ING BANK ŚLĄSKI

Jak rozliczamy płatności kartami

 • Visa zbliżeniowa

 • Mastercard w telefonie

 • Mastercard w EUR

 • K@rta Wirtualna ING Visa

 • Karta przedpłacona

 • Karty kredytowedla klientów indywidualnych

Visa zbliżeniowa

Kartą Visa zbliżeniowa możesz płacić w sklepach tradycyjnie i zbliżeniowo, a także płacić w internecie i wypłacać gotówkę w bankomatach lub w ramach usługi Cashback. Możesz do niej podłączyć swoje konta walutowe w EUR, GBP i USD, przelać na nie pieniądze i płacić w tych walutach bez prowizji za przewalutowanie.

Walutą rozliczeniową dla karty jest PLN.

1

 

Płacisz w dowolnej walucie obcej. Sprawdzamy czy masz podłączone do karty konto w walucie, w której płacisz. Następnie sprawdzamy czy masz na nim wystarczającą kwotę do zrealizowania transakcji.

2

 

Jeśli masz dość pieniędzy na koncie walutowym, rozliczamy płatność z tego konta - nie ponosisz kosztów przewalutowania.

W pozostałych przypadkach – pobieramy całą kwotę z konta w PLN. Transakcja zostaje przeliczona na PLN przez organizację płatniczą Visa. Pobieramy prowizję za przewalutowanie w wysokości 3% kwoty transakcji.

Zobacz jak działa funkcja wielowalutowa karty Visa zbliżeniowa

Więcej o karcie wielowalutowej

Mastercard w telefonie

Kartą Mastercard w telefonie możesz płacić w sklepach, które obsługują płatności zbliżeniowe. Karta nie umożliwia wypłat z bankomatu.

Walutą rozliczeniową dla karty jest EUR.

1

 

Płacisz w dowolnej walucie obcej.

Robimy blokadę na Twoim koncie.

2

 

Kwota w walucie innej niż EUR zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard.

Wartość transakcji w EUR przeliczamy na PLN według tabeli kursowej banku.

Mastercard w EUR

Kartą Mastercard w EUR możesz płacić w sklepach tradycyjnie i zbliżeniowo, a także płacić w internecie, i wypłacać gotówkę w bankomatach lub w ramach usługi Cashback.

Walutą rozliczeniową dla karty jest EUR.

1

 

Płacisz w dowolnej walucie obcej.

Robimy blokadę na Twoim koncie walutowym w EUR.

2

 

Kwota płatności, którą zrobisz w walucie innej niż EUR, zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard.

Wartość transakcji w EUR pobieramy z Twojego konta.

K@rta Wirtualna ING Visa

Karta Wirtu@alna ING Visa umożliwia płatności w internecie. Jest kartą przedpłaconą, co oznacza, że możesz nią płacić do wysokości kwoty, jaką wcześniej przelejesz na rachunek karty.

Walutą rozliczeniową dla karty jest PLN.

1

 

Płacisz w dowolnej walucie obcej.
2

 

Kwota transakcji w walucie obcej zostaje przeliczona na PLN przez organizację płatniczą Visa.

Pobieramy ją z rachunku karty.

Karta przedpłacona

Kartą Maestro przedpłaconą i kartą Mastercard przedpłaconą możesz płacić tradycyjnie w sklepach i wypłacać gotówkę w bankomatach lub w ramach usługi Cashback. By nią płacić musisz wcześniej przelać pieniądze na konto karty.

Walutą rozliczeniową dla karty jest EUR.

1

 

Płacisz w dowolnej walucie obcej.
2

 

Kwota transakcji w walucie innej niż EUR zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard.

Wartość transakcji w EUR przeliczamy na PLN według tabeli kursowej banku. Pobieramy ją z rachunku karty.

Karty kredytowe dla klientów indywidualnych

Kartą kredytową możesz płacić w sklepach tradycyjnie i zbliżeniowo, a także płacić w internecie i wypłacać gotówkę w bankomatach. Pamiętaj, że za wypłatę gotówki z bankomatów pobieramy prowizję zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji.

Walutą rozliczeniową:

 • kart kredytowych Visa, Złotej i Visa Infinite jest PLN
 • kart kredytowych Mastercard i Platynowej jest EUR.
1

 

Płacisz w dowolnej walucie obcej.

2

 

Kwota transakcji dla karty Mastercard i Platynowej w walucie innej niż EUR zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard.
Wartość transakcji w EUR przeliczamy na PLN według tabeli kursowej banku.

Dla karty Visa, Visa Classic, Złotej i Visa Infinite kwota transakcji w walucie obcej jest przeliczana na PLN przez organizację płatniczą Visa.

Nie pobieramy opłaty za przewalutowanie transakcji.

Jak rozliczamy wypłaty z bankomatów

 • Visa zbliżeniowa

 • Mastercard w EUR

 • Karta przedpłacona

 • Karty kredytowedla klientów indywidualnych

Visa zbliżeniowa

1

 

Wypłacasz gotówkę w dowolnej walucie obcej.

Sprawdzamy czy masz podłączone do karty konto w walucie, w której robisz transakcję. Następnie sprawdzamy czy masz na nim wystarczającą kwotę do zrealizowania transakcji.

2

 

Jeśli masz wystarczającą ilość pieniędzy na koncie walutowym - rozliczamy płatność bezpośrednio z tego konta. 

W pozostałych przypadkach – pobieramy całą kwotę z konta w PLN. Transakcja zostaje przeliczona na PLN przez organizację płatniczą Visa.

W obu przypadkach pobieramy opłatę za wypłatę z bankomatu.

Aktywuj pakiet wypłat gotówki i wypłacaj pieniądze za granicą bez prowizji 
Więcej o pakiecie wypłat gotówki 

 

Mastercard w EUR

1

 

Wypłacasz gotówkę w dowolnej walucie obcej.

Kwota w walucie innej niż EUR zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard.

2

 

Kwotę wypłaty w EUR pobieramy z konta walutowego w EUR razem z prowizją za wypłatę z bankomatu w wysokości 3% kwoty wypłaty.

Kwota w innej walucie zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard. Pobieramy ją z konta razem z prowizją za wypłatę z bankomatu w wysokości 3% kwoty wypłaty.

Karta przedpłacona

1

 

Wypłacasz gotówkę kartą Maestro lub Mastercard przedpłaconą w dowolnej walucie obcej.
2

 

Kwota w walucie innej niż EUR zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard.

Wartość transakcji w EUR przeliczamy na PLN po kursie z tabeli kursowej banku. Pobieramy ją z rachunku karty razem z prowizją za wypłatę z bankomatu.

Karty kredytowe dla klientów indywidualnych

1

 

Wypłacasz gotówkę w dowolnej walucie obcej.

Dla karty Mastercard i Platynowej wartość transakcji w EUR przeliczamy na PLN po kursie z tabeli kursowej banku. Kwota transakcji w walucie innej niż EUR zostaje przeliczona na EUR przez organizację płatniczą Mastercard.

Dla karty Visa, Visa Classic, Złotej i Visa Infinite kwota transakcji w walucie obcej jest przeliczana na PLN przez organizację Visa.

 

2

 

W przypadku Platynowej karty kredytowej oraz karty Visa Infinite nie pobieramy opłaty za wypłaty z bankomatów. W pozostałych przypadkach naliczamy prowizję w wysokości 3% kwoty wypłaty, min. 9 zł.

Opłaty i prowizje

Korzystaj bezpiecznie

1

Chroń swój PIN

chroń pin

Chroń swój PIN 

nie podawaj go nikomu i nie trzymaj razem z kartą

2

Korzystaj z powiadomień

Korzystaj z powiadomień

O transakcjach informujemy w formie pushy w aplikacji mobilnej lub SMS-ów

3

W razie zagubienia lub kradzieży

Dostosuj limity

Ustaw osobne limity dla transakcji zbliżeniowych, internetowych i zagranicznych

4

Czasowo zablokuj kartę

Czasowo zablokuj kartę

Jeśli masz wątpliwości, w Moim ING możesz czasowo zablokować kartę, a potem do 30 dni równie łatwo ją odblokować

Zobacz także

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1. Dotyczy miesiąca rozliczeniowego liczonego od 29 dnia danego miesiąca kalendarzowego do 28 dnia kolejnego miesiąca. Pierwsza wypłata jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą.