Karta Mastercard w EUR

 • Zakupy w EUR bez kosztów przewalutowania
 • Swobodny dostęp do gotówki na całym świecie
 • Płatności w euro przez internet również z 3D Secure
 • Druga karta dla współposiadacza lub pełnomocnika konta

Masz już u nas konto walutowe

Zaloguj się do bankowości internetowej i zamów kartę

Zaloguj się


Nie masz jeszcze konta w EUR

Otwórz je w Moim ING

Otwórz konto w EUR


Nie jesteś naszym klientem

Zostań nim! Zacznij od konta w PLN. Założysz je przez internet

Otwórz konto

Jak korzystać z karty Mastercard w EUR

1

Otwórz konto walutowe w EUR

Kartę możesz zamówić z nowym kontem lub do konta, które już masz.

Zamów kartę

2

Zasil konto w naszym kantorze

Lub wpłać na nie pieniądze.

3

Ustaw limity, jakich potrzebujesz i płać swobodnie

Limity możesz zmienić w dowolnej chwili w Moim ING.

Zobacz także

Apple Pay
mobilne portfele

Apple Pay

Dodaj kartę do Apple Pay i płać zbliżeniowo kartą w telefonie lub zegarku.

Cashback
Wypłacaj gotówkę podczas zakupów

Cashback

Wypłacaj gotówkę w sklepach i na stacjach benzynowych podczas zakupów.

Płatności nie tylko w krajach euro
Płatności nie tylko w euro

Płatności nie tylko w krajach euro

Zobacz, ile kosztuje korzystanie z naszych kart za granicą - skorzystaj z kalkulatora.

3D Secure
3D Secure - dodatkowe potwierdzenie płatności w internecie

3D Secure

Płatność w internecie potwierdzasz w aplikacji Moje ING lub kodem SMS.

Chargeback

Chargeback

Pomagamy Ci odzyskać pieniądze za niezrealizowane zakupy lub usługi objęte reklamacją.

Ubezpieczenie do karty
Ubezpieczenie do karty

Ubezpieczenie do karty

Chroni zakupy online (kartą, przelewem, BLIKIEM), wypłaconą gotówkę i Twój smartfon.

Płać naszą kartą - zacznij od konta

Żeby płacić kartą Mastercard w EUR, potrzebujesz konta walutowego w euro.

Zobacz konto

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej karty

limity dla transakcji

Limity transakcyjne

ochrona karty

Bezpieczeństwo karty

Opłaty i dokumenty

x
Wydanie karty  0 zł
 
Miesięczna opłata za kartę 1,50 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych 0 zł
Wypłata gotówki w kraju
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w bankomatach i kasach innych banków 3% wypłacanej kwoty
w ramach Cashback 0 zł
Wypłata gotówki za granicą
w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN 3% wypłacanej kwoty

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi kart płatniczych

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.