ING BANK ŚLĄSKI

Jak założyć Smart Saver?

Musisz mieć konto osobiste w złotych.

Nie jesteś naszym klientem?

Załóż konto osobiste przez internet

Otwórz konto

Więcej o kontach osobistych

Po aktywacji dostępu do systemu bankowości internetowej załóż Smart Saver.

Jesteś już naszym klientem?

Załóż Smart Saver przez system bankowości internetowej

Zaloguj się

Nie masz dostępu do systemu bankowości internetowej?
Aktywuj teraz

Smart Saver możesz założyć także w najbliższym oddziale banku – znajdź najbliższy oddział.

W oddziale możesz założyć Smart Saver także swojemu dziecku, jeśli ma konto osobiste w naszym banku, jest użytkownikiem bankowości internetowej i ma 13-18 lat. Wystarczy zabrać do oddziału jego akt urodzenia lub dowód osobisty.

Oprocentowanie


 • PLN

PLN

do 5 000 zł 2,5%
powyżej 5 000 zł 0,5%

 

Jak to działa?

Za każdym razem, gdy płacisz, pieniądze trafiają - zgodnie z wybranym przez
Ciebie sposobem oszczędzania - z Twojego konta osobistego na rachunek Smart Saver.
Możesz wybrać jeden z dwóch sposobów oszczędzania:

Zaokrąglenie kwoty transakcji

do 5 zł albo 10 zł


​Przykład:

1Wybierasz zaokrąglenie kwoty transakcji do 5 zł

2Kupujesz pomarańcze za 13,00 zł płacąc kartą

3Oszczędzasz 2 zł - po zaksięgowaniu transakcji na kwotę 13 zł z Twojego konta osobistego na Smart Saver wpłyną 2 zł

Procent od kwoty transakcji

od 1% do 10%


Przykład:

1Wybierasz procent od kwoty transakcji i ustawiasz 10%

2Kupujesz pomarańcze za 13,00 zł płacąc kartą

3Oszczędzasz 1,30 zł - po zaksięgowaniu transakcji na kwotę 13 zł z Twojego konta osobistego na Smart Saver wpłynie 1,30 zł (10% z kwoty transakcji)

Informacje o opłatach i prowizjach

Wypłaty z konta

Pierwsza wypłata gotówki z konta w oddziale
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
 

Kolejne wypłaty gotówki z konta w oddziale
(w miesiącu rozliczeniowym)

9 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej ING na Twoje konto osobiste w ING

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Najczęściej zadawane pytania

Podane na stronie oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.


Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.