Inwestowaniew gotowe rozwiązaniafunduszowe

Czego dowiesz się z tej strony?

Na tej stronie dowiesz się czym są gotowe rozwiązania funduszowe. Tę wiedzę możesz wykorzystać na dwa sposoby.  Po pierwsze, są to proste produkty, które mogą stanowić część Twojego portfela inwestycyjnego, szczególnie gdy zaczynasz przygodę z inwestowaniem. Po drugie, możesz obserwować zmiany w składzie produktu inwestycyjnego. Obserwacje ekspertów możesz potraktować, jako element nauki.

Czym są gotowe rozwiązania

Gotowe produkty funduszowe to portfele, zbudowane według określonych założeń lub na podstawie indywidualnych oczekiwań inwestora. Wśród celów gotowych produktów można wyróżnić:

 • umożliwienie wejścia w świat inwestycji dla osób z podstawową wiedzą i bez doświadczenia
 • osiągnięcie określonych poziomów szans na zysk
 • osiągnięcie optymalnego zróżnicowania (dywersyfikacji) ryzyka strat
 • odwzorowanie zachowania rynków lub indeksów giełdowych
 • oszczędność czasu i zaangażowania inwestora poprzez użycie mechanizmów automatycznych i sztucznej inteligencji.


Co oznacza „Dobre na początek”

W opisie gotowych produktów często znajdują się określenia mówiące o tym, że nie musisz się znać na inwestowaniu, aby z nich korzystać. Jest to pewne uproszczenie. Aby zacząć inwestować w cokolwiek musisz wypełnić ankietę inwestycyjną i poznać swój profil inwestora. Musisz też zaakceptować ryzyko związane z każdą decyzją o zakupie jednostek funduszy.

Nie musisz natomiast znać się na analizie informacji zawartych w dokumentach funduszy, czy też wiedzieć jak budować zdywersyfikowany portfel inwestycji. Gotowe produkty inwestycyjne wykorzystują wynik Twojej ankiety inwestycyjnej. Dzięki temu otrzymujesz propozycję, która odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Podział „ról”

Ty wybierasz

Ideą gotowych produktów inwestycyjnych jest maksymalne uproszczenie wejścia w świat inwestycji i minimalne, niezbędne, zaangażowanie inwestora. W praktyce oznacza to, że:

 • wybierasz produkt inwestycyjny
 • określasz, ile chcesz inwestować
 • obserwujesz wyniki.

Kto inny zarządza 

Aby Twoja rola sprowadzała się do prostych decyzji, kto inny (najczęściej zespół specjalistów z TFI) musi wziąć na siebie aktywne zarządzanie portfelem. W zależności od produktów, o czym piszemy niżej na tej stronie, zakres zarządzania może być różny. Od dopasowywania składu portfela do sytuacji rynkowej po automatyczne mechanizmy, które ułatwiają inwestowanie i oszczędzają czas.

Gotowe produkty funduszowe na rynku

Fundusze funduszy

Jest to fundusz, który inwestuje w inne fundusze. Tak działa m.in. Konto Funduszowe w ofercie ING. W skład portfela funduszu wchodzą jednostki uczestnictwa innych funduszy.  Taki fundusz ma swój cel inwestycyjny i regularnie weryfikuje, czy posiadany kształt portfela funduszy zbliża go do jego realizacji. Na podstawie takiej analizy podejmowane są decyzje o zmianach. Dzieje się to niezależnie od Ciebie. Ty obserwujesz jedynie wynik tej pracy – czyli aktualną wartość jednostek uczestnictwa.

Korzyści:

 • większy zasięg inwestycji – zyskujesz dostęp do funduszy zaprojektowanych dla klientów z dużą pulą gotówki i do funduszy zagranicznych, których nie można kupić w standardowej ofercie
 • podwójna dywersyfikacja – mechanizm ten dzieje się w samym funduszu funduszy i w funduszach, w które inwestuje. Ogranicza to ryzyko dużej zmienności ceny lub kursu, a co za tym idzie, wartości Twojej inwestycji
 • nie musisz się znać – Twoim portfelem zarządzają specjaliści.

Roboty inwestycyjne

Automatyzacja to istotny trend w inwestycjach, który będzie się rozwijał. Zakres działania robotów i ich zaawansowanie technologicznie może się znacznie różnić. Mogą to być:

 • mechanizmy, które pomagają wybrać fundusze i stworzyć portfel
 • mechanizmy regularnego dokupu jednostek
 • zarządzanie i utrzymywanie założonego poziomu ryzyka portfeli
 • mechanizmy, które pomagają analizować informacje i podejmować decyzje.

Roboty inwestycyjne różnią się też poziomem zaangażowania inwestora w ich obsługę. Od rozwiązań, które wspierają działania, poprzez te, które wykonują określone zadania, aż po autonomiczne mechanizmy, które wykorzystują sztuczną inteligencję do zarządzania portfelem inwestycyjnym.

ETF czyli Exchange Traded Fund

ETF to fundusz, który swoją konstrukcją i składem odwzorowuje zachowanie konkretnego indeksu giełdowego np. WIG20 lub S&P500. Fundusze ETF są notowane na giełdzie, przez co ich cena może zmieniać się dynamicznie. Z drugiej strony, daje to możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe. ETF mają z reguły niższe opłaty za zarządzanie.

Kolejny krok

Poziom początkujący

Poziom początkujący

Powrót do sekcji Samodzielne inwestowanie w fundusze