Na czym polega zmiana?

 • Od 20 marca 2020 r. limit płatności zbliżeniowych bez potwierdzenia PIN-em dla kart Visa i Mastercard - z funkcją zbliżeniową wynosi 100 zł zamiast 50 zł.
 • Limit na większości kart zmieniamy automatycznie. Dotyczy to zbliżeniowych kart debetowych, kredytowych i przedpłaconych - dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.
 • Nowy limit dotyczy również płatności kartą Visa w telefonie i Mastercard w telefonie uruchomionych w Moim ING oraz płatności Google Pay.
 • Niektóre terminale płatnicze nadal będą wymagały potwierdzenia transakcji powyżej 50 zł – wymiana oprogramowania w terminalach wymaga dłuższego czasu.
 • W niektórych przypadkach możemy cię poprosić o potwierdzenie PIN-em płatności również na mniejsze kwoty – wynika to ze względów bezpieczeństwa.
 • Zaczęliśmy aktualizację oprogramowania na naszych terminalach płatniczych

Co musisz zrobić, żeby zadziałał nowy limit dla karty z funkcją zbliżeniową

 • Jeśli masz kartę Mastercard – 
  – nie musisz nic robić. Karta umożliwia płatności zbliżeniowe
  bez PIN-u do 100 zł.

 • Jeśli masz kartę Visa
  - ważną do czerwca 2023 r. (06/23) lub dłużej – nie musisz nic robić
  - ważną do maja 2023 r. (05/23) lub krócej - podniesienie limitu dla płatności zbliżeniowych wymaga jednorazowej transakcji kartą bez użycia funkcji zbliżeniowej. Włóż kartę do terminala lub bankomatu i potwierdź PIN-em.
 • Jeśli masz Zbliżak Visa
  - nie musisz nic robić.

 Masz kartę kredytową bez funkcji zbliżeniowej?

Rozpoznasz ją po tym, że nie ma na niej znaku zbliżeniowości.
Kartę kredytową dla klienta indywidualnego możesz dodać do Apple Pay lub Google Pay, kartę kredytową dla przedsiębiorców możesz dodać do Apple Pay i płacić nimi zbliżeniowo telefonem, nawet jeśli karta plastikowa nie umożliwia płatności zbliżeniowych.

Włącz i wyłącz płatności zbliżeniowe 

Zrobisz to w dowolnej chwili w aplikacji Moje ING mobile.

1

Wejdź w szczegóły karty w Moim ING

 
2

Wybierz: Wyłącz/Włącz płatności zbliżeniowe

 
3

Potwierdź swój wybór

 

Jeśli wyłączysz płatności zbliżeniowe dla Twojej karty, nie zapłacisz nią również w telefonie i zegarku.

Płać zbliżeniowo telefonem lub zegarkiem – bezpiecznie i bez obaw

Pytania i odpowiedzi

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.