Wpłatomaty

 • Wpłacasz 24/7 - we wpłatomatach naszych i sieci Planet Cash w kraju
 • 0 zł za wpłaty gotówki na konto osobiste, oszczędnościowe i kartę przedpłaconą
 • Wystarczy karta lub telefon z aplikacją Moje ING mobile i BLIKIEM1
 • Kartą wpłacasz zbliżeniowo - w urządzeniach z czytnikiem zbliżeniowym
 • Pieniądze są od razu na Twoim koncie
 • Ponad 2500 wpłatomatów w całej Polsce

Jak korzystać z wpłatomatu

 • Ułóż banknoty równo, w jedną stronę, wyprostuj zagięcia
 • Banknoty nie mogą być spięte spinaczami ani gumkami - obce przedmioty uszkadzają wpłatomat
 • Upewnij się, że między banknotami nie ma żadnych przedmiotów, np. monet
 • Nie musisz układać banknotów nominałami, mogą być przemieszane – urządzenie samo policzy, jaką kwotę wpłacasz
 • Jeśli chcesz wpłacić więcej niż 50 banknotów, podziel je.

Wpłata kartą

x
1

Włóż kartę do wpłatomatu lub przyłóż ją do czytnika zbliżeniowego

Wprowadź kod PIN. Potwierdź numer karty i konta (zgodnie z informacją na ekranie).

2

Podaj kwotę, jaką chcesz wpłacić

Wsuń pieniądze do wpłatomatu dłuższą stroną - nie więcej niż 50 banknotów na raz. Nie wpychaj ich na siłę. Kwota powinna być zgodna z Twoją deklaracją.

3

Wpłatomat wykryje banknoty, wciągnie je do środka i zamknie przesłonę

Sprawdzi, czy kwota się zgadza. Zwróci Ci banknoty uszkodzone i nierozpoznane. Zatrzyma te, których autentyczność jest podejrzana.

4

Zatwierdź transakcję

Na ekranie wpłatomatu zobaczysz informację o liczbie i nominale przyjętych banknotów. Potwierdź kwotę. Wpłatomat wydrukuje potwierdzenie transakcji. Zachowaj je jako dowód wpłaty. Jeśli masz włączone powiadomienia push, wyślemy Ci potwierdzenie wpłaty w aplikacji.

Wpłata BLIKIEM

x
1

Wybierz wpłatę kodem BLIK

 • Na ekranie wpłatomatu wybierz Transakcja kodem, a następnie Wpłata BLIK.
 • Utwórz kod BLIK w aplikacji Moje ING mobile na telefonie.
 • Wpisz kod na ekranie wpłatomatu.
 • Potwierdź wpłatę BLIK w telefonie.
2

Podaj kwotę, jaką chcesz wpłacić

Wsuń pieniądze do wpłatomatu dłuższą stroną - nie więcej niż 50 banknotów na raz. Nie wpychaj ich na siłę. Kwota powinna być zgodna z Twoją deklaracją.

3

Wpłatomat wykryje banknoty, wciągnie je do środka i zamknie przesłonę

Sprawdzi, czy kwota się zgadza. Zwróci Ci banknoty uszkodzone i nierozpoznane. Zatrzyma te, których autentyczność jest podejrzana.

4

Zatwierdź transakcję

 • Na ekranie wpłatomatu zobaczysz informację o liczbie i nominale przyjętych banknotów. Potwierdź kwotę.
 • Odbierz potwierdzenie transakcji i zachowaj je jako dowód wpłaty.
 • Jeśli masz włączone powiadomienia push, wyślemy Ci potwierdzenie wpłaty w aplikacji.

 

Pieniądze są dostępne na koncie natychmiast po wpłacie dla:

 • Konta osobistych: Mobi, Direct, Komfort, Active, Student i Standard
 • Kont oszczędnościowych: Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Dream Saver
 • Kart przedpłaconych Mastercard.

Wpłatomat nie zadziałał?

Podaj kwotę, datę przeprowadzenia transakcji, lokalizację wpłatomatu i szczegóły wpłaty. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.


Skontaktuj się z nami

W bankowości internetowej

Zaloguj się


Przez naszą infolinię

+48 32 357 00 69

Koszt połączenia wg stawek operatora


W oddziale banku

Znajdź najbliższy oddział

Wpłatomaty obsługujące wpłaty kodem BLIK dostępne są w wybranych lokalizacjach. Sprawdź listę wpłatomatów obsługujących BLIK.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.