ING BANK ŚLĄSKI

Karta do konta, która Cię wyróżni

Zaprojektuj własną kartę Visa zbliżeniowa i korzystaj z niej tak jak lubisz. 

Image


Działa jak zwykła karta do konta Visa zbliżeniowa

Image


Możesz zaprojektować kartę samodzielnie lub wybrać wzór z ponad 100 grafik z naszej galerii

Image


15 zł za wydanie karty albo 0 zł, jeśli masz 13-26 lat1

Image


Karta jest ważna przez 5 lat, odnawia się bez opłat

 

Nowość! Visa Oferty w Moim ING

Program rabatowy w aplikacji i bankowości Moje ING. Włącz Visa Oferty i odzyskuj część pieniędzy za zakupy.
 

Sprawdź Visa Oferty

Jak zaprojektować Moją Kartę ING?

 • Nie masz jeszcze konta w naszym banku

 • Masz już konto

Nie masz jeszcze konta w naszym banku

1

Wypełnij wniosek o otwarcie konta

Wypełnij wniosek o otwarcie konta 

Otwórz konto bez karty, zamówisz ją później w bankowości internetowej

Otwórz teraz

2

W opcji wyboru karty – wybierz Moją Kartę ING

Zamów Moją Kartę ING w bankowości internetowej

Możesz zamówić Moją Kartę ING wchodząc w szczegóły konta 

3

Zaprojektuj kartę i zatwierdź

Zaprojektuj kartę i zatwierdź

4

Aktywuj i korzystaj

Aktywuj i korzystaj

Twoja karta zostanie przygotowana i dostarczona w ciągu 8 dni.

Masz już konto

1

Zaloguj się do bankowości internetowej

Zaloguj się do bankowości internetowej

Zaloguj się

2

Zaprojektuj i zamów

Zaprojektuj i zamów

Wybierz nową kartę - Moją Kartę ING. 
Jeśli masz 13-18 lat, możesz zamówić Moją Kartę ING za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3

Twoja karta zostanie przygotowana i wysłana w ciągu 8 dni

Twoja karta zostanie przygotowana i wysłana w ciągu 8 dni

Galeria pełna pomysłów

Znajdź pomysł na Moją Kartę ING w naszej galerii. Kartę z wybranym wizerunkiem możesz zamówić już teraz
w systemie bankowości internetowej Moje ING lub w trakcie otwierania konta w Oddziale

Zaloguj się i wybierz

 • Najpopularniejsze

 • Styl życia

 • Bagiński i przyjaciele

 • Hasła

 • Faktury

 • Kosmos

 • Electronic

 • Hobbyści

 • Krajobrazy

 • Cztery Pory Roku

 • Kwiaty

 • Obrazy z kolekcji ING

 • Przyroda

 • Zwierzęta

 • Dostępne w oddziale

Najpopularniejsze

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9    
 • theme 10    

Pokaż mniej

Styl życia

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
 • theme 10     
 • theme 11     
 • theme 12     
 • theme 13     
 • theme 14     
 • theme 15     
 • theme 16     

Pokaż mniej

Bagiński i przyjaciele

 • Bagiński     
 • Bagiński 2     
 • Bagiński 3     
 • Bagiński 4     
 • Bagiński 5     
 • Bagiński 6     
 • Bagiński 7     
 • Bagiński 8     
 • Bagiński 9     

Pokaż mniej

Hasła

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
Pokaż mniej

Faktury

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     

Pokaż mniej

Kosmos

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
Pokaż mniej

Electronic

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3    
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6          

Pokaż mniej

Hobbyści

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     

Pokaż mniej

Krajobrazy

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
Pokaż mniej

Cztery Pory Roku

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
Pokaż mniej

Kwiaty

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
Pokaż mniej

Obrazy z kolekcji ING

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
Pokaż mniej

Przyroda

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3        
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
Pokaż mniej

Zwierzęta

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8          

Pokaż mniej

Dostępne w oddziale

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
 • theme 10     
 • theme 11     
 • theme 12     
 • theme 13     
 • theme 14     
 • theme 15     
 • theme 16     
 • theme 17          
 • theme 19     
 • theme 20     
 • theme 21     
 • theme 22     
 • theme 23     
 • theme 24     
 • theme 25     
 • theme 26     
 • theme 27     

Pokaż mniej

Upewnij się, czy możemy zrealizować Twój projekt

Na swojej karcie nie możesz umieścić: znaków towarowych i logotypów, wizerunków znanych osób, danych osobowych np. PESEL, NIP, adres, a także cudzych grafik – bez zgody autora oraz obrazków i tekstów sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Zobacz szczegóły w regulaminie

Korzystaj z Mojej Karty ING po swojemu

Z Moją Kartą ING płacisz swobodnie w terminalach płatniczych i internecie, i masz wygodny dostęp do gotówki.

Jak dostać kartę?

Zamów w Moim ING

Zaloguj się do bankowości internetowej, zaprojektuj i zamów Moją Kartę ING.

Zaloguj się

Nie aktywowałeś dostępu do bankowości internetowej?
Aktywuj teraz

Zamów w Oddziale

Otwórz konto osobiste i wybierz Moją Kartę ING z grafiką z naszej galerii

Znajdź Oddział

Więcej o koncie

Opłaty i prowizje

Wydanie Mojej Karty ING 15 zł
Pierwsze wydanie lub zmiana wizerunku Mojej Karty ING dla użytkowników Konta Direct i Konta Mobi w wieku 13-26 lat 0 zł

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

Regulacje dotyczące kart płatniczych 

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1. Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 13-26 lat za pierwsze zamówienie Mojej Karty albo pierwszą zmianę wizerunku karty, niezależnie od liczby kart płatniczych posiadanych do Kont Direct.