Kantor internetowy 24/7

 • Dostępny 24/7 za 0 zł - w Moim ING
 • Wymieniasz PLN, EUR, USD i GBP
 • Korzystasz z powiadomień lub automatycznej wymiany walut
 • Wymieniasz nawet małe kwoty (od równowartości 5 EUR)

Kantor w Moim ING - dlaczego warto

Wymieniasz waluty, kiedy potrzebujesz

Niezależnie od tego, czy właśnie robisz zakupy w zagranicznym sklepie internetowym, opłacasz subskrypcję oprogramowania, zasilasz konto walutowe na egzotyczne wakacje czy po prostu gromadzisz oszczędności w walucie... Korzystasz z kantoru w Moim ING, kiedy potrzebujesz - bo tak Ci się opłaca.

Na komputerze lub w telefonie, za 0 zł. Pieniądze trafiają na Twoje konto natychmiast, 24/7 - nawet w weekendy i święta. 

 

Zlecasz automatyczną wymianę walut w Moim ING

Określasz kwotę i interesujący Cię kurs. Gdy wybrana waluta osiągnie wskazany poziom - nastąpi automatyczna sprzedaż lub zakup.

Jednorazowo możesz wymienić do 10 tysięcy - bez względu na walutę.

Automatyczne zlecenia wymiany walut możesz ustawić w Moim ING na maksymalnie 31 dni do przodu i korzystać z 10 zleceń jednocześnie.

Korzystasz z powiadomień

Nie musisz wciąż sprawdzać aktualnych kursów. Wystarczy, że ustawisz interesujący Cię poziom kursu waluty w kantorze w Moim ING, a system da Ci znać w odpowiednim momencie. Możesz też zlecić automatyczną wymianę waluty.

Dobrze mieć aplikację na smartfona, Moje ING mobile - dzięki niej powiadomienie dostaniesz w formie pusha na swój telefon.

Powiadomienia możesz ustawić na maksymalnie 31 dni do przodu i korzystać jednocześnie z 10 powiadomień.

Jak korzystać z kantoru wymiany walut

1

Dobrze zacząć od konta

Osobistego, z dostępem do Mojego ING - tam założysz konto walutowe w wybranej walucie.

Załóż konto

Zobacz ofertę kont

2

Masz już Moje ING?

Zaloguj się i wybierz kantor. Znajdziesz go w "Usługach" - "Ułatwieniach płatności".

3

Przeczytaj i zaakceptuj regulamin

Poprosimy Cię o to przy pierwszej wizycie w kantorze lub gdy wprowadzimy do niego zmiany.
4

Wymień waluty

Możesz wymieniać PLN, EUR, GBP, USD, jeśli masz u nas konta w tych walutach.

Jak założyć konto przez internet?

Przez stronę internetową.

Załóż konto

Lub jeszcze szybciej - przez telefon, w aplikacji Moje ING. Tam możesz założyć konto na selfie.

Pobierz aplikację:

Możesz też wpisać „Moje ING mobile” w wyszukiwarce sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie.

Chcesz wymieniać waluty przez internet i łatwiej płacić za granicą? Zacznij od konta walutowego.

Konta walutowe

W EUR, USD lub GBP. Płać z nich kartą do Twojego konta osobistego w PLN, bez opłat za przewalutowanie.

Chcesz wymienić walutę?

Skorzystaj z kantoru w Moim ING

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.