Smart Saver

 • Automatyczna pomoc w oszczędzaniu
 • Gdy robisz przelew lub płacisz kartą, część kwoty trafia na specjalne konto
 • Oprocentowanie 1,6% do kwoty 5 000 zł
 • Dowolny moment wypłat, bez utraty odsetek
 • Bezpłatne przelewy przez internet ze Smart Savera na Twoje konto w ING

Gdy płacisz kartą lub robisz przelew, wyliczamy kwotę oszczędności, zgodnie z wybraną przez Ciebie metodą i przelewamy ją z Twojego konta osobistego na konto Smart Savera.

Jak działa Smart Saver

Gdy płacisz kartą lub robisz przelew, zaokrąglamy kwotę w górę. Ty decydujesz czy ma to być zaokrąglenie do 5 zł, czy do 10 zł.

Kwota zaokrąglenia trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera.

Przykład:

 1. Wybierasz zaokrąglenie kwoty transakcji do 5 zł
 2. Kupujesz pomarańcze za 13 zł i płacisz za nie kartą
 3. Z Twojego konta osobistego pobieramy zaokrągloną kwotę 15 zł
 4. Kwotę zaokrąglenia 2 zł przelewamy na Twoje konto Smart Saver

Gdy płacisz kartą lub robisz przelew, od kwoty transakcji wyliczamy kwotę oszczędności, zgodną z wybraną przez Ciebie wartością procentową – od 1% do 10%.

Wyliczona kwota trafia z Twojego konta osobistego na Smart Savera.

Przykład:

 1. Wybierasz procent od kwoty transakcji i ustawiasz 10%
 2. Kupujesz pomarańcze za 13 zł i płacisz za nie kartą
 3. Z Twojego konta osobistego pobieramy kwotę 14,30 zł
 4. Wyliczoną kwotę 1,30 zł (10% kwoty transakcji) przelewamy na Twoje konto Smart Saver.

Jak założyć Smart Saver

1

Zostań naszym klientem

Potrzebujesz konta osobistego, aby założyć Smart Savera

Załóż konto

2

Załóż Smart Savera

Kliknij przycisk, zaloguj się i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie

Załóż Smart Savera

3

Płać i oszczędzaj

Gdy płacisz kartą lub robisz przelew w Moim ING, zaokrąglenie lub procent od kwoty transakcji trafia z Twojego konta osobistego na Smart Saver.

Potrzebujesz dowodu osobistego, telefonu i 10 minut

Załóż konto osobiste

Po założeniu konta zweryfikuj swoją tożsamość. Możesz to zrobić na cztery sposoby:

 • Na selfie – w aplikacji Moje ING
 • Podczas wizyty kuriera – odwiedzi Cię w terminie ok. 2-3 dni
 • Przelewem – z Twojego konta w innym banku
 • W dowolnym oddziale banku

Chcesz założyć Smart Saver swojemu dziecku?

Zrobisz to w dowolnym oddziale ING, jeżeli Twoje dziecko ma od 13 do 18 lat, posiada u nas konto osobiste i jest użytkownikiem Mojego ING. Będziesz potrzebować jego aktu urodzenia lub dowodu osobistego.

Znajdź oddział

Oprocentowanie, opłaty

 • Oprocentowanie

 • Opłaty

Oprocentowanie

x
Oszczędności do 5 000 zł 1,6%
Oszczędności powyżej 5 000 zł 0,05%

Opłaty

x

Informacja o opłatach i prowizjach dla konta Smart Saver

Wypłaty z konta

Wypłata gotówki z konta w oddziale

10 zł
 

Każdy przelew przez system bankowości internetowej ING na Twoje konto osobiste w ING

0 zł
 

Pierwszy przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)

0 zł
  Kolejny przelew na Twoje konto w dowolnym banku
(w miesiącu rozliczeniowym)
9 zł

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz także

Podane na stronie oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.


Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.