Konta osobiste

Konto Direct

Konto z kartą wielowalutową 1 Visa zbliżeniową. Dla osób, które najczęściej korzystają z usług banku przez internet lub telefon i płacą bezgotówkowo. 
 
Więcej Otwórz konto

Konto dla młodych Mobi

Konto, które otworzysz do 26 roku życia. 0 za korzystanie z karty do konta i 0 zł za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce - bez limitu.

Nowość

Więcej Otwórz konto

Konto Komfort

Dla osób, które chcą mieć darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce lub konto wspólne. Opłata za konto 6 zł przez 3 miesiące2, potem 12 zł.

Więcej Otwórz konto

Konto dla dziecka

Konto dla nastolatków z aplikacją mobilną i kontem oszczędnościowym. 0 za prowadzenie konta i kartę, bez względu na to, jak często z nich korzystasz. 

Więcej

Konto PRP

Podstawowy rachunek płatniczy, który możesz założyć, jeśli nie masz innego konta w złotych w żadnym banku w Polsce. Umożliwia wyłącznie korzystanie z funkcji określonych w ustawie o usługach płatniczych.  

Więcej

Konto walutowe

Konto w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich, z kantorem online. 0  za prowadzenie konta3. Możesz zamówić kartę Mastercard w EUR, albo podłączyć konto do swojej karty Visa zbliżeniowej wydanej do konta w PLN. 

Więcej

Dlaczego warto mieć konto w naszym banku

 

 

Zobacz także

Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

 • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
 • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
 • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
 • stałe zlecenie - zlecenie stałe
 • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
 • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
 • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
 • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
 • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
 • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
 • bankowość internetowa (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
 • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
 • Serwis SMS – powiadamianie SMS
 • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym

1. Karta umożliwia płacenie z podłączonych do niej kont walutowych bez prowizji za przewalutowanie. Brak prowizji dotyczy transakcji bezgotówkowej, rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie dokonanej transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie - 3% kwoty transakcji. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych są okreśone w Tabeli Opłat i Prowizji.

2. Promocja - dla rachunków otwieranych od dnia 29.04.2006r. opłata za prowadzenie konta wynosi 50% opłaty obowiązującej dla konta Komfort. Opłata w wysokości promocyjnej pobierana jest przez miesiąc, w którym otwarto konto oraz przez 3 nastepne miesiące. Promocja obejmuje nowych Klientów, nieposiadających dotychczas w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych polskich. Promocja dotyczy wyłącznie jednego rachunku. Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji.

3.Z wyjątkiem wpłaty/wypłaty gotówki i przelewu w oddziale banku.

4. Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.