Co oznacza przeniesienie konta?

Możesz do nas przenieść konto z innego banku lub SKOK-u (Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej). Jeśli masz tam dwa konta, możesz przenieść je do nas jako jeden rachunek. 

Pamiętaj, by zaktualizować numer konta i wydanej do niego karty w subskrypcjach i aplikacjach (np. UBER, Netflix). Poinformuj ubezpieczyciela, przedszkole lub szkołę, jeśli numer konta był zapisany w zawartych z nimi umowach. Przekaż go znajomym i rodzinie, z którymi się rozliczasz.

W jaki sposób przenosimy Twoje konto do ING?

Wniosek o przeniesienie konta możesz złożyć w bankowości internetowej Moje ING (jeśli jesteś już naszym Klientem) albo w dowolnym oddziale banku. Jeżeli przenosisz konta rożnych typów (konto osobiste i oszczędnościowe), dla każdego z nich składasz osobny wniosek. Zaloguj się i złóż wniosek

1

Składasz wniosek

Wskazujesz w nim, które płatności mamy ustawić na Twoim nowym koncie. Pobierz dokumenty

2

Przekazujemy wniosek do dotychczasowego banku

Dotychczasowy bank informuje nas, jakie usługi świadczy dla Ciebie. 

3

Ustawiamy płatności na koncie w ING

Przenosimy wszystkie lub wybrane przez Ciebie stałe zlecenia, polecenia zapłaty i polecenia przelewu - od daty, którą wskażesz we wniosku.

4

Dotychczasowy bank zamyka Twoje konto

Jeśli sobie tego życzysz. Przelewa pozostałe na nim pieniądze na nowe konto.

Jesteś już naszym Klientem

Zaloguj się do Mojego ING i złóż wniosek

Przenieś konto teraz

Nie jesteś naszym Klientem

Złóż wniosek o przeniesienie konta w najbliższym oddziale 

Znajdź oddział

icon

Przeniesienie usług np. stałych zleceń i polecenia zapłaty trwa ok. 2 tygodni. Upewnij się, że dotychczasowy bank zrealizował przelewy zaplanowane w tym czasie. 
Możesz sprawdzić stan swojego konta i ustawione na nim płatności w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej Moje ING lub na naszej infolinii. Status wniosku o zamknięcie konta sprawdź w dotychczasowym banku.

Dokumenty potrzebne do przeniesienia konta

W Oddziale

Wniosek o przeniesienie konta do ING możesz złożyć w ciągu jednej wizyty w oddziale. Pomożemy Ci go wypełnić. Zabierz ze sobą dowód tożsamości oraz nazwy i adresy instytucji, które mamy poinformować o zmianie numeru Twojego konta. 

W Moim ING

Pobierz dokumenty na pulpit swojego komputera. Są w aktywnych plikach PDF, więc ich nie drukujesz tylko wypełniasz elektronicznie. Uzupełnij wniosek zgodnie ze swoim życzeniem.
Zapisz pliki, a następnie wgraj je na odpowiednim kroku wniosku, w miejscu gdzie o to poprosimy.

 

Jeśli chcesz przenieść do nas wszystkie zaplanowane płatności – polecenia zapłaty, polecenia przelewu i stałe zlecenia, wykorzystamy informację od dotychczasowego banku. Jeśli z nowego konta chcesz płacić tylko wybrane rachunki przygotuj:

 • Dane odbiorców Twoich płatności – nazwę firmy, NIP
 • Identyfikatory płatności dla poleceń zapłaty lub numery kont bankowych, na które wysyłasz pieniądze stałym zleceniem.

O nowym numerze konta poinformujemy instytucje, które wskażesz. Przekażemy im Twoje Upoważnienie wraz z całym wnioskiem o przeniesienie rachunku. Pamiętaj, że widoczne będą dla nich wszystkie dane, które do niego wpisujesz.

Debet lub kredyt uniemożliwiają Ci
przeniesienie lub zamknięcie konta?

Możesz u nas złożyć wniosek o pożyczkę na spłatę zadłużenia w innym banku. Możesz też wnioskować o limit zadłużenia. Debet w dotychczasowym banku pomniejszy Twoją zdolność kredytową.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc spłacić zadłużenie w innym banku.


Zobacz ofertę kredytową

Przenieś konto samodzielnie

Jeśli nie chcesz czekać lub zachodzi którakolwiek z przeszkód do przeniesienia konta, możesz to zrobić samodzielnie. Taka metoda może być szybsza, zwłaszcza jeśli posługujesz się bankowością internetową.

1

Otwórz konto w naszym banku

Zrób to teraz przez internet lub w oddziale.

2

Odwołaj zaplanowane płatności

W dotychczasowym banku wycofaj stałe zlecenia, polecenia zapłaty, przelewy z przyszłą datą realizacji.

3

Zaplanuj płatności na nowym koncie

Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING. Załóż na nowo stałe zlecenia i zleć polecenie zapłaty. Możesz też złożyć elektronicznie dyspozycję przelewu wynagrodzenia, a my przekażemy ją Twojemu pracodawcy.

4

Zamknij stare konto

Wypłać pieniądze z dotychczasowego konta lub przelej je na nowe konto w ING. Ureguluj naleźności wobec banku i zamknij stare konto, jeśli chcesz.

Pytania i odpowiedzi

 • Co oznacza tak właściwie przenoszenie rachunku?
  1. otwarcie i podpisanie w ING Banku umowy rachunku (chyba, że już posiadasz taki rachunek w naszym Banku),
  2. wskazanie nowemu bankowi, czy i jakie usługi powiązane z dotychczasowym rachunkiem (tj. stałe zlecenia, polecenia zapłaty) Klient chce przenieść z dotychczasowego banku (wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych parametrów tych usług oraz datą, od której przenoszone usługi mają być realizowane przez nowy bank) oraz określenie czy w ramach przeniesienia rachunku ma nastąpić przeniesienie salda rachunku,
  3. zamknięcie rachunku w dotychczasowym banku (na prośbę Klienta),
  4. poinformowanie wierzycieli (odbiorców) o zmianie numeru rachunku klienta (opcjonalnie – dotyczy jedynie przypadku przeniesienia do nowego banku usługi polecenia zapłaty),
  5. dodatkowo, na życzenia Klienta, ING Bank może poinformować o zmianie rachunku:
         a) Pracodawcę
         b) ZUS
 • Czy mogę przenieść konto oszczędnościowe?

  TAK. Przenoszenie rachunku dotyczy:

  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich oraz innych walutach
  • rachunków oszczędnościowych prowadzonych w złotych polskich oraz innych walutach (poza IKZE)
 • Czy mogę przenieść same usługi płatnicze (polecenie zapłaty, stałe zlecenie)?

  TAK. Jeśli posiadasz już Konto z LWEM w ING Banku Śląskim możesz przenieść same usługi powiązane z dotychczasowym rachunkiem (tj. stałe zlecenie lub polecenie zapłaty) zaznaczając we Wniosku opcję "Przeniesienie wszystkich stałych zleceń" lub "Przeniesienie wszystkich poleceń zapłaty" albo wypełniając sekcję Wniosku „Przeniesienie wybranych usług płatniczych”, gdzie należy wskazać pojedyncze usługi, które powinny być przeniesione z dotychczasowego rachunku (wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych parametrów tych usług oraz datą, od której przenoszone usługi mają być realizowane przez nowy bank).

 • Czy po przeniesieniu rachunku będę miał nadal ten sam numer konta?

  NIE. Przeniesienie rachunku nie oznacza przeniesienia do nowego banku numeru dotychczasowego rachunku. Nowy numer rachunku zostanie nadany przez nowy bank.

 • Czy przenosząc rachunek muszę najpierw zamknąć konto w dotychczasowym banku?

  NIE. Taka dyspozycja dokonywana jest na życzenie Klienta. Jeśli chcesz zamknąć dotychczasowy rachunek w innym banku, ING Bank w Twoim imieniu zrobi to za Ciebie na podstawie zaznaczonej na wniosku dyspozycji zamknięcia dotychczasowego rachunku.

 • Ile kosztuje przeniesienie rachunku do ING Banku?

  Przenoszenie rachunku osobistego do ING Banku jest całkowicie bezpłatne.

  UWAGA! Jeśli posiadasz rachunek krócej niż 12 miesięcy – dotychczasowy bank może zarządać opłaty za jego zamknięcie. W celu upewnienia się czy Twój dotychczasowy bank pobiera taką opłatę sprawdź obowiązującą Tabelę Opłat i Prowizji.

 • Ile trwa przeniesienie rachunku?

  Maksymalnie do 12 dni roboczych. Termin może być dłuższy jeżeli wystąpią przeszkody w przeniesieniu rachunku. 

Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

 • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
 • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
 • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
 • stałe zlecenie - zlecenie stałe
 • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
 • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
 • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
 • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
 • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
 • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
 • bankowość internetowa Moje ING (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
 • aplikacja Moje ING mobile – wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne
 • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
 • Serwis SMS – powiadamianie SMS
 • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym