Konto walutowe - płacisz w podróży i w internecie

Z kontem walutowym wygodnie korzystasz z walut obcych w sposób bezgotówkowy.
W bankowości internetowej i aplikacji mobilnej szybko przelewasz pieniądze i możesz nie płacić za przewalutowanie.

0
za prowadzenie konta i przelewy wewnętrzne przez internet1

0
za wydanie karty Visa zbliżeniowa do konta w PLN z funkcją wielowalutową2 lub karty Mastercard w EUR

0
za pierwszą w miesiącu3 wpłatę i wypłatę gotówki
w oddziałach ING Banku Śląskiego

5
za przelew europejski

Więcej o opłatach

 

Konta możesz używać z drugą osobą, np. współmałżonkiem. Ułatwia to wspólne korzystanie z pieniędzy nawet, gdy jesteście po różnych stronach granicy.
 

Otwórz konto walutowe

Z kontem walutowym płacisz i oszczędzasz

 

Z kontem walutowym możesz więcej

Korzystasz swobodnie wtedy, kiedy potrzebujesz

Z konta walutowego korzystasz wtedy, kiedy go potrzebujesz. Za granicą - przez internet, telefon, w bankomacie, a kiedy jesteś w Polsce dodatkowo w ponad 350 oddziałach banku. Możesz szybko przelewać waluty, wymieniać je w naszym kantorze i płacić kartą do konta – w sklepach i internecie, nawet bez prowizji za przewalutowanie. Potrzebujesz pieniędzy od razu? Przelewy pomiędzy Twoimi kontami w ING Banku Śląskim przychodzą natychmiastowo.

Bezpieczne bankowanie - w kraju i za granicą

Pieniądze na koncie są bezpieczniejsze niż w portfelu. Decydujesz, ile możesz wypłacić gotówki, na jaką kwotę możesz zrobić zakupy kartą i czy możesz płacić nią w internecie.
Nawet jeśli stracisz kartę, możesz ją błyskawicznie zastrzec - przez telefon czy internet. Od tego momentu bierzemy za nią pełną odpowiedzialność. Pomożemy Ci również odzyskać pieniądze za niezrealizowane zakupy przy użyciu karty dzięki usłudze Chargeback.

Oszczędności z kontem walutowym

Konto walutowe pomaga uniknąć opłat za przewalutowanie. Zarabiasz w walucie i płacisz w walucie, albo przekazujesz pieniądze swojej rodzinie.
Pieniądze mogą procentować, jeśli będziesz je trzymać na walutowym koncie oszczędnościowym. Z konta osobistego na oszczędnościowe i odwrotnie przelewasz bez opłat.
Jeśli chcesz zamienić waluty na złotówki, wymieniasz je automatycznie przelewając z konta walutowego na konto w PLN w naszym banku lub wypłacając je z naszego bankomatu.

 

Konto walutowe dla dziecka

Możesz otworzyć konto walutowe dla swojego dziecka już od 1 roku życia. Przyda się na zagraniczną wycieczkę, wakacje, albo żeby odkładać pieniądze w walucie. Łatwo je zasilisz ze swojego konta walutowego w ING Banku Śląskim - przelew wewnętrzny zrobisz bez opłat.
Do konta w euro możesz zamówić dla dziecka kartę Mastercard w EUR. 
Jako opiekun prawny widzisz konto dziecka w swojej bankowości internetowej. Możesz też zmienić w Moim ING limity transakcji i szybko zablokować lub zastrzec kartę, jeśli dziecko ją zgubi.

Konto walutowe dla dziecka możesz otworzyć w dowolnym oddziale. Znajdź oddział

Opłaty i prowizje

 • Konto

 • Karta do konta

 • Wpłaty/wypłaty

 • Przelewy walutowe

Konto

  Opłata
Otwarcie konta 0 zł
Prowadzenie konta 0 zł

Karta do konta

  Opłata
Wydanie karty Mastercard w EUR 0 zł
Miesięczna opłata za kartę Mastercard w EUR 1,5 zł

Wpłaty/wypłaty

  Opłata
Wypłata gotówki  
w bankomatach ING Banku Śląskiego i Planet Cash 0 zł
w ramach usługi Cashback 0 zł
pozostałe wypłaty gotówki w PLN 3% kwoty wypłaty
pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN 3% kwoty wypłaty
w oddziale Banku
- pierwsza wypłata w miesiącu liczonym od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca
- druga i kolejne wypłaty w miesiącu liczonym od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca
 
0 zł
9 zł
Wpłata gotówki na konto  
w oddziale Banku
- pierwsza wpłata w miesiącu liczonym od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca
- druga i kolejne wpłaty w miesiącu liczonym od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca
 
0 zł
9 zł

Przelewy walutowe

  Opłata
W bankowości internetowej i aplikacji mobilnej  
przelew europejski 5 zł
przelew wewnętrzny (bez przewalutowania) 0 zł
pozostałe przelewy walutowe 40 zł
W oddziale banku 0,25% kwoty przelewu min.50 zł max.200 zł

Otwórz konto walutowe

Otwórz w Moim ING

Zaloguj się do bankowości internetowej i wybierz walutę konta.

Otwórz konto walutowe

 

Odwiedź oddział

Mamy ponad 350 oddziałów i ponad 60 punktów ING Express w galeriach handlowych.
Znajdź najbliższy oddział.

Znajdź oddział

Zobacz także

Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

 • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
 • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
 • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
 • stałe zlecenie - zlecenie stałe
 • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
 • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
 • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
 • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
 • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
 • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
 • bankowość internetowa Moje ING (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
 • aplikacja Moje ING mobile – wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne
 • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
 • Serwis SMS – powiadamianie SMS
 • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym

1. Nie dotyczy pozostałych przelewów.

2. Żeby korzystać z funkcji wielowalutowej należy podpiąć konto walutowe do karty Visa zbliżeniowa w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Funkcja wielowalutowa jest dostępna dla osób pełnoletnich. Nie mogą z niej korzystać pełnomocnicy do konta.

3. Miesiąc liczony od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Każda kolejna wpłata lub wypłata -za opłatą 9 zł.

4. Brak prowizji dotyczy transakcji bezgotówkowej kartą Visa zbliżeniową rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie dokonanej transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie – 3% kwoty transakcji.