Przewalutowanie kredytów hipotecznych w walutach obcych

 • Uruchomiliśmy proces mediacji dla przewalutowania kredytów indeksowanych do franków, dolarów lub euro na polskie złote
 • Umowę o mediacje możesz podpisać przez internet
 • Proces mediacji jest bezpłatny
 • Czas na złożenie wniosku jest nieograniczony

Proces mediacji nie zawiesza spłaty kredytu

Kto może skorzystać z mediacji

Skorzystasz z mediacji, jeśli Twój kredyt hipoteczny był udzielony na:

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym lub od dewelopera,
 • budowę nieruchomości na własnym gruncie,
 • refinansowanie kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe w ING lub innym banku,
 • refinansowanie kosztów przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
 • sfinansowanie nieruchomości zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe kredytobiorców.

Kredyt musi być indeksowany do franków, dolarów lub euro (CHF, USD lub EUR). Umowę o mediacje możesz podpisać tylko dla jednego ze swoich kredytów hipotecznych, które posiadasz w ING lub również w innych bankach.

Kto nie może skorzystać z mediacji

Nie skorzystasz z mediacji, jeśli:

 • masz pożyczkę hipoteczną lub kredyt indeksowany do franków, dolarów lub euro, który był przeznaczony, nawet częściowo, na konsolidację zobowiązań innych niż mieszkaniowe (w tym np. spłatę karty kredytowej, kredytu samochodowego). 
 • masz już podpisaną umowę o mediacje do swojego kredytu hipotecznego w innym banku.
 • zrealizowaliśmy wypowiedzenie umowy Twojego kredytu. W tym przypadku mediacje mogą być przeprowadzone tylko w sądzie powszechnym.
 • w wyniku analizy Twojej sytuacji finansowej okaże się, że nie masz wystarczającej zdolności kredytowej.
 • Twój kredyt został już spłacony zgodnie z harmonogramem spłat lub przed terminem. 

Proponowana zmiana

Proces mediacji

 • Umowę o mediacje zawierasz z ING Bankiem Śląskim. Rozmowy poprowadzi wybrany przez Ciebie mediator, z listy wskazanej przez KNF. To mediator nadaje sprawie bieg i wyznacza jej tempo. 
 • Nie zawsze wszyscy mediatorzy są dostępni do wyboru w trakcie podpisania umowy o mediacje. Zasady dostępności oraz aktualną listę mediatorów ustala KNF. 
 • Proces mediacji będzie prowadzony zdalnie, dlatego tak ważne jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail.

Dodatkowe informacje

Jak przebiega proces mediacji

Proces mediacji rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy wszyscy kredytobiorcy podpiszą umowę o mediacje w Moim ING lub na stronie banku.
Jeśli potrzebne będzie badanie zdolności kredytowej, otrzymasz SMS z informacją o konieczności dostarczenia odpowiednich formularzy. 

Mam Moje ING

x
1

Sprawdź aktualność swoich dokumentów

Sprawdź, czy masz aktualny numer dowodu osobistego, numer telefonu i adres e-mail w Moim ING.
Zobacz, jak zaktualizować dane w Moim ING.

2

Podpisujesz umowę o mediacje

Wniosek znajdziesz w szczegółach swojego kredytu, w sekcji Wnioski. Uzupełniasz wniosek i podpisujesz indywidualną umowę o mediacje w Moim ING. Po skompletowaniu dokumentów wszystkich kredytobiorców i ich weryfikacji, otrzymasz SMS z informacją, że przekazaliśmy sprawę do Sądu Polubownego. Może to potrwać kilka dni, w zależności od tego, kiedy ostatni kredytobiorca podpisze umowę. 

Zaloguj się

3

Sąd Polubowny przeprowadza mediacje

Sąd wyznacza termin spotkania mediacyjnego. Mediacje odbywają się w trybie zdalnym. Po pozytywnie zakończonym procesie mediacji zadzwonimy do Ciebie, aby umówić spotkanie na podpisanie ugody i aneksu.

4

Podpisujesz ugodę

Podpisujesz ugodę i aneks do umowy kredytu w placówce bankowej - miejscu spotkań. Do placówki bankowej - miejsca spotkań wszyscy kredytobiorcy przychodzą tylko raz. Otrzymasz SMS, kiedy wprowadzimy zmiany, które wynikają z aneksu do umowy o kredyt hipoteczny.

Nie mam Mojego ING

x
1

Składasz wniosek

Uzupełniasz wniosek na stronie internetowej banku.

Złóż wniosek

2

Wysyłamy umowę podpisaną przez ING

Na adres e-mail otrzymasz umowę podpisaną przez ING (uczestnika sporu). Skan wydrukowanej i podpisanej umowy dołączysz na stronie internetowej. Pracownik banku zadzwoni do Ciebie, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Dodaj umowę

3

Przekazujemy dokumenty do Sądu Polubownego

Po skompletowaniu dokumentów wszystkich kredytobiorców i ich weryfikacji otrzymasz SMS z informacją, że przekazaliśmy sprawę do Sądu Polubownego.

4

Sąd Polubowny przeprowadza mediacje

Sąd wyznacza termin spotkania mediacyjnego. Mediacje odbywają się w trybie zdalnym. Po pozytywnie zakończonym procesie mediacji zadzwonimy do Ciebie, aby umówić spotkanie na podpisanie ugody i aneksu. 

5

Podpisujesz ugodę i aneks

Podpisujesz ugodę i aneks do umowy kredytu w placówce bankowej - miejscu spotkań. Do placówki bankowej - miejsca spotkań wszyscy kredytobiorcy przychodzą tylko raz. Otrzymasz SMS, kiedy wprowadzimy zmiany, które wynikają z aneksu do umowy o kredyt hipoteczny.

Nieudane próby kontaktu

Badanie zdolności kredytowej

W trakcie weryfikacji dokumentów możemy poprosić Cię o informacje do zbadania Twojej zdolności kredytowej.
Jeśli w Twoim przypadku będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w wiadomości SMS.

Jak wysłać dokumenty do banku

 • Dokumenty wyślij na adres e-mail, który wysłaliśmy Ci w SMS-ie.
 • W temacie wiadomości wpisz Mediacje przy KNF – Twoje imię i nazwisko. 
 • Komplet dokumentów wszystkich kredytobiorców wyślij w jednej wiadomości e-mail. Po ich otrzymaniu przystąpimy do analizy.

Dokumenty do pobrania

Na początek, koniecznie pobierz i zapoznaj się z instrukcją wypełniania i dostarczania dokumentów. Źle wypełnione dokumenty znacznie opóźnią proces mediacji.


Pamiętaj, żeby podpisać poniższe dokumenty.

Ważne

 • Na wysłanie dokumentów masz 30 dni od otrzymania wiadomości SMS.  
 • Jeśli nie otrzymamy kompletu dokumentów do 30 dni, wszyscy kredytobiorcy będą musieli ponownie podpisać umowę o mediacje i cały proces rozpocznie się na nowo.
 • Załączniki możesz zabezpieczyć hasłem, aby Twoje dane były bezpieczne. O tym jak to zrobić, przeczytasz w instrukcji.

icon

Masz problemy z otwarciem pliku PDF?

Zobacz, jak go rozwiązać

Widzisz następujący komunikat?

Nie otwieraj pliku w przeglądarce, lecz zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda w ten sposób:

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku - co warto wiedzieć

Mam złożony wniosek o mediacje - co dalej

 • Czy mogę zrezygnować z mediacji? W jaki sposób?

  Możesz zrezygnować z mediacji kontaktując się z mediatorem. Mediator poinformuje nas o zakończeniu procesu mediacji. 

 • Czy mogę nie zaakceptować propozycji banku?

  Tak. Proces mediacji zakończy się wynikiem negatywnym i nie będziemy wprowadzali zmian do Twojej umowy kredytowej. 

 • Czy mogę odstąpić/zrezygnować od podpisanej ugody?

  Nie możesz zrezygnować z ugody. Podpisana ugoda to aspekt formalny tego, na co zgadzasz się podczas mediacji. Ugoda zostanie przekazana do zatwierdzenia do Sądu Powszechnego. 

 • Gdzie znajdę swoją umowę o mediacje?

  Umowę znajdziesz w Moim ING, w Moich dokumentach. Jeśli nie masz dostępu do Mojego ING, zaszyfrowaną umowę otrzymasz na wskazany adres mejlowy. 

 • Jak i w jakim formacie mam odesłać podpisaną umowę?

  Skan lub zdjęcie podpisanej umowy wyślij w jednym pliku PDF.
  Ważne! Musi być to jeden plik PDF. Najprościej zrobisz to przez wklejenie obrazu wszystkich dokumentu do nowego pliku Word i zapiszesz/ wydrukujesz ten plik jako PDF.

 • Na czym będzie polegała zmiana w mojej umowie kredytu?

  Rozliczenie dotychczasowych spłat

  Zaproponujemy oprocentowanie, które będzie się składało z marży i WIBOR 3M.

  Marża będzie wyliczona jako różnica pomiędzy Oprocentowaniem 3M i WIBOR 3M, z okresu w którym zawarta została Twoja umowa kredytowa. 

  • Oprocentowanie 3M oznacza średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych umów złotowych kredytów gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe udzielanych na stopę zmienną i stałą do 3 miesięcy włącznie. 
  • WIBOR 3M, czyli średnie miesięczne wartości Fixingu Stawki Referencyjnej WIBOR 3M

  Metoda jest zgodna z założeniami KNF. Dane i materiały źródłowe znajdziesz na stronie internetowej KNF

  Jeśli po przeliczeniu i odjęciu dotychczasowej spłaty kredytu: 

  • pojawi się nadwyżka - zwrócimy Ci pieniądze na wskazane przez Ciebie konto.
  • pozostanie kapitał do spłaty - zaproponujemy nowy harmonogram spłaty i kontynuowanie spłaty kredytu jako kredyt w złotych polskich. 

  Dalsza spłata

  Od daty podpisania aneksu do umowy kredytowej będzie można wybrać oprocentowanie okresowo stałe lub zmienne (WIBOR 3M + marża).

 • Co zrobić, jeśli w wyniku ugody pojawi się nadwyżka?

  Zwrócimy Ci pieniądze na konto wskazane przez Ciebie w procesie mediacji.

 • Jakie są skutki podatkowe zawarcia ugody?

  W przypadku umorzenia części zadłużenia musimy ująć powstały przychód w PIT-11 (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego). PIT-11 prześlemy kredytobiorcy i urzędowi skarbowemu po zakończeniu roku, w którym doszło do umorzenia. 
  Każdy kredytobiorca powinien uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. To może oznaczać obowiązek zapłaty przez każdego kredytobiorcę podatku dochodowego od umorzonej mu części kredytu.
   

 • Ile mam czasu na podpisanie ugody/aneksu z bankiem?

  30 dni kalendarzowych.

 • Bank wysłał do mnie SMS-a o konieczności dostarczenia dokumentów do sprawdzenia zdolności, co dalej?

  Postępuj zgodnie ze wskazówkami w instrukcji:

 • Z jakiego powodu muszę złożyć ponownie wniosek?

  Możemy odrzucić Twój wniosek w przypadku:

  • zidentyfikowania błędów w złożonym wniosku.
  • niedostarczenia wymaganych dokumentów lub niepełnych informacji we wniosku.

  Jeśli uzupełnisz niezbędne kwestie, złóź wniosek ponownie. Nie ma możliwości uzupełnienia wstecznego danych, jeżeli minął wymagany przez nas czas.  

Kontakt w sprawie mojego wniosku

 • Z jakiego numeru telefonu zadzwoni do mnie pracownik banku?

  Będziemy kontaktować się telefonicznie z kredytobiorcami tylko w poniższych przypadkach:

  • Zadzwonimy z numeru 32 357 00 70 do wszystkich osób, które złożyły wniosek przez stronę internetową, aby potwierdzić ich tożsamość i jeśli będzie to konieczne, poinformować o potrzebie korekty błędów w umowie o mediacje (wykonamy 6 prób połączeń - kontakty od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku). 
  • Możemy zadzwonić z numerów komórkowych do wszystkich osób, jeśli będzie konieczne uzupełnienie dokumentów w procesie badania zdolności kredytowej (kontakty od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku) 
  • Zadzwonimy z numeru 32 357 00 26 do pierwszego z klientów, który złożył wniosek o mediacje (w Moim ING lub przez stronę internetową), aby umówić spotkanie na podpisanie ugody i aneksu do umowy, po potwierdzeniu przez Ciebie uzgodnionych warunków w procesie mediacji (wykonamy 6 prób połączeń).
  • Specjalista z placówki bankowej może zadzwonić do Ciebie z numeru komórkowego, jeśli po podpisaniu ugody i aneksu stwierdzimy, że do podpisanych dokumentów są potrzebne korekty.
 • Z którym kredytobiorcą kontaktuje się mediator w trakcie procesu mediacji?

  Mediator będzie kontaktował się ze wszystkimi kredytobiorcami, na numer telefonu i adres e-mail podany we wniosku o mediacje.

 • Co jeśli nie dostanę wiadomości e-mail z umową o mediację?

  Sprawdź SPAM. Jeśli tej umowy nadal nie ma, skontaktuj się z naszą infolinią. 

 • Nie odebrałem telefonu z banku w sprawie mediacji. Co zrobić?

  Skontaktuj się z naszą infolinią. 

 • Co się stanie, jeśli nie odpowiem na żadne próby kontaktu ze strony banku po złożeniu wniosku?

  Jeśli po kilku próbach nie uda się nam nawiązać kontaktu z chociaż z jednym kredytobiorcą, odrzucimy złożony wniosek, bo nie będziemy mogli przeprowadzić wymaganej weryfikacji. W tej sytuacji, wszyscy kredytobiorcy będą musieli jeszcze raz złożyć wniosek o mediacje.