Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka

 • Dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia
 • Oprocentowanie 0,5% przez 3 m-ce od założenia konta, dla kwot poniżej 25 tys. zł, w ofercie specjalnej Bonus na Start1
 • Wypłaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
 • Dostępne z aplikacją Moje ING
 • Z możliwością wpłat i wypłat BLIKIEM – bez opłat
 • Umożliwia samodzielne zarządzanie finansami (od 13. r. ż.)

Oferty specjalne

„Bonus na start”

Zacznij oszczędzać i zyskaj „Bonus na Start”

Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka w ofercie specjalnej „Bonus na Start” do 14.04.2021 r. Zyskaj oprocentowanie 0,5% dla kwoty poniżej 25 tys. zł przez 3 miesiące od założenia konta. Oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku. Po upływie tego okresu obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. .

Zapoznaj się z regulaminem tej oferty specjalnej

Gdy Twoje dziecko skończy 13 lat, może samodzielnie dysponować środkami na swoim koncie. 

Twoje wypłaty, jako rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka, są limitowane do wysokości tzw. kwoty zwykłego zarządu

Jak założyć konto oszczędnościowe w PLN dla dziecka

1

Zaloguj się do Mojego ING

Kliknij „Załóż konto” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie

Zobacz, co przygotować

2

Podaj dane dziecka

Wpisz dane dziecka i załącz dokumenty potwierdzające jego tożsamość.

3

Potwierdź zawarcie umowy

Złóż oświadczenia w imieniu swoim i dziecka i potwierdź. Kod autoryzacyjny otrzymasz SMS-em.

W Moim ING założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat, jeżeli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przygotuj:

 • telefon,
 • zdjęcie lub skan dowodu osobistego/ aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko nie jest klientem ING),
 • zdjęcie lub skan aktu urodzenia (jeżeli nazwisko dziecka jest inne niż Twoje).

Szukasz konta dla młodszego dziecka lub w innej walucie?

Sprawdź szczegóły

Konto oszczędnościowe dla dziecka założysz w dowolnym oddziale ING, jeżeli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Obecność dziecka nie będzie potrzebna do założenia konta, chyba że chcesz, aby samodzielnie korzystało z obsługi w oddziale banku.

Podczas zakładania konta poprosimy Cię o potwierdzenie, że Twoje dziecko mieszka w Polsce.

Konto oszczędnościowe dla dziecka możesz założyć w czterech walutach (PLN, EUR, USD i GBP).

Zobacz, co musisz zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty
 • dokument tożsamości dziecka, może to być:
  • ważna legitymacja szkolna
  • dowód osobisty dziecka
  • paszport dziecka
  • odpis aktu urodzenia
  • odpis ważnej legitymacji ubezpieczeniowej lub karty ubezpieczeniowej
 • dokument potwierdzający, że jesteś opiekunem prawnym np. akt urodzenia dziecka, jego dowód osobisty lub inny dokument, który potwierdza pokrewieństwo między wami.


Znajdź najbliższy oddział

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

 • Oprocentowanie

 • Opłaty i prowizje

x

Konto w PLN

Oprocentowanie standardowe 0,05%
Oprocentowanie w ramach oferty specjalnej „Bonus na Start”

poniżej 25 000 zł

0,5%

od 25 000 zł

0,05%

Konto w EUR

Niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w USD

Niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w GBP

Niezależnie od kwoty 0,01%
x

Informacja o opłatach i prowizjach dla Otwartego Konta Oszczędnościowego

Otwarcie konta  

0 zł

Wpłata na konto Wpłata własna gotówki na konto w oddziale

10 zł

  Wpłaty BLIKIEM
(we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł

Wypłaty z konta

Wypłata gotówki z konta w oddziale

10 zł
 

Wypłata BLIKIEM
(w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Zobacz także

Smart Saver

Smart Saver

Oszczędzaj, gdy płacisz 

1 Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego dla dziecka w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 3 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.

Podane na stronie oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.