ING BANK ŚLĄSKI

Niektóre sieci obcych bankomatów za granicą mogą pobierać od klienta dodatkową opłatę za wypłatę gotówki (tzw. surcharge). Jest ona doliczana do kwoty transakcji, jaka finalnie obciąży Twoje konto.

Warto wiedzieć

  • Opłata surcharge w przypadku płatności kartą służy pokryciu wydatków ponoszonych przez właściciela bankomatu w związku z utrzymaniem technologii i urządzeń pozwalających na dokonywanie transakcji, a także kosztów jej obsługi. Nie jest to opłata pobierana przez nasz bank.
  • W państwach, w których są pobierane opłaty surcharge, mogą pojawić się przypadki wyższych opłat niż faktyczne koszty obsługi transakcji. Jeśli wypłacasz gotówkę z bankomatu za granicą, warto zwrócić uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie urządzenia. Powinna pojawić się informacja o wysokości tej opłaty oraz pytanie o zgodę.
  • Opłata surcharge może być także pobierana w przypadku płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych, w takim przypadku informacja o opłacie powinna pojawić się na terminalu płatniczym.
  • Obowiązek informowania o dodatkowej opłacie jest regulowany odrębnymi przepisami, które mogą różnić się w poszczególnych krajach.  
  • W Polsce opłata surcharge nie jest stosowana.

Zobacz także