Karta przedpłacona Mastercard dla dziecka

 • Dziecko nie musi nosić gotówki, żeby płacić
 • Zasilasz kartę dowolną kwotą, a dziecko korzysta, kiedy potrzebuje
 • Wszystkie wydatki masz pod kontrolą
 • Z nadrukiem imienia i nazwiska dziecka
 • Bez opłat miesięcznych i ograniczeń wiekowych

Jesteś już klientem ING Banku Śląskiego

Zamów kartę w Moim ING. Przygotuj zdjęcia lub skany dokumentów, które potwierdzają tożsamość dziecka. Może to być:

 • dowód osobisty (tylko jeśli macie z dzieckiem to samo nazwisko lub jego człon)
 • dowód osobisty oraz akt urodzenia
 • paszport oraz akt urodzenia

Zaloguj się


Nie jesteś klientem

Poznaj ofertę naszych kont i dołącz do nas

Otwórz konto

Dziecko może zrobić drobne zakupy dla siebie i do domu. Zabierze kartę na wycieczkę, kolonię albo obóz sportowy. Dzięki temu uczy się, jak korzystać z pieniędzy. Skoro potrafi obsługiwać smartfona, nie jest za małe, by płacić kartą. 

Może zapłacić „ze swoich” również w internecie, np. za doładowania gier, a na Twój telefon przyjdzie prośba o potwierdzenie transakcji kodem SMS (w sklepach z usługą 3D secure). Możesz też całkiem wyłączyć płatności w internecie – wystarczy, że ustawisz limit na 0 zł.

Jeśli Twoje dziecko ma 13 lat lub więcej, zobacz kartę przedpłaconą Mastercard w wersji dla dorosłych.

Gotówka się przyda, jeśli zapomnisz dać dziecku pieniądze na klasowe wyjście do kina, albo gdy w szkolnym sklepiku nie ma terminala. W bankomatach dziecko może wypłacić nawet niewielkie kwoty – od 10 zł.

Może też wypłacić pieniądze przy okazji zakupów w dowolnym sklepie, który oferuje usługę Cashback.

Łatwo i szybko zasilasz kartę dziecka w Moim ING − na szczegółach karty klikasz w link „Zasil kartę”. Gdy nie masz gotówki lub zapomnisz dać dziecku pieniądze na zakupy albo do szkoły, dostanie je na kartę od razu. 

Dziecko zabiera kartę na wycieczkę albo wakacje, a Ty nie martwisz się, że zabraknie mu pieniędzy, zgubi je, albo wyda za szybko. Przelewasz mu na kartę mniejszą kwotę, a potem możesz dosłać więcej, jeśli trzeba. 

Kartę doładujesz również przelewem z dowolnego konta, albo ustawisz stałe zlecenie. Pieniądze może przekazać dziecku także drugi rodzic i dziadkowie.

Kartę dziecka widzisz razem ze swoimi kartami w Moim ING. W aplikacji aktywujesz ją, zasilasz, sprawdzasz historię, stan konta i dostajesz powiadomienia push. W każdej chwili zmienisz limity wydatków kartą, włączysz i wyłączysz płatności zbliżeniowe.

Wydatki z karty widzisz również w swojej Analizie wydatków i Budżecie

Jak zacząć z kartą dla dziecka

1

Zamów kartę w Moim ING

Kartę przedpłaconą dla dziecka znajdziesz w zakładce Oferta > Karty do konta i przedpłacone.

2

Podaj dane dziecka

 • Jeśli dziecko ma już u nas konto oszczędnościowe – wybierz jego imię i nazwisko z listy. 
 • Jeśli nie – wpisz dane i załącz zdjęcie lub skan dokumentu dziecka, który potwierdza jego tożsamość. Może to być:
  - dowód osobisty (tylko jeśli macie z dzieckiem to samo nazwisko lub jego człon)
  - dowód osobisty oraz akt urodzenia
  - paszport oraz akt urodzenia 

  W przypadku aktu urodzenia potrzebny będzie też jego numer. Znajdziesz go w sekcji Informacje o odpisie.
3

Aktywuj kartę w Moim ING, kiedy ją otrzymasz

Ustalcie razem PIN do karty, którego dziecko będzie używać, i przelej pieniądze na kartę. 

4

Zacznijcie razem

Pokaż dziecku, jak bezpiecznie płacić i wypłacać pieniądze.

Przy pierwszej transakcji dziecko powinno włożyć kartę do terminala lub bankomatu i potwierdzić PIN-em.

Bezpieczeństwo i podgląd wydatków dziecka

 • Ty decydujesz, ile dziecko może wydać − zasilasz kartę kwotą, jakiej dziecko potrzebuje. Możesz ustalić limity płatności, wypłat gotówki i zakupów w internecie na 0 / 50 / 100 / 200  lub 500 zł.
 • Wiesz o każdej transakcji. Widzisz ich historię, możesz też dostawać powiadomienia push w aplikacji Moje ING mobile.
 • Dziecko może zabrać ze sobą pieniądze w bezpiecznej formie. Trudniej stracić kartę niż gotówkę.
 • Jeżeli dziecko zgubi kartę, albo karta zostanie skradziona, możesz ją zablokować (do 30 dni) albo zastrzec (na stałe). Zrobisz to w Moim ING lub telefonicznie: (+48) 32 357 00 12 (pracujemy całą dobę). 

Opłaty i dokumenty

Opłaty

x
Wydanie karty
opłata jednorazowa
15 zł
Użytkowanie karty
opłata miesięczna
0 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych 0 zł
Wypłata gotówki z rachunku karty  
 w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
 w ramach Cashback 0 zł
 pozostałe wypłaty gotówki w kraju /
pozostałe wypłaty gotówki w EUR
w krajach SEPA
5 zł
 pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN 3% kwoty wypłaty
Sprawdzanie salda karty w dowolnym bankomacie 0 zł
Zmiana PIN w bankomatach ING 0 zł
Zasilenie karty  
w Moim ING 0 zł
 we wpłatomacie ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
 przelewem z dowolnego konta zgodnie z opłatą za przelew z tego konta
Przelew z karty w Moim ING
na Twoje konto w naszym banku
0 zł

Pytania i odpowiedzi

Gdy Twoje dziecko skończyło już 13 lat

Konto Mobi dla dziecka

To już czas, by miało swoje konto

Konto oszczędnościowe dla dziecka

Naucz je, jak mieć własne oszczędności

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.