Inwestuj. Na każdym urządzeniu

Bez względu na to, jakiego urządzenia używasz - telefonu, tabletu czy komputera - możesz inwestować tak samo wygodnie. Nasz system prezentuje się świetnie na każdym ekranie.

Jak zasilić konto maklerskie?

Zobacz film

Jak ustawić pulpit?

Zobacz film

Możesz także korzystać z aplikacji mobilnej - zbudowanej specjalnie dla inwestorów korzystających ze smartfonów.
 

Poznaj aplikację

Zobacz film

Pobierz aplikację

Pobierz

Pobierz aplikację ING Makler Mobile na smartfony z systemem Android

Pobierz z Google Play

 

Pobierz

Pobierz aplikację ING Makler Mobile na smartfony z systemem iOS

Pobierz z App Store

 

Pobierz

Pytania i odpowiedzi

 • Ustawienie własnej listy spółek (Ulubione) w ,,Notowaniach”.
  1. Wejdź w zakładkę „Rynek”.
  2. Z rozwiniętej listy wybierz „Notowania”.
  3. Z rozwijanej listy po lewej stronie wybierz grupę papierów, która Cię interesuje. 

  Aby dodać papier do listy ,,Ulubionych” zaznacz gwiazdkę z lewej strony danego papieru. Pomarańczowa gwiazdka oznacza, że dany papier znajduje się już na Twojej liście ulubionych. Kliknij w nią ponownie, żeby usunąć papier z listy ulubionych.

  Do listy ulubionych możesz również dodawać papiery z Pulpitu.

  Jeśli masz na swoim pulpicie widget Notowania w polu szukania papieru, wpisz nazwę papieru, który chcesz dodać. Następnie wybierz go z listy podpowiedzi.

  Kiedy klikniesz na dany papier, system doda go do Twojej listy ulubionych. Jeśli chcesz usunąć jeden z papierów z listy ulubionych, po prostu kliknij w gwiazdkę po jego lewej stronie.

 • Zmiana liczby ofert w notowaniach

  W koncie elastycznym udostępniamy bezpłatnie jedną najlepszą ofertę sprzedaży i jedną najlepszą ofertę kupna. Dostęp do pięciu najlepszych ofert kupna i sprzedaży lub do pełnego arkusza ofert (wyłącznie w koncie aktywnym) uzyskasz za dodatkową opłatą − jeśli nie masz określonego minimalnego obrotu z poprzedniego miesiąca. Aby otrzymać dostęp, złóż wniosek o zmianę wariantu notowań. Możesz to zrobić w Maklerze:

  1. kliknij w zakładkę „Rynek”,
  2. z rozwiniętej listy wybierz „Wnioski”,
  3. z dostępnych wniosków wybierz „Liczba ofert w notowaniach”
  4. kliknij w przycisk „Aktywuj”,
  5. w okienku wniosku wybierz nowy wariant notowań i przeczytaj warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z oferty,
  6. kliknij „Kontynuuj”.
 • W notowaniach oferty kupna nazwane jako ,,Sprzedaj”, oferty sprzedaży jako „Kup”

  W aplikacji Makler oferty prezentujemy w następujący sposób:

  • kolumna „Kup” – dotyczy wystawionych przez innych uczestników rynku ofert sprzedaży z ceną, po jakiej możesz kupić pokazaną tam liczbę papierów,
  • kolumna „Sprzedaj” – dotyczy wystawionych przez innych uczestników rynku ofert kupna określonej liczby twoich papierów z ceną, po jakiej możesz sprzedać pokazaną tam liczbę papierów.
 • Jak złożyć zlecenie
  1. Kliknij w zakładkę „Zlecenia”.
  2. Z rozwiniętej listy wybierz „Złóż zlecenie”.
  3. Zostanie otwarty arkusz „Nowe zlecenie”.
  4. W polu "Wyszukaj papier" wpisz nazwę papieru, który Cię interesuje (nazwa pojawi się w liście podpowiedzi).
  5. Zobaczysz arkusz pełnego zlecenia - wpisz w ten arkusz parametry zlecenia.

  Masz do wyboru:

  • Kup i Sprzedaj

  Opcjonalnie (jedno z dwóch):

  • Ilość – określasz, jaka konkretna liczba papierów Cię interesuje (system wyliczy wartość zlecenia: pomnoży liczbę i ceny papierów oraz doda prowizję od zlecenia).
  • Wartość – określasz za ile chcesz kupić papier.
  • Limit ceny – jest to cena po jakiej zamierzasz kupić lub sprzedać dane papiery.
  • Termin ważności – jest to data, w ramach której do końca ostatniej sesji na giełdzie Twoje zlecenia będą czekać na zrealizowanie, chyba że wcześniej zostaną spełnione wszystkie parametry Twojego zlecenia.

   

  Możesz wybrać więcej parametrów – aby to zrobić, wciśnij„Więcej opcji”. Możesz wybrać:

  • Typ zleceni z limitem – ustawiasz limit ceny, której nie przekroczy Twoje zlecenie (i kupna i sprzedaży).
  • PKC - system zrealizuje zlecenie po każdej cenie, natychmiast po wprowadzeniu go do systemu giełdowego. Jest realizowane w całości po najlepszej bądź najlepszych przeciwnych ofertach znajdujących się w danej chwili w karnecie.

  Więcej informacji na temat zleceń (takich jak PEG lub PCR) i typów ważności zleceń znajdziesz tutaj

 • Jak zabezpieczyć swoje zlecenie (Stop Loss / Stop Limit)

  Swoje papiery możesz zabezpieczyć przez złożenie zleceń Stop Loss lub Stop Limit. Są to zlecenia, które ograniczają stratę lub zabezpieczają wypracowany zysk dla zakupionych papierów.

  • Stop Loss - gdy kursu spadnie do wskazanego przez Ciebie poziomu, automatycznie aktywuje się zlecenie z limitem PKC.
  • Stop Limit - gdy kurs spadnie do wskazanego przez Ciebie poziomu, automatycznie aktywuje się zlecenie z limitem ceny.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 • Modyfikowanie i anulowanie zleceń
  1. Kliknij w zakładkę „Zlecenia”.
  2. Wybierz z rozwiniętej listy „Przegląd zleceń”.
  3. Z zakładki „Zlecenia bieżące” wybierz zlecenie, które chcesz anulować lub modyfikować i kliknij w nie lewym przyciskiem myszki. Zostanie rozwinięty arkusz ze szczegółowymi parametrami Twojego zlecenia.

   

 • Brak możliwości przelewu środków bezpośrednio po sprzedaży (konieczne oczekiwanie na rozliczenie D+2)

  Pieniądze ze sprzedaży Twoich papierów udostępnimy Ci po dwóch dniach roboczych od zawarcia transakcji. Wynika to z regulacji izby rozliczającej transakcje na giełdzie (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), które obowiązują wszystkie domy maklerskie w Polsce. 

 • Przelew pieniędzy na konto maklerskie lub z niego
  1. Zaloguj się do Mojego ING. 
  2. Wybierz z listy ,,Dzisiaj” bąbel ,,Giełda" lub rozwiń listę „Moje finanse” i z kolumny ,,Giełda” wybierz konto maklerskie.

  Na tym koncie w kolumnie po prawej stronie zobaczysz opcje wpłaty lub wypłaty pieniędzy z konta maklerskiego. Opcja wypłaty pojawi się dopiero, gdy na Twoim koncie maklerskim będą dostępne pieniądze.

  Pieniądze ze sprzedaży Twoich papierów udostępniamy po dwóch dniach roboczych od zawarcia transakcji. Wynika to z regulacji izby rozliczającej transakcje na giełdzie (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), które obowiązują wszystkie domy maklerskie w Polsce.

 • Jak ustawić Pulpit

  Aby ustawić własny pulpit w aplikacji Makler:

  1. Otwórz aplikację.
  2. Przejdź do zakładki Pulpit.
  3. Wybierz u góry z prawej strony opcję „Edytuj Pulpit”.
   Aplikacja rozwinie listę dostępnych widgetów. W prawym górnym rogu znajdziesz informację, ile z nich jest dostępnych. 

  Jeśli wyczerpiesz liczbę widgetów , przedstawiająca je ikona zaznaczy się w systemie na szaro. 
  Aby stworzyć nowy widget, usuń jeden z już umieszczonych na pulpicie - naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu danego widgetu (w opcji „Edytuj Pulpit”). 
  Dostępne rodzaje widgetów :

  • Nowe zlecenie – pozwala w szybki sposób znaleźć interesujący Cię papier i wykonać zlecenie według ustawień podstawowych lub zaawansowanych.
  • Stan konta – wyświetla dostępne pieniądze do zainwestowania; obecne blokady pod zlecenia; posiadane papiery, ich wartość i wynik oraz notowania.
  • Spółka – pokazuje zmianę na akcjach spółki na danej sesji i ostatnią zrealizowaną transakcję; aktualną ofertę sprzedaży i kupna; dzienny (mały) wykres liniowy zmiany cen na akcjach; wszystkie szczegóły notowań spółki w danej sesji.
  • Notowania – pokazuje aktualne notowania ulubionych spółek. Ten widget możesz ustawić w trybie: uproszczonym (z kursami i zmianami na ulubionych spółkach) lub normalnym (dodatkowo zobaczysz najlepszą aktualną ofertę sprzedaży i kupna). 
  • Zlecenia bieżące – wyświetla przegląd Twoich bieżących zleceń zamieszczonych na rynku.
  • Statystyka – pokazuje po 10 spółek, które w danej sesji odnotowały największy procentowy wzrost, spadek lub największe obroty na swoich akcjach.
  • Moje transakcje – wyświetla ostanie transakcje wykonane na Twoim rachunku.
  • Wykres – pokazuje wykres zmiany na akcjach wybranej spółki z uwzględnieniem zawartych na rynku transakcji. Ten widget możesz ustawić w trybie uproszczonym lub normalnym. Tryb uproszczony wyświetla mniejszy wykres (liniowy lub świeczkowy) dziennej zmiany na akcjach z możliwością wyświetlania wolumenu. Tryb normalny dodatkowo pozwala zmienić typ okresu wyświetlanego z dziennego na roczny i przedstawia wynik na większym wykresie.
  • Jedna oferta – przedstawia najlepszą aktualnie na rynku ofertę kupna i sprzedaży wybranej spółki; zmianę na akcjach danej spółki w trwającej sesji; ostatnią wykonaną na rynku transakcję.
  • Indeksy – prezentuje kursy zmiany w danej sesji na indeksach : WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, sWIG80. W dolnej części widgetu znajdziesz dzienny wykres liniowy wybranego indeksu. 
  • Transakcje na papierze – wyświetla zawierane na bieżąco transakcje na wybranym papierze.

   

  Widgety

  Rozmiary poszczególnych rodzajów widgetów są z góry określone. Możesz jednak zmieniać wysokość następujących widgetów : Nowe zlecenie, Stan konta, Notowania, Moje transakcje, Transakcje na papierze. Poszczególne widgety przy włączonej edycji Pulpitu możesz dowolnie rozstawić po całym pulpicie. Aby to zrobić, kliknij w dany widget i przesuń go w wybrane miejsce. Możesz też dopasować widgety automatycznie - wciśnij u góry z prawej strony opcję „Rozsuń widgety”.

  Dodatkowo możesz chwycić papier wartościowy z danego widgetu i przerzucić go na inny – żeby skorzystać z jego funkcji. Jeśli najeżdżając kursorem myszki na dany papier w jednym z widgetów, pojawia Ci się łapka zamiast kursora, to znaczy, że możesz podnieść ten papier. W załączonym przykładzie podnieśliśmy papier „INGBSK”, a widgety, do których możemy go przerzucić, podświetliły się na żółto.

 • Dostęp do aplikacji „Notowania Mobilne 3” lub „Notowania 4MAX”

  Nie oferujemy już dostępu do aplikacji „Notowania Mobilne 3”.

  Na urządzenia mobilne udostępniamy aplikację „ING Makler Mobile”, która ma dostęp do notowań w czasie rzeczywistym z możliwością składania zleceń.

  Jeśli masz konto Aktywne możesz skorzystać na komputerze z aplikacji „Notowania 4Max”. Pozwala ona w czasie rzeczywistym śledzić notowania papierów wartościowych i przeprowadzać analizę wykresów.

  Na tej stronie znajdziesz wskazówki na temat tego skąd ściągnąć aplikację i jak uzyskać o niej dostęp.

 • Zawieszanie się aplikacji (lub inne problemy z wydajnością)

  Aplikacja może zawieszać się przez przeglądarkę - zalecamy Chrome. Jeśli używasz Chrome, a problemy występują, wyczyścić cookies i historię przeglądarki.

  Jeżeli wyrzuca Cię od razu po zalogowaniu się do aplikacji Makler, odblokuj „Cookies obce” w Twojej przeglądarce. Aby to zrobić:

  1. wejdź w ustawienia i wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane”,
  2. w rubryce „Prywatność i bezpieczeństwo” wejdź w „Ustawienia treści”,
  3. w rubryce „Pliki cookie” upewnij się, że „Blokuj pliki cookie innych firm” jest wyłączone (suwak jest szary). 

 • W jaki sposób mogę otrzymać dostęp do aplikacji ING Makler Mobile?

  Jeśli masz zainstalowaną aplikację ING Makler Mobile, potwierdź swoje dane, aby otrzymać dostęp. Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się do Mojego ING,

  2. Przejdź do aplikacji Makler,

  3. Kliknij w link u góry strony „Makler”,

  4. Wejdź w ustawienia i wybierz zakładkę „Makler Mobile",

  5. Nadaj swój PIN,

  6. Zapisz wprowadzone zmiany.

  Gotowe. Możesz zalogować się do aplikacji.

  Zaloguj się do Mojego ING

Zacznij korzystać

Jesteś już naszym klientem?
 

Otwórz najlepsze konto maklerskie
 

Otwórz konto maklerskie

Nie jesteś jeszcze klientem?
 

Zostań nim
 

Znajdź najbliższy oddział