Dlaczego warto mieć kartę wielowalutową Visa zbliżeniowa

 • Masz jedną kartę do konta w złotych i w walutach obcych
 • Do karty możesz podłączyć jednocześnie po jednym koncie w EUR, USD i GBP
 • Z kont walutowych możesz wypłacać gotówkę w bankomacie, płacić kartą w sklepach stacjonarnych i w internecie
 • Transakcje z kont walutowych doliczają się do kwoty, która zwalnia Cię z opłaty za kartę

Co zrobić, by płacić za granicą bez prowizji?

Nie musisz zamawiać nowej karty, by płacić za granicą bez prowizji.
Skorzystaj z karty Visa zbliżeniowa do konta osobistego w złotych, którą już masz.

Z funkcji wielowalutowej nie mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia i pełnomocnicy do konta. 

1

Otwórz konto walutowe i wpłacaj

Otwórz konto walutowe w EUR, USD lub GBP

Zrobisz to przez internet w bankowości internetowej Moje ING lub aplikacji Moje ING mobile.

Konto walutowe otwieramy i prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

2

Podłącz konto walutowe do swojej karty Visa Zbliżeniowa

Podłącz konto walutowe do karty

Zaloguj się do Mojego ING i wejdź w szczegóły karty. Wybierz opcję: Podłącz konta walutowe.

3

Zasil konto walutowe

Zasil konto walutowe

Wpłać na konto odpowiednią ilość pieniędzy w walucie, która będzie Ci potrzebna.

Skorzystaj z kantoru w Moim ING.

Konta walutowe możesz podłączyć lub odłączyć od karty w dowolnym momencie. Jednocześnie do jednej karty możesz
mieć podłączone tylko jedno konto w danej walucie. Konto w PLN jest powiązane z Twoją kartą na stałe.

Zobacz na filmie

icon

Chcesz płacić bez prowizji? Pamiętaj

 

 • Ustaw limity na płatności kartą w internecie i za granicą. Możesz je bezpłatnie zmieniać w dowolnym momencie w Moim ING.
 • Jeśli na koncie walutowym zabraknie pieniędzy, całą kwotę pobierzemy z konta osobistego w złotych wraz z prowizją za przewalutowanie – 3% kwoty transakcji.
 • Zanim zaakceptujesz transakcję, sprawdź, jaka waluta widnieje na ekranie terminala lub bankomatu. Jeśli zobaczysz kwotę w PLN, oznacza to, że transakcja przeliczy się po kursie operatora bankomatu (terminala) w ramach usługi Dynamic Currency Conversion. Odrzuć tę opcję, inaczej Twoja płatność rozliczy się na koncie osobistym w złotówkach z dodatkową opłatą za przewalutowanie.
 • A jeśli chcesz płacić również gotówką, aktywuj pakiet wypłat gotówki i wypłacaj na całym świecie bez prowizji przez 30 dni. Zobacz pakiet

Nie masz jeszcze karty Visa zbliżeniowa? Zamów ją

Nie masz jeszcze konta

Załóż konto osobiste przez internet razem z kartą.

Otwórz konto

Więcej o kontach

Masz już konto 

Zamów kartę w bankowości internetowej Moje ING.

Zaloguj się

Nie aktywowałeś dostępu do bankowości internetowej?
Aktywuj teraz

Pytania i odpowiedzi

Zobacz także

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1. Brak prowizji dotyczy transakcji bezgotówkowej, rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie dokonanej transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie - 3% kwoty transakcji. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych zostały określone w Tabeli Opłat i Prowizji.