Karta przedpłacona dla dziecka

 • Dziecko nie musi nosić gotówki, żeby płacić
 • Zasilasz kartę dowolną kwotą, a dziecko korzysta, kiedy potrzebuje
 • Wszystkie wydatki masz pod kontrolą
 • Z nadrukiem imienia i nazwiska dziecka
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Bez opłat miesięcznych

Jesteś już klientem ING Banku Śląskiego

Przygotuj zdjęcia lub skany obu stron dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka i zamów kartę w Moim ING.

Zaloguj się


Nie jesteś klientem

Poznaj ofertę naszych kont i dołącz do nas

Otwórz konto

Dziecko może zrobić drobne zakupy dla siebie i do domu. Zabierze kartę na wycieczkę, kolonię albo obóz sportowy. Dzięki temu uczy się, jak korzystać z pieniędzy. Skoro potrafi obsługiwać smartfona, nie jest za małe, by płacić kartą. 

Może zapłacić „ze swoich” również w internecie, np. za doładowania gier, a na Twój telefon przyjdzie prośba o potwierdzenie transakcji kodem SMS (w sklepach z usługą 3D secure). Możesz też całkiem wyłączyć płatności w internecie – wystarczy, że ustawisz limit na 0 zł.

Jeśli Twoje dziecko ma 13 lat lub więcej, zobacz kartę przedpłaconą Mastercard w wersji dla dorosłych.

Gotówka się przyda, jeśli zapomnisz dać dziecku pieniądze na klasowe wyjście do kina, albo gdy w szkolnym sklepiku nie ma terminala. W bankomatach dziecko może wypłacić nawet niewielkie kwoty – od 10 zł.

Może też wypłacić pieniądze przy okazji zakupów w dowolnym sklepie, który oferuje usługę Cashback.

Łatwo i szybko zasilasz kartę dziecka w Moim ING − na szczegółach karty klikasz w link „Zasil kartę”. Gdy nie masz gotówki lub zapomnisz dać dziecku pieniądze na zakupy albo do szkoły, dostanie je na kartę od razu. 

Dziecko zabiera kartę na wycieczkę albo wakacje, a Ty nie martwisz się, że zabraknie mu pieniędzy, zgubi je, albo wyda za szybko. Przelewasz mu na kartę mniejszą kwotę, a potem możesz dosłać więcej, jeśli trzeba. 

Kartę doładujesz również przelewem z dowolnego konta, albo ustawisz stałe zlecenie. Pieniądze może przekazać dziecku także drugi rodzic i dziadkowie.

Kartę dziecka widzisz razem ze swoimi kartami w Moim ING. W aplikacji aktywujesz ją, zasilasz, sprawdzasz historię, stan konta i dostajesz powiadomienia push. W każdej chwili zmienisz limity wydatków kartą, włączysz i wyłączysz płatności zbliżeniowe.

Wydatki z karty widzisz również w swojej Analizie wydatków i Budżecie

Jak zacząć z kartą dla dziecka

1

Zamów kartę w Moim ING

Kartę przedpłaconą dla dziecka znajdziesz w zakładce Oferta > Karty do konta i przedpłacone.

2

Podaj dane dziecka

 • Jeśli dziecko ma już u nas konto oszczędnościowe – wybierz jego imię i nazwisko z listy. 
 • Jeśli nie – wpisz dane i załącz dokument dziecka (zdjęcie lub skan obu stron dowodu osobistego albo aktu urodzenia).
3

Aktywuj kartę w Moim ING, kiedy ją otrzymasz

Ustalcie razem PIN do karty, którego dziecko będzie używać, i przelej pieniądze na kartę. 

4

Zacznijcie razem

Pokaż dziecku, jak bezpiecznie płacić i wypłacać pieniądze.

Przy pierwszej transakcji dziecko powinno włożyć kartę do terminala lub bankomatu i potwierdzić PIN-em.

Bezpieczeństwo i podgląd wydatków dziecka

 • Ty decydujesz, ile dziecko może wydać − zasilasz kartę kwotą, jakiej dziecko potrzebuje. Możesz ustalić limity płatności, wypłat gotówki i zakupów w internecie na 0 / 50 / 100 / 200  lub 500 zł.
 • Wiesz o każdej transakcji. Widzisz ich historię, możesz też dostawać powiadomienia push w aplikacji Moje ING mobile.
 • Dziecko może zabrać ze sobą pieniądze w bezpiecznej formie. Trudniej stracić kartę niż gotówkę.
 • Jeżeli dziecko zgubi kartę, albo karta zostanie skradziona, możesz ją zablokować (do 30 dni) albo zastrzec (na stałe). Zrobisz to w Moim ING lub telefonicznie: (+48) 32 357 00 12 (pracujemy całą dobę). 

Opłaty i dokumenty

 • Opłaty

 • Dokumenty

x
Wydanie karty (opłata jednorazowa) 15 zł
Korzystanie z karty opłata miesięczna 0 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych   0 zł
Wypłata gotówki z bankomatów w bankomatach ING banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
  w sklepach w ramach usługi Cashback 0 zł
  pozostałe wypłaty gotówki w kraju /
pozostałe wypłaty gotówki w EUR
w krajach SEPA
5 zł
 

pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN

3% kwoty wypłaty
Sprawdzenie salda karty w dowolnym bankomacie 0 zł
Zmiana PIN w bankomatach ING   0 zł
Wpłata gotówki na rachunek karty (zasilenie karty) we wpłatomacie ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
  w Moim ING 0 zł
  przelewem z dowolnego konta zgodnie z opłatą za przelew z tego konta

Pytania i odpowiedzi

Twoje dziecko skończyło już 13 lat?

Konto Mobi dla dziecka

To już czas, by miało swoje konto i kartę w telefonie

Konto oszczędnościowe dla dziecka

Naucz je, jak mieć własne oszczędności

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.