Płacisz kartą, nawet bez plastiku

Kartą Visa zbliżeniowa w telefonie zapłacisz wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe.

za aktywację i korzystanie z karty w telefonie

Płacisz bez logowania do aplikacji, nawet bez połączenia z internetem

Nie musisz zamawiać nowej karty - aktywujesz tą, którą już masz - nawet na 3 telefonach

Możesz włączyć i wyłączyć płatności kartą w telefonie w dowolnej chwili

Żeby z niej korzystać musisz mieć: aktywną kartę płatniczą Visa zbliżeniowa, telefon z systemem Android 5.0 lub nowszym i funkcją NFC oraz aplikację Moje ING mobile. 

Transakcje wirtualną postacią karty doliczają się do kwoty, jaka zwalnia Cię z miesięcznej opłaty za plastikową kartę. 

Jak płacić kartą Visa zbliżeniowa w telefonie?

1

Podświetl ekran telefonu

Podświetl ekran telefonu

W niektórych urządzaniach musisz go odblokować. Włącz funkcję NFC, jeśli jest wyłączona.

2

Zbliż telefon do terminala płatniczego

Zbliż telefon do terminala płatniczego

3

Zakupy powyżej 50 zł, potwierdź PIN-em

Zakupy powyżej 100 zł, potwierdź  PIN-em, tym samym, co do Twojej plastikowej karty.

Dla większego bezpieczeństwa, co jakiś czas poprosimy również o potwierdzenie PIN-em płatności na niższą kwotę

Bezpieczeństwo płatności kartą w telefonie

Płatności kartą Visa zbliżeniowa w telefonie są równie bezpieczne jak płacenie kartą płatniczą. Każdą transakcję widzisz od razu w Moim ING na swoim koncie osobistym. Możesz również korzystać z powiadomień push w aplikacji Moje ING mobile. Dzięki temu wiesz o każdej transakcji.
Jeśli zgubisz telefon, możesz wyłączyć kartę w telefonie w Moim ING logując się z innego telefonu lub komputera, albo przez infolinię – nie blokując przy tym karty płatniczej.

Więcej o bezpieczeństwie kart

Jak aktywować płatności kartą w telefonie

Płatności kartą Visa zbliżeniowa w telefonie możesz aktywować w aplikacji mobilnej Moje ING mobile

1

Wybierz kartę

Zaloguj się do aplikacji Moje ING mobile i wybierz kartę Visa zbliżeniowa, dla której chcesz uruchomić płatności telefonem

2

Włącz

Aktywuj płatności zbliżeniowe telefonem dla tej karty, jeśli są wyłączone

3

Ustaw

Ustaw Moje ING jako domyślną metodę płatności dla transakcji „Dotknij i zapłać” 

Pytania i odpowiedzi

Zobacz także

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.