Robot inwestycyjny

 • Ułatwi Ci wybór funduszy
 • Nie wymaga ciągłego zaangażowania - działa automatycznie
 • Dopasowuje skład portfela funduszy do wyniku Twojej ankiety inwestycyjnej
 • Na początek wpłacasz min. 1000 zł, później min. 200 zł

Jesteś już naszym klientem?

Wypełnij ankietę inwestycyjną i poznaj swój profil inwestora.

Przejdź do ankiety


Jeśli nie jesteś naszym klientem

Zacznij od konta osobistego.

Załóż konto


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Poznaj robota inwestycyjnego

Czerpię wiedzę na Twój temat z prostej ankiety inwestycyjnej. Na jej podstawie proponuję Ci odpowiednio dopasowany portfel funduszy. Ty nie musisz niczego wybierać.

Wypełniasz ankietę inwestycyjną, akceptujesz rekomendację i wpłacasz na początek min. 1000 zł (kolejne wpłaty to min. 200 zł). Możesz też inwestować regularnie - określasz kwotę i składasz dyspozycję regularnego inwestowania. Wszystko możesz zrobić w pełni zdalnie - w Moim ING.

Raz na 3 miesiące automatycznie dopasowuję skład Twojego portfela, aby utrzymać ryzyko na poziomie, który akceptujesz. A Ty w tym czasie możesz robić swoje :)

Tak może wyglądać Twój portfel

Skład portfela
Robot inwestycyjny 90/10

90% funduszy obligacji:

 • 60% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 30% NN Indeks Obligacji


10% funduszy akcyjnych:

 • 8% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 2% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Skład portfela
Robot inwestycyjny 70/30
 

70% funduszy obligacji:

 • 20% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 50% NN Indeks Obligacji


30% funduszy akcyjnych:

 • 25% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 5% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Skład portfela
Robot inwestycyjny 50/50 

50% funduszy obligacji:

 • 10% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 40% NN Indeks Obligacji


50% funduszy akcyjnych:

 • 40% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 10% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 

Skład portfela
Robot inwestycyjny 25/75 

25% funduszy obligacji:

 • 5% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 20% NN Indeks Obligacji


75% funduszy akcyjnych:

 • 60% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 15% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Więcej o funduszach z portfela

To fundusz polskich obligacji skarbowych, który stabilizuje wyniki Twojego portfela.

Notowania i dokumenty

Nie inwestuje w akcje, stabilizuje wyniki portfela. Składa się głównie z bonów i obligacji skarbowych oraz instrumentów dłużnych emitentów z siedzibą w Polsce.

Notowania i dokumenty

Dynamicznie zarządzany fundusz mieszany, oparty na szerokiej dywersyfikacji i kontroli ryzyka.

Notowania i dokumenty

Składa się co najmniej w 66% z akcji spółek notowanych na GPW, spółek europejskich i państw OECD. Spółki w funduszu prowadzą biznes odpowiedzialnie; mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Notowania i dokumenty

Jak kupić robota inwestycyjnego

1

Poznaj swój profil inwestora

Wypełnisz ankietę i dowiesz się, jakim jesteś typem inwestora oraz który portfel robota inwestycyjnego jest dla Ciebie.

2

Sprawdź rekomendację

Podpiszesz umowę doradztwa, aby otrzymać rekomendację portfela dopasowanego do Twojego profilu.

3

Zacznij inwestować

Ustalisz kwotę i pozostałe szczegóły swojej inwestycji.

4

Gotowe!

Wszystkie informacje o swoim portfelu znajdziesz w Moim ING i aplikacji Moje ING mobile.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt

Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

 

Odpowiedzialne inwestowanie (ESG)

Prowadzenie odpowiedzialnego, świadomego biznesu polega na włączeniu do działalności czynników, które dotyczą zrównoważonego rozwoju.

E jak environment (środowisko)

 • zmiany klimatu
 • zużycie energii
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • zmniejszające się zasoby naturalne
 • gospodarka odpadami
 • emisja zanieczyszczeń
 • wylesienie.

S jak social responsibility (przedsiębiorczość i równe szanse)

 • poszanowanie praw człowieka
 • propagowanie równości i różnorodności wśród pracowników
 • inwestowanie w ludzi w postaci szkoleń
 • zapewnienie godnych warunków pracy
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • konflikty i kryzysy humanitarne.

G jak governance (etyka i zgodność z regulacjami)

 • prawa akcjonariuszy
 • zwalczanie korupcji i nieuczciwych praktyk, przekupstwa
 • struktura zarządu
 • zróżnicowanie i wyłączenie społeczne
 • uczciwa strategia podatkowa
 • przejrzysty system wynagradzania.

Więcej o odpowiedzialnym inwestowaniu

W inwestycjach zwracamy coraz większą uwagę na „zielone” fundusze. Warto zwrócić uwagę, czy firmy w portfelu mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Modele biznesowe takich firm są bardziej stabilne i lepiej przystosowane do długoterminowego wzrostu. Zrównoważone inwestowanie ma sens inwestycyjny, ale również i społeczny.

Jeżeli korzystasz z: 

 • usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych
 • usługi doradztwa inwestycyjnego 
 • robota inwestycyjnego
 • inwestycji portfelowych 

w pierwszej kolejności zbadamy, jak ważny jest dla Ciebie zrównoważony rozwój. Na podstawie wyników ankiety przedstawimy Ci naszą ofertę lub przygotujemy rekomendację inwestycyjną.

Regulacje wprowadzają konieczność badania Twoich preferencji ESG. Zadamy Ci pytania w ankiecie inwestycyjnej, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. Twoje odpowiedzi pomogą określić, jaki udział Twojego portfela mają stanowić inwestycje, które:

 • wspierają cele środowiskowe i społeczne
 • uwzględniają możliwy negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo
 • inwestują w sposób odpowiedzialny środowiskowo.

Możesz zdecydować, czy udział zrównoważonych inwestycji w twoim portfelu ma być znaczny, niewielki, czy też nie ma wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. 

Na podstawie odpowiedzi w ankiecie oznaczymy fundusze, które spełniają Twoje oczekiwania. W przypadku usługi doradztwa i robota inwestycyjnego przygotujemy rekomendację portfela, która uwzględni Twoje preferencje ESG. Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty – poinformujemy Cię o tym.

Naszą działalność prowadzimy w sposób etyczny i zrównoważony. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szansę na długoterminową aktywność.

Dowiedz się więcej o naszej strategii ESG

Wiedz więcej

Aby zacząć inwestować musisz wiedzieć, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zanim zaczniesz inwestować wypełnij ankietę inwestycyjną i poznaj swój profil inwestora. Dzięki niemu dowiesz się, które fundusze i produkty inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie. Jeżeli wybierasz gotowe rozwiązania, nie musisz znać się na inwestowaniu, bo robią to za Ciebie specjaliści.

Robot inwestujący to inteligentne oprogramowanie, które wyręcza Cię w inwestowaniu i związanymi z nim czynnościami obsługowymi. Realizuje przy tym strategię, ustaloną na podstawie wyniku Twojej ankiety inwestycyjnej. Dodatkowo utrzymuje stały poziom ryzyka portfela funduszy.

Portfel funduszy to umowna nazwa dla zgrupowanych funduszy inwestycyjnych, które posiadasz. Możesz mieć jeden lub wiele portfeli, różniących się od siebie składem, poziomem ryzyka, celem inwestycyjnym. Portfel funduszy pozwala Ci spojrzeć całościowo na wynik inwestycji. 

Poziom ryzyka portfela funduszy to uśredniona wartość ryzyka funduszy, z których jest zbudowany. Poziom ryzyka portfela uwzględnia wagę każdego funduszu, czyli jego procentowego udziału w całym portfelu. 

Dopasowanie ryzyka (rebalancing) polega na zmianie składu portfela funduszy, aby jego uśredniony poziom ryzyka znajdował się na założonym poziomie. Gdy jest zbyt wysoki, jednostki uczestnictwa jego bardziej ryzykownych składników zamienia się na jednostki bezpieczniejszych funduszy. Gdy poziom ryzyko jest niższy od założonego, jednostki bezpieczniejsze zmieniane są na jednostki funduszy o wyższym potencjale zysku.

Dokumenty i opłaty

Opłaty

x

Doradztwo inwestycyjne

0 zł

Wystawienie rekomendacji

0 zł

Opłaty za zarządzanie

Uśredniona opłata

Robot inwestycyjny 90/10

0,75%

Robot inwestycyjny 70/30

0,74%

Robot inwestycyjny 50/50

0,91%

Robot inwestycyjny 25/75

1,15%


Jak policzyliśmy uśrednioną wysokość opłat?

W przypadku robota inwestycyjnego średnią wysokość opłaty za zarządzanie wyliczamy na podstawie składu portfela. W tym celu mnożymy opłaty za zarządzanie funduszami przez ich udział w portfelu i sumujemy wyniki.

Dopóki skład portfela jest zgodny z wzorcowym (początkowym), wyliczony poziom opłat jest dokładny. Zmiana wartości jednostek uczestnictwa wpływa na zmianę proporcji portfela. Fundusz, którego wartość rośnie, zajmuje więcej miejsca w portfelu – wówczas rzeczywista wysokość opłat może się różnić od uśrednionej. Rebalancing przywraca zakładane proporcje portfela.

Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w cenie jednostek uczestnictwa.

Robot inwestycyjny 90/10 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 30% 0,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 60% 0,52%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 8% 0,10%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 2% 0,04%
  SUMA 0,75%
Robot inwestycyjny 70/30 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 50% 0,15%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 20% 0,17%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 25% 0,31%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 5% 0,10%
  SUMA 0,74%
Robot inwestycyjny 50/50 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 40% 0,12%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 10% 0,09%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 40% 0,50%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 10% 0,20%
  SUMA 0,91%
Robot inwestycyjny 25/75 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 20% 0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 5% 0,04%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 60% 0,75%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 15% 0,30%
  SUMA 1,15%

Ważne informacje

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obarczona ryzykiem, więc uczestnik musi liczyć się możliwością utraty części zainwestowanych pieniędzy. Wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI, w tym o ryzyku inwestycyjnym, zawartych w następujących dokumentach:

1. Prospekcie informacyjnym funduszu NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

2. Kluczowych Informacjach dla Inwestorów,

3. Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Znajdziesz je w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz na stronie www.ing.pl w Notowaniach funduszy inwestycyjnych przy każdym z funduszy oferowanych w ramach portfeli robota inwestycyjnego.

Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby skorzystać do robota inwestycyjnego o za pośrednictwem banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa i umowy o doradztwo oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio