ING BANK ŚLĄSKI

Karta Visa zbliżeniowa w telefonie

 • Płacisz telefonem wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe
 • Nie czekasz na przesyłkę z kartą płatniczą
 • Płacisz bez logowania do aplikacji, nawet bez połączenia z internetem
 • 0 zł za aktywację i korzystanie z karty w telefonie
 • Włączasz i wyłączasz płatności kartą w telefonie, kiedy chcesz
 • Możesz wypłacać w bankomatach zbliżeniowych

Żeby korzystać z karty Visa w telefonie musisz mieć: telefon z systemem Android 7.0 lub nowszym i funkcją NFC oraz aplikację Moje ING mobile.

Jak korzystać z karty Visa zbliżeniowej w telefonie

 • Jak zacząć

 • Jak płacić

x
1

W aplikacji Moje ING mobile wybierz kartę Visa zbliżeniową

dla której chcesz uruchomić płatności telefonem. Wejdź w szczegóły karty.

2

Aktywuj płatności telefonem

Jeśli karta jest nieaktywna, nadaj jej PIN. Będzie taki sam do płatności kartą płatniczą.

3

Ustaw Moje ING jako domyślną metodę płatności dla transakcji „Dotknij i zapłać”

 
x
1

Podświetl ekran telefonu

W niektórych urządzaniach musisz go odblokować. Włącz funkcję NFC, jeśli jest wyłączona.

2

Zbliż telefon do terminala płatniczego

 
3

Zakupy powyżej 100 zł, potwierdź PIN-em

Dla większego bezpieczeństwa, co jakiś czas poprosimy również o potwierdzenie PIN-em płatności na niższą kwotę

Kartą Visa w telefonie możesz wypłacić gotówkę z bankomatów zbliżeniowych. Każda transakcja wymaga potwierdzenia PIN-em.
Opłaty za wypłaty kartą w telefonie pobieramy zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla karty debetowej Visa zbliżeniowa.

 • Nie zapłacisz przypadkiem - ekran musi być aktywny, a w niektórych modelach telefonu trzeba go odblokować.
 • Transakcje powyżej 100 zł akceptujesz PIN-em do karty, czasem prosimy o to również przy mniejszych kwotach.
 • Każdą transakcję widzisz w Moim ING na swoim koncie osobistym.
 • Wiesz o każdej transakcji dzięki powiadomieniom push w aplikacji Moje ING - włączasz je w swoim profilu, w sekcji „Ustawienia” > „Aplikacja mobilna”.
 • Jeśli zgubisz telefon, możesz wyłączyć kartę w telefonie bez blokowania karty płatniczej. Zrobisz to w Moim ING na dowolnym urządzeniu lub na naszej inforlinii.

Więcej o bezpieczeństwie kart

Pytania i odpowiedzi

Zobacz także

Mastercard w telefonie

Mastercard w telefonie

BLIK w aplikacji Moje iNG

BLIK w aplikacji Moje ING

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.