Inwestuj wygodnie0 zł prowizji1 przy zakupie funduszy w Moim ING oraz w ramach regularnego inwestowaniaMożesz zacząć inwestować od 100 złKupujesz, sprzedajesz i sprawdzasz wyniki inwestycji w internecieOtrzymujesz informacje, które fundusze odpowiadają Twojemu profilowi inwestora

Dlaczego warto kupować fundusze inwestycyjne u nas?

1

Planujesz wpłacać drobne kwoty co miesiąc

fundusze inwestycyjne

Planujesz wpłacać co miesiąc określoną kwotę?

 

Możesz ustawić regularne inwestowanie i co miesiąc kupować nowe jednostki wybranego funduszu. Nie musisz zastanawiać się, kiedy to robić. Określ kwotę i wybierz konto, z którego mamy ją pobierać, a reszta wydarzy się sama.

Więcej

2

Chcesz utrzymywać akceptowalny poziom ryzyka?

fundusze inwestycyjne

Dbasz o utrzymanie akceptowalnego poziom ryzyka?
 

Możesz podzielić pieniądze między różne fundusze i stworzyć własne pakiety funduszy, dopasowane do Twojego apetytu na zyski i ryzyko. Ich łączny wynik możesz śledzić w Moim ING.

Więcej

3

Chcesz otrzymać wsparcie Trenera Finansowego?

fundusze inwestycyjne

Chcesz otrzymać wsparcie Trenera Finansowego?

 

Trener Finansowy to aplikacja, która pomoże zbudować Twój optymalny portfel funduszy inwestycyjnych. Znajdziesz ją w Moim ING.

Więcej

Rodzaje funduszy

Obligacji krótkoterminowych Obligacji długoterminowych Stabilnego wzrostu Zrównoważone Akcyjne Pozostałe

Są to fundusze o najniższym poziomie ryzyka. Ich celem jest ochrona realnej wartości pieniędzy, które zainwestujesz w tzw. krótko terminowe papiery dłużne (bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i roczne obligacje). Fundusze obligacji krótkoterminowych są porównywane z depozytami bankowymi (kontami oszczędnościowymi i lokatami). Ich zaletą możliwość wycofania pieniędzy - w każdej chwili.

Stopa zwrotu za 12 miesięcy
bardzo niski
stopień ryzyka
2.69 %
najlepszy w grupie
1.40 %
średnia dla grupy
-0.90 %
najgorszy w grupie

Średnia stopa zwrotu funduszy obligacji krótkoterminowych w odniesieniu do pozostałych typów funduszy (obliczona na podstawie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych dostępnych w ING Banku Śląskim).

3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy

Dotychczasowe wyniki funduszu są historyczne - nie możemy zagwarantować, że się powtórzą w przyszłości.

Źródło: Analizy Online
Kategorie funduszy są zgodne z naszą rekomendacją.

Sprawdź naszą ofertę funduszy inwestycyjnych

Jak kupić fundusze?

Fundusze inwestycyjne możesz kupić,
jeżeli posiadasz u nas konto oszczędnościowe

Jeśli jesteś naszym klientem
 

kup fundusze w bankowości internetowej.
 

Kup fundusze

Jeśli jeszcze nie masz umowy ramowej o korzystanie z bankowości elektronicznej i umowy pośrednictwa, poprosimy Cię o ich podpisanie przed kupnem funduszy.
Sprawdź, jak je zawrzeć.

Jeśli jeszcze nie jesteś
naszym klientem

zostaw numer, umówimy Cię na spotkanie w naszym oddziale.

Zostaw numer, oddzwonimy

 

Tabela opłat i prowizji

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ing.pl/notowania.

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio

 

Promocja „0 zł za zakup funduszy w Moim ING” obowiązuje od 1 lutego 2018 r. do odwołania.