Aktualnie nie prowadzimy zapisów na kolejną edycję Inwestycyjnej Lokaty Terminowej

Wróć do nas w przyszłości lub skorzystaj z oferty innych produktów inwestycyjnych.


100% ochrony kapitału z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Zyski wyższe niż z tradycyjnych lokat


Co kilka tygodni nowa edycja lokaty


Zapisy w systemie bankowości internetowej

Inwestuj z gwarancją kapitału

Suma Procentów to lokata na 12 miesięcy. Gwarantuje Ci zwrot kapitału i maksymalny zysk do 3,36 proc.
To, ile zarobisz, zależy od kursu euro.

Suma Procentów

Maksymalny zysk po 12 miesiącach: 3,36%
Zapisy do: brak aktualnej subskrypcji
Start lokaty: brak aktualnej subskrypcji
Zakończenie lokaty: brak aktualnej subskrypcji
Minimalna wpłata: 1 000 zł
Poziom bariery: Ustalany w dniu startu lokaty.

Jak obliczamy zysk?

Zysk zależy od kursu euro wyrażonego w złotych (EURPLN).
Sprawdzamy go w 12 pomiarach, w określonym dniu każdego miesiąca trwania lokaty.

Jeśli kurs jest w ustalonym przedziale, naliczamy zysk 0,28 proc.
Dolną i górną granicę przedziału ustalamy w dniu startu lokaty.
​Przedział pomiaru może wynieść od 6 do 10 groszy.

Przykładowy wykres ILT Suma Procentów
 

Zielony punkt – kurs jest w wymaganym przedziale. Pomiar liczymy do zysku.
Czerwony punkt – kurs jest poza wymaganym przedziałem. Pomiaru nie liczymy do zysku.

Co się dzieje z pieniędzmi?

Od momentu, w którym wpłacasz na lokatę, do dnia jej rozpoczęcia, Twoje pieniądze są oprocentowane na 0,5% w skali roku. Zysk zostanie pomniejszony o podatek od zysków kapitałowych.

 

W okresie trwania lokaty wykonujemy pomiary kursu euro i naliczamy zysk.

W dniu zakończenia lokaty wypłacimy Ci zainwestowane pieniądze oraz potencjalny zysk.

Ważne informacje

Lokata strukturyzowana może być niezgodna z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Opis na tej stronie nie jest częścią umowy lokaty – zawiera informacje ogólne oraz reklamowe. Jeśli chcesz założyć lokatę, najpierw przeczytaj jej umowę. Możemy poprosić Cię o informacje na temat Twojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania1. Dzięki temu określimy Twój profil inwestycyjny dla lokat strukturyzowanych.

1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876, z póź. zm.).