Mam już kredyt hipoteczny

Znajdziesz tu przydatne informacje, jeśli dopiero podpisałeś umowę o kredyt hipoteczny lub jesteś już w trakcie spłaty, a także jeśli Twój kredyt został przeniesiony do ING Banku Hipotecznego. 

Mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF

Jeśli masz kredyt indeksowany do franków, dolarów lub euro, sprawdź, jak złożysz wiosek o mediacje.

Więcej

W Moim ING sprawdzisz m.in. swój aktualny harmonogram spłaty, zawnioskujesz o zaświadczenie, a także prześlesz dokumenty. Skorzystasz również z Wirtualnego Asystenta, który zna odpowiedzi na 97% zadawanych pytań.


Jeśli nie masz Mojego ING, aktywuj dostęp w placówce bankowej - miejscu spotkań.
Umów kontakt

Nowy kredyt

x

Po podpisaniu umowy zwróć uwagę na warunki do spełnienia przed uruchomieniem kredytu. W „Załączniku nr 3” do Twojej umowy kredytowej sprawdzisz, jakie dokumenty będą potrzebne.

Na uruchomienie kredytu (całości lub pierwszej transzy) możesz się umówić:
 

 • poprzez naszą infolinię lub formularz. Umów kontakt
 • bezpośrednio u Twojego Specjalisty hipotecznego.
   

Na spotkanie weź niezbędne dokumenty. Twoja dyspozycja zostanie zrealizowana do 10 dni kalendarzowych.

Zdjęcia, do rozliczenia pieniędzy z transzy kredytu możesz dostarczyć w Moim ING przez specjalny formularz.
 
Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się i wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego.
 2. Wybierz Wnioski a następnie Dokumenty potwierdzające rozliczenie transzy/zakończenie inwestycji.
 3. Dodaj pliki -  w jednym wniosku możesz dodać maksymalnie 20 zdjęć o łącznej wielkości do 30 MB. Masz więcej zdjęć? Złóż kolejny wniosek.
 4. Wyślij.

Kredyt budowlano-hipoteczny wypłacamy w transzach. Oznacza to, że pieniądze otrzymasz, gdy ukończysz kolejne etapy budowy. Pierwszą transzę otrzymasz przy uruchomieniu kredytu. 

Kolejne transze uruchomisz samodzielnie przez bankowość internetową Moje ING.

Przed wysłaniem wniosku o uruchomienie sprawdź, czy musisz dostarczyć dokumenty do uruchomiania transzy w „Załączniku nr 3” do Twojej umowy kredytowej.
Jeśli są warunki do spełnienia, wyślij wymagane dokumenty. Zobacz jak

Jak to uruchomić transzę w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się i wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego.
 2. Wybierz Wnioski a następnie Uruchomienie transzy.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej.
 4. Potwierdź wysłanie dyspozycji o uruchomienie transzy wpisując kod, który otrzymasz SMS-em.

Po wysłaniu dyspozycji otrzymasz potwierdzenie jej przyjęcia do realizacji przez powiadomienie i wiadomość w Moim ING.

W przypadku wątpliwości będziemy się z Tobą kontaktować przez wiadomości w Moim ING. 
Jeśli wszystko będzie w porządku kredyt zostanie uruchomiony i zobaczysz to w szczegółach kredytu.

Twoja dyspozycja zostanie zrealizowana do 10 dni kalendarzowych.
Ważne:
Ostatnią transzę musisz uruchomić przed końcem okresu budowlanego. Jeśli tego nie zrobisz, pomniejszymy kredyt o kwotę tej transzy. Raty kapitałowo-odsetkowe zaczynasz spłacać, gdy upłynie okres „karencji”.

Kolejne transze możesz także uruchomić u specjalisty w placówce bankowej - miejscu spotkań. Umów kontakt

Masz już umowę o kredyt? Poznaj wskazówki, które pomogą Ci sprawnie przejść przez pozostałe formalności.

Złóż w sądzie wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

Wniosek możesz złożyć w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia Twojej nieruchomości. Za wpis zapłacisz 200 zł.

Dostarcz nam kopię złożonego wniosku i potwierdzenie opłaty. Będziemy ich potrzebowali, aby uruchomić kredyt.

W Twoim imieniu wniosek o wpis hipoteki może złożyć również notariusz - zwróć uwagę na ewentualne dodatkowe koszty za te czynności.

Po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej otrzymasz zawiadomienie z sądu potwierdzające wpis hipoteki do księgi wieczystej. Na jego podstawie obniżymy oprocentowanie Twojego kredytu. Sprawdź szczegóły tutaj.

 

Opłać podatek od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym

Złóż deklarację podatkową na formularzu PCC-3 od czynności cywilnoprawnych za wpis hipoteki. Zapłać za to podatek - wynosi on zawsze 19 zł. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku o wpis hipoteki w sądzie. Możesz to zrobić osobiście - w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania - lub online przez e-deklaracje. Podatek możesz też zapłacić przelewem.

Notariusz może w Twoim imieniu złożyć wniosek i opłacić PCC -zwróć uwagę na ewentualne dodatkowe koszty za te czynności.

 

Ubezpiecz nieruchomość i dokonaj cesji na bank

Dla kredytów hipotecznych, wykupienie ubezpieczenia jest obowiązkowe. Konieczna jest cesja polisy na bank. To znaczy, że musisz przepisać umowę ubezpieczenia na bank, chociaż to Ty płacisz składki.

Nieruchomość możesz ubezpieczyć:
 

 • za naszym pośrednictwem - ofertę ubezpieczeń znajdziesz tutaj
 • w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeń, widniejącym na liście KNF.

 

Złóż deklarację podatkową w urzędzie miasta

Złóż deklarację podatkową od nieruchomości lub użytkowania wieczystego w urzędzie miasta właściwym dla miejsca położenia Twojej nieruchomości. Na złożenie tej deklaracji masz 14 dni od sporządzenia aktu notarialnego. W urzędzie dowiesz się, jaki podatek musisz zapłacić.

Jeśli budujesz dom, to tę deklarację złóż dopiero, gdy nieruchomość będzie oddana do użytkowania. Jeśli robisz remont lub przenosisz kredyt z innego banku, nie musisz składać nowej deklaracji.

Dostarczanie dokumentów

x

Dokumenty do spełnienia warunków Twojej umowy możesz dostarczyć w Moim ING:

Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego.
 3. Wybierz Wnioski a następnie Potwierdzenie spełnienia warunków umownych.
 4. Wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz nam przesłać i skorzystaj ze wskazówek, które zobaczysz na ekranie.
 5. Dodaj pliki i wyślij.

Potrzebujemy czasu, aby sprawdzić dokument. Dostaniesz wiadomość SMS z informacją, czy dokumenty zostały zaakceptowane albo czy coś wymaga uzupełnienia.

Jeśli wszystko będzie w porządku - w sekcji Warunki do umowy o kredyt zobaczysz informację, że warunek jest już spełniony.

Skontaktujemy się z Tobą przez Wiadomość w Moje ING tylko wtedy, gdy będziemy mieć uwagi do dokumentu.

Listę warunków wraz z wymaganymi dokumentami znajdziesz w „Załączniku nr 3” do Twojej umowy kredytowej.

Co możesz przesłać online:
 

 • polisę nieruchomości z adnotacją o cesji praw ubezpieczenia na rzecz banku wraz z dowodem opłacenia polisy lub składki (również wtedy, gdy była opłacona z konta w ING).
 • zawiadomienie o wpisie hipoteki
 • akt notarialny
 • protokół zdawczo-odbiorczy
 • wniosek złożony do sądu
 • dokumenty, które potwierdzają spłatę zobowiązań kredytowych
 • dokumenty, które potwierdzają wniesienie wkładu własnego
 • dokumenty, które potwierdzają zakończenie inwestycji i jej rozliczenie
 • dokumenty, które potwierdzają zakończenie robót budowlanych
 • przeniesienie pozwolenia na budowę


Jeśli Twój kredyt został przeniesiony do ING Banku Hipotecznego, na polisie musi być informacja o cesji na adres: ING Bank Hipoteczny S.A. ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice (towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wpisać do polisy zdanie - „Cesja na rzecz ING Banku Hipotecznego S.A. Po jej wygaśnięciu cesja na rzecz ING Banku Śląskiego S.A”).

Ubezpieczenia

x

Twoja nieruchomość jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Dlatego musi być ubezpieczona od pożaru czy innych zdarzeń losowych.

Ubezpiecz swoją nieruchomość za pośrednictwem ING Banku Śląskiego

Zrobisz to samodzielnie w ciągu 5 minut w Moim ING!
Szczegóły oferty znajdziesz tutaj

Z ubezpieczeniem nieruchomości kupionym za pośrednictwem ING Banku Śląskiego zyskujesz także dodatkowe korzyści:
 

 • nie musisz dostarczać polisy do banku, ani potwierdzać cesji na bank
 • miesięczną składkę pobierzemy automatycznie w dniu płatności raty – będzie to osobny przelew
 • otrzymujesz szerszą ochronę za mniej - składkę liczymy tylko od kwoty kredytu, ale ubezpieczenie obejmuje pełną wartość nieruchomości
 • z rozszerzonym wariantem ubezpieczenia, obniżymy marżę Twojego kredytu

Jak kupić ubezpieczenie nieruchomości w Moim ING?
 

 • Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 • Wejdź do sekcji Kredyty i dalej szczegóły kredytu hipotecznego
 • Wybierz Ubezpiecz nieruchomość, a następnie odpowiedz na kilka pytań


 To wszystko! Twoja nieruchomość jest ubezpieczona a Twój warunek do kredytu spełniony

Ubezpieczenie możesz kupić również w placówkach bankowych - miejscu spotkań lub przez telefon na naszej infolinii. Umów kontakt

Twoją nieruchomość możesz również ubezpieczyć w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeń, znajdującym się na liście KNF.

Jeśli ubezpieczysz swoją nieruchomość poza bankiem, dostarcz nam:
 

 1. Polisę nieruchomości do kredytu hipotecznego (z cesją na bank). Jeśli Twój kredyt został przeniesiony do ING Banku Hipotecznego, na polisie musi być informacja o cesji (towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wpisać do polisy zdanie - „Cesja na rzecz ING Banku Hipotecznego S.A. Po jej wygaśnięciu cesja na rzecz ING Banku Śląskiego S.A”).
 2. Potwierdzenie opłacenia składki (również wtedy, gdy była opłacona z konta w ING)

Jak wysłać polisę w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego.
 3. Wybierz Wnioski, a następnie Potwierdzenie spełnienia warunków umownych.
 4. Dodaj pliki i wyślij.

Dostaniesz wiadomość SMS z informacją, czy polisa została zaakceptowana albo czy wymaga uzupełnienia.


Dokumenty możesz również dostarczyć:
 

 • osobiście - w naszej placówce bankowej - miejscu spotkań
 • pocztą tradycyjną - wyślij kopię dokumentu na adres: Centrum Klientów Detalicznych, 40-101 Katowice, Chorzowska 50

Masz już u nas ubezpieczenie nieruchomości i chcesz zrezygnować?

Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nieruchomości należy złożyć w placówce bankowej - miejscu spotkań.

 •  Odstąpić od umowy ubezpieczenia możesz w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zwrócimy Ci wtedy pobraną składkę ubezpieczeniową.
 •  Wypowiedzieć umowę ubezpieczenia możesz w dowolnym terminie.


 W niektórych przypadkach rezygnacja z ubezpieczenia nieruchomości może skutkować zmianą oprocentowania Twojego kredytu - sprawdź zapisy w umowie kredytowej.

Jeśli obawiasz się, że nieprzewidziane zdarzenia mogą utrudnić Ci terminową spłatę kredytu, skorzystaj z ubezpieczenia spłaty kredytu i nie martw się o swoje zobowiązania.

Możesz zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek Twojej śmierci lub zdecydować się na szerszy pakiet zabezpieczający Cię na wypadek utraty zdrowia czy pracy. 

Wybierz najkorzystniejszy dla siebie wariant tutaj
Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w jednej z naszych placówek bankowych - miejsc spotkań.

Jeśli chcesz odstąpić lub wypowiedzieć umowę ubezpieczenia spłaty możesz to zrobić w placówce bankowej - miejscu spotkań. Umów się na spotkanie przez naszą infolinię lub formularz. Umów kontakt

Numer polisy.
Jeśli wykupiłeś polisę za pośrednictwem banku, to numer polisy znajdziesz na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jeśli ubezpieczenie wykupiłeś przez Moje ING, to dokument potwierdzający przystąpienie do umowy z numerem polisy znajdziesz w zakładce Usługi i narzędzia/Usługi dodatkowe/Moje dokumenty/dokumenty bankowe/ubezpieczenia.

Jak zgłosić szkodę?
Szkodę zgłosisz bezpośrednio towarzystwu ubezpieczeniowemu. Zrób to najszybciej, jak to możliwe.
Dane kontaktowe znajdziesz w polisie ubezpieczeniowej lub na stronie ING Banku w zakładce Ubezpieczenia.
 

Zakres polisy ubezpieczenia nieruchomości musi być zgodny z zał. nr 2 do Twojej umowy kredytowej (umowa przelewu wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczeniowej).
 

Polisa musi zawierać także cesję na rzecz banku:

 • ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

albo jeśli Twój kredyt został przeniesiony do ING Banku Hipotecznego:

 • ING Bank Hipoteczny S.A. ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice. Z dopiskiem przez towarzystwo ubezpieczeniowe „Cesja na rzecz ING Banku Hipotecznego S.A. Po jej wygaśnięciu cesja na rzecz ING Banku Śląskiego S.A”.


Ubezpiecz nieruchomość za naszym pośrednictwem ciągu 5 minut, albo w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeń widniejącym na liście KNF.

Harmonogram

x

Raty kredytu zawsze pobieramy w dniu i z konta wskazanego w umowie. 

Jeśli termin raty przypada w niedzielę lub dzień świąteczny, pobierzemy ją w kolejnym dniu roboczym w godzinach wieczornych. Jeśli nie będziesz mieć w tym czasie pieniędzy na koncie, nie pobierzemy raty zgodnie z terminem. W tej sytuacji wpłać pieniądze na konto, z którego pobieramy ratę - system automatycznie pobierze zaległą kwotę, również wieczorem.

Jeśli masz wykupione ubezpieczenie spłaty kredytu lub nieruchomości za pośrednictwem ING, to składki za ubezpieczenia będą pobierane automatycznie w dniu płatności raty kredytu, osobnym przelewem.
 

Wysokość swojej raty i aktualne oprocentowanie możesz sprawdzić w systemie bankowości internetowej. Tam znajdziesz terminarz spłat, saldo zadłużenia oraz termin płatności najbliższej raty. 

Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego.
 3. Tu znajdziesz harmonogram spłat, saldo zadłużenia oraz termin płatności najbliższej raty. 

Jeśli nie masz bankowości internetowej, harmonogram rat będziemy Ci wysyłać listem zwykłym na Twój adres korespondencyjny.

Najczęstszą przyczyną zmiany Twojego harmonogramu jest zmiana oprocentowania kredytu wynikająca ze zmiany stawki  wskaźnika referencyjnego WIBOR6M. Wskaźnik ten jest wartością rynkową i oprócz marży jest składnikiem oprocentowania, dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym.
Aktualizacja wskaźnika WIBOR6M następuje po zapłaceniu ostatniej raty z bieżącego harmonogramu, więcej szczegółów znajdziesz w treści Twojej umowy kredytowej. 

Twój harmonogram, będzie się zmieniał co 6 miesięcy, czyli co 6 rat. Informację kiedy dokładnie zostanie zmieniony WIBOR 6M znajdziesz w Moje ING

Gdzie to znaleźć w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego
 3. Przejdź w części Data zmiany oprocentowania.

Prezentowana data to dzień płatności ostatniej, 6 raty, z danego harmonogramu. Po jej pobraniu, wskaźnik WIBOR 6M zostanie zaktualizowany o aktualną w danym dniu wartość.

Niezależnie od ogłaszanych przez NBP zmian w wysokości stóp procentowych, które mają wpływ na wartość wskaźnika WIBOR 6M, to zmiany w Twoim harmonogramie spłaty zostaną uwzględnione w terminach zgodnie z umową kredytową.

Kredyty z oprocentowaniem stałym – nowa stawka oprocentowania
Taka konstrukcja oprocentowania zabezpiecza długofalowo przed rynkowymi zmianami, na które narażone jest oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie nie będzie się zmieniało przez 60 miesięcy. Dzięki temu masz pewność, że w tym czasie rata Twojego kredytu hipotecznego się nie zmieni. Przez 5 lat masz jeden, stały harmonogram spłaty. 

W odróżnieniu od kredytów z oprocentowaniem zmiennym, masz pewność, że przez 5 lat oprocentowanie nie zmieni się w wyniku czynników rynkowych.

Wszystkie powody, dla których oprocentowanie w ciągu 5 lat może się zmienić, są opisane w Twojej umowie kredytowej (np. obniżenie oprocentowania po wpisie hipoteki do KW)

Pierwszy okres, w którym będzie obowiązywała stała stopa oprocentowania to 60 miesięcy od dnia, w którym uruchomisz kredyt lub podpiszesz aneks zmieniający oprocentowanie zmienne na stopę stałą. W tym czasie nie możesz przejść na oprocentowanie zmienne. 

Zanim skończy się pierwszy okres ze stałym oprocentowaniem, wyślemy Ci propozycję oprocentowania stałego na kolejne 60 miesięcy. Nie możemy określić tej wartości w chwili podpisania umowy. 

Jeśli nie zaakceptujesz nowej wysokości stałego oprocentowania, Twój kredyt hipoteczny przeliczymy z oprocentowaniem zmiennym. To oznacza, że oprocentowanie będzie oparte o marżę z Twojej umowy kredytowej oraz stawkę WIBOR6M, która będzie wtedy obowiązywała.

Do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, podwyższamy marżę/oprocentowanie kredytu o wartość określoną w Twojej umowie kredytowej.

Po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej otrzymasz zawiadomienie z sądu. My również je otrzymamy.
Oprocentowanie to będzie obniżone niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Bank informacji o wpisie hipoteki.

Niezależnie od tego, kiedy otrzymamy informację o wpisie hipoteki, jesteśmy zobowiązani do zniesienia podwyższonej marży/oprocentowania od chwili wpisu do księgi wieczystej.

Dokonamy zwrotu naliczonych odsetek, za dni miedzy otrzymaniem informacji o wpisie, a faktycznym wpisem do księgi wieczystej.
Jako potwierdzenie, że informacja o wpisie hipoteki została przez nas przyjęta, otrzymasz od nas wiadomość SMS.
Po obniżeniu oprocentowania wygenerowany zostanie nowy harmonogram spłaty.

Dokument z informacją o wpisie do księgi wieczystej możesz wysłać w Moim ING.

Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego
 3.  Wybierz Wnioski a następnie Potwierdzenie spełnienia warunków umownych
 4. Wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz nam przesłać i skorzystaj ze wskazówek, które zobaczysz na ekranie.
 5. Dodaj pliki i wyślij.

Zmiany, nadpłaty

x

Możesz zmienić niektóre postanowienia umowy, jednak wszystkie zmiany w umowie kredytowej wymagają aneksu. Każdy aneks muszą podpisać wszyscy kredytobiorcy w placówce bankowej - miejscu spotkań.

Skontaktuj się z naszym specjalistą hipotecznym na infolinii. Specjalista pomoże Ci ze złożeniem wniosku o część aneksów albo umówi Cię na spotkanie w placówce bankowej - miejscu spotkań. Przygotowanie niektórych aneksów jest płatne. Szczegóły znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem Twojej umowy kredytowej.

Aneksy możliwe do zamówienia na infolinii:
 

 • wydłużenie okresu budowlanego max. do 36 miesięcy
 • skrócenie okresu kredytowania po nadpłacie
 • zmiana raty równe na malejące po nadpłacie
 • zmiana rachunku do spłaty po zgonie współkredytobiorcy,
 • spłata kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich (tzw. antyspreadowy) 
 • przewalutowanie kredytu z waluty na złotówki,
 • zmiana konstrukcji stopy procentowej/ zmianę marży,

Aneksy, o które musisz skontaktować się ze specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań (w większości wymagają dodatkowych dokumentów)

 • wydłużenie okresu budowlanego pow. 36 miesięcy
 • zmiana dnia płatności raty,
 • zmiana konta do spłaty,
 • zmiana przedmiotu zabezpieczenia
 • podwyższenie kwoty kredytu,
 • wydłużenie okresu spłaty.

Możesz zrezygnować z okresu karencji w spłacie kredytu hipotecznego. 

Możesz to zrobić jeśli uruchomiłeś już całość kredytu albo zrezygnowałeś z nieuruchomionej części kredytu.

Pełne raty kapitałowo-odsetkowe zaczniesz płacić od kolejnego miesiącu, po zgłoszeniu dyspozycji.

Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wejdź do sekcji Kredyty i w szczegóły kredytu hipotecznego.
 3. Wybierz Wnioski.
 4. Następnie wybierz Rezygnacja z karencji.

Po zrealizowaniu Twojej dyspozycji dostaniesz nowy harmonogram i będziesz płacić raty kapitałowo-odsetkowe.

Jeśli istnieje potrzeba wydłużenia okresu budowlanego, konieczna jest zmiana w umowie i podpisanie aneksu, przez wszystkich kredytobiorców.

Poprosimy Cię o zadeklarowanie nowego terminu zakończenia prac budowlanych:
 

 • Jeśli łączny okres budowlany nie przekroczy 36 miesięcy:

Aby zamówić taki aneks skontaktuj się z naszą infolinią. W Tym przypadku do przygotowania aneksu nie będą potrzebne dodatkowe dokumenty.Przygotowanie aneksu dla Ciebie zajmie kilka dni.Podpisanie aneksu, przez wszystkich kredytobiorców, możliwe jest w placówce bankowej - miejscu spotkań. Opłata za taką zmianę w umowie wynosi 200 zł.

 • Jeśli okres budowlany przewyższy 36 miesięcy:
   

Aby zamówić taki aneks skontaktuj się ze specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań. Możesz umówić się na spotkanie przez infolinię.  Umów kontakt
Do przygotowania tego aneksu będą potrzebne dokumenty (np. pismo o opóźnieniach w budowie, przesunięcie terminu podpisania aktu notarialnego, aneks do umowy deweloperskiej) – szczegóły omówisz ze specjalistą. Konieczna będzie również dodatkowa inspekcja nieruchomości (koszt zgodny z Tabelą Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem do Twojej umowy kredytowej).

Przygotowanie aneksu dla Ciebie zajmie kilka dni.Następnie konieczne będzie podpisanie go, przez wszystkich kredytobiorców,  w placówce bankowej - miejscu spotkań. Opłata za taką zmianę w umowie wynosi 200 zł.

Możesz zrezygnować z kwoty kredytu, która pozostała do uruchomienia. Rezygnacja z jej wypłaty oznacza, że będziesz płacić ratę kapitałowo-odsetkową jedynie od kwoty, która została już uruchomiona. 

Bez względu na cel kredytu możesz zrezygnować z kwoty pozostałej do uruchomienia.

Warunkiem rezygnacji z nieuruchomionej kwoty jest:
 

 • zakończenie inwestycji/ realizacja celu kredytowania (potwierdzone dokumentami – spełniony warunek umowy)

albo
 

 • posiadanie środków własnych pozwalających na zakończenie inwestycji (w tym przypadku również inwestycja musi zostać rozliczona - spełniony warunek umowy) Zobacz jak spełnić warunki

Rezygnacja nie oznacza zwrotu prowizji za część nieuruchomionego kapitału.

Dyspozycję rezygnacji wypłaty kolejnych transz możesz złożyć u specjalisty w placówce bankowej - miejscu spotkań. Umów się na spotkanie przez naszą infolinię lub formularz.  Umów kontakt

W każdym momencie trwania umowy możesz nadpłacić część kredytu lub spłacić go całkowicie.

Możesz to zrobić samodzielnie w systemie bankowości internetowej Moje ING. Przed dokonaniem nadpłaty zobaczysz kwotę pierwszej raty po nadpłacie. 

Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wybierz opcję Kredyty i wejdź w szczegóły kredytu, który chcesz spłacić.
 3. Wybierz opcję Nadpłać kredyt.
 4. Zdecyduj, czy spłacasz cały kredyt czy nadpłacasz.

Jeśli zawarliśmy umowę po 21 lipca 2017 r. nie pobierzemy opłaty za wcześniejszą spłatę. 

Dla starszych umów taką prowizję możemy pobrać. Szczegółowe informacje znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem Twojej umowy kredytowej

Warto wiedzieć:
 

 • Nadpłata nie powoduje zawieszenia pobierana raty z harmonogramu. Jeśli więc nadpłacisz kredyt, to rata z harmonogramu także zostanie pobrana. Po każdej nadpłacie generuje się nowy harmonogram. 
 • Nadpłata kredytu hipotecznego powoduje zmniejszenie wysokości raty, natomiast okres kredytowania pozostaje taki, jaki jest określony w umowie. Możesz zawnioskować o skrócenie okresu kredytowania. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj
 • Jeśli do tej pory raty kredytu były pobierane z Twojego konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (np. konto Direct), po całkowitej spłacie kredytu możesz dalej z niego korzystać - nie zostanie ono automatycznie zamknięte.
 • Dla polis zawartych za pośrednictwem ING, od dnia całkowitej spłaty kredytu, ubezpieczenie nieruchomości zostaje automatycznie zamknięte, więc nieruchomość traci ochronę ubezpieczeniową.

Nadpłata kredytu hipotecznego powoduje automatyczne zmniejszenie wysokości raty.
Możesz jednak wrócić do wysokości raty przed nadpłatą i tym samym skrócić okres kredytowania. 
Konieczne jest podpisanie aneksu do umowy. 

Taki aneks jest bezpłatny jeśli:
 

 • nie minęły 3 miesiące od nadpłaty, 
 • wysokość raty po skróceniu okresu kredytowania nie będzie wyższa, od najwyższej zapłaconej przez Ciebie raty.
   

Jeśli minęło więcej niż 3 miesiące od nadpłaty, oplata za aneks wynosi 200 zł

Aneks możesz zamówić telefonicznie na naszej infolinii. Wybierz opcje 2.

Skontaktuj się z infolinią

Mamy 14 dni na wysłanie dokumentów, które pozwolą na zwolnienie zabezpieczeń (np.: potwierdzenie całkowitej spłaty, zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej). 

Wyślemy je listem poleconym, na adres korespondencyjny głównego kredytobiorcy (wymienionego, jako pierwszego na umowie), albo na adres kredytobiorcy, który złożył dyspozycję całkowitej spłaty (jeśli była wymagana).

Ważna informacja
Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu hipoteki na rzecz naszego banku złóż samodzielnie.

Informacje na temat polis ubezpieczeniowych związanych z Twoim kredytem hipotecznym znajdziesz w posiadanych OWU lub ing.pl w zakładce Ubezpieczenia.
 

Zobacz, jakie dokumenty potrzebujesz, jeśli chcesz zmienić współkredytobiorcę lub przepisać kredyt wyłącznie na siebie.

Dokumenty ogólne

 • Wniosek o aneks - wniosek wypełnisz ze specjalistą
 • Dane wnioskodawców - pobierz wzór 
 • Dane właściciela nieruchomości, który nie jest wnioskodawcą - wniosek wypełnisz ze specjalistą


Dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty prawne, które są podstawą zmian (np. postanowienia sądowe)

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej dla nowego współkredytobiorcy

Listę dokumentów znajdziejsz na stronie z dokumentami do kredytu hipotecznego

Zaświadczenia

x

Zaświadczenie o swoim kredycie hipotecznym możesz pobrać samodzielnie w Moje ING. W zaświadczeniu możemy podać:
 

 • numer konta do przedterminowej spłaty kredytu (przy tej opcji otrzymasz również oświadczenie banku o zwolnieniu zabezpieczeń tzw. promesa)
 • wysokość zadłużenia na dziś (zaświadczenie o saldzie kredytu i odsetkach)
 • kwotę przyznanego kredytu,
 • numer konta do spłaty rat,
 • wysokość kolejnej raty,
 • datę podpisania umowy,
 • termin płatności ostatniej raty,
 • historię spłaty,
 • informacje o spłaconym kredycie (jeśli kredyt został spłacony). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wybierz Usługi i narzędzia albo wejdź w szczegóły Twojego kredytu.
 3. Wybierz opcję Zaświadczenia.

Część zaświadczeń jest płatna. Opłatę za zaświadczenie znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem Twojej umowy kredytowej. 
Podczas zamówienia w systemie bankowości internetowej, będzie widoczna opłata, którą pobierzemy. 

Zobacz też informację o tym, jak sprzedać nieruchomość z kredytem hipotecznym. Szczegóły znajdziesz tutaj.
 

Mamy 14 dni na wysłanie dokumentów, które pozwolą na zwolnienie zabezpieczeń (np.: potwierdzenie całkowitej spłaty, zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej). 

Wyślemy je listem poleconym, na adres korespondencyjny głównego kredytobiorcy (wymienionego, jako pierwszego na umowie), albo na adres kredytobiorcy, który złożył dyspozycję całkowitej spłaty (jeśli była wymagana).

Ważna informacja
Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu hipoteki na rzecz naszego banku złóż samodzielnie.
 

Zaświadczenie o spłaconym kredycie możesz zamówić samodzielnie w Moje ING.
Będzie to dokument w formie elektronicznej, dlatego nie będzie mógł on być przedstawiony w sądzie do wykreślenia hipoteki – te dokumenty otrzymasz od nas pocztą.

Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wybierz Usługi i narzędzia.
 3. Przejdź do Zaświadczenia.
 4. Wybierz z listy kredyt, który został spłacony.

Opłatę za przygotowanie tego zaświadczenia pobierzemy zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem Twojej umowy kredytowej. Opłatę, którą pobierzemy zobaczysz także w systemie bankowości w trakcie składania zamówienia.

Takie zaświadczenie możesz tez zamówić przez naszą Infolinię lub w dowolnej placówce bankowej - miejscu spotkań. Umów kontakt

Zaświadczenie o udzieleniu kredytu jest niezbędne do wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
Wniosek o ustanowienie hipoteki możesz złożyć:
 

 • u notariusza, przy okazji podpisywania aktu przeniesienia własności 

albo

 • samodzielnie w sądzie, w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia Twojej nieruchomości

Zaświadczenie, dla inwestycji deweloperskich możesz otrzymać dopiero po nadaniu docelowego adresu nieruchomości.
 

 • umów się na spotkanie ze specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań. Możesz to zrobić przez infolinię albo Umów kontakt
 • na spotkanie przygotuj dokument potwierdzający nadanie adresu (np. protokół zdawczo-odbiorczy, akt przeniesienia własności, oświadczenie dewelopera, decyzję o nadaniu numeru).  Jeśli sąd wymaga pełnomocnictw dla pracowników banku, otrzymasz je od Twojego specjalisty.
   

Dla inwestycji na rynku wtórnym zaświadczenie o udzieleniu kredytu otrzymasz na spotkaniu przy podpisaniu umowy kredytowej.
 

Potrzebujesz innej informacji o kredycie, opinii lub duplikatu umowy? Zadzwoń na infolinię lub skontaktuj się ze specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań. Umów kontakt

Pomoc

x

Jeśli chcesz, możesz sprzedać nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu w naszym banku. 
Aby to zrobić, musisz wykreślić wpis hipoteki z Księgi Wieczystej, nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu.   
W tym celu potrzebne będą dokumenty umożliwiające wykreślenie wpisu hipoteki. Aby uzyskać te dokumenty masz dwie możliwości:
 

 • zmienić zabezpieczenie na inną nieruchomość
 • spłacić kredyt hipoteczny 
   

Chcesz zmienić zabezpieczenie
Musisz złożyć wniosek o aneks do umowy u specjalisty hipotecznego w placówce bankowej - miejscu spotkań. Specjalista przekaże Ci jakie dokumenty dotyczące nieruchomości trzeba dostarczyć. Musimy ocenić, czy nowa nieruchomość może być zabezpieczeniem kredytu. Jeśli nasza decyzja będzie pozytywna, otrzymasz dokumenty pozwalające na zwolnienie zabezpieczenie ze sprzedawanej nieruchomości. 

Spłata kredytu hipotecznego
Musisz ustalić z kupującym warunki transakcji kupna sprzedaży i warunki spłaty kredytu hipotecznego. Kredyt możesz spłacić ze swoich funduszy albo pieniądze na spłatę przekaże kupujący - w ramach transakcji.

Jeśli chcesz spłacić ze swoich pieniędzy to możesz to zrobić samodzielnie w Moim ING. 
Jak to zrobić w Moim ING?
 

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING.
 2. Wybierz opcję Kredyty i wejdź w szczegóły kredytu, który chcesz spłacić.
 3. Wybierz opcję Nadpłać kredyt i opcję Spłacam cały kredyt.

Jeśli to kupujący ma przekazać pieniądze na spłatę kredytu, robi to na specjalne konto techniczne w banku. To rozwiązanie zabezpiecza obie strony transakcji. Z tego konta pieniądze przekazujemy bezpośrednio na spłatę kredytu. 
Jeśli po spłacie kredytu na koncie technicznym powstanie nadwyżka, to przekażemy ją na konto, z którego pobieraliśmy raty. 

Zaświadczenie 
Jeśli to kupujący ma wpłacić pieniądze i spłata kredytu będzie wykonana z konta technicznego, potrzebujesz Zaświadczenia o kredycie hipotecznym. W tym dokumencie podamy  aktualną kwotę kredytu, numer konta do spłaty i oświadczenie banku dot. zwolnienia zabezpieczeń (tzw. promesę).
Zaświadczenie będzie potrzebne u notariusza. Na jego podstawie przygotowany będzie akt notarialny, w którym będą określone warunki transakcji. 
Takie zaświadczenie możesz pobrać w Moje ING - zobacz jak tutaj, albo zadzwoń na naszą infolinię 32 357 00 57 i wybierz opcję 3. 

Zwróć uwagę, aby kupujący zatytułował przelew zgodnie z informacją na zaświadczeniu Ułatwi nam to spłatę. 
 
Co po spłacie?
Po spłacie kredytu przygotujemy dokumenty pozwalające na zwolnienie zabezpieczenia z księgi wieczystej.  Mamy 14 dni na ich wysłanie. W tej przesyłce będzie potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu, zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, zwolnienie z cesji polisy – jeśli była zakupiona poza bankiem. 

Dokumenty wyślemy listem poleconym na adres głównego kredytobiorcy, albo na adres kredytobiorcy, który złożył dyspozycję całkowitej spłaty (jeśli była wymagana). 

Ważna informacja
Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu hipotecznego naszego banku złóż samodzielnie
 

Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie i chcesz zmienić warunki spłaty Twojego zobowiązania na dogodniejsze dla Ciebie – sprawdź informacje tutaj.

Umów kontakt z naszym specjalistą

Umów kontakt


Zadzwoń do nas

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty
Koszt połączenia według stawek operatora.

Zadzwoń do nas

8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty
Koszt połączenia według stawek operatora.