Pakiet wypłat gotówki

 • W Moim ING aktywujesz pakiet za 15 zł i korzystasz przez 30 dni
 • Wypłacasz z bankomatów na całym świecie bez prowizji
 • Zamawiasz do karty Visa zbliżeniowej wydanej do kont: Mobi, Direct, Komfort, Student i Klasyczne
 • Opłaca się, jeśli często wypłacasz z bankomatów innych niż nasze

Jak zamówić pakiet wypłat

1

Zaloguj się do Mojego ING

Wybierz kartę Visa zbliżeniową, do której chcesz aktywować pakiet. 

Aktywuj pakiet

2

Wybierz wariant pakietu i potwierdź

Masz do wyboru pakiet na 30 dni lub odnawiany automatycznie co 30 dni.

3

Gotowe!

Możesz korzystać z pakietu od razu po aktywacji.

Jesteś już naszym klientem?

Jeśli masz kartę Visa zbliżeniową, pakiet wypłat aktywujesz w Moim ING.

Aktywuj pakiet


Jeśli nie jesteś naszym klientem

Zacznij od konta osobistego.

Otwórz konto

Jak korzystać z pakietu wypłat

 • Możesz wypłacać bez prowizji od razu po aktywacji pakietu. 30 pełnych dni ważności pakietu liczymy od następnego dnia po aktywacji.
 • Kolejny pakiet danego rodzaju możesz włączyć najwcześniej w ostatnim dniu obowiązywania aktywnego pakietu.
 • W dowolnym momencie możesz włączyć cykliczną aktywację, aby pakiet odnawiał się automatycznie co 30 dni. Pakiet automatycznie odnawiany możesz również wyłączyć kiedy chcesz, w Moim ING.
 • Jeśli w okresie ważności pakietu zastrzeżesz kartę i w ciągu 14 dni zamówisz na infolinii nową kartę w jej miejsce – przeniesiemy pakiet na nową kartę. Pakiet zachowuje swój okres ważności.
 • Jeśli w okresie ważności pakietu odnowimy Ci kartę, pakiet będzie automatycznie działać z kartą odnowioną.

Co się stanie, gdy wyłączysz automatyczne odnawianie pakietu

 • Nie przedłużymy go na kolejne 30 dni.
 • Z bieżącego pakietu możesz korzystać do końca 30-dniowego okresu jego ważności.
Pakiet wypłat gotówki z bankomatów - zwróć uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie bankomatu

Uważaj na dodatkowe opłaty pobierane przez operatorów bankomatów za granicą

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.