Występują problemy z działaniem Mojego ING. Więcej informacji

Visa Mobile - płatności online w sklepach i aplikacjach

 • Nie podajesz danych karty w sklepach
 • Na stronie płatności wpisujesz tylko swój numer telefonu
 • Każdą płatność zatwierdzasz w aplikacji Moje ING
 • Korzystasz z ochrony Chargeback, gdyby coś poszło nie tak z Twoim zamówieniem
 • Transakcje Visa Mobile wliczają się do tych, które zwalniają Cię z opłaty za kartę Visa zbliżeniową

 

Jak korzystać z Visa Mobile

Potrzebujesz:

Jak aktywować Visa Mobile

x
1

W Moim ING wybierz kartę Visa

W szczegółach karty znajdź Visa Mobile i kliknij „Aktywuj usługę”.
2

Podaj adres e-mail i zaakceptuj zgody

Razem z Visa Mobile aktywujesz usługę Click to Pay, którą świadczy Visa. Jest to niezbędne do korzystania z Visa Mobile.

3

Potwierdź e-mail kodem autoryzacyjnym, jaki Visa wyśle Ci na ten adres

 

Jak płacić z Visa Mobile

x
1

Wybierz Visa Mobile jako formę płatności w sklepie internetowym lub aplikacji

 
2

Wpisz swój numer telefonu

 
3

Potwierdź płatność w aplikacji Moje ING

- PIN-em do aplikacji.

 • Dane Twojej karty są zapisane tylko w usługach Visa i nie są przekazywane do sklepu.
 • Podczas transakcji w internecie nie musisz podawać numeru karty, jej daty ważności i numeru CVV. 
 • Transakcje są zabezpieczone przez ING i przez Visa. 
 • Każdą płatność potwierdzasz w aplikacji banku. Możesz sprawdzić wszystkie szczegóły transakcji przed potwierdzeniem. 
 • Możesz skorzystać z Chargeback - dodatkowego zabezpieczenia zakupów. Dzięki Chargeback pomagamy Ci odzyskać pieniądze, jeśli nie otrzymasz towarów lub usług, które zostały opłacone kartą (np. gdy sprzedawca zbankrutował albo zlikwidował działalność). 

Więcej o bezpieczeństwie płatności kartami

Pytania i odpowiedzi

 • Gdzie mogę zapłacić Visa Mobile?

  Visa Mobile zapłacisz za zakupy w sklepach internetowych, które akceptują tę metodę płatności. Obecnie usługa działa tylko w Polsce. Przy wyborze metody płatności wybierz Visa Mobile oznaczone logo

  Pełna lista sklepów znajduje się na stronie Visa. 

   

 • Z jakich kart mogę korzystać w Visa Mobile?

  Obecnie w Visa Mobile możesz korzystać z kart debetowych Visa zbliżeniowa oraz dla K@rty Wirtualnej ING Visa - karty przedpłaconej do płatności w internecie. 

  Jedną kartę ustawiasz jako domyślną do płatności Visa Mobile. Płatność pobierzemy z konta powiązanego z tą domyślną kartą. Jeśli w usłudze masz zarejestrowanych więcej kart, podczas płatności możesz wybrać, którą z nich zapłacisz. 

 • Czym się różni Visa Mobile od Click to Pay?

  Click to Pay działa w sklepach internetowych na całym świecie. Wymaga podania numeru telefonu i potwierdzenia kodem, który Visa wysyła na Twój adres e-mail oraz potwierdzenia 3D Secure w aplikacji banku. 

  Visa Mobile działa obecnie jedynie w sklepach internetowych w Polsce. Gdy płacisz, podajesz tylko numer telefonu i potwierdzasz płatność w aplikacji Moje ING.

  W obu przypadkach nie podajesz numeru karty na stronie sklepu.

 • Dlaczego aktywując Visa Mobile zakładam konto w Click to Pay?

  Aby korzystać z Visa Mobile musisz być użytkownikiem Click to Pay, które jest udostępniane przez Visa Inc. w ramach rozwiązań płatniczych, tzw. Visa Solutions. Dlatego w procesie aktywacji Visa Mobile zawierasz z Visa Inc. umowę o z konto w Click to Pay. Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem Click to Pay, zarejestrujemy Cię tam automatycznie. Po rejestracji w usłudze Visa Mobile dostaniesz mejla od Visa potwierdzającego, że możesz korzystać z usługi Click to Pay. 

 • Nie mam kodu weryfikacyjnego od Visa na mejlu. Co robić?

  Visa wysyła kod weryfikacyjny na adres e-mail w ciągu 2 minut. Jeśli w tym czasie go nie otrzymasz, sprawdź spam lub w aplikacji Moje ING poproś o wysłanie kodu ponownie.

 • Jakie są limity Visa Mobile?

  Limity płatności w Visa Mobile są takie same jak dla płatności kartą dodaną do Visa Mobile w internecie. Możesz je zmienić w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

 • Jak skorzystać z Click to Pay?

  Click to Pay to rozwiązanie oferowane przez Visa Inc. (USA). Po utworzeniu konta Click to Pay możesz płacić kartą w uproszczony sposób w polskich i zagranicznych sklepach internetowych, na stronach oznaczonych logo:  Korzystając z Click to Pay, nie musisz wpisywać danych karty na stronie sklepu. Wybierasz Click to Pay jako metodę płatności i potwierdzasz transakcję za pomocą 3D Secure (w aplikacji banku lub kodem SMS) oraz kodem otrzymanym z Visa na adres e-mail powiązany z usługą. 

 • Jak zmienić e-mail w Visa Mobile i Click to Pay?

  Nie można zmienić adresu e-mail zarejestrowanego w usłudze. Możesz wyrejestrować się z usługi Visa Mobile i zarejestrować ponownie z użyciem nowego adresu e-mail. 

 • Jak zmienić numer telefonu w Visa Mobile?

  Jeśli chcesz zmienić telefon powiązany z usługą, musisz wyłączyć Visa Mobile. Następnie zmień numer telefonu do autoryzacji w Moim ING i ponownie uruchom Visa Mobile. Usługa zostanie powiązana z nowym numerem telefonu.

 • Jak sprawdzić płatności z Visa Mobile?
  Wszystkie zrealizowane płatności znajdziesz w historii konta powiązanego z kartą dodaną do Visa Mobile. 
 • Jak usunąć kartę z Visa Mobile

  W Moim ING wejdź w szczegóły karty, dla której jest aktywna usługa. Pod ikonką Visa Mobile wybierz opcję „Usuń kartę z Visa Mobile”. Odznacz kartę, którą chcesz usunąć i potwierdź.

  Opcja usuwania karty jest też dostępna po kliknięciu w „Zarządzaj kartami w Visa Mobile”. 

 • Jak zamknąć konto w Click to Pay?

  Aby zamknąć konto Click to Pay, napisz prośbę o zamknięcie konta do Visa na adres: checkoutwithvisa_PL@visa.com. Rezygnacja z Visa Mobile w Moim ING nie usuwa konta w usłudze Click to Pay.

 • Jak zrezygnować z Visa Mobile?

  W aplikacji mobilnej Moje ING wejdź do szczegółów karty, a następnie wybierz Visa Mobile. W zakładce „Szczegóły” wybierz opcję „Wyłącz Visa Mobile”.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.