Dokumenty do kredytu hipotecznego 

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny w naszym banku. Lista dokumentów do kredytu hipotecznego, może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości i źródła Twoich dochodów. 

icon

Jak otworzyć i wypełnić plik PDF?

Sprawdź krótką instrukcję

Masz już kredyt hipoteczny w ING i chcesz przesłać dokumenty do spełniania warunków umowy?
Sprawdź, jak dostarczyć dokumenty

Jak otworzyć i wypełnić plik PDF?

 • Nie otwieraj pliku w przeglądarce. Zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda w ten sposób:

 • Uzupełnij wszystkie pola. Jeśli któreś nie dotyczy Twojej sytuacji, wpisz „NIE DOTYCZY”.
 • Po kompletnym uzupełnieniu formularza naciśnij przycisk „Sprawdź i zakończ”.
 • Wydrukuj formularz.
 • Podpisz wydrukowany formularz we wskazanym miejscu.
 • Jeśli nie chcesz uzupełniać formularza elektronicznie, wybierz na formularzu „Pusty formularz” a następnie „Drukuj”.

Dokumenty ogólne

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Możemy potrzebować różnych dokumentów, w zależności od celu kredytowania.

 • Numer księgi wieczystej 
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • Dokument określający warunki transakcji (do wyboru):
  - podpisana umowa deweloperska – wraz z załącznikami 
  albo
  - podpisana umowa przedwstępna w formie notarialnej lub cywilno – prawnej 
  albo
  - podpisana umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową 
  albo
  - umowa rezerwacyjna w formie cywilno – prawnej. 
  UWAGA!  
  Jeśli stan zaawansowania prac dewelopera to min. w 90%, to w umowie z deweloperem musi być wskazana data przeniesienia własności po oddaniu nieruchomości do użytku.
  W dokumentacji Dewelopera data dostarczenia aktu notarialnego musi zawierać się w okresie do 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej. 
 • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - jeśli nieruchomość dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką 
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera/spółdzielni

Jeśli kupujesz mieszkanie dodatkowo:

 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się lokal

Jeśli kupujesz  dom dodatkowo:

 • potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych

 • numer księgi wieczystej 
 • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz nr KW gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania

 • numer księgi wieczystej działki gruntu
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
 • kosztorys - pobierz wzór
 • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)

Dla domu, który chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

 • numer księgi wieczystej
 • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • kosztorys - pobierz wzór
 • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac (jeśli wymagane)

​Dla mieszkania, które chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

 • numer księgi wieczystej lub jeśli nie ma księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • kosztorys - pobierz wzór

Dla działki gruntu:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu lub numer księgi wieczystej nieruchomości, z której Twoja działka będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową, jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej)
 • umowa darowizny/ przekazania gospodarstwa rolnego - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty ​

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

Możemy potrzebować różnych dokumentów, w zależności od Twojego źródła dochodu. 

Czas określony

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia 

Czas nieokreślony

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 3 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia

Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodawca, dostarcz nam dodatkowo:

 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
 • aktualną umowę o pracę

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

 • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami/ 
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS/  

​I dodatkowo, w zależności od tego w jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym, potrzebujemy jeszcze dokumentów zgodnych z poniższymi

 

Działalność gospodarcza – pełna księgowość

​Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 30 kwietnia:

 • PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za rok poprzedzający rok ubiegły 
 • Rachunek  Zysków i Strat (w wariancie porównawczym) za ubiegły rok lub PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za ubiegły rok 
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za rok poprzedzający rok ubiegły  
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

 

​​Jeśli składasz wniosek od 1 maja do 31 grudnia: 

 • PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za rok poprzedzający rok ubiegły 
 • PIT 36/36L wraz z załącznikiem B za rok ubiegły
 • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za rok poprzedzający rok ubiegły  
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za miesiące bieżącego roku 

UWAGA: zestawienia do obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe, które prowadzi rachunkowość Twojej firmy.

 

Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów

​Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 30 kwietnia:

 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem B za rok poprzedzający rok ubiegły
 • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem B za rok ubiegły 
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za rok poprzedzający rok ubiegły
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

 

Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 maja do 31 grudnia:

 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok poprzedzający rok ubiegły 
 • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły 
 • KPiR za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za rok poprzedzający rok ubiegły
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 
 • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za miesiące bieżącego roku 


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

We wnioskach kredytowych złożonych od 15 maja 2022 ponownie akceptujemy dochody firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w tej formie. Poniżej prezentujemy listę wymaganych dokumentów.

Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 30 kwietnia:

 • PIT-28 za ubiegły rok lub gdy nie został jeszcze złożony. Ewidencja przychodów za ubiegły rok w podziale na poszczególne stawki podatkowe.
 • PIT-28 za rok poprzedzający ubiegły rok
 • Ewidencja przychodów za zakończone miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca) w podziale na poszczególne stawki podatkowe  - tylko dla przypadków, gdy działalność prowadzona krócej niż 12 m-cy w roku poprzedzającym rok ubiegły

 

Jeśli składasz wniosek od 1 maja do 31 grudnia:

 • PIT-28 za ubiegły rok
 • PIT-28 za rok poprzedzający ubiegły rok
 • Ewidencja przychodów za zakończone miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca) w podziale na poszczególne stawki podatkowe

 

Karta podatkowa

Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 31 grudnia:

 • aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które  wpływa Twoja emerytura lub renta - pobierz wzór 

albo

 • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji emerytury lub renty.  W przypadku renty dodatkowo dokument potwierdzający okres na jaki została przyznana
 • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta​

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

Wycena nieruchomości

Do podjęcia decyzji kredytowej będziemy potrzebowali wyceny nieruchomości.

Możesz dostarczyć nam swój operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę. Nie pobieramy wtedy żadnych opłat związanych z wyceną nieruchomości. Zanim zlecisz operat, przekaż rzeczoznawcy poniższe pliki:

 

Jeśli nie masz operatu, możesz skorzystać z naszej usługi wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy otrzymasz pocztą.

Wniosek złożony? Możesz sprawdzić jego status. Sprawdź status wniosku