Jak przenieść konto do ING

 • Możesz zrobić to samodzielnie, ale najwygodniej zlecić to nam
 • Przenosisz konto lub tylko płatności (np. stałe zlecenia) z innego banku
 • Przenosisz konto osobiste, oszczędnościowe, w PLN lub obcej walucie, z innego banku lub SKOK-u

Jesteś już naszym klientem?

Złóż wniosek w Moim ING.

Przenieś konto


Nie jesteś naszym klientem?

Złóż wniosek w placówce bankowej - w miejscu spotkań lub w punkcie sprzedaży ING Express.


Chcesz przenieść konto lub płatności samodzielnie? Zobacz jak

Co oznacza przeniesienie konta?

 • otwieramy dla Ciebie nowe konto: Mobi, DirectKomfort lub Active (konto dla klientów z większym kapitałem)
  - jeśli masz już u nas konto, możemy przenieść same płatności
 • zmienia się numer Twojego konta

Jeśli chcesz, możemy przy okazji:

 • zlecić w dotychczasowym banku przelew pieniędzy ze starego konta 
 • przenieść na nowe konto stałe zlecenia lub polecenia zapłaty
  - wszystkie lub wybrane przez Ciebie
 • poinformować o zmianie konta pracodawcę
  - lub instytucje, które wskażesz  
 • zamknąć stare konto

Jak przenieść konto online

2

Złóż wniosek w Moim ING

Dodaj przygotowane wcześniej pliki. 

Wniosek przekażemy do dotychczasowego banku, który poinformuje nas, jakie usługi dla Ciebie świadczy.

Zaloguj się

3

Przenosimy płatności

Czyli stałe zlecenia, polecenia zapłaty i polecenia przelewu wskazane we wniosku (z wybraną przez Ciebie datą).

4

Dotychczasowy bank zamyka konto

Jeśli taka była Twoja dyspozycja we wniosku.

Na nowe konto w ING trafiają też pieniądze ze starego rachunku.

Jak prawidłowo wypełnić dokumenty?

Imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, czyli pola oznaczone gwiazdką, są obowiązkowe.

Oprócz pól obowiązkowych wypełnij też:

 • nazwa dostawcy przekazującego przedmiot i zakres przeniesienia numer rachunku (dotychczasowego), waluta rachunku
 • zamknięcie rachunku - wybierz TAK/NIE. Zaznaczając dzień zamknięcia rachunku, wybierz datę przyszłą względem daty składania wniosku.
 • przekazanie środków pieniężnych - wybierz TAK/NIE. Wybierz datę przyszłą względem daty składania wniosku, najlepiej dzień zamknięcia starego konta.
 • punkt 4 i 7 wniosku - wpisz numer konta w naszym banku i podaj datę wypełnienia wniosku

Przenosisz też polecenia zapłaty?

Uzupełnij dodatkowy dokument - Aktualizację zgody na obciążenie rachunku.

Najlepiej oznaczyć wszystkie pola na TAK i uzupełnić daty, do kiedy zlecenia obsługuje stary bank, od kiedy możemy zająć się nimi my.

Pamiętaj też o podaniu instytucji, które trzeba poinformować o zmianie numeru konta.

Dołącz do nas

Przenieś konto

Masz więcej pytań?

 • Jaki rodzaj konta mogę przenieść?

  Możesz do nas przenieść konto z innego banku lub SKOK-u (Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej).

  Możesz przenieść konto osobiste lub oszczędnościowe (poza IKZE), w złotych lub obcej walucie. 

  Jeśli w dotychczasowym banku masz dwa konta, możesz przenieść je do nas jako jeden rachunek. 

 • Czy mogę przenieść same usługi płatnicze (polecenie zapłaty, stałe zlecenie)?

  TAK. Jeśli posiadasz już Konto z LWEM w ING Banku Śląskim możesz przenieść same usługi powiązane z dotychczasowym rachunkiem (tj. stałe zlecenie lub polecenie zapłaty) zaznaczając we Wniosku opcję "Przeniesienie wszystkich stałych zleceń" lub "Przeniesienie wszystkich poleceń zapłaty" albo wypełniając sekcję Wniosku „Przeniesienie wybranych usług płatniczych”, gdzie należy wskazać pojedyncze usługi, które powinny być przeniesione z dotychczasowego rachunku (wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych parametrów tych usług oraz datą, od której przenoszone usługi mają być realizowane przez nowy bank).

 • Czy po przeniesieniu rachunku będę miał nadal ten sam numer konta?

  NIE. Przeniesienie rachunku nie oznacza przeniesienia do nowego banku numeru dotychczasowego rachunku. Nowy numer rachunku zostanie nadany przez nowy bank.

 • Gdzie podać nowy numer konta?

  Informację o zmianie numeru konta przekażemy instytucjom, które wskażesz we wniosku.

  Do urzędu skarbowego musisz zgłosić swój nowy numer konta samodzielnie na druku ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem).

  Pamiętaj, żeby zaktualizować numer konta i wydanej do niego karty w subskrypcjach i aplikacjach (np. UBER, Netflix). Poinformuj ubezpieczyciela, przedszkole lub szkołę, jeśli numer konta był zapisany w zawartych z nimi umowach. Przekaż go znajomym i rodzinie, z którymi się rozliczasz.

 • Czy przenosząc rachunek muszę najpierw zamknąć konto w dotychczasowym banku?

  NIE. Taka dyspozycja dokonywana jest na życzenie Klienta. Jeśli chcesz zamknąć dotychczasowy rachunek w innym banku, ING Bank w Twoim imieniu zrobi to za Ciebie na podstawie zaznaczonej na wniosku dyspozycji zamknięcia dotychczasowego rachunku.

 • Kiedy nie mogę przenieść konta do ING?

  W pewnych sytuacjach przeniesienie Twojego konta do ING z dotychczasowego banku może być utrudnione, albo niemożliwe. Dotychczasowy bank może również odmówić zamknięcia starego konta.

  Jakie mogą być powody?

  • Niezgodność podpisu – jeśli podpis na wniosku o przeniesienie konta nie zgadza się ze wzorem podpisu, jaki posiada Twój dotychczasowy bank wniosek zostanie odrzucony.
  • Limit zadłużenia – żeby zamknąć konto, musisz najpierw spłacić debet.
  • Kredyt powiązany z kontem – nie przeniesiesz konta, z którego dotychczasowy bank pobiera Ci ratę kredytu w tym banku.
  • Blokada na koncie z tytułu nierozliczonej transakcji – bank musi najpierw rozliczyć zablokowaną kwotę. 
  • Karta typu charge (karta obciążeniowa) przypięte do konta – zamkniesz konto, kiedy spłacisz limit udzielony przez bank i zwrócisz kartę.
  • Zajęcia egzekucyjne – nie możesz przenieść do innego banku konta z zajęciem komorniczym lub inna blokadą np. jeśli na Twoim koncie zostały ustanowione kaucje na zabezpieczenie zobowiązań w innym banku.
  • Saldo zerowe z zaległymi opłatami – możesz zamknąć stare konto, jeśli spłacisz zaległe opłaty za konto lub kartę.
  • Konto powiązane z lokatą – np. wskazane do przelewu odsetek lub oszczędności po jej zakończeniu. Możesz zamknąć dotychczasowe konta dopiero po rozwiązaniu lub zmianie umów o pozostałe usługi bankowe.
  • Konto wspólne np. ze współmałżonkiem – wniosek o przeniesienie konta musicie złożyć wspólnie.
  • Świadczenia zagraniczne wpływają na konto w dotychczasowym banku – wskaż inne konto do wypłaty tych świadczeń zagranicznej instytucji lub pracodawcy.
  • Upadłość konsumencka – kiedy postępowanie jest w toku lub kiedy masz już postanowienie o ogłoszeniu przez Ciebie upadłości.
 • Co jeśli nie mogę zamknąć lub przenieść konta z powodu kredytu lub debetu?

  Możesz u nas złożyć wniosek o pożyczkę na spłatę zadłużenia w innym banku.

  Możesz też wnioskować o limit zadłużenia. Debet w dotychczasowym banku pomniejszy Twoją zdolność kredytową.

  Sprawdź, jak możemy Ci pomóc spłacić zadłużenie w innym banku.

  Zobacz ofertę kredytową

 • Ile kosztuje przeniesienie konta do banku ING?

  Przenoszenie konta osobistego do ING Banku jest całkowicie bezpłatne.

  Jeśli masz konto krócej niż 12 miesięcy – dotychczasowy bank może zażądać opłaty za jego zamknięcie. Upewnij się, czy Twój dotychczasowy bank pobiera taką opłatę - sprawdź Tabelę Opłat i Prowizji.

 • Ile trwa przeniesienie rachunku?

  Maksymalnie do 12 dni roboczych. Termin może być dłuższy jeżeli wystąpią przeszkody w przeniesieniu rachunku. 

  Przeniesienie usług np. stałych zleceń i polecenia zapłaty trwa ok. 2 tygodni. Upewnij się, że dotychczasowy bank zrealizował przelewy zaplanowane w tym czasie.

 • Jak mogę przenieść konto do ING samodzielnie?

  Jeśli nie chcesz czekać lub pojawia się przeszkoda do przeniesienia konta, możesz to zrobić samodzielnie. Taka metoda może być szybsza, zwłaszcza jeśli posługujesz się bankowością internetową.

  1. Załóż konto w naszym banku
   Możesz to zrobić nawet teraz, bez wychodzenia z domu. Załóż konto lub sprawdź ofertę kont osobistych w ING
  2. Odwołaj zaplanowane płatności 
   W dotychczasowym banku wycofaj stałe zlecenia, polecenia zapłaty, przelewy z przyszłą datą realizacji.
  3. Zaplanuj płatności na nowym koncie
   Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING. Załóż na nowo stałe zlecenia i zleć polecenie zapłaty. Możesz też złożyć elektronicznie dyspozycję przelewu wynagrodzenia, a my przekażemy ją Twojemu pracodawcy.
  4. Zamknij stare konto
   Wypłać pieniądze z dotychczasowego konta lub przelej je na nowe konto w ING. Ureguluj należności wobec banku i zamknij stare konto - jeśli chcesz.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.