K@rta wirtualna ING Visa

 • Całkowicie wirtualna karta przedpłacona
 • Do płatności za zakupy internetowe
 • Zasilasz ją w dowolnej chwili w Moim ING
 • Nie da się jej zgubić
 • Możesz jej używać w usłudze Visa Mobile

Jesteś już naszym klientem?

Zaloguj się i zamów kartę w Moim ING

Zaloguj się


Nie jesteś naszym klientem?

Zostań nim. Załóż konto osobiste przez internet, a potem zamów kartę

Załóż konto

Więcej o koncie Direct
Więcej o koncie dla młodych Mobi

Loteria Visa - płać kartą i graj o setki nagród

Płać bezpiecznie kartą Visa i weź udział w loterii

Zarejestruj się w loterii, płać jak Ci wygodnie kartą Visa - również w internecie i mobilnie (telefonem, zegarkiem), i graj o setki nagród!

Sprawdź szczegóły

Jak zacząć korzystać z K@rty wirtualnej ING Visa

1

Zamawiasz kartę w Moim ING

Znajdziesz ją w Ofercie. Wybierz Karty i płatności telefonem, a następnie Karty do konta i przedpłacone - K@rta wirtualna ING Visa. Kliknij link Zamów kartę.

Zamów teraz

2

Zasilasz kartę dowolną kwotą

Aktywną kartę zobaczysz wśród swoich produktów zaraz po zamówieniu. W szczegółach karty kliknij Zasil kartę, albo zrób przelew z Twojego konta.

3

Płacisz

Pełny numer i kod CVV znajdziesz w szczegółach karty w Moim ING.

Kartę możesz dodać do usługi Visa Mobile i płacić bez przepisywania jej danych - wystarczy numer telefonu.

Bezpieczeństwo i kontrola

Chargeback
Chargeback

Chargeback

Pomagamy Ci odzyskać pieniądze za niezrealizowane zakupy kartą

3D Secure
3D Secure

3D Secure

W internecie transakcje potwierdzasz dodatkowo np. w aplikacji Moje ING mobile

Analiza wydatków i budżet
Analiza wydatków

Analiza wydatków i budżet

Transakcje kartą widzisz w Historii oraz w Analizie wydatków i Budżecie

Chcesz płacić kartą? Zacznij od konta

Z konta osobistego w naszym banku zasilisz kartę wirtualną natychmiast i w dowolnej chwili.

Sprawdź

Opłaty i dokumenty

Opłaty

x
Wydanie karty   20 zł
Pierwsze wydanie karty wirtualnej dla użytkowników konta Direct w wieku 18-26 lat   0 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł
Zasilenie karty w Moim ING 0 zł
  przelewem z dowolnego konta zgodnie z opłatą za przelew z tego konta
Przelew z karty na Twoje konto w ING w Moim ING 0 zł
Wypłata gotówki z rachunku karty w punkcie obsługi kasowej gdy:
- rezygnujesz z karty
- zastrzegasz kartę
- karta utraci ważność
  0 zł

Przelew środków w placówce bankowej - miejscu spotkań gdy:
- rezygnujesz z karty
- zastrzegasz kartę
- karta utraci ważność

na rachunek prowadzony w ING Banku Śląskim 0 zł
  na rachunek prowadzony w innym banku 0 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych   0 zł
Przesłanie kodu CVV2 w formie SMS wraz z zamówieniem karty 0 zł

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Pytania i odpowiedzi

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.