Smart Saver

 • Pieniądze odkładają się same, gdy płacisz
 • Zaokrąglenie kwoty transakcji lub ustalony procent od kwoty transakcji, trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera
 • Oprocentowanie 5%1 do 5 000 zł
 • Wypłaty w dowolnym momencie bez utraty odsetek
 • Bezpłatne przelewy ze Smart Savera, przez internet, na Twoje konto w ING Banku
 • Musisz mieć konto osobiste w ING Banku, żeby założyć Smart Savera

Jak działa Smart Saver

Gdy płacisz, niewielka kwota z Twojego konta osobistego trafia na Smart Savera.
Wybierasz jeden z dwóch sposobów wyliczania odkładanej kwoty.

Gdy płacisz kartą lub robisz przelew w Moim ING, zaokrąglamy kwotę transakcji w górę. Ty decydujesz czy ma to być zaokrąglenie do 5 zł, czy do 10 zł.

Kwota zaokrąglenia trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera.

Przykład, gdy wybierzesz zaokrąglenie kwoty transakcji do 5 zł

 1. Kupujesz pomarańcze za 13 zł i płacisz za nie kartą
 2. Z Twojego konta osobistego przekażemy na Smart Savera 2 zł

Gdy płacisz kartą lub robisz przelew w Moim ING, odpowiedni procent kwoty transakcji (1-10%) trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera

Przykład, gdy wybierzesz procent od kwoty transakcji i ustawisz „10%”

 1. Kupujesz pomarańcze za 13 zł i płacisz za nie kartą
 2. Z Twojego konta osobistego przekażemy na Smart Savera 1,30 zł

Kiedy działa Smart Saver

Gdy płacisz kartą debetową do konta osobistego w PLN

Gdy robisz przelew w PLN z konta osobistego, w Moim ING, na rachunki osób trzecich

Gdy płacisz BLIKIEM

Gdy płacisz zegarkiem lub telefonem

Chcesz założyć Smart Saver swojemu dziecku?

Zrobisz to w placówce bankowej – miejscu spotkań, jeżeli Twoje dziecko ma od 13 do 18 lat, posiada u nas konto osobiste i jest użytkownikiem Mojego ING.

Zobacz, co musisz zabrać ze sobą

Znajdź placówkę bankową

Będziesz potrzebować zdjęcia lub skanu dokumentu tożsamości dziecka.
Może to być:
- paszport oraz akt urodzenia
- dowód osobisty (tylko jeśli macie z dzieckiem to samo nazwisko lub jego człon),
- dowód osobisty oraz akt urodzenia
- paszport oraz akt urodzenia

Oprocentowanie, opłaty

Oprocentowanie

x
do 5 000 zł 5,0%
powyżej 5 000 zł 1,5%

Opłaty

x

Informacja o opłatach i prowizjach dla konta Smart Saver

Otwarcie konta 0 zł
Prowadzenie konta 0 zł
0 złKażdy przelew przez Moje ING na Twoje konto osobiste w ING
0 zł Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
Wypłata gotówki z konta w placówce bankowej – punkcie obsługi kasowej 10 zł

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kliknij przycisk Załóż Smart Savera
 2. Zdecyduj jak chcesz oszczędzać:
 3. wybierz sposób oszczędzania – zaokrąglenie kwoty transakcji lub procent od kwoty transakcji
 4. Wybierz konto osobiste, z którego chcesz oszczędzać
 5. Potwierdź swój wybór.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, Smart Savera założysz w Moim ING lub w placówce bankowej – miejscu spotkań.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 13 do 18 lat, Smart Savera dla niego założysz w placówce bankowej – miejscu spotkań.

Osoba pełnoletnia, która posiada konto osobiste w PLN w ING i jest użytkownikiem Mojego ING.

Dziecko w wieku od 13 do 18 lat, które posiada konto osobiste w PLN w ING i jest użytkownikiem Mojego ING.

Tak, zrobisz to za darmo, w dowolnym momencie, w Moim ING lub w placówce bankowej – miejscu spotkań.

Jeśli wybierzesz procent od kwoty transakcji:

 

3%

5%

10%

Przy transakcji na 62,90 zł 1,89 zł 3,15 zł 6,29 zł
Przy transakcji na 25,30 zł 0,76 zł 1,27 zł 2,53 zł
Przy transakcji na 75,00 zł 2,25 zł 3,75 zł 7,50 zł

 


 


Jeśli wybierzesz zaokrąglenie kwoty transakcji:

 

Przy zaokrągleniu do 5

Przy zaokrągleniu do 10

Przy transakcji na 62,90 zł

2,10 zł

7,10 zł

Przy transakcji na 25,30 zł

4,70 zł

4,70 zł

Przy transakcji na 75,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Jeżeli płacisz kartą (zegarkiem, telefonem) pieniądze odłożą się na Smart Savera po rozliczeniu transakcji z danym punktem handlowo-usługowym (z wyłączeniem płatności w Urzędzie Pocztowym).

Jeżeli robisz przelew wewnętrzny w PLN na rachunki osób trzecich, przelew krajowy w PLN (z wyłączeniem doładowań telefonu, przelewów na rzecz ZUS, US) z konta osobistego, w Moim ING lub płacisz BLIKIEM, pieniądze na Smart Savera odłożą się od razu.

W takiej sytuacji nie przekażemy pieniędzy na Smart Savera. Na Smart Savera pieniądze trafiają tylko wtedy, gdy pozwala na to saldo Twojego konta osobistego.

Pamiętaj, że wliczamy w to również przyznany limit zadłużenia we wskazanym przez Ciebie koncie do obciążeń.

Nie. Smart Saver to konto zasilane automatycznie. Nie możesz wpłacać pieniędzy ręcznie/osobiście.

Tak. Pieniądze będą odkładały się zgodnie z zasadą wybraną przez posiadacza konta osobistego, który założył Smart Savera.

Nie. Jeśli z Twojego konta osobistego realizowane jest stałe zlecenie płatnicze lub polecenie zapłaty, od tych transakcji pieniądze nie odkładają się na Smart Savera.

Nie możesz zawiesić działania Smart Savera dla wybranej transakcji lub okresu.

Możesz za to zmienić parametry oszczędzania – np. zmniejszyć procent do 1%, a zaokrąglenie do 5 zł. Zrobisz to w Moim ING.

W każdym momencie możesz zamknąć Smart Savera, wówczas zgromadzone pieniądze zostaną przekazane na wskazane przez Ciebie konto. W dowolnym momencie możesz ponownie założyć Smart Savera i zacząć oszczędzać.

Smart Savera zamkniesz w Moim ING w sekcji „Dzisiaj”, gdy wybierzesz kolejno: Oszczędności > Smart Saver > Zamknij konto.

Wszystkie pieniądze przeniesiemy na wskazane przez Ciebie konto.

Ponadto od momentu złożenia dyspozycji zamknięcia Smart Savera, przestaniemy przekazywać pieniądze na Smart Savera.

Zobacz także

Konto osobiste

Konto osobiste

Bankuj w pełni z ING

Otwarte Konto Oszczędnościowe

Otwarte Konto Oszczędnościowe

Miejsce na Twoje oszczędności

Cele oszczędnościowe

Cele oszczędnościowe

Wyznaczaj i realizuj

1 Podane na stronie oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.