Karta Mastercard w EUR

 • Zakupy w EUR bez kosztów przewalutowania
 • Swobodny dostęp do gotówki na całym świecie
 • Płatności w euro przez internet również z 3D Secure
 • Druga karta dla współposiadacza lub pełnomocnika konta

Masz już u nas konto walutowe

Zaloguj się do bankowości internetowej i zamów kartę

Zaloguj się


Nie masz jeszcze konta w EUR

Otwórz je w Moim ING

Otwórz konto w EUR


Nie jesteś naszym klientem

Zostań nim! Zacznij od konta w PLN. Założysz je przez internet

Otwórz konto

Jak korzystać z karty Mastercard w EUR

1

Otwórz konto walutowe w EUR

Kartę możesz zamówić z nowym kontem lub do konta, które już masz.

Zamów kartę

2

Zasil konto w naszym kantorze

Lub wpłać na nie pieniądze.

3

Ustaw limity, jakich potrzebujesz i płać swobodnie

Limity możesz zmienić w dowolnej chwili w Moim ING.

Zobacz także

Apple Pay
Apple Pay

Apple Pay

Dodaj kartę do Apple Pay i płać zbliżeniowo kartą w telefonie lub zegarku.

Google Pay
Logo Google Pay

Google Pay

Wirtualny portfel Google Pay w aplikacji Google Wallet.

Płatności nie tylko w krajach euro
Płatności nie tylko w euro

Płatności nie tylko w krajach euro

Zobacz, ile kosztuje korzystanie z naszych kart za granicą - skorzystaj z kalkulatora.

3D Secure
3D Secure - dodatkowe potwierdzenie płatności w internecie

3D Secure

Płatność w internecie potwierdzasz w aplikacji Moje ING lub kodem SMS.

Chargeback

Chargeback

Pomagamy Ci odzyskać pieniądze za niezrealizowane zakupy lub usługi objęte reklamacją.

Cashback
Ubezpieczenie do karty

Cashback

Wypłacaj gotówkę w sklepach i na stacjach benzynowych podczas zakupów.

Płać naszą kartą - zacznij od konta

Żeby płacić kartą Mastercard w EUR, potrzebujesz konta walutowego w euro.

Zobacz konto

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej karty

limity dla transakcji

Limity transakcyjne

ochrona karty

Bezpieczeństwo karty

Opłaty i dokumenty

x
Wydanie karty  0 zł
 
Miesięczna opłata za kartę 1,50 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych 0 zł
Wypłata gotówki w kraju
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w bankomatach i kasach innych banków 3% wypłacanej kwoty
w ramach Cashback 0 zł
Wypłata gotówki za granicą
w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN 3% wypłacanej kwoty

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi kart płatniczych

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.