Konta osobiste

Porównaj konta
 
 

Masz już najlepsze konto bankowe dla siebie?

Otwórz konto

Masz konto osobiste w innym banku

Dodaj konto z innego banku
Zobacz wszystkie swoje konta z innych banków w jednej aplikacji - Moim ING.

Dodaj konto z innego banku

W Moim ING. Zyskaj podgląd swoich finansów w jednym miejscu.

Przenieś do ING pensję
Przelewaj pensję do ING i korzystaj z możliwości Mojego ING.

Przenieś do ING pensję

Z wynagrodzeniem na koncie łatwiej korzystać z możliwości Mojego ING.

Przenieś do ING konto
Chcesz przenieść konto do banku ING? Możemy Ci pomóc.

Przenieś do ING konto

Lub tylko płatności. Samodzielnie lub z naszą pomocą.

Konto bankowe w ING - dlaczego warto

Wygodne płatności - możesz płacić kartą, telefonem, nawet zegarkiem. Wygodnie i bezpieczenie zapłacisz za zakupy w sklepach, w internecie, opłacisz rachunki, a jeśli potrzebujesz gotówki, także wpłacisz i wypłacisz, nawet zbliżeniowo lub BLIKIEM. Najmłodsi klienci mogą też płacić kartą przedpłaconą lub z kartą do konta dla dziecka.

Najlepszy bank w Polsce - zwyciężyliśmy w konkursie Instytucja Roku 2023 w kategorii „Najlepszy Bank w Polsce". Zajęliśmy też 1 miejsce w kategorii „Bankowość mobilna” w konkursie Mobile Trends Awards 2022. Aplikację wyróżniono za jej rozwój. Dodatkowo jest dobrze oceniana przez użytkowników i pobrana ponad 5 mln razy!

Bez zbędnych opłat - darmowe konto bankowe? U nas za najważniejsze rzeczy nie płacisz, np. za kartę, jeśli aktywnie z niej korzystasz, za krajowe przelewy w złotych przez internet (z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET), za przelewy przez internet między kontem osobistym a Otwartym Kontem Oszczędnościowym w naszym banku, za wypłaty z bankomatów naszych i Planet Cash...

Łatwiej oszczędzać, pożyczać... - inwestować, odkładać na emeryturę. Z kontem osobistym z dostępem do Mojego ING spełniasz różne finansowe potrzeby. I nie tylko finansowe - możesz doładować konto w serwisach z rozrywką, dowolny numer telefonu, składać wnioski w e-urzędach, płacić za przejazdy autostradą (z usługą Autopay). Przekonaj się.

Dane na podstawie badania poziomu rekomendacji klientów ING Banku realizowanego przez IPSOS w I kwartale 2021 roku.

Podstawą odbioru 250 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 250 za otwarcie konta Direct albo Komfort”. Podstawą odbioru 300 zł z kontem Mobi 18-26 jest spełnienie warunków opisanych w regulamach promocji „Do 250 zł za otwarcie konta Mobi” oraz „Poleć konto znajomemu”. Zapoznaj się z regulaminami.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.