Karta Visa zbliżeniowa w telefonie

 • Płacisz telefonem wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe
 • Nie czekasz na przesyłkę z kartą płatniczą
 • Płacisz bez logowania do aplikacji, nawet bez połączenia z internetem
 • 0 zł za aktywację i korzystanie z karty w telefonie
 • Włączasz i wyłączasz płatności kartą w telefonie, kiedy chcesz
 • Możesz wypłacać w bankomatach zbliżeniowych

Żeby korzystać z karty Visa w telefonie musisz mieć: telefon z systemem Android 7.0 lub nowszym i funkcją NFC oraz aplikację Moje ING mobile.

Jak korzystać z karty Visa zbliżeniowej w telefonie

Jak zacząć

x
1

Zaloguj się do aplikacji Moje ING mobile

Wybierz kartę Visa zbliżeniową, dla której chcesz uruchomić płatności telefonem. Wejdź w szczegóły tej karty.
Nie masz jeszcze aplikacji?

Pobierz Moje ING mobile

2

Aktywuj płatności telefonem

Jeśli karta jest nieaktywna, nadaj jej PIN. Będzie taki sam do płatności kartą płatniczą.

3

Ustaw Moje ING jako domyślną metodę płatności dla transakcji „Dotknij i zapłać”

 

Jak płacić

x
1

Podświetl ekran telefonu

W niektórych urządzaniach musisz go odblokować. Włącz funkcję NFC, jeśli jest wyłączona.

2

Zbliż telefon do terminala płatniczego

 
3

Zakupy powyżej 100 zł, potwierdź PIN-em

Dla większego bezpieczeństwa, co jakiś czas poprosimy również o potwierdzenie PIN-em płatności na niższą kwotę

Kartą Visa w telefonie możesz wypłacić gotówkę z bankomatów zbliżeniowych. Każda transakcja wymaga potwierdzenia PIN-em.
Opłaty za wypłaty kartą w telefonie pobieramy zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla karty debetowej Visa zbliżeniowa.

Pobierz aplikację

Android

iOS (Apple)

Możesz też wpisać „Moje ING mobile” w wyszukiwarce sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie.

 • Nie zapłacisz przypadkiem - ekran musi być aktywny, a w niektórych modelach telefonu trzeba go odblokować.
 • Transakcje powyżej 100 zł akceptujesz PIN-em do karty, czasem prosimy o to również przy mniejszych kwotach.
 • Każdą transakcję widzisz w Moim ING na swoim koncie osobistym.
 • Wiesz o każdej transakcji dzięki powiadomieniom push w aplikacji Moje ING - włączasz je w swoim profilu, w sekcji „Ustawienia” - „Aplikacja mobilna”.
 • Jeśli zgubisz telefon, możesz wyłączyć kartę w telefonie bez blokowania karty płatniczej. Zrobisz to w Moim ING na dowolnym urządzeniu lub na naszej inforlinii.

Więcej o bezpieczeństwie kart

Pytania i odpowiedzi

Zobacz także

BLIK w aplikacji Moje ING
ochrona karty zbliżeniowej

BLIK w aplikacji Moje ING

Wybierz go do płatności w internecie i przelewów, jeśli nie chcesz karty.

Jak płacić telefonem
chargeback

Jak płacić telefonem

Porównaj możliwości Mojego ING, Apple Pay i Google Pay.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.