ING BANK ŚLĄSKI

Karta kredytowa Visa

 • Limit kredytowy od 500 zł do 20 000 zł
 • 0 zł za wydanie karty kredytowej
 • 0 zł za korzystanie z limitu na karcie - do 52 dni
 • Darmowe płatności bezgotówkowe - także internetowe
 • Płatności w walutach obcych bez prowizji

Jesteś już naszym klientem?

Zaloguj się do bankowości internetowej i zamów kartę

Zamów kartę


Jeśli nie jesteś naszym klientem

Zostaw numer

lub zamów kartę w dowolnym oddziale banku.

Jeśli aktywnie korzystasz z karty kredytowej podczas zakupów w sklepach i internecie, nie musisz za nią płacić. Sprawdź szczegóły


Za płatności zagraniczne kartą kredytową nie pobieramy prowizji, a walutą rozliczeniową transakcji jest PLN. 

Sprawdź, jak przeliczymy transakcję w walucie obcej

 

Włączasz program w Moim ING, przeglądasz oferty i kupujesz. Zwrot części pieniędzy otrzymujesz na konto przypisane do Twojej karty.

Więcej o programie Visa Oferty

Płacisz, jak Ci wygodnie - gdziekolwiek jesteś. Poznaj nasze sposoby na płatności mobilne telefonem i zegarkiem.

Więcej o płatnościach mobilnych

Dodatkowa karta kredytowa funkcjonuje w ramach limitu głównej karty. Zamówisz ją przez internet lub w oddziale naszego banku.

Dowiedz się więcej

Karta kredytowa Visa - Jak działa limit karty kredytowej

Jak działa limit karty kredytowej?

Robisz zakupy do wysokości limitu Twojej karty. Na zestawieniu transakcji widzisz określoną datę, do której należy spłacić zadłużenie. Możesz spłacić całą kwotę, jej dowolną część lub tylko kwotę minimalną, czyli 4% wykorzystanego limitu (min. 50 zł).

 • Jeżeli płacisz kartą w sklepach lub w internecie, czyli bezgotówkowo i spłacisz kartę w całości w terminie wskazanym na zestawieniu transakcji, nie pobierzemy dodatkowych opłat. To znaczy, że masz nawet do 52 dni od daty transakcji na spłatę, czyli korzystasz z karty bez odsetek do 52 dni.
 • Z kredytu bez odsetek nie skorzystasz jeśli: wypłacisz pieniądze z bankomatu, zrobisz przelew z karty kredytowej albo nie spłacisz zadłużenia w całości. Wtedy naliczymy odsetki od daty transakcji do dnia całkowitej spłaty.

Do karty możesz otrzymać limit kredytowy od 500 zł do 20 000 zł.

Zobacz, jak obsługiwać kartę kredytową

Karta kredytowa za granicą
Karta kredytowa Visa za granicą

Karta kredytowa za granicą

Na całym świecie korzystasz z karty kredytowej Visa tak, jak w Polsce.

Rozłóż na raty
Karta kredytowa Visa - Rozłóż na raty spłatę karty kredytowej

Rozłóż na raty

Wybierasz plan ratalny z dogodną ratą i okresem spłaty od 3 do 36 miesięcy.

3D Secure
Karta kredytowa Visa w ING Banku Śląskim - bezpieczeństwo 3D Secure

3D Secure

Dodatkowa ochrona płatności kartą w internecie.

Chargeback
Karta kredytowa Visa w ING Banku Śląskim - bezpieczeństwo z usługą Chargeback

Chargeback

Odzyskaj pieniądze, jeśli Twoje zakupy nie zostały zrealizowane.

Zmiana limitów transakcyjnych
Karta kredytowa Visa - Zmiana limitów transakcyjnych

Zmiana limitów transakcyjnych

W Moim ING zmienisz ustawienia i limity swojej karty kredytowej Visa.

Automatyczna spłata zadłużenia
Karta kredytowa Visa - Automatyczna spłata karty kredytowej

Automatyczna spłata zadłużenia

Nie musisz pamiętać o samodzielnej i terminowej spłacie zadłużenia.

Z kontem możesz więcej

Zyskaj podgląd swoich finansów i spłacaj wygodnie swoją kartę kredytową.
Wybierz konto osobiste dopasowane do Twoich potrzeb.

Zobacz ofertę

Opłaty i oprocentowanie

 • Karta kredytowa Visa - Opłaty

  Opłaty

 • Karta kredytowa Visa - Oprocentowanie karty

  Oprocentowanie

 • Karta kredytowa Visa - Cykle rozliczeniowe karty kredytowej

  Cykle rozliczeniowe

 • Karta kredytowa Visa - Dokumenty

  Dokumenty

x
Wydanie karty głównej 0 zł
  dodatkowej 0 zł
Opłata roczna za obsługę karty kredytowej (Opłata pobierana, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty, wyniesie mniej niż 200 zł.) głównej 0 zł / 35 zł
  dodatkowej 0 zł / 25 zł
Realizacja transakcji bezgotówkowych   0 zł
Przekroczenie limitu kredytowego   0 zł
Zmiana wysokości limitu kredytowego   0 zł
Wypłata gotówki z bankomatów ING Banku   2% wypłacanej kwoty, min. 5 zł
Wypłata gotówki z bankomatów innych banków   3% wypłacanej kwoty, min. 9 zł
Polecenie przelewu i polecenie przelewu wewnętrznego dokonywane z rachunku karty kredytowej poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)   2% przelewanej kwoty, min. 5 zł
Automatyczna spłata
zadłużenia karty

spłata minimalnej kwoty zadłużenia

minimalna kwota spłaty zadłużenia to 4%, min. 50 zł

0 zł
  spłata pełnej kwoty zadłużenia 0 zł
Zastrzeżenie karty   0 zł
x

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Oprocentowanie Karty Kredytowej VISA

Stopa referencyjna NBP + marża 7,10% - na dzień 29 maja 2020 roku wynosi 7,20%. RRSO: 7,81%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,81% dla reprezentatywnego przykładu, została wyliczona przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 931 zł zostanie uruchomiony w dniu 29 maja 2020 r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20%. Na całkowity koszt kredytu równy 370,23 zł składają się: odsetki 335,23 zł oraz opłata za obsługę karty kredytowej 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 301,23 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO)

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 29 maja 2020 r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.
x

Dla Karty kredytowej Visa dostępne są cztery cykle rozliczeniowe:

 • od 7 dnia miesiąca do 6 dnia miesiąca następnego
 • od 13 dnia miesiąca do 12 dnia miesiąca następnego
 • od 17 dnia miesiąca do 16 dnia miesiąca następnego
 • od 27 dnia miesiąca do 26 dnia miesiąca następnego

Pytania i odpowiedzi

 • Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam miesięcznego zestawienia transakcji?

  Zestawienia transakcji w formie papierowej otrzymasz, jeśli:

  • nie masz dostępu do systemu bankowości internetowej Moje ING
  • złożysz dyspozycję wysyłania papierowych zestawień transakcji dla karty kredytowej.

  Zestawienia transakcji wysyłamy na adres korespondencyjny klienta. Sprawdź, czy Twój adres do korespondencji jest aktualny.

  Jeśli nie otrzymasz zestawienia w ciągu 10 dni od daty zakończenia cyklu, skontaktuj się z nami. Prześlemy Ci duplikat miesięcznego zestawienia transakcji. Pamiętaj, że brak miesięcznego zestawienia transakcji nie zwalnia Cię z obowiązku spłaty kwoty minimalnej.

 • Jak mogę aktywować swoją pierwszą kartę kredytową?

  Kartę możesz aktywować:

  • w aplikacji Moje ING mobile lub w systemie bankowości internetowej Moje ING: przejdź do szczegółów karty kredytowej i nadaj jej PIN. Podczas pierwszej transakcji włóż kartę do terminala płatniczego lub bankomatu i potwierdź PIN-em.
  • telefonicznie pod numerem: 801 222 777 (całkowity koszt połączenia wg stawek operatora) lub +48 32 357 00 02 - jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego lub z zagranicy.
 • Jak włączyć płatności zbliżeniowe dla karty kredytowej?

  Sprawdź, czy Twoja karta kredytowa ma funkcję zbliżeniową - rozpoznasz to po symbolu 

  Jeśli chcesz sprawdzić, czy płatności zbliżeniowe są aktywne, zaloguj się do Mojego ING i wejdź w szczegóły karty kredytowej. Wybierz Włącz płatności zbliżeniowe i potwierdź. 

  Pamiętaj o zmianie limitów transakcyjnych. Zrobisz to w Moim ING, także w szczegółach karty kredytowej.

  Więcej o płatnościach zbliżeniowych

  Twoja karta nie ma symbolu płatności zbliżeniowych?

  Kartę kredytową dla klienta indywidualnego możesz dodać do Apple Pay lub Google Pay i płacić ną zbliżeniowo telefonem, nawet jeśli karta plastikowa nie umożliwia płatności zbliżeniowych.

 • Co się stanie, jeśli nie spłacę wymaganej kwoty minimalnej?

  Jeśli nie spłacisz wymaganej kwoty minimalnej, zablokujemy Twoją kartę. Karta kredytowa zostanie odblokowana, kiedy ją spłacisz.

 • Co to jest karta główna i karta dodatkowa?

  Kartę główną wydajemy osobie, która podpisuje z nami umowę o kartę kredytową.

  Do głównej karty kredytowej możesz zamówić kartę dodatkową dowolnej osobie, która ukończyła 13 lat. Transakcje kartami główną i dodatkową rozliczamy w ramach tego samego limitu przyznanego do rachunku karty.

  Zobacz więcej informacji na temat karty dodatkowej

 • Czy od dokonanych kartą transakcji zapłacę prowizję?

  Jeśli użyjesz swojej karty do zapłaty za towary lub usługi, to nie zapłacisz żadnych dodatkowych prowizji z tego tytułu. Jeżeli jednak zechcesz wypłacić za pomocą karty gotówkę z bankomatu, to od takiej transakcji zapłacisz dodatkową prowizję określoną w Tabeli Opłat i Prowizji.

 • Czy zawsze naliczą się odsetki od transakcji dokonanych kartą kredytową?

  Od transakcji bezgotówkowych (np. płatności w sklepach czy w internecie) nie zapłacisz żadnych odsetek pod warunkiem, że spłacisz całość zadłużenia na rachunku karty w terminie. Jeśli spłacisz tylko kwotę minimalną lub część zadłużenia, naliczymy odsetki od wykonanych transakcji. Dla transakcji bezgotówkowych odsetki naliczą się od dnia ich rozliczenia do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.

  Odsetki naliczamy też od wypłat gotówkowych oraz przelewów z rachunku karty od momentu rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.

  Termin spłaty karty znajdziesz w zestawieniu transakcji.

 • Jak działa limit kredytowy?

  Razem z kartą otrzymasz indywidualnie ustalony limit. Jego wysokość zależy od Twoich możliwości finansowych. Kiedy płacisz kartą kredytową, wykorzystujesz przyznany limit. Po zakończeniu każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego otrzymasz zestawienie wszystkich transakcji. Na spłatę zadłużenia masz aż 21 dni od dnia zakończenia cyklu rozliczeniowego. Termin znajdziesz też w zestawieniu transakcji.

  Kiedy spłacasz kartę, zwiększasz dostępny limit i możesz go ponownie wykorzystać na kolejne transakcje.

 • Jak długo będę czekać na kartę kredytową?

  Standardowo wydajemy kartę kredytową do 8 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.

 • Jak mogę otrzymać kartę kredytową?

  Karty: Visa, Mastercard i Złotą Visa zamówisz w Moim ING, przez infolinię lub w oddziale.

  Platynowa karta kredytowa Mastercard jest dostępna tylko przez infolinię lub w oddziale.

  Kartę kredytową Visa Infinite oferujemy klientom, którzy korzystają z ofert Private Banking oraz Wealth Management. Możesz ją zamówić przez kontakt z naszym doradcą.

 • Jakie transakcje mogę wykonywać kartą kredytową?

  Z karty możesz korzystać na wiele sposobów:

  • płacić za towary i usługi - bez dodatkowych opłat i prowizji
  • wypłacać gotówkę z bankomatów
  • wykonywać transakcje za granicą - bezgotówkowe i gotówkowe
  • robić zakupy w internecie
  • wykonywać przelewy z rachunku karty kredytowej.
 • Jak nadać PIN do karty kredytowej i jak ją aktywować?

  Jeśli korzystasz z Mojego ING, możesz nadać PIN do karty i jednocześnie aktywować ją w bankowości internetowej. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Mojego ING, PIN do karty ustalisz telefonicznie pod numerami: 801 222 777 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 02 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

  Karty odnowione są automatycznie aktywne po pierwszej płatności z użyciem kodu PIN.

  Instrukcję, jak aktywować kartę dostaniesz także dołączoną do Twojej karty.

 • Jak spłacać zadłużenie na karcie kredytowej?

  Po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego masz jeszcze 21 dni na spłatę zadłużenia karty. Nie musisz od razu spłacać całości - wystarczy spłata kwoty minimalnej, która obejmuje 4% lub 5% wykorzystanego limitu (w zależności od rodzaju karty). Kwotę całkowitego zadłużenia i wymaganej spłaty minimalnej znajdziesz na zestawieniu transakcji.

  Możesz spłacać kartę na kilka sposobów:

  • za pomocą automatycznej spłaty zadłużenia karty kredytowej,
  • przez Moje ING – przelewem ze swojego konta w ING,
  • gotówką w kasie banku,
  • przelewem z konta w innym banku - pamiętaj, że realizacja przelewu może trwać nawet kilka dni, a pieniądze muszą trafić na rachunek karty najpóźniej w dniu wskazanym na zestawieniu transakcji.
 • Na jakie bonusy do karty kredytowej mogę liczyć?

  Jeśli aktywnie płacisz swoją kartą kredytową, korzystasz z niej za darmo.

  Możesz spłacać w ratach limit na karcie wykorzystany na zakupy, wypłatę gotówki z bankomatu i przelew z karty.

  Z kartami kredytowymi Visa masz dostęp do atrakcyjnych promocji w programie Visa Oferty.

  Jeśli masz Platynową kartę kredytową Mastercard, możesz korzystać z Programów ING Concierge i Priority Pass.

 • Co mam zrobić, jeśli otrzymam kartę z błędnym nadrukiem imienia lub nazwiska?

  W takim przypadku złóż reklamację. Możesz to zrobić w dowolnym oddziale naszego banku lub pod numerem +48 32 357 00 69. Otrzymasz nową kartę.

 • Czy płacąc kartą w sklepie, zapłacę dodatkową prowizję?

  Nie – nie pobieramy za to dodatkowych prowizji ani opłat.

 • Jak mogę aktywować kartę odnowioną?

  Aby to zrobić, wykonaj transakcję, która wymaga wpisania PIN-u, np. wypłać gotówkę w naszym bankomacie lub zapłać kartą w sklepie.

  Wyjątek: jeśli przy okazji odnowienia zamieniasz kartę na nowszy typ (np. kartę VISA na VISA zbliżeniową), nową kartę możesz aktywować tylko w systemie bankowości internetowej lub telefonicznie pod numerem + 48 32 357 00 02.

 • Czy mogę dodać do Apple Pay moją kartę kredytową?

  Możesz dodać do Apple Pay następujące karty kredytowe dla klientów indywidualnych (Visa, Visa Classic, Mastercard, Złota Visa, Platynowa).

  Możesz również korzystać z innych kart płatniczych naszego banku:

  • Visa zbliżeniowa, czyli karty debetowej do konta osobistego.
  • Mastercard w euro, czyli karty do konta w euro dla klientów indywidualnych
 • Czy mogę wypłacić gotówkę z bankomatu kartą płatniczą dodaną do Apple Wallet?

  Możesz wypłacić gotówkę, jeśli dodasz do Apple Pay kartę kredytową lub debetową. Taka funkcja jest dostępna tylko w wybranych bankomatach np.: sieci Planet Cash.

  Za wypłatę gotówki pobierane są opłaty zgodne z cennikiem dla wypłat kartą płatniczą. Wszystkie transakcje wypłaty gotówki są potwierdzane kodem PIN do karty.

 • Czy użytkownik karty dodatkowej może ją dodać do Apple Pay?

  Tak, użytkownik dodatkowej karty kredytowej może ją dodać do Apple Pay.

 • Kiedy karta nie może być dodana do Apple Wallet?

  Nie możesz dodać do Apple Wallet karty, która jest nieaktywna – np. zamknięta, zastrzeżona lub zablokowana, lub jeśli nie spełniasz innych warunków, np.: nie wyraziłeś zgody na przekazywanie przez nas danych o transakcjach do Apple. W niektórych przypadkach nie będzie możliwości dodania karty z powodów bezpieczeństwa, np.: gdy na urządzeniu nie ma oryginalnego systemu operacyjnego.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej karty

Karta kredytowa Visa - Zastrzeganie kart

Zastrzeganie kart

Karta kredytowa Visa - Jak chronić swoją kartę kredytową

Bezpieczeństwo kart

Przyznanie kredytu i jego warunki są uzależnione od indywidualnej sytuacji klienta oraz jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Bank zastrzega sobie prawo do oceny zdolności kredytowej i weryfikacji wiarygodności klienta, co jest jednym z warunków przyznania kredytu. Bank zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z zawarcia umowy o kartę. Bank warunkuje możliwość zawarcia umowy o kartę w systemie bankowości internetowej od możliwości dokonania oceny zdolności kredytowej i weryfikacji wiarygodności Klienta, co jest jednym z warunków przyznania karty kredytowej.