ING BANK ŚLĄSKI

Karta dla Ciebie
lub Twojego dziecka w wieku 13-18 lat

Płacisz tylko raz - 15 zł za wydanie karty.
Nie płacisz za jej używanie

Karta jest ważna 3 lata

Korzystaj z karty przedpłaconej Mastercard jeszcze wygodniej

Opłaty i prowizje

Wydanie karty   15 zł
Użytkowanie karty   0 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych   0 zł
Wypłata gotówki z rachunku karty w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
  w ramach Cashback 0 zł
  pozostałe wypłaty gotówki w kraju /
pozostałe wypłaty gotówki w EUR
w krajach SEPA
5 zł
  pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN 3% kwoty wypłaty
  w naszym oddziale w przypadku zamknięcia/zastrzeżenia/po utracie ważności karty 0 zł
Zmiana PIN w bankomatach ING   0 zł
Zmiana dziennych limitów transakcyjnych gotówkowych i bezgotówkowych   0 zł
Przelew na rachunek karty z konta prowadzonego w ING Banku Śląskim   Zgodnie z opłatą za przelew z konta Klienta
Wpłata gotówki na rachunek karty (zasilenie) we wpłatomacie ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
  w oddziale ING Banku Śląskiego 9 zł
Przelew z rachunku karty w przypadku zamknięcia/zastrzeżenia/po utracie ważności karty na konto w naszym banku 0 zł
  na konto w innym banku w Polsce 0 zł
Zastrzeżenie karty   0 zł

Jak zacząć z kartą przedpłaconą Mastercard

1

Zamawiasz kartę w Moim ING

Dla siebie - nie potrzebujesz żadnych dokumentów. Składasz wniosek i potwierdzasz swoje dane.

Dla Twojego dziecka (13-18 lat) - możesz zamówić kartę, jeśli jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym. Jeśli dziecko nie jest jeszcze naszym klientem, będzie Ci potrzebny skan/zdjęcie jego dowodu osobistego lub aktu urodzenia. O akt urodzenia poprosimy zawsze, gdy nazwisko dziecka jest inne niż Twoje.

2

Wysyłamy Ci kartę pocztą

Otrzymasz ją zwykłym listem w ciągu 8 dni roboczych. Karta nie będzie aktywna. Sprawdź czy dane na karcie są poprawne.

3

Aktywujesz kartę

Nadaj jej PIN w Moim ING - wybierz Karty i płatności telefonem. Pierwszą transakcję zrób w Polsce – włóż kartę do terminala płatniczego w sklepie, do bankomatu lub wpłatomatu i zatwierdź PIN-em.

Zaloguj się  Zamów  i korzystaj

 

Twoje dziecko ma mniej niż 13 lat? Zobacz kartę przedpłaconą dla najmłodszych dzieci

Pytania i odpowiedzi

Zobacz także