Moja Karta ING - karta do konta z Twoją grafiką

 • Projektujesz ją samodzielnie lub wybierasz wzór z naszej galerii
 • Działa jak zwykła karta do konta Visa zbliżeniowa
 • 15 zł za wydanie karty lub zmianę grafiki
 • 0 zł za pierwszą kartę z Twoją grafiką - jeśli masz 13-26 lat1

Jesteś już naszym klientem

Zaloguj się do Mojego ING, zaprojektuj i zamów

Zamów w Moim ING


Nie jesteś klientem

Poznaj nasze konta i dołącz do nas

Otwórz konto

Jak zaprojektować Moją Kartę ING?

 • Masz już konto

 • Nie masz u nas konta

Masz już konto

x
1

Zaloguj się do bankowości internetowej

2

W szczegółach konta wybierz nową kartę - Moją Kartę ING

Jeśli masz 13-18 lat, możesz zamówić Moją Kartę ING za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3

Przygotujemy i wyślemy Ci kartę

w ciągu 8 dni roboczych od zamówienia

Nie masz u nas konta

x
1

Otwórz konto bez karty

Zamówisz ją później w Moim ING.

Otwórz konto

2

Zaloguj się do Mojego ING i wybierz konto

W szczegółach konta kliknij „Zamów kartę”. Jako typ karty wybierz Moją kartę ING.

3

Zaprojektuj kartę i zatwierdź

Albo wybierz wzór z naszej galerii.

4

Aktywuj i korzystaj

Twoję kartę przygotujemy i dostarczymy w ciągu 8 dni roboczych od zamówienia. W tym czasie możesz już korzystać z karty w telefonie, w aplikacji Moje ING.

Plik z Twoją grafiką karty przygotuj tak:

 • format pliku: JPG, JPEG, PNG lub BMP
 • rozmiar maksymalny: 20 MB (jeśli zamawiasz kartę w aplikacji mobilnej - max. 2 MB)
 • minimalne wymiary: 748 pikseli x 480 pikseli
 • paleta kolorów RGB.

Musisz mieć autorskie prawa majątkowe do wybranego przez Ciebie zdjęcia lub grafiki.

Na swojej karcie nie możesz umieścić:

 • znaków towarowych i logotypów
 • wizerunków znanych osób
 • danych osobowych np. PESEL, NIP, adres,
 • cudzych grafik – bez zgody autora
 • obrazków i tekstów sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Informację o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wizerunku karty wyślemy na Twoją skrzynkę wiadomości w Moim ING.

Szczegóły w regulaminie

Znajdź pomysł na kartę w naszej galerii

 • Nowości

 • TOP 9

 • Hobby

 • Hasła

 • Electronic

 • Kosmos

 • Natura

 • Obrazy z kolekcji ING

 • Zwierzęta

 • Zamów w oddziale

Nowości

 • You are here     
 • wspinaczka     
 • Jestem mechanikiem i robię swoje     
 • You are here     
 • pszczelarz     
 • cytryny     
 • rybki     
 • zęby     
 • foka     
 • syzyf     
 • rowerzysta     
 • z kokpitu     
 • garncarstwo                    

TOP 9

 • theme 9    
 • theme 3     
 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 4     
 • theme 8     
 • theme 5     
 • theme 6          
 • theme 10    

Hobby

 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
 • theme 10     
 • theme 11     
 • theme 12     
 • theme 13     
 • theme 14     
 • theme 15     
 • theme 16     
 • theme 1     
 • theme 2          
 • theme 4     

Hasła

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     

Electronic

 • theme 4          
 • theme 6               
 • theme 2     
 • theme 3                    

Kosmos

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7               

Natura

 • theme 1          
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 1               
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6   

Obrazy z kolekcji ING

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     

Zwierzęta

 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8          
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     

Zamów w oddziale

 • theme 1     
 • theme 2     
 • theme 3     
 • theme 4     
 • theme 5     
 • theme 6     
 • theme 7     
 • theme 8     
 • theme 9     
 • theme 10     
 • theme 11     
 • theme 12     
 • theme 13               
 • theme 16     
 • theme 17                                           
 • theme 26     
 • theme 27     

Zobacz także

Bankomaty zbliżeniowe

Bankomaty zbliżeniowe

Wypłacaj gotówkę zbliżeniowo - szybko i łatwo

Wpłatomaty

Wpłatomaty

Wpłacasz na konto bez opłat, korzystasz z pieniędzy od razu

Bezpieczne płatności w internecie

Bezpieczne płatności w internecie

Płać kartą z dodatkowym potwierdzeniem 3D secure

Cashback
wypłata gotówki w sklepie

Cashback

Wypłacasz gotówkę podczas zakupów w sklepie

Pytania i odpowiedzi

Opłaty i dokumenty

 • Opłaty

 • Dokumenty

Opłaty

x
  Opłata
Wydanie karty z własnym wizerunkiem - Mojej Karty ING  
pierwsze zamówienie Mojej Karty (niezależnie od liczby kart i kont posiadanych w naszym banku) - dla posiadaczy kont Direct i Mobi w wieku 13-26 lat 0 zł

w pozostałych przypadkach

15 zł
Zmiana wizerunku karty Visa zbliżeniowa  
pierwsza zmiana wizerunku karty Visa zbliżeniowa ze standardowego na kartę z własną grafikę - Moją Kartę ING - dla posiadaczy kont Direct i Mobi w wieku 13-26 lat 0 zł
w pozostałych przypadkach 15 zł
Odnowienie Mojej Karty ING 15 zł
Miesięczna opłata za kartę  
Jeśli kartami wydanymi do konta zapłacisz łącznie co najmniej 300 zł (200 zł jeśli masz 18-26 lat). Sumujemy transakcje kartami: Visa zbliżeniowa, Zbliżak Visa i Mastercard w telefonie w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego.  0 zł
Dla posiadaczy Kont Direct w wieku 13-18 lat oraz Kont Mobi w wieku 13-26 lat  0 zł
Dla posiadaczy Kont Active 0 zł
W pozostałych przypadkach 7 zł

 

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

1. Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct i Mobi w wieku 13-26 lat za pierwsze zamówienie Mojej Karty albo pierwszą zmianę wizerunku karty, niezależnie od liczby kart płatniczych posiadanych do kont.