ING BANK ŚLĄSKI
 • 0 zł za otwarcie konta nic nie zapłacisz za otwarcie konta i nie wymagamy jakiejkolwiek wpłaty na start
 • Wypłaty BLIKIEM z bankomatówING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w całym kraju
 • Samodzielne zarządzanie finansami Twoje dziecko już od 13 roku życia może samo zarządzać pieniędzmi przez internet i telefon
 • Już od pierwszej złotówkipieniądze Twojego dziecka pracują na jego przyszłość już od pierwszej złotówki
 • Dowolny moment wpłat możesz zasilać konto dziecka kiedy tylko chcesz
 • Bezpieczeństwo pieniędzy Twojego dzieckaTwoje wypłaty z konta dziecka są limitowane sprawdź szczegóły
 • PLN, EUR, USD i GBP możliwość prowadzenia konta w PLN, a także w EUR, USD i GBP - po dwa w każdej walucie
 • Bez zakładania konta osobistegoNie musisz posiadać konta osobistego w ING, aby założyć konto oszczędnościowe
 • Oprocentowanie 1% w skali rokuprzez pierwsze 4 miesiące od założenia Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN w ramach oferty specjalnej „Bonus na start”1
 • Oszczędzanie na celTwoje dziecko może wyznaczyć sobie Cel oszczędnościowy i regularnie na niego wpłacać

Jeszcze z nami nie oszczędzasz?

Skorzystaj z oferty specjalnej „Bonus na start”1

Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN dla Twojego dziecka do 3.06.2020 r., z podwyższonym oprocentowaniem 1% przez 4 miesiące od dnia założenia tego konta. 

Regulamin oferty specjalnej „Bonus na start”

Jak założyć konto oszczędnościowe dla dziecka?

W Moim ING

W Moim ING założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN
dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat.

 

Załóż konto

W oddziale

W oddziale ING założysz konto oszczędnościowe dla dziecka w wieku od 0 do 18 lat. Również wtedy, gdy chcesz założyć konto oszczędnościowe w EUR, USD, GBP.  

Znajdź oddział

 • Jeżeli zakładasz konto w Moim ING

 • Jeżeli zakładasz konto w oddziale

Jeżeli zakładasz konto w Moim ING

Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka w PLN założysz w Moim ING, jeśli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Jeśli dziecko nie jest klientem naszego banku, potrzebujesz zdjęcie lub skan dowodu osobistego dziecka lub jego aktu urodzenia. O akt urodzenia poprosimy zawsze wtedy, gdy nazwisko dziecka jest inne niż Twoje.

1

Logujesz się do Mojego ING

Wejdź do zakładki Oferta ING > Oszczędności i wybierz Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka

2

Podajesz dane dziecka

Jeśli dziecko nie jest naszym klientem, wpisz jego dane i załącz dokumenty potwierdzające jego tożsamość.

3

Potwierdzasz zawarcie umowy

Złóż oświadczenia w imieniu swoim i dziecka i potwierdź. Kod autoryzacyjny otrzymasz SMS-em na Twój numer telefonu.

Jeżeli zakładasz konto w oddziale

Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka założysz w dowolnym oddziale ING,
jeśli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Obecność dziecka nie jest potrzebna do założenia konta, chyba że chcesz, aby samodzielnie korzystało z obsługi w oddziale banku.

Zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty
 • dokument tożsamości dziecka, może to być:
  • ważna legitymacja szkolna
  • dowód osobisty dziecka
  • paszport dziecka
  • odpis aktu urodzenia
  • odpis ważnej legitymacji ubezpieczeniowej lub karty ubezpieczeniowej
 • dokument potwierdzający, że jesteś opiekunem prawnym np. akt urodzenia dziecka, jego dowód osobisty lub inny dokument, zgodnie z którym będzie można potwierdzić pokrewieństwo między Wami.

Poprosimy Cię też o potwierdzenie miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Polski.

Znajdź najbliższy oddział

Oprocentowanie

Wybierz walutę, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie

 • PLN

 • EUR

 • USD

 • GBP

PLN

Oprocentowanie standardowe 0,5%
Oprocentowanie w ramach
oferty specjalnej „Bonus na start”
poniżej 100 000 zł
1%

od 100 000 zł
0,5%

 

EUR

Niezależnie od kwoty

0,01%

 

USD

Niezależnie od kwoty

0,1%

 

GBP

Niezależnie od kwoty

0,25%

 

Informacja o opłatach i prowizjach

Otwarcie konta  

0 zł

Wpłata na konto Pierwsza wpłata własna gotówki na konto w oddziale
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł

 

Kolejne wpłaty własne gotówki na konto w oddziale
(w miesiącu rozliczeniowym)

9 zł
  Wpłaty BLIKIEM
(we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł

Wypłaty z konta

Pierwsza wypłata gotówki z konta w oddziale
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
 

Kolejne wypłaty gotówki z konta w oddziale
(w miesiącu rozliczeniowym)

9 zł
 

Wypłata BLIKIEM
(w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej ING na Twoje konto osobiste w ING

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Wpłatomaty obsługujące wpłaty kodem BLIK dostępne są w wybranych lokalizacjach.
 

Poznaj BLIKA

1 Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.

Podane na stronie oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.