ING BANK ŚLĄSKI

0

za wydanie karty
 

0

za transakcje bezgotówkowe w EUR, bez kosztów przewalutowania
 

0

za wypłaty gotówki w ramach Cashback
 

0

za płatności kartą w EUR przez Internet również z 3D Secure

Swoboda i bezpieczeństwo płatności 

Dzięki karcie Mastercard w EUR bezpiecznie płacisz na całym świecie. Ustawiasz dogodne limity transakcji już podczas zamawiania karty, albo w dowolnej chwili w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Moje ING mobile.

Jak otrzymać kartę?

Kartę Mastercard w EUR możesz zamówić do konta walutowego w euro. Możesz to zrobić w trakcie zakładania konta, albo jeśli już je masz, na jeden z poniższych sposobów.

Zamów w Moim ING

Zaloguj się i zamów kartę w bankowości internetowej.

Zamów kartę

Nie aktywowałeś dostępu do systemu bankowości internetowej?
Aktywuj teraz

Odwiedź oddział

Mamy je w całej Polsce również w galeriach handlowych.

Znajdź oddział

Nie masz konta walutowego?

U nas możesz założyć konto walutowe w EUR, USD i GBP. Każde z nich możesz podłączyć do swojej karty Visa zbliżeniowa wydanej do Twojego konta w złotówkach i płacić jedną kartą w wielu walutach. Do konta w EUR możesz mieć podłączone jednocześnie obie karty - Mastercard w EUR i Visa zbliżeniowa. 

Poznaj nasze konto walutowe

Korzystaj dodatkowo

 • Druga karta do kontaPosiadaczem drugiej karty do konta może być współposiadacz lub pełnomocnik konta, np. żona lub mąż
 • Ubezpieczenie - ochrona karty INGMożesz dodatkowo ubezpieczyć kartę przed nieuprawnionym użyciem lub ubezpieczyć gotówkę pobraną z bankomatu
  Zobacz więcej
 • Rozliczanie transakcji zagranicznych w euroJest szczególnie atrakcyjne, gdy podróżujesz po krajach strefy euro, bo nie ponosisz kosztów przewalutowania transakcji
 • Wygodna zmiana kodu PINMożesz nadać lub zmienić kod PIN i aktywować kartę przez Internet w bankowości internetowej

Opłaty i prowizje

Wydanie karty  0 zł
 
Miesięczna opłata za kartę 1,50 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych 0 zł
Wypłata gotówki w kraju
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w bankomatach i kasach innych banków 3% wypłacanej kwoty
w ramach Cashback 0 zł
Wypłata gotówki za granicą
w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN 3% wypłacanej kwoty

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi kart płatniczych

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.