Powtarzalne płatności BLIK

 • Nie musisz pamiętać, że masz rachunek do zapłacenia
 • Dodajesz odbiorcę płatności, a my pobieramy pieniądze z konta na podstawie informacji, jakie od niego dostaniemy
 • Ustawiasz płatność automatyczną, albo zatwierdzasz każdy rachunek
 • Przypominamy Ci, że zbliża się termin płatności

Jak działają płatności powtarzalne BLIK

1

Wysyłamy Ci zaproszenie do płatności powtarzalnych BLIKIEM

Wysyłamy Ci zaproszenie do płatności powtarzalnych BLIKIEM

Zobaczysz je w czasie płacenia BLIKIEM np. za ubezpieczenie lub telefon. Kliknij w „Sprawdź propozycję”.

2

Zapamiętaj płatność

Wybierz „Zapamiętaj płatność i potwierdź”

Pieniądze z Twojego konta będziemy pobierać automatycznie.

Jeśli chcesz potwierdzać każdą płatność, kliknij: „Włącz potwierdzania”. Będziemy Ci SMS-em wysyłać przypomnienia, że zbliża się termin płatności. Na  potwierdzenie płatności masz 3 dni.

3

Zmieniaj ustawienia

Płatności cykliczne zmieniasz w szczegółach BLIKA po kliknięciu w „Zakupy bez kodu”

Zmienisz tam sposób potwierdzania transakcji, dodasz nowych odbiorców płatności lub usuniesz dotychczasowych.

 

Niektórzy odbiorcy płatności mogą pobierać opłaty automatycznie, inni dopiero po potwierdzeniu przez Ciebie transakcji.
Zależy to od usługodawcy i Twojego wyboru.

Wypróbuj więcej funkcji BLIKA

Zakupy w sklepie bez portfela

Zakupy w sklepie bez portfela

Wpisujesz kod BLIK na terminalu, potwierdzasz w aplikacji

Płatności w urzędach

Płatności w urzędach

Możesz zapłacić BLIKIEM przy okienku lub na stronie urzędu

Płatności w internecie

Płatności w internecie

Bez logowania do bankowości i podawania danych karty

Klawiatura Moje ING

Klawiatura Moje ING

Przelewasz do 500 zł w komunikatorach i płacisz w internecie bez uruchamiania aplikacji

Korzystaj z BLIKA bez logowania. Zacznij od konta

Otwórz konto osobiste z aplikacją Moje ING.

Masz 5 minut i dowód osobisty? Tyle wystarczy, żeby złożyć wniosek. 

Otwórz konto

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.