Karta Visa zbliżeniowa w telefonie

 • Płacisz telefonem wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe
 • Nie czekasz na przesyłkę z kartą płatniczą
 • Płacisz bez logowania do aplikacji, nawet bez połączenia z internetem
 • 0 zł za aktywację i korzystanie z karty w telefonie
 • Włączasz i wyłączasz płatności kartą w telefonie, kiedy chcesz
 • Możesz wypłacać w bankomatach zbliżeniowych

Żeby korzystać z karty Visa w telefonie musisz mieć: telefon z systemem Android 7.0 lub nowszym i funkcją NFC oraz aplikację Moje ING mobile.

1. Zarejestruj kartę w loterii na stronie Visa.pl od 14 kwietnia do 1 czerwca 2021 r.

2. Płać tak jak chcesz - również kartą w telefonie lub zegarku.

Każda płatność automatycznie staje się losem w loterii. Każda płatność w sklepie Lidl i na AliExpress to podwójna szansa na wygraną.

3. Graj o nagrody

Do wygrania: 7 samochodów Toyota C-HR Hybrid, 14 telewizorów Panasonic, 35 smartfonów Samsung i 2450 voucherów na zakupy w sklepach Lidl i na AliExpress.

Zarejestruj kartę na stronie loterii.

Zarejestruj kartę


Loteria „Tysiące nagród z Visa 2021” jest loterią organizowaną przez Unique One spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512. Loteria ta jest prowadzona  także dla osób, które są klientami ING Banku Śląskiego SA, posiadają kartę VISA i spełniają pozostałe warunki uczestnictwa w loterii. Spółka Unique One jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie loterii. Osoby mające zamiar uczestniczyć w loterii przekazują samodzielnie Organizatorowi wszelkie dane lub informacje wymagane regulaminem loterii. Bank nie przekazuje żadnych danych Uczestnika. Zapoznaj się z regulaminem promocji VISA dostępnym na stronie Visa.pl.

Jak korzystać z karty Visa zbliżeniowej w telefonie

 • Jak zacząć

 • Jak płacić

x
1

Zaloguj się do aplikacji Moje ING mobile

Wybierz kartę Visa zbliżeniową, dla której chcesz uruchomić płatności telefonem. Wejdź w szczegóły tej karty.
Nie masz jeszcze aplikacji?

Pobierz Moje ING mobile

2

Aktywuj płatności telefonem

Jeśli karta jest nieaktywna, nadaj jej PIN. Będzie taki sam do płatności kartą płatniczą.

3

Ustaw Moje ING jako domyślną metodę płatności dla transakcji „Dotknij i zapłać”

 
x
1

Podświetl ekran telefonu

W niektórych urządzaniach musisz go odblokować. Włącz funkcję NFC, jeśli jest wyłączona.

2

Zbliż telefon do terminala płatniczego

 
3

Zakupy powyżej 100 zł, potwierdź PIN-em

Dla większego bezpieczeństwa, co jakiś czas poprosimy również o potwierdzenie PIN-em płatności na niższą kwotę

Kartą Visa w telefonie możesz wypłacić gotówkę z bankomatów zbliżeniowych. Każda transakcja wymaga potwierdzenia PIN-em.
Opłaty za wypłaty kartą w telefonie pobieramy zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla karty debetowej Visa zbliżeniowa.

Pobierz aplikację

Android

iOS (Apple)

Możesz też wpisać „Moje ING mobile” w wyszukiwarce sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie.

 • Nie zapłacisz przypadkiem - ekran musi być aktywny, a w niektórych modelach telefonu trzeba go odblokować.
 • Transakcje powyżej 100 zł akceptujesz PIN-em do karty, czasem prosimy o to również przy mniejszych kwotach.
 • Każdą transakcję widzisz w Moim ING na swoim koncie osobistym.
 • Wiesz o każdej transakcji dzięki powiadomieniom push w aplikacji Moje ING - włączasz je w swoim profilu, w sekcji „Ustawienia” > „Aplikacja mobilna”.
 • Jeśli zgubisz telefon, możesz wyłączyć kartę w telefonie bez blokowania karty płatniczej. Zrobisz to w Moim ING na dowolnym urządzeniu lub na naszej inforlinii.

Więcej o bezpieczeństwie kart

Pytania i odpowiedzi

Zobacz także

Mastercard w telefonie
Limity transakcyjne

Mastercard w telefonie

Karta do płatności zbliżeniowych telefonem - bez plastiku. 

BLIK w aplikacji Moje ING
ochrona karty zbliżeniowej

BLIK w aplikacji Moje ING

Wybierz go do płatności w internecie i przelewów, jeśli nie chcesz karty.

Jak płacić telefonem
chargeback

Jak płacić telefonem

Porównaj możliwości Mojego ING, Apple Pay i Google Pay.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.