Do konta możesz zamówić3 kartę Visa zbliżeniowa

Z konta możesz korzystać poprzez m.in. bankowość internetową i aplikację mobilną Moje ING mobile

Konto jest darmowe w zakresie określonym w ustawie o usługach płatniczych.
Zobacz opłaty

Co musisz wiedzieć o koncie PRP?

 • Jeśli masz już inne konto płatnicze (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) w PLN w Polsce1, nie możesz założyć Konta PRP
 • Do tego konta nie możemy Ci przyznać limitu zadłużenia
 • Z konta możesz zrobić 5 bezpłatnych transakcji. Do limitu wliczamy m.in.: przelewy w oddziale i przelewy internetowe, a także stałe zlecenia4. Za kolejne przelewy pobieramy opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 • Pierwszych 5 wypłat kartą i pierwszych 5 wypłat BLIKIEM w bankomatach innych niż ING i Planet Cash w kraju zrobisz za darmo, kolejne kosztują 2,50 zł.
 • Do konta nie możesz dokupić pakietów wypłat z bankomatów
 • Nie możesz płacić i wypłacać gotówki kartą poza państwami członkowskimi, ani wykonywać przelewów poza te kraje

Jak otworzyć konto

Konto możesz otworzyć w oddziale banku (za wyjątkiem punktów ING Express)
lub w bankowości internetowej.

 

Jesteś już naszym klientem i nie masz konta w PLN

Zaloguj się do Mojego ING
i otwórz konto teraz

Otwórz konto

Pobierz wzór wniosku

Nie jesteś jeszcze naszym klientem 

Aby otworzyć konto konieczny jest wniosek,
który należy złożyć w oddziale.

Pobierz wzór wniosku

Znajdź oddział

Informacja o opłatach i prowizjach

 • Konto

 • Karty do konta

 • Wpłaty/wypłaty

 • Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

Konto

  Opłata
Otwarcie konta 0 zł
Prowadzenie konta (za wyjątkiem przelewów w oddziale) 0 zł

Karty do konta

  Opłata
Wydanie karty Visa zbliżeniowa ze standardowym wizerunkiem 0 zł
Wydanie karty Visa zbliżeniowa z własnym wizerunkiem - Mojej Karty ING 15 zł
Za wydanie Zbliżaka Visa 15 zł
Za aktywację karty Mastercard w telefonie 0 zł
Miesięczna opłata za kartę Visa zbliżeniowa 0 zł

Wpłaty/wypłaty

  Opłata
Wypłata gotówki  
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash w kraju 0 zł
w punktach oznaczonych logo Cashback przy okazji zakupów 0 zł
pozostałe wypłaty gotówki w PLN  
pierwsze 5 wypłat gotówki kartą w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca

Wypłaty gotówki liczone są łącznie dla wszystkich kart wydanych do jednego konta

0 zł

kolejne wypłaty kartą w miesiącu

2,50 zł
pierwsze 5 wypłat gotówki BLIKIEM w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca 0 zł

kolejne wypłaty BLIKIEM w miesiącu

2,50 zł
w oddziale Banku 0 zł
Wpłata gotówki  
we wpłatomacie ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
w oddziale Banku 0 zł

Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

  Opłata
W systemie bankowości internetowej:  

przelew na konto w ING Banku Śląskim z wyjątkiem przelewów na telefon

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Jednak w przypadku tego typu przelewu każda kolejna transakcja - 0 zł

0 zł

przelew w PLN na konto w innym banku w kraju z wyjątkiem przelewu na telefon, Express ELIXIR, BlueCash lub SORBNET

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Jednak w przypadku tego typu przelewu każda kolejna transakcja - 0 zł

0 zł
W oddziale banku:  

na konta w ING Banku Śląskim

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna - z opłatą 9 PLN. Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A.

0/9 zł

przelew w PLN na konto w innym banku w kraju z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR i SORBNET

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna - z opłatą 9 PLN. Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.

0/9 zł
Do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji dla Konta PRP zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wliczają się:
 • Polecenie przelewu wewnętrznego złożone w: Oddziale Banku, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), poprzez usługę bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski) – serwis automatyczny i operatorski. Z wyjątkiem przelewów na telefon,
 • Polecenie przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożone: Oddziale Banku, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), poprzez usługę bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski) – serwis automatyczny i operatorski. Z wyjątkiem przelewów na telefon, Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET,
 • Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR złożony poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)) – przelew europejski, na rachunek w innym banku w kraju,
 • Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew walutowy w kraju w walutach innych niż w PLN i EUR) złożone: w Oddziale Banku i poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej). Z wyjątkiem przelewów w trybie pilnym i w sposób nieautomatyczny,
 • Wykonanie transakcji - zlecenie stałe.
 • Przelew w walucie EUR w kraju, złożony w Oddziale Banku - z wyjątkiem przelewów w trybie pilnym i w sposób nieautomatyczny

 • Suma transakcji w ramach limitu obliczana jest od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Po przekroczeniu tego limitu naliczamy opłaty zgodne z Tabelą opłat i prowizji
   

  Zobacz także

  Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
  Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

  • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
  • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
  • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
  • stałe zlecenie - zlecenie stałe
  • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
  • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
  • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
  • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
  • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
  • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
  • bankowość internetowa Moje ING (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
  • aplikacja Moje ING mobile – wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne
  • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
  • Serwis SMS – powiadamianie SMS
  • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym

  1. Z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej

  2. Konto PRP w PLN umożliwia wyłącznie:

  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce ING Banku Śląskiego S.A. (dalej Bank) w godzinach pracy Banku lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli posiadacz rachunku wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, w Banku, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku.

  3. Kartę ze standardowym wizerunkiem wydajemy za darmo. Karta z własnym wizerunkiem Moja Karta ING kosztuje 15 złotych. Nie pobieramy miesięcznej opłaty za kartę.

  4. Do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji dla Konta  PRP wliczają się:

  • Polecenie przelewu wewnętrznego złożone w: Oddziale Banku, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), poprzez usługę bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski) – serwis automatyczny i operatorski. Z wyjątkiem przelewów na telefon,
  • Polecenie przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożone:  Oddziale Banku, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), poprzez usługę bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski) – serwis automatyczny i operatorski. Z wyjątkiem przelewów na telefon, Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET,
  • Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR złożony poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)) – przelew europejski, na rachunek w innym banku w kraju,
  • Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew walutowy w kraju w walutach innych niż w PLN i EUR) złożone: w Oddziale Banku i poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej).  Z wyjątkiem przelewów w trybie pilnym i w sposób nieautomatyczny,
  • Wykonanie transakcji - zlecenie stałe,
  • Przelew w walucie EUR w kraju, złożony w Oddziale Banku z wyjątkiem przelewów w trybie pilnym i w sposób nieautomatyczny.

  Suma transakcji w ramach limitu obliczana jest od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Po przekroczeniu tego limitu naliczamy opłaty zgodne z Tabelą opłat i prowizji

  5. Karta umożliwia płacenie z podłączonych do niej kont walutowych bez prowizji za przewalutowanie. Brak prowizji dotyczy transakcji bezgotówkowej, rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie dokonanej transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie - 3% kwoty transakcji. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych są okreśone w Tabeli Opłat i Prowizji.