ING BANK ŚLĄSKI

Wpłacaj gotówkę, kiedy potrzebujesz

0 zł za wpłaty gotówki na Twoje konto osobiste2, oszczędnościowe i zasilenie karty przedpłaconej

Wpłaty 24/7

Wpłacona kwota jest od razu dostępna na Twoim koncie

Ponad 1200 wpłatomatów w całej Polsce

Jak korzystać z wpłatomatów

Ułóż banknoty równo, w jedną stronę, wyprostuj zagięcia. Nie mogą być spięte spinaczami, ani gumkami (obce przedmioty mogą uszkodzić wpłatomat). Przelicz wpłacaną kwotę. Nie musisz układać banknotów nominałami, mogą być przemieszane – urządzenie samo policzy, ile jakich banknotów wpłacasz.

 • Wpłata kartą

 • Wpłata BLIKIEM

Wpłata kartą

1

Włóż kartę do wpłatomatu

Włóż kartę do wpłatomatu

Potwierdź numer karty i konta (zgodnie z informacją na ekranie).

 

2

Wsuń banknoty do wpłatomatu

Wsuń banknoty do wpłatomatu

Jednorazowo włóż nie więcej niż 50 banknotów. Jeśli chcesz wpłacić więcej, podziel je. Nie wpychaj pieniędzy do urządzenia. Wpłatomat wykryje banknoty, sam wciągnie je do środka i zamknie przesłonę. Zwróci Ci banknoty uszkodzone i nierozpoznane.

 

3

Zatwierdź transakcję

Zatwierdź transakcję

Na ekranie wpłatomatu zobaczysz informację o liczbie i nominale przyjętych banknotów. Potwierdź kwotę lub dodaj kolejną pulę banknotów. Wpłatomat wydrukuje potwierdzenie transakcji. Zachowaj je jako dowód wpłaty. Jeśli masz włączone powiadomienia push, otrzymasz też potwierdzenie wpłaty w swojej aplikacji.

 

Wpłata BLIKIEM

1

Wybierz wpłatę kodem BLIK

wybierz blik

Wybierz wpłatę kodem BLIK

Na ekranie wpłatomatu wybierz Transakcja kodem, a następnie Wpłata BLIK. Utwórz kod BLIK w aplikacji mobilnej Moje ING mobile w swoim telefonie. Wpisz kod na ekranie wpłatomatu. Potwierdź wpłatę BLIK w telefonie.

 

2

Wsuń banknoty do wpłatomatu

włóż

Wsuń banknoty do wpłatomatu

Wsuń banknoty do szczeliny wpłatomatu – jednorazowo nie więcej niż 50 banknotów. Jeśli chcesz wpłacić więcej, podziel je. Nie wpychaj pieniędzy do urządzenia. Wpłatomat wykryje banknoty, wciągnie je do środka i zamknie przesłonę. Zwróci Ci banknoty uszkodzone i nierozpoznane.

 

3

Zatwierdź transakcję

zatwiedź

Zatwierdź transakcję

Na ekranie wpłatomatu zobaczysz informację o liczbie i nominale przyjętych banknotów. Potwierdź kwotę lub dodaj kolejną pulę banknotów. Wpłatomat wydrukuje potwierdzenie transakcji. Zachowaj je jako dowód wpłaty. Jeśli masz włączone powiadomienia push, otrzymasz również potwierdzenie wpłaty w swojej aplikacji.

 

Realizacja wpłat

Pieniądze są dostępne na koncie natychmiast po wpłacie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla:

 • Klientów Indywidualnych: Konta osobiste: Direct, Student, Standard, Komfort, Premium. 
  Konta oszczędnościowe: Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Dream Saver
  Karta przedpłacona Maestro
 • Przedsiębiorców: Konto Direct dla Firmy, KONTO Z LWEM Direct, KONTO Z LWEM ZYSK, KONTO Z LWEM ZYSK +, KONTO Direct dla wspólnot mieszkaniowych, Karta przedpłacona dla Przedsiębiorców

Wpłatomat nie zadziałał? Skontaktuj się z nami

Podaj kwotę, datę przeprowadzenia  transakcji, lokalizację wpłatomatu i szczegóły wpłaty. Dzięki temu odpowiemy Ci szybciej.
Czas rozpatrzenia reklamacji zależy również od tego, czy do jej rozpatrzenia musimy rozliczyć wpłatomat.

1. Wpłatomaty obsługujące wpłaty kodem BLIK dostępne są w wybranych lokalizacjach. Sprawdź listę wpłatomatów obsługujących BLIK.
2. Dla wpłat gotówki do wpłatomatu realizowanych na rachunki wycofane z oferty (DIRECT, DIRECT dla Wspólnot Mieszkaniowych, KONTO ZYSK, KONTO ZYSK +) opłata 0,15% od sumy wpłat na rachunek powyżej 50.000 zł w danym cyklu rozliczeniowym. Nie pobieramy opłat od wpłat na Konto Direct dla Firmy i wpłat BLIKIEM.
 

 

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.