Konta osobiste

Najlepsze od 18 do 26 roku życia.

Konto Mobi dla młodych (18-26)

 • dużo za 0 zł, np. prowadzenie konta1, krajowe przelewy przez internet w PLN (za wyjątkiem Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET), wydanie i posiadanie karty 
 • nowoczesne płatności i darmowe wypłaty BLIKIEM 
 • wygodna apka do ogarniania finansów

Zyskaj do 160 zł w promocji2 za otwarcie konta.

Więcej
Dla tych, co bankują głównie przez internet.

Konto osobiste Direct

 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w PLN (za wyjątkiem Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET)
 • darmowe wypłaty z bankomatów naszych i Planet Cash
 • nowoczesna bankowość internetowa i wygodna aplikacja na telefon

Zyskaj do 160 zł w promocji2 za otwarcie konta.

 

Więcej

icon

Jak bezpiecznie bankować w czasie epidemii? #zostańwdomu

Załóż konto przez internet, bez wizyty w  oddziale.

Z kontem masz dostęp do Mojego ING - bankowości internetowej w wersji na komputer lub aplikacji na telefon. Z Moim ING opłacisz rachunki, zapłacisz za zakupy, a nawet załatwisz sprawy w urzędzie. Zobacz jak bankować z domu

Konto Komfort

Dla tych, którzy potrzebują konta wspólnego. 

Więcej

Konto PRP

Możesz je założyć, jeśli nie masz żadnego konta w złotych w Polsce. 

Więcej

Konto Mobi dla młodych (13-18)

Z fajną aplikacją na telefon i kontem oszczędnościowym. 

Więcej

Konto walutowe

Konto w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich.

Więcej

Dlaczego warto mieć konto w naszym banku

 

 

Nowość!

Zobacz swoje konta z innych banków w naszej aplikacji

Testuj z nami nową usługę: Dodaj konto z innego banku. Zyskaj pełny obraz swoich codziennych finansów.

Sprawdź jak dodać konto

Zobacz także

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1.Z wyjątkiem wpłaty/wypłaty i przelewu w oddziale banku.

2. Podstawą odbioru 160 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 160 za otwarcie konta Direct albo Komfort”, albo warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 160 za otwarcie konta Mobi”. Zapoznaj się z regulaminami.

3. 86% ankietowanych przez ARC Rynek i Opinia uznało, że jest zadowolonych z naszej bankowości internetowej. To najwyższy wynik w badaniu. Badanie „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków” jest przeprowadzane raz do roku wśród klientów 14 największych banków w Polsce. Każdy z banków oceniany jest, w różnych aspektach, przez około 250 jego klientów. Badanie zrealizował w terminie sierpień-październik 2018 r. ARC Rynek i Opinia  za pomocą mixu metod ilościowych CAWI (ankiety online) i TAPI (wywiady face-to-face przy użyciu tabletów w grupach demograficznych o niższej penetracji Internetu). Więcej