Image


Wystarczy 200 zł, żeby zacząć

Image


Brak opłat przy zakupie

Image


Najbezpieczniejsze, bo nawet 98% inwestycji ma gwarancję skarbu państwa

NN Oszczędnościowy w ofercie specjalnej

Od 26 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. niższa opłata za zarządzanie. Nowa opłata to 0,40% (było: 0,75%). Niższa opłata to szansa na wyższy zysk.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty:

 • Przeczytaj i zaakceptuj Warunki Oferty Specjalnej.
 • Na liście funduszy w Notowaniach w bankowości internetowej znajdź i wybierz fundusz NN Oszczędnościowy kat. P (Oferta specjalna)
 • Pamiętaj, że w każdej chwili możesz odkupić swoje jednostki uczestnictwa lub kupić więcej. Nie możesz zmienić subfunduszu.
 • Pamiętaj, że po zakończeniu oferty będziesz mógł zamieniać swoje jednostki na inne.

Towarzystwo może zdecydować się o przedłużeniu oferty specjalnej.

Trzy najbezpieczniejsze fundusze w naszej ofercie

NN Oszczędnościowy
kat. P  

Oferta
specjalna
 • zysk za ostatnie 3 lata: 1,55%
     stan na 19.09.2018 r.
     Źródło: AnalizyOnline
 • 98% funduszu to obligacje Skarbu Państwa
     stan na 30.06.2018 r.
 • działa od 1999 roku

Fundusz kupisz w bankowości internetowej. Z listy, którą zobaczysz, wybierz fundusz NN Oszczędnościowy kat. P
 

Kup teraz  Sprawdź notowania

Aviva Investors Niskiego Ryzyka

 • zysk za ostatnie 3 lata: 1,22%
     stan na 19.09.2018 r.
     Źródło: AnalizyOnline
 • 95% funduszu to obligacje Skarbu Państwa
     stan na 30.06.2018 r.
 • działa od 2002 roku

Fundusz kupisz w bankowości internetowej. Z listy, którą zobaczysz, wybierz fundusz Aviva Investors Niskiego RyzykaKup teraz  Sprawdź notowania

NN (L) Oszczędnościowy
 

 • zysk za ostatnie 3 lata: 1,20%
     stan na 19.09.2018 r.
     Źródło: AnalizyOnline
 • 98% funduszu to obligacje Skarbu Państwa
     stan na 30.06.2018 r.
 • działa od 2012 roku

Fundusz kupisz w bankowości internetowej. Z listy, którą zobaczysz, wybierz fundusz NN (L) Oszczędnościowy

 

Kup teraz  Sprawdź notowania

Nie masz naszej bankowości internetowej? Kup fundusz w oddziale. Znajdź najbliższy oddział

Tabele opłat

Przy realizacji przelewów środków na nabycie tytułów uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem ING Banku Śląskiego pobierane są opłaty:

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ing.pl/notowania.

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio