Konto PRP

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy, zgodny z ustawą o usługach płatniczych
 • Do robienia transakcji określonych w ustawie o usługach płatniczych1
 • Jeśli nie masz innego rachunku płatniczego w PLN w Polsce2

Jesteś już naszym klientem i nie masz konta w PLN?

Otwórz konto w Moim ING.

Zaloguj się

Pobierz wzór wniosku


Nie jesteś naszym klientem?

Złóż wniosek o otwarcie konta w placówce bankowej - miejscu spotkań

Pobierz wzór wniosku

Podstawowy Rachunek Płatniczy - co musisz wiedzieć

 • Jeśli masz już inne konto płatnicze (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) w PLN w Polsce2, nie możesz założyć Konta PRP
 • Do tego konta nie możemy Ci przyznać limitu zadłużenia
 • Z konta możesz zrobić 5 bezpłatnych transakcji. Do limitu wliczamy m.in.: przelewy w placówce bankowej - miejscu spotkań i przelewy internetowe, a także stałe zlecenia4. Za kolejne przelewy pobieramy opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 
 • Nie możesz zlecać przelewów poza państwami członkowskimi
 • Pierwszych 5 wypłat kartą w bankomatach innych niż ING i Planet Cash w kraju zrobisz za darmo, kolejne kosztują 5 zł
  Co jeszcze musisz wiedzieć o wypłacie gotówki z bankomatów
  • Pierwszych 5 wypłat BLIKIEM w bankomatach innych niż ING i Planet Cash w kraju zrobisz za darmo, kolejne kosztują 2,50 zł
  • Do konta nie możesz aktywować pakietów wypłat z bankomatów
  • Nie możesz płacić i wypłacać gotówki kartą poza państwami członkowskimi

Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Cypr
 5. Czechy
 6. Dania
 7. Estonia
 8. Finlandia
 9. Francja
 10. Grecja
 11. Hiszpania
 12. Holandia
 13. Irlandia
 14. Litwa
 15. Luksemburg
 16. Łotwa
 17. Malta
 18. Niemcy
 19. Polska
 20. Portugalia
 21. Rumunia
 22. Słowacja
 23. Słowenia
 24. Szwecja
 25. Węgry
 26. Włochy

Oraz Norwegia , Lichtenstein i Islandia.

Jak możesz płacić

Płać kartą do konta - Visa zbliżeniowa do płacenia w sklepach, internecie i za granicą.

Kartą - zamów Visa zbliżeniową3

I płać nią w sklepach stacjonarnych, internetowych lub za granicą - dzięki funkcji wielowalutowej.

Wszystko, czego potrzebujesz od banku, możesz mieć też w telefonie.

W Moim ING

To system bankowości, który dostajesz z kontem. W wersji na komputer lub aplikacji na telefon.

Opłaty i prowizje

Konto

x
  Opłata
Otwarcie konta 0 zł
Prowadzenie konta (za wyjątkiem przelewów w placówce bankowej - miejscu spotkań) 0 zł

Karta do konta

x
  Opłata
Wydanie karty Visa zbliżeniowej  
ze standardowym wizerunkiem 0 zł
z własnym wizerunkiem - Mojej Karty ING 15 zł
Miesięczna opłata za kartę Visa zbliżeniową 0 zł

Wpłaty/wypłaty

x
  Opłata
Wypłata gotówki  
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash w kraju 0 zł
w punktach oznaczonych logo Cashback przy okazji zakupów 0 zł
pozostałe wypłaty gotówki w kraju  
pierwsze 5 wypłat gotówki kartą w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca

Wypłaty gotówki liczone są łącznie dla wszystkich kart wydanych do jednego konta

0 zł

kolejne wypłaty kartą w miesiącu

5 zł
pierwsze 5 wypłat gotówki BLIKIEM w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca 0 zł

kolejne wypłaty BLIKIEM w miesiącu

2,50 zł
w punkcie obsługi kasowej 0 zł
wypłata gotówki w EUR w krajach SEPA 5 zł
pozostałe wypłaty gotówki za granicą 3 % kwoty wypłaty
Wpłata gotówki  
we wpłatomacie ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju 0 zł
w punkcie obsługi kasowej 0 zł

Przelewy krajowe w PLN i wewnętrzne

x
  Opłata
W systemie bankowości internetowej:  

przelew na konto w ING Banku Śląskim z wyjątkiem przelewów na telefon

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Jednak w przypadku tego typu przelewu każda kolejna transakcja - 0 zł

0 zł

przelew w PLN na konto w innym banku w kraju z wyjątkiem przelewu na telefon, Express ELIXIR, BlueCash lub SORBNET

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Jednak w przypadku tego typu przelewu każda kolejna transakcja - 0 zł

0 zł
W placówce bankowej:  

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna - z opłatą 9 PLN. Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w Biurze Maklerskim ING.

0/9 zł

przelew w PLN na konto w innym banku w kraju z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR i SORBNET

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna - z opłatą 9 PLN. Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.

0/9 zł
Do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji dla Konta PRP zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wliczają się:
 • Polecenie przelewu wewnętrznego złożone: w placówce bankowej - miejscu spotkań, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), z wyjątkiem przelewów na telefon,
 • Polecenie przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożone: w placówce bankowej - miejscu spotkań, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), z wyjątkiem przelewów na telefon, Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET,
 • Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR złożony poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)) – przelew europejski, na rachunek w innym banku w kraju,
 • Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew walutowy w kraju w walutach innych niż w PLN i EUR) złożone: w placówce bankowej - miejscu spotkań i poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej). Z wyjątkiem przelewów w trybie pilnym i w sposób nieautomatyczny,
 • Wykonanie transakcji - zlecenie stałe,
 • Przelew w walucie EUR w kraju, złożony w placówce bankowej - miejscu spotkań, z wyjątkiem przelewów w trybie pilnym i w sposób nieautomatyczny,

Suma transakcji w ramach limitu obliczana jest od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Po przekroczeniu tego limitu naliczamy opłaty zgodne z Tabelą opłat i prowizji.

 

Chcesz mieć więcej możliwości?

Możesz skorzystać z jednego z naszych standardowych kont, z pełnią funkcji.

Otwórz konto osobiste

Poznaj ofertę kont osobistych

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Konto PRP w PLN umożliwia wyłącznie:

 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce ING Banku Śląskiego S.A. (dalej Bank) w godzinach pracy Banku lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli posiadacz rachunku wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty
 • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, w Banku, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku.

Z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej

Kartę ze standardowym wizerunkiem zamówisz za darmo. Wydanie karty z własnym wizerunkiem - Mojej Karty ING - kosztuje 15 złotych. Nie pobieramy miesięcznej opłaty za kartę, pod warunkiem że kartami wydanymi do konta zapłacisz łącznie co najmniej 300 zł. Sumujemy transakcje kartami: Visa zbliżeniowa, Zbliżak Visa i Mastercard w telefonie w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego.

Do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji dla Konta  PRP wliczają się:

 • Polecenie przelewu wewnętrznego złożone: w placówce bankowej - miejscu spotkań, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), z wyjątkiem przelewów na telefon,
 • Polecenie przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożone:  w placówce bankowej - miejscu spotkań, poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej), z wyjątkiem przelewów na telefon, Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET,
 • Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR złożony poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)) – przelew europejski, na rachunek w innym banku w kraju,
 • Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew walutowy w kraju w walutach innych niż w PLN i EUR) złożone: w placówce bankowej - miejscu spotkań i poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej).  Z wyjątkiem przelewów w trybie pilnym i w sposób nieautomatyczny,
 • Wykonanie transakcji - zlecenie stałe,
 • Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR złożony w miejscu spotkań) – przelew europejski, na rachunek w innym banku w kraju.

Suma transakcji w ramach limitu obliczana jest od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Po przekroczeniu tego limitu naliczamy opłaty zgodne z Tabelą opłat i prowizji.