytuacja firm i określonych branż
 • ceny surowców i walut
 • faza cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się rynek.

W krótkim okresie wahania wartości mogą być bardzo odczuwalne dla inwestorów, w długim okresie sytuacja zwykle się stabilizuje.

Jak działają fundusze inwestycyjne

Poznaj mechanizm działania funduszy inwestycyjnych

Dowiesz się, jaka idea za nimi stoi, jakie są kolejne kroki procesu zakupu, ile trwają i co obejmują. Pozwoli Ci to podejmować lepsze i świadome decyzje inwestycyjne.

W co inwestują fundusze

Poznaj różne klasy aktywów i ich charakterystykę

Dowiesz się, jak wybór kierunku inwestycji wpływa na jej poziom ryzyka.

Dlaczego dywersyfikacja jest ważna

"Nie wkładaj wszystkich pieniędzy do jednej kieszeni"

Coś o tym, że inwestowanie to w dużej mierze postępowanie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.

Opłaty – za co płacisz, gdy inwestujesz

Twoje opłaty współfinansują pracę ekspertów, którzy zarządzają Twoimi inwestycjami i utrzymują system dystrybucji, dzięki któremu kupujesz, sprzedajesz, wymieniasz jednostki i śledzisz ich wartość.

Rodzaje opłat, które mogą (ale nie zawsze muszą) pobierać fundusze

Koszt korzystania z systemów, które umożliwiają zakup i obsługę funduszy. Z reguły jest to określony procent od kwoty zakupu.

Dystrybutorzy często rezygnują z tej opłaty, bo jej naliczenie sprawia, że inwestycja na starcie notuje stratę, którą fundusz musi odpracować.

To wynagrodzenie dla ekspertów TFI za zarządzanie inwestycjami funduszu. Z reguły jest to procent od wartości aktywów funduszu, którymi zarządza fundusz. Tą opłatą TFI dzieli się ze swoimi dystrybutorami, np. bankami.

Opłata za zarządzanie jest wliczona w cenę jednostek uczestnictwa.
 

Pokrywa koszty związane z zamianą lub konwersją jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami. Z reguły jest to procent od wartości transakcji.

Większości TFI nie pobiera opłat za zamianę.

Zwykle jest związana z inwestowaniem w produkty, w których określone korzyści związane są z utrzymaniem inwestycji przez pewien okres.

Opłatę umorzeniową zapłacisz, jeżeli zdecydujesz się zakończyć inwestycję przed ustalonym terminem.

 

Inwestowanie w gotowe rozwiązania funduszowe

Gotowe produkty inwestycyjne zarządzane przez specjalistów

Czym różnią się od innych inwestycji funduszowych? Czy jest to wybór z rozsądku, przemyślana strategia, czy może świadome lenistwo?

Samodzielne inwestowanie w fundusze

Więcej możliwości, większy wpływ, większa odpowiedzialność

Od jednego funduszu do wielu zróżnicowanych portfeli. Jak wygląda inwestowanie, kiedy to Ty podejmujesz większość decyzji.

Pierwsze kroki na giełdzie

Tak, możesz zacząć inwestować od razu na giełdzie

Niech runą stereotypy. Konto maklerskie otwiera szerokie możliwości, również wtedy, gdy szukasz jedynie alternatywy dla oszczędności, czy inwestycji w fundusze.

Podsumowanie

Nauka inwestowania nie jest po to, aby przekonać Cię do tego. Nauka inwestowania jest po to, aby zrozumieć tych, którzy to robią.

Naszym celem w tej części było pokazanie podstawowych zasad działania rynku inwestycyjnego i jego uczestników. 

Co warto zapamiętać

Podsumowanie

 • nie inwestuj, gdy ryzyko straty jest na poziomie, którego nie akceptujesz
 • nie ma zysku bez ryzyka
 • im wyższy apetyt na zysk, tym większe ryzyko straty
 • rynek funduszy podlega ścisłej kontroli, aby chronić interesy takich inwestorów jak Ty. Chroni Cię m.in. ankieta inwestycyjna
 • fundusze mają obowiązek informować inwestorów o swoich działaniach
 • fundusze traktują wszystkich inwestorów na równi
 • fundusze pobierają opłatę w zamian za pracę, którą dla Ciebie wykonują
 • fundusze potrzebują czasu na osiągnięcie wyniku
 • okresowe wahania wartości inwestycji to coś normalnego
 • im odważniejsza polityka inwestycyjna funduszu (więcej akcji w portfelu), tym więcej czasu potrzebuje na osiągnięcie celu (rekomendowany okres inwestycji)
 • możesz inwestować w gotowe rozwiązania i nie musisz posiadać wiedzy specjalistycznej o inwestowaniu
 • możesz inwestować samodzielnie, ale wtedy warto wiedzieć co robisz i dlaczego
 • możesz zacząć swoją przygodę inwestycyjną od giełdy, dzięki licznym możliwościom konta maklerskiego - również dla początkujących.
Poziom średnio zaawansowany

Poziom średnio zaawansowany

Przejdź do poziomu średnio zaawansowanego.

Nauka inwestowania

Nauka inwestowania

Powrót do strony głównej nauki inwestowania.

Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Bank Śląski S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani środków jakimi dysponuje odbiorca.

Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, ani porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty czy zachęty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zapewnić, że prezentowane informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, ani wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji.

O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora(autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedniej notyfikacji.

Publikacja ta oraz zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego. Wszystkie prawa są zastrzeżone.