Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka

 • Oprocentowanie 1% przez 3 m-ce od założenia konta, dla kwot poniżej 50 tys. zł, w ofercie specjalnej „Bonus na start”1
 • Dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia
 • Wypłaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
 • Dostępne z aplikacją Moje ING (od 13. r. ż.)
 • Z możliwością wpłat i wypłat BLIKIEM – bez opłat (od 13. r. ż.)
 • Umożliwia samodzielne zarządzanie finansami (od 13. r. ż.)

Oferta specjalna

„Bonus na start”

Zacznij oszczędzać i zyskaj „Bonus na start”

Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka w PLN w ofercie specjalnej „Bonus na start” i zyskaj oprocentowanie 1% dla kwot poniżej 50 tys. zł przez 3 miesiące od założenia konta. Oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku. Po upływie tego okresu obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe.

Oferta specjalna trwa do 3 stycznia 2022 r.

Zapoznaj się z regulaminem tej oferty specjalnej

Gdy Twoje dziecko skończy 13 lat, może samodzielnie dysponować środkami na swoim koncie. 

Twoje wypłaty, jako rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka, są limitowane do wysokości tzw. kwoty zwykłego zarządu

Jak założyć konto oszczędnościowe w PLN dla dziecka (od 13. r. ż.)

1

Zaloguj się do Mojego ING

Kliknij „Załóż konto” i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie

Zobacz, co przygotować

2

Podaj dane dziecka

Wpisz dane dziecka i załącz dokumenty potwierdzające jego tożsamość.

3

Potwierdź zawarcie umowy

Złóż oświadczenia w imieniu swoim i dziecka i potwierdź. Kod autoryzacyjny otrzymasz SMS-em.

W Moim ING założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat, jeżeli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przygotuj:

 • telefon,
 • zdjęcie lub skan dowodu osobistego/ aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko nie jest klientem ING),
 • zdjęcie lub skan aktu urodzenia (jeżeli nazwisko dziecka jest inne niż Twoje).

Szukasz konta dla młodszego dziecka lub w innej walucie?

Sprawdź szczegóły

Konto oszczędnościowe dla dziecka założysz w placówce banku – miejscu spotkań, jeżeli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

Obecność dziecka nie będzie potrzebna do założenia konta, chyba że chcesz, aby samodzielnie korzystało z obsługi w placówce bankowej – miejscu spotkań.

Podczas zakładania konta poprosimy Cię o potwierdzenie, że Twoje dziecko mieszka w Polsce.

Konto oszczędnościowe dla dziecka możesz założyć w czterech walutach (PLN, EUR, USD i GBP).

Zobacz, co musisz zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty
 • dokument tożsamości dziecka, może to być:
  • ważna legitymacja szkolna
  • dowód osobisty dziecka
  • paszport dziecka
  • odpis aktu urodzenia
  • odpis ważnej legitymacji ubezpieczeniowej lub karty ubezpieczeniowej
 • dokument potwierdzający, że jesteś opiekunem prawnym np. akt urodzenia dziecka, jego dowód osobisty lub inny dokument, który potwierdza pokrewieństwo między wami.


Znajdź placówkę bankową

Oprocentowanie, opłaty, prowizje

Oprocentowanie

x

Konto w PLN

Oprocentowanie standardowe 0,05%
Oprocentowanie w ramach oferty specjalnej „Bonus na start”

poniżej 50 000 zł

1,00%

od 50 000 zł

0,05%

Konto w EUR

Niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w USD

Niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w GBP

Niezależnie od kwoty 0,01%

Opłaty i prowizje

x

Informacja o opłatach i prowizjach dla Otwartego Konta Oszczędnościowego

Otwarcie konta  

0 zł

Wpłata na konto Wpłata własna gotówki na konto w placówce bankowej – punkcie obsługi kasowej

10 zł

  Wpłaty BLIKIEM
(we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł

Wypłaty z konta

Wypłata gotówki z konta w placówce bankowej – punkcie obsługi kasowej

10 zł
 

Wypłata BLIKIEM
(w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju)

0 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Zobacz także

Smart Saver (od 13. r. ż.)

Smart Saver (od 13. r. ż.)

Oszczędzasz, gdy płacisz – zaokrąglenie kwoty transakcji lub procent od tej kwoty trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera.

Podane na stronie oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku

1 Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego dla dziecka w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 3 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.