Robot inwestycyjny

 • Ułatwi Ci wybór funduszy
 • Nie wymaga ciągłego zaangażowania - działa automatycznie
 • Dopasowuje skład portfela funduszy do wyniku Twojej ankiety inwestycyjnej
 • Na początek wpłacasz min. 1000 zł, później min. 200 zł

Jesteś już naszym klientem?

Wypełnij ankietę inwestycyjną i poznaj swój profil inwestora.

Przejdź do ankiety


Jeśli nie jesteś naszym klientem

Zacznij od konta osobistego.

Załóż konto


Porozmawiaj na czacie

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Oferta specjalna

Promocja „Inwestuj regularnie z ING” i zyskaj premię 120 zł

Poznaj robota inwestycyjnego

Czerpię wiedzę na Twój temat z prostej ankiety inwestycyjnej. Na jej podstawie proponuję Ci odpowiednio dopasowany portfel funduszy. Ty nie musisz niczego wybierać.

Wypełniasz ankietę inwestycyjną, akceptujesz rekomendację i wpłacasz na początek min. 1000 zł (kolejne wpłaty to min. 200 zł). Możesz też inwestować regularnie - określasz kwotę i składasz dyspozycję regularnego inwestowania. Wszystko możesz zrobić w pełni zdalnie - w Moim ING.

Raz na 3 miesiące automatycznie dopasowuję skład Twojego portfela, aby utrzymać ryzyko na poziomie, który akceptujesz. A Ty w tym czasie możesz robić swoje :)

Skorzystaj z promocji „Inwestuj regularnie z ING” i odbierz 120 zł

1

Zapisz się

Aby skorzystać z promocji:

Zapisz się

Zapisy trwają do 28 lutego 2022 r.

Zapoznaj się z regulaminem promocji.

2

Spełnij warunki

 • Kup jednorazowo jednostki uczestnictwa za min. 1000 zł
 • Załóż DRI na min. 300 zł – zrobisz to podczas zakupu

Premię 120 zł otrzymasz, gdy do 30 grudnia 2022 r. zrealizuje się co najmniej 10 nabyć w ramach DRI, każde za min. 300 zł.
 

3

Odbierz nagrodę

Gdy spełnisz warunki promocji „Inwestuj regularnie z ING”, premia 120 zł trafi na Twoje konto oszczędnościowe do 13 stycznia 2023 r.

Nie tylko Robot inwestycyjny Investo

Z promocji możesz skorzystać również wtedy, gdy wybierzesz fundusze inwestycyjne, IKE albo IKZE Inwestycyjne.

Tak może wyglądać Twój portfel

Skład portfela
Robot inwestycyjny Investo 90/10

Cel: ochrona wartości zainwestowanego kapitału

90% funduszy obligacji:

 • 60% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 30% NN Indeks Obligacji


10% funduszy akcyjnych:

 • 8% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 2% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Skład portfela
Robot inwestycyjny Investo 70/30
 

Cel: zysk wyższy niż na koncie oszczędnościowym lub lokacie

70% funduszy obligacji:

 • 20% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 50% NN Indeks Obligacji


30% funduszy akcyjnych:

 • 25% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 5% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Skład portfela
Robot inwestycyjny Investo 50/50 

Cel: znaczący zysk

50% funduszy obligacji:

 • 10% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 40% NN Indeks Obligacji


50% funduszy akcyjnych:

 • 40% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 10% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 

Skład portfela
Robot inwestycyjny Investo 25/75 

Cel: jak najwyższy zysk

25% funduszy obligacji:

 • 5% NN Krótkoterminowych Obligacji
 • 20% NN Indeks Obligacji


75% funduszy akcyjnych:

 • 60% NN Globalnej Dywersyfikacji
 • 15% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Więcej o funduszach z portfela

To bezpieczny fundusz polskich obligacji skarbowych, który stabilizuje wyniki Twojego portfela.

Notowania i dokumenty

Nie inwestuje w akcje, stabilizuje wyniki portfela. Składa się głównie z bonów i obligacji skarbowych oraz instrumentów dłużnych emitentów z siedzibą w Polsce.

Notowania i dokumenty

Dynamicznie zarządzany fundusz mieszany, oparty na szerokiej dywersyfikacji i kontroli ryzyka.

Notowania i dokumenty

Składa się co najmniej w 66% z akcji spółek notowanych na GPW, spółek europejskich i państw OECD. Spółki w funduszu prowadzą biznes odpowiedzialnie; mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Notowania i dokumenty

Jak kupić robota inwestycyjnego

1

Poznaj swój profil inwestora

Wypełnisz ankietę i dowiesz się, jakim jesteś typem inwestora oraz który portfel robota inwestycyjnego jest dla Ciebie.

2

Sprawdź rekomendację

Podpiszesz umowę doradztwa, aby otrzymać rekomendację portfela dopasowanego do Twojego profilu.

3

Zacznij inwestować

Ustalisz kwotę i pozostałe szczegóły swojej inwestycji.

4

Gotowe!

Wszystkie informacje o swoim portfelu znajdziesz w Moim ING i aplikacji Moje ING mobile.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj na czacie

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty

Rozpocznij czat


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw swój numer telefonu

Zamów kontakt

lub odwiedź placówkę bankową – miejsce spotkań.

Wiedz więcej

Aby zacząć inwestować musisz wiedzieć, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zanim zaczniesz inwestować wypełnij ankietę inwestycyjną i poznaj swój profil inwestora. Dzięki niemu dowiesz się, które fundusze i produkty inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie. Jeżeli wybierasz gotowe rozwiązania, nie musisz znać się na inwestowaniu, bo robią to za Ciebie specjaliści.

Robot inwestujący to inteligentne oprogramowanie, które wyręcza Cię w inwestowaniu i związanymi z nim czynnościami obsługowymi. Realizuje przy tym strategię, ustaloną na podstawie wyniku Twojej ankiety inwestycyjnej. Dodatkowo utrzymuje stały poziom ryzyka portfela funduszy.

Portfel funduszy to umowna nazwa dla zgrupowanych funduszy inwestycyjnych, które posiadasz. Możesz mieć jeden lub wiele portfeli, różniących się od siebie składem, poziomem ryzyka, celem inwestycyjnym. Portfel funduszy pozwala Ci spojrzeć całościowo na wynik inwestycji. 

Poziom ryzyka portfela funduszy to uśredniona wartość ryzyka funduszy, z których jest zbudowany. Poziom ryzyka portfela uwzględnia wagę każdego funduszu, czyli jego procentowego udziału w całym portfelu. 

Dopasowanie ryzyka (rebalancing) polega na zmianie składu portfela funduszy, aby jego uśredniony poziom ryzyka znajdował się na założonym poziomie. Gdy jest zbyt wysoki, jednostki uczestnictwa jego bardziej ryzykownych składników zamienia się na jednostki bezpieczniejszych funduszy. Gdy poziom ryzyko jest niższy od założonego, jednostki bezpieczniejsze zmieniane są na jednostki funduszy o wyższym potencjale zysku.

Dokumenty i opłaty

Opłaty

x

Doradztwo inwestycyjne

0 zł

Wystawienie rekomendacji

0 zł

Opłaty za zarządzanie

Uśredniona opłata

Robot inwestycyjny Investo 90/10

0,75%

Robot inwestycyjny Investo 70/30

0,74%

Robot inwestycyjny Investo 50/50

0,91%

Robot inwestycyjny Investo 25/75

1,15%


Jak policzyliśmy uśrednioną wysokość opłat?

W przypadku robota inwestycyjnego średnią wysokość opłaty za zarządzanie wyliczamy na podstawie składu portfela. W tym celu mnożymy opłaty za zarządzanie funduszami przez ich udział w portfelu i sumujemy wyniki.

Dopóki skład portfela jest zgodny z wzorcowym (początkowym), wyliczony poziom opłat jest dokładny. Zmiana wartości jednostek uczestnictwa wpływa na zmianę proporcji portfela. Fundusz, którego wartość rośnie, zajmuje więcej miejsca w portfelu – wówczas rzeczywista wysokość opłat może się różnić od uśrednionej. Rebalancing przywraca zakładane proporcje portfela.

Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w cenie jednostek uczestnictwa.

Robot inwestycyjny Investo 90/10 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 30% 0,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 60% 0,52%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 8% 0,10%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 2% 0,04%
  SUMA 0,75%
Robot inwestycyjny Investo 70/30 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 50% 0,15%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 20% 0,17%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 25% 0,31%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 5% 0,10%
  SUMA 0,74%
Robot inwestycyjny Investo 50/50 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 40% 0,12%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 10% 0,09%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 40% 0,50%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 10% 0,20%
  SUMA 0,91%
Robot inwestycyjny Investo 25/75 opłata za zarządzanie
x
udział funduszu w portfelu
udział opłaty w portfelu
NN Indeks Obligacji P 0,30% x 20% 0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji P 0,87% x 5% 0,04%
NN Globalnej Dywersyfikacji P 1,25% x 60% 0,75%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 2,00% x 15% 0,30%
  SUMA 1,15%

Ważne informacje

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest obarczona ryzykiem, więc uczestnik musi liczyć się możliwością utraty części zainwestowanych pieniędzy. Wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI, w tym o ryzyku inwestycyjnym, zawartych w następujących dokumentach:

1. Prospekcie informacyjnym funduszu NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

2. Kluczowych Informacjach dla Inwestorów,

3. Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Znajdziesz je w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz na stronie www.ing.pl w Notowaniach funduszy inwestycyjnych przy każdym z funduszy oferowanych w ramach portfeli robota inwestycyjnego.

Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby skorzystać do robota inwestycyjnego o za pośrednictwem banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa i umowy o doradztwo oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio