Dokumenty do kredytu hipotecznego 

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny w naszym banku. Lista dokumentów do kredytu hipotecznego, może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości i źródła Twoich dochodów. 

icon

Masz problemy z otwarciem pliku PDF?

Zobacz, jak go rozwiązać

Masz już kredyt hipoteczny w ING i chcesz przesłać dokumenty do spełniania warunków umowy?
Sprawdź, jak dostarczyć dokumenty

Widzisz następujący komunikat?

Nie otwieraj pliku w przeglądarce, lecz zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda w ten sposób:

Dokumenty ogólne

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Możemy potrzebować różnych dokumentów, w zależności od celu kredytowania.

 • Numer księgi wieczystej 
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • Dokument określający warunki transakcji (do wyboru):
  - podpisana umowa deweloperska – wraz z załącznikami 
  albo
  - podpisana umowa przedwstępna w formie notarialnej lub cywilno – prawnej 
  albo
  - podpisana umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową 
  albo
  - umowa rezerwacyjna w formie cywilno – prawnej. 
  UWAGA!  
  Jeśli stan zaawansowania prac dewelopera to min. w 90%, to w umowie z deweloperem musi być wskazana data przeniesienia własności po oddaniu nieruchomości do użytku.
  W dokumentacji Dewelopera data dostarczenia aktu notarialnego musi zawierać się w okresie do 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej. 
 • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - jeśli nieruchomość dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką 
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera/spółdzielni

Jeśli kupujesz mieszkanie dodatkowo:

 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się lokal

Jeśli kupujesz  dom dodatkowo:

 • potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych

 • numer księgi wieczystej 
 • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz nr KW gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania

 • numer księgi wieczystej działki gruntu
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
 • kosztorys - pobierz wzór
 • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)

Dla domu, który chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

 • numer księgi wieczystej
 • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • kosztorys - pobierz wzór
 • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac (jeśli wymagane)

​Dla mieszkania, które chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

 • numer księgi wieczystej lub jeśli nie ma księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • kosztorys - pobierz wzór

Dla działki gruntu:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu lub numer księgi wieczystej nieruchomości, z której Twoja działka będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową, jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej)
 • umowa darowizny/ przekazania gospodarstwa rolnego - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty ​

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

Możemy potrzebować różnych dokumentów, w zależności od Twojego źródła dochodu. 

Czas określony

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia i jego wysokości za ostatnie 3 miesiące
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia 

Czas nieokreślony

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 3 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia i jego wysokości za ostatnie 3 miesiące
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia

Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodawca, dostarcz nam dodatkowo:

 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
 • aktualną umowę o pracę

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

 • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami/ 
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS/  

I dodatkowo, w zależności od tego w jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym, potrzebujemy jeszcze dokumentów zgodnych z poniższymi

 

Działalność gospodarcza – pełna księgowość

 

Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 20 stycznia:

 • Rachunek  Zysków i Strat (w wariancie porównawczym) za ubiegły rok lub PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za ubiegły rok lub Rachunek Zysków i Strat za 11 miesięcy ubiegłego roku 
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

 

​Jeśli składasz wniosek od 21 stycznia do 30 kwietnia:

 • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony PIT to Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
 • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca) - tylko w przypadku zmiany formy opodatkowania lub jeżeli działalność nie była prowadzona  pełne 12 m-cy w poprzednim roku
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

 

​​Jeśli składasz wniosek od 1 maja do 31 grudnia: 

 • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B
 • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

UWAGA: zestawienia do obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe, które prowadzi rachunkowość Twojej firmy.

Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów

 

Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 20 stycznia:

 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
 • KPiR za 11 miesięcy roku ubiegłego
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

 

​Jeśli składasz wniosek kredytowy od 21 stycznia do 30 kwietnia:

 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
 • KPiR za miesiące bieżącego roku (od początku roku do końca ostatniego miesiąca) - tylko w przypadku jeśli zmieniła się forma opodatkowania albo działalność jest prowadzona krócej niż 12 mcy w poprzednim roku podatkowym)
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

 

Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 maja do 31 grudnia:

 • KPiR za miesiące bieżącego roku
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły 
 • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

 

Działalność gospodarcza – ryczałt podatkowy

 
Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 31 stycznia:
 
 • PIT-28 za rok ubiegły lub gdy nie został jeszcze złożony PIT,  Ewidencja przychodów za ubiegły rok
Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 lutego do 31 grudnia:
 
 • PIT-28 za rok ubiegły
 • Ewidencja przychodów za miesiące bieżącego roku

 

Działalność gospodarcza – karta podatkowa

 • Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które  wpływa Twoja emerytura lub renta - pobierz wzór 

albo

 • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji emerytury lub renty.  W przypadku renty dodatkowo dokument potwierdzający okres na jaki została przyznana
 • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta​

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

Wycena nieruchomości

Do podjęcia decyzji kredytowej będziemy potrzebowali wyceny nieruchomości.

Możesz dostarczyć nam swój operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę. Nie pobieramy wtedy żadnych opłat związanych z wyceną nieruchomości. Zanim zlecisz operat, przekaż rzeczoznawcy poniższe pliki:

 

Jeśli nie masz operatu, możesz skorzystać z naszej usługi wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy otrzymasz pocztą.

Wniosek złożony? Możesz sprawdzić jego status. Sprawdź status wniosku