Przelewaj pensję na konto w ING

 • Łatwiej korzystać z konta
 • Wygodne płatności i zniżki na zakupy
 • Szybsza pożyczka lub tańszy kredyt hipoteczny
 • Z prostym wnioskiem w Moim ING

Z pensją na koncie łatwiej

Łatwiej oszczędzasz

Nawet gdy wydajesz - procent lub zaokrąglenie kwoty zakupu wpada z Twojego konta osobistego na oprocentowany rachunek Smart Saver.

Na Otwarte Konto Oszczędnościowe też wpłacasz, ile i kiedy chcesz. Oszczędzasz już od pierwszej złotówki, a w razie potrzeby przelewasz przez Internet między swoim kontem oszczędnościowym w PLN i osobistym w PLN - bez limitów i dodatkowych opłat. Pieniądze są od razu na koncie.

Wiesz, na co chcesz odłożyć? Na cel oszczędnościowy możesz wpłacać regularnie lub z automatu - w Moim ING zobaczysz, jak Ci idzie.

Wygodniej płacisz rachunki

W „Zaplanowanych płatnościach” widzisz nadchodzące lub zaplanowane płatności - nie musisz martwić się, że zapomnisz o rachunkach.

Tu ustawisz stałe zlecenia (np. opłatę za subskrypcję programu, za kurs tańca :)) lub polecenia zapłaty, czyli automatyczne opłacanie rachunków (np. gdy dostawca wystawia Ci fakturę za prąd).

Chcesz lepiej kontrolować domowy budżet?

W Moim ING ustalasz poziom miesięcznych wydatków, a narzędzie "Budżet" pomaga Ci się go trzymać. Dodatkowo w analizie wydatków widzisz, na co wydajesz, a o każdej zmianie stanu konta wiesz z powiadomień (push) na swój telefon.

Kupujesz taniej i wygodniej

Taniej, bo masz kody rabatowe do popularnych sklepów internetowych, a jeśli płacisz kartą Visa - w programie Visa Oferty dostaniesz zwrot części pieniędzy za zakupy w wybranych sklepach.

Płacisz wygodnie, kartą, telefonem, a nawet zegarkiem! Znasz BLIKA? Z aplikacją Moje ING zapłacisz BLIKIEM w sklepie, przez internet lub wypłacisz gotówkę.

Łatwiej pożyczasz i spłacasz

Pożyczkę gotówkową możesz dostać bez zaświadczenia o zarobkach już po 3 miesiącach regularnych wpływów na konto1. W dodatku z niższą prowizją.

Kredyt hipoteczny dostaniesz z niższymi kosztami na start lub niższa ratą w całym okresie kredytowania2.

Jak przenieść wynagrodzenie na konto w ING

1

Wypełnij wniosek online

W Moim ING.

Zaloguj się

2

Uzupełnij dane

Wystarczy nazwa i adres pracodawcy. Zaznacz, jaką część wynagrodzenia chcesz przelewać.

System wygeneruje dyspozycję przelewu wynagrodzenia.

3

Przekaż dyspozycję

Chętnie wyślemy ją za Ciebie (i to bezpłatnie), ale możesz też pobrać dokument i dostarczyć go samodzielnie.

Przekaż ją osobiście także wtedy, gdy składasz dyspozycję po raz pierwszy.

Wypełnij wniosek

W Moim ING.

Zaloguj się


Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Załóż konto przez internet (przez stronę www) lub od razu w aplikacji Moje ING.

Masz konta w wielu bankach? Zobacz podgląd kont i kart w jednej aplikacji - Moim ING.

Masz też konto w innym banku?

Zyskaj podgląd wszystkich finansów w jednym miejscu - w Moim ING.

Masz u nas konto? Dobrze na nie przelewać pensję

Przenieś wynagrodzenie

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

1 W przypadku pożyczki skorzystanie ze wskazanych preferencji jest możliwe, jeśli zidentyfikujemy na rachunku 3 wpływy wynagrodzenia w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

2 Niniejszy materiał nie jest ofertą udzielenia kredytu i ma wyłącznie charakter informacyjny. Bank decyduje, czy udzielić kredytu, po ocenie zdolności kredytowej. Zastrzega też sobie prawo do obniżenia wnioskowanej kwoty kredytu lub odmowy jego udzielenia. Informacje aktualne na dzień 1.08.2020. Tabela Opłat i Prowizji Banku, tryb składania reklamacji oraz pozostałe informacje dostępne są na www.ing.pl oraz w placówkach bankowych - miejscach spotkań.