Obalamy mityna tematinwestowania

O mitach można prowadzić ciekawe dyskusje. Tu jednak skupimy się na tych inwestycyjnych, które powstały z utartych przekonań niepopartych konkretną wiedzą. Tego typu mity powstają często, aby znaleźć wytłumaczenie lub wymówkę dla popełnionych błędów i nieprzemyślanych decyzji. Jeżeli Twoje inwestycje doprowadzą do innego efektu niż zamierzony, możesz zastanowić się nad tym, przeanalizować, co się stało i wyciągnąć wnioski.  Możesz też ogłosić światu: „Nie rób tego!” i sprawić, że mity będą się utrwalać.  W nauce inwestowania zachęcamy do korzystania ze sprawdzonej wiedzy.

Skąd biorą się mity

W świecie dzieci wszystko wydaje się prostsze, bo znajdują one proste wytłumaczenia dla złożonych zjawisk, które je otaczają. Pewne rzeczy stają się wyolbrzymione, a inne wręcz przeciwnie. Z perspektywy dorosłych, ich wiedzy i doświadczenia, z reguły łatwo zauważyć i ocenić takie zjawisko. W inwestowaniu bywa podobnie. Czasem używamy prostych słów do opisu złożonych zjawisk, a czasem przeciwnie – opisujemy w skompliowany sposób rzeczy proste. Inwestowanie jest ciekawe, bo łączy te skrajności.

Mity inwestycyjne, które trzeba obalić

Mit 1: Fundusze to tylko strata

Zastanów się nad tym. Gdyby ten mit był prawdą, dosłownie nikt nie inwestowałby w fundusze.

Ten mit karmi się opiniami początkujących inwestorów, którzy inwestują w sposób życzeniowy i pomijają trzy podstawowe zasady:

Zasada 1: Im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko straty.

Zysk zależy od tego, w co fundusz zainwestuje Twoje pieniądze. Tam gdzie może potencjalnie dużo zarobić, może też proporcjonalnie dużo stracić – gdy coś pójdzie nie tak.

Zasada 2: Im większe ryzyko, tym dłuższy sugerowany okres inwestycji.

Sugerowany okres zależy od tego, w co i gdzie fundusz inwestuje. Jeżeli rynek zmienia się dynamicznie i wartość jednostek spada, fundusz potrzebuje czasu by odrobić straty, chociaż nie zawsze to się w pełni udaje.

Zasada 3: Wyniki z przeszłości nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Z historii funduszu dowiesz się, jak radził sobie na rynku, ale nigdy nie zyskasz pewności, że osiągnie podobne wyniki w przyszłości.


Co możesz zrobić?

Inwestuj z myślą nie tylko o tym, ile możesz zyskać, ale też o tym, że możesz stracić. Poczytaj, jak ograniczać ryzyko straty. Uwzględniaj sugerowany okres inwestycji i nie opieraj decyzji wyłącznie na wynikach z przeszłości.

Mit 2: Trzeba się znać

W rzeczywistości jest odwrotnie. Fundusze umożliwiają inwestowanie osobom, które się na tym nie znają.

Nie oznacza to, że powinno się inwestować, gdy nie wiesz zupełnie nic na ten temat. Musisz poznać podstawowe zasady, przede wszystkim świadomość występowania ryzyka strat, ale nie musisz posiadać wiedzy eksperckiej. Możesz jej oczekiwać od specjalistów z funduszy, którzy zarządzają pieniędzmi, które im powierzasz.

Co możesz zrobić:

Gdy inwestujesz w fundusze

Wypełnij szczerze ankietę inwestycyjną. Dowiesz się, jakim jesteś typem inwestora i które fundusze są dla Ciebie odpowiednie. Zostaną one wyróżnione specjalnym oznaczeniem. Dodatkowo możesz poznać dokumenty funduszu – dowiesz się, jak będą inwestowane Twoje pieniądze. A co się stanie jeżeli tego nie zrobisz? Nic! Bo wszystkie trudne decyzje inwestycyjne są w rękach specjalistów. Ty jedynie obserwujesz wyniki ich pracy w tabeli notowań funduszy.

Możesz ograniczyć się do gotowych rozwiązań funduszowych, które zawierają w sobie zdywersyfikowany portfel funduszy.

Gdy inwestujesz samodzielnie, np. na giełdzie

W takim przypadku musisz posiadać wiedzę i świadomość, co robisz. Co najmniej na poziomie odpowiednim do podejmowanego ryzyka i inwestowanych kwot. Jeżeli inwestujesz kwoty, które nie są dla Ciebie dużym obciążeniem, możesz ewentualne straty potraktować jako koszt nauki w praktyce. Ale jeżeli ryzyko straty jest wysokie, a jej wysokość może być odczuwalna – nie inwestuj, dopóki nie zyskasz pewności, że wiesz co robisz. Zawsze inwestuj świadomie!

Mit 3: Trzeba mieć dużo pieniędzy

Fundusze ustalają minimalną kwotę pierwszego zakupu oraz późniejszych dokupów jednostek uczestnictwa.

Może to być 100 lub 200 zł, ale czasem fundusze ustalają wyższe kwoty minimalne. Możesz wybrać takie fundusze, które odpowiadają Twoim możliwościom.

Skąd zatem ten mit? Trochę z niewiedzy, a trochę ze świadomości, że wynik kwotowy inwestycji przy niewielkim kapitale nie działa na wyobraźnię. Jeżeli jeden inwestor zainwestuje 1000 zł, a drugi 1 000 000 zł, to ich procentowy wynik inwestycji będzie dokładnie taki sam.

Przykładowo, gdy wynik funduszu w danym okresie wyniesie +3%, to pierwszy uzyska 30 zł (brutto), a drugi 30 000 zł (brutto). Gdy ktoś spojrzy tylko na te wartości, a pominie wielkość kapitału, to może błędnie założyć, że drugi inwestor osiągnął lepszy wynik inwestycji, podczas gdy oboje osiągnęli identyczny wynik (procentowy).

Co możesz zrobić:

Zawsze oceniaj wynik inwestycji w wymiarze procentowym, a nie kwotowym.

Kolejny krok

Nauka inwestowania
Nauka inwestowania - strona główna

Nauka inwestowania

Powrót do strony głównej nauki inwestowania.

Poziom początkujący
Nauka inwestowania - poziom początkujący

Poziom początkujący

Kolejny krok Ile pieniędzy zainwestować.