Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus

 • Trzymiesięczne konto z bonusowym oprocentowaniem, które pomaga efektywniej oszczędzać
 • Oprocentowanie 7% dla nowych środków do 300 tys. zł przez 3 miesiące od założenia konta1. Oferta specjalna dla klientów, którzy już z nami oszczędzają2
 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za przelewy przez internet, pomiędzy tym kontem, a Twoim kontem osobistym w naszym banku
 • Wpłacasz i wypłacasz w dowolnym momencie
 • Oferta trwa do 30 marca 2023 r.

Jeżeli już z nami oszczędzasz

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus założysz w Moim ING.
Wybierz „Załóż teraz” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie

Załóż teraz


Jeżeli jeszcze z nami nie oszczędzasz

Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN w ofercie specjalnej „Bonus na start”

Załóż konto oszczędnościowe

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

Oprocentowanie

x
Nowe środki do 300 tys. zł 7,00%1
Pozostałe środki 1,50%

 

 • Oprocentowanie 7% dotyczy wyłącznie nowych środków, czyli oszczędności zgromadzonych powyżej salda początkowego, obliczonego na koniec 23.02.2023 r.
 • Po 3 miesiącach konto zostanie automatycznie zamknięte, a pieniądze trafią na wskazane przez Ciebie konto oszczędnościowe.
 • Aby otrzymać odsetki bonusowe Twoje Saldo końcowe musi być wyższe od Salda początkowego.
 • Odsetki otrzymasz na konto po zakończeniu OKO Bonus.

Opłaty i prowizje

x

Informacja o opłatach i prowizjach

Otwarcie konta  

0 zł

Wpłata na konto Wpłata własna gotówki na konto w placówce bankowej – punkcie obsługi kasowej

10 zł

Wypłaty z konta

Wypłata gotówki z konta w placówce bankowej – punkcie obsługi kasowej

10 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej na Twoje konta w ING

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Podane na stronie oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku.

Pytania i odpowiedzi

 • Jak mogę założyć Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus

  Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus możesz założyć w:

 • Jaka jest różnica między OKO Bonus a OKO Bonus na start

  Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie specjalnej Bonus na start to oferta dla Klientów, którzy jeszcze z nami nie oszczędzają.

  Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus to oferta dla klientów, którzy z nami już oszczędzają tzn. posiadają Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN, Dream Saver w PLN i wpłacą Nowe środki.

 • Co to są Nowe środki

  To środki wpłacane na OKO Bonus w trakcie trwania Umowy i obliczane na koniec każdego dnia, które stanowią nadwyżkę Salda bieżącego nad Saldem początkowym i nie przekraczają 300 000 PLN.

  Rodzaje salda:

  • Saldo początkowe – to łączne saldo Produktów depozytowych w Banku, obliczone na koniec dnia wskazanego w Regulaminie oferty.
  • Saldo bieżące – to łączne saldo Produktów depozytowych posiadacza OKO Bonus w Banku oraz suma nabyć funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Bank, obliczone na koniec każdego dnia w trakcie trwania Umowy.
 • Kiedy otrzymam odsetki po zakończeniu umowy OKO Bonus

  Odsetki standardowe oraz te wynikające z oprocentowania bonusowego zostaną naliczone i wypłacone nie później, niż do piątego dnia po dniu zakończenia obowiązywania umowy. Odsteki te zostaną przekazane na wskazany w umowie rachunek oszczędnościowy.
  Aby otrzymać odsetki bonusowe saldo końcowe musi być wyższe od salda początkowego.

  Warto wiedzieć: W Moim ING w szczegółach Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus - w pozycji "odsetki naliczone do" - prezentujemy tylko odsetki standardowe.

Zobacz także

Smart Saver
Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING - Smart Saver

Smart Saver

Oszczędzasz, gdy płacisz – zaokrąglenie kwoty transakcji lub procent od tej kwoty trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera.

Lokata z Funduszem
Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING - Lokata z Funduszem

Lokata z Funduszem

Stabilność lokaty i szansa na większy zysk z funduszu.

IKZE
Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING - Emerytura z IKZE

IKZE

Oszczędzasz na emeryturę z kontem oszczędnościowym.

Nie jestem klientem

Otwórz konto oszczędnościowe przez internet.
Kliknij „Otwórz teraz” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie.

Otwórz teraz

Jestem klientem

Otwórz konto oszczędnościowe w bankowości internetowej


Kliknij „Zaloguj się” i przejdź do Mojego ING. Tam, w kilka minut, założysz konto.

Zaloguj się

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

1 Oferta specjalna dotyczy Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus” i obowiązuje przez 3 miesiące od założenia konta. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.

2 Tzn. posiadają Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN, Dream Saver w PLN.