Karta przedpłacona Mastercard dla dziecka

 • Dziecko nie musi nosić gotówki, żeby płacić
 • Zasilasz kartę dowolną kwotą, a dziecko korzysta, kiedy potrzebuje
 • Wszystkie wydatki masz pod kontrolą
 • Z nadrukiem imienia i nazwiska dziecka
 • Bez opłat miesięcznych i ograniczeń wiekowych
 • Teraz w promocji - odbierz 50 zł na kartę

Jesteś już klientem ING Banku Śląskiego

Zamów kartę w Moim ING. Przygotuj zdjęcia lub skany dokumentów, które potwierdzają tożsamość dziecka. Może to być:

 • dowód osobisty (tylko jeśli macie z dzieckiem to samo nazwisko lub jego człon)
 • dowód osobisty oraz akt urodzenia
 • paszport oraz akt urodzenia

Zaloguj się


Nie jesteś klientem

Poznaj ofertę naszych kont i dołącz do nas

Otwórz konto

Promocja karty dla dziecka

Odbierz 50 zł na kartę

Zamów kartę przedpłaconą dla dziecka i odbierz 50 zł w promocji

Do 10 sierpnia 2022 r. zamów w Moim ING kartę przedpłaconą Mastercard dla dzieci poniżej 13 lat. Do 10 września 2022 r. przelej na rachunek karty ze swojego konta w ING 50 zł (np. BLIKIEM).

I tyle :) 50 zł nagrody wypłacimy do 23 września 2022 r. na rachunek karty otwartej w promocji. Więcej w regulaminie promocji „50 zł na kartę”

Rodzicu, nie masz jeszcze u nas konta?
Otwórz je do 31 sierpnia 2022 r. To jeden z warunków promocji.

Dziecko może zrobić drobne zakupy dla siebie i do domu. Zabierze kartę na wycieczkę, kolonię albo obóz sportowy. Dzięki temu uczy się, jak korzystać z pieniędzy. Skoro potrafi obsługiwać smartfona, nie jest za małe, by płacić kartą. 

Może zapłacić „ze swoich” również w internecie, np. za doładowania gier, a na Twój telefon przyjdzie prośba o potwierdzenie transakcji kodem SMS (w sklepach z usługą 3D secure). Możesz też całkiem wyłączyć płatności w internecie – wystarczy, że ustawisz limit na 0 zł.

Jeśli Twoje dziecko ma 13 lat lub więcej, zobacz kartę przedpłaconą Mastercard w wersji dla dorosłych.

Gotówka się przyda, jeśli zapomnisz dać dziecku pieniądze na klasowe wyjście do kina, albo gdy w szkolnym sklepiku nie ma terminala. W bankomatach dziecko może wypłacić nawet niewielkie kwoty – od 10 zł.

Może też wypłacić pieniądze przy okazji zakupów w dowolnym sklepie, który oferuje usługę Cashback.

Łatwo i szybko zasilasz kartę dziecka w Moim ING − na szczegółach karty klikasz w link „Zasil kartę”. Gdy nie masz gotówki lub zapomnisz dać dziecku pieniądze na zakupy albo do szkoły, dostanie je na kartę od razu. 

Dziecko zabiera kartę na wycieczkę albo wakacje, a Ty nie martwisz się, że zabraknie mu pieniędzy, zgubi je, albo wyda za szybko. Przelewasz mu na kartę mniejszą kwotę, a potem możesz dosłać więcej, jeśli trzeba. 

Kartę doładujesz również przelewem z dowolnego konta, albo ustawisz stałe zlecenie. Pieniądze może przekazać dziecku także drugi rodzic i dziadkowie.

Kartę dziecka widzisz razem ze swoimi kartami w Moim ING. W aplikacji aktywujesz ją, zasilasz, sprawdzasz historię, stan konta i dostajesz powiadomienia push. W każdej chwili zmienisz limity wydatków kartą, włączysz i wyłączysz płatności zbliżeniowe.

Wydatki z karty widzisz również w swojej Analizie wydatków i Budżecie

Jak zacząć z kartą dla dziecka

1

Zamów kartę w Moim ING

Kartę przedpłaconą dla dziecka znajdziesz w zakładce Oferta > Karty do konta i przedpłacone.

2

Podaj dane dziecka

 • Jeśli dziecko ma już u nas konto oszczędnościowe – wybierz jego imię i nazwisko z listy. 
 • Jeśli nie – wpisz dane i załącz zdjęcie lub skan dokumentu dziecka, który potwierdza jego tożsamość. Może to być:
  - dowód osobisty (tylko jeśli macie z dzieckiem to samo nazwisko lub jego człon)
  - dowód osobisty oraz akt urodzenia
  - paszport oraz akt urodzenia 

  W przypadku aktu urodzenia potrzebny będzie też jego numer. Znajdziesz go w sekcji Informacje o odpisie.
3

Aktywuj kartę w Moim ING, kiedy ją otrzymasz

Ustalcie razem PIN do karty, którego dziecko będzie używać, i przelej pieniądze na kartę. 

4

Zacznijcie razem

Pokaż dziecku, jak bezpiecznie płacić i wypłacać pieniądze.

Przy pierwszej transakcji dziecko powinno włożyć kartę do terminala lub bankomatu i potwierdzić PIN-em.

Bezpieczeństwo i podgląd wydatków dziecka

 • Ty decydujesz, ile dziecko może wydać − zasilasz kartę kwotą, jakiej dziecko potrzebuje. Możesz ustalić limity płatności, wypłat gotówki i zakupów w internecie na 0 / 50 / 100 / 200  lub 500 zł.
 • Wiesz o każdej transakcji. Widzisz ich historię, możesz też dostawać powiadomienia push w aplikacji Moje ING mobile.
 • Dziecko może zabrać ze sobą pieniądze w bezpiecznej formie. Trudniej stracić kartę niż gotówkę.
 • Jeżeli dziecko zgubi kartę, albo karta zostanie skradziona, możesz ją zablokować (do 30 dni) albo zastrzec (na stałe). Zrobisz to w Moim ING lub telefonicznie: (+48) 32 357 00 12 (pracujemy całą dobę). 

Opłaty i dokumenty

Opłaty

x
Wydanie karty
opłata jednorazowa
15 zł
Użytkowanie karty
opłata miesięczna
0 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych 0 zł
Wypłata gotówki z rachunku karty  
 w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
 w ramach Cashback 0 zł
 pozostałe wypłaty gotówki w kraju /
pozostałe wypłaty gotówki w EUR
w krajach SEPA
5 zł
 pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN 3% kwoty wypłaty
Sprawdzanie salda karty w dowolnym bankomacie 0 zł
Zmiana PIN w bankomatach ING 0 zł
Zasilenie karty  
w Moim ING 0 zł
 we wpłatomacie ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
 przelewem z dowolnego konta zgodnie z opłatą za przelew z tego konta
Przelew z karty w Moim ING
na Twoje konto w naszym banku
0 zł

Pytania i odpowiedzi

Twoje dziecko skończyło już 13 lat?

Konto Mobi dla dziecka

To już czas, by miało swoje konto i kartę w telefonie

Konto oszczędnościowe dla dziecka

Naucz je, jak mieć własne oszczędności

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.