Proces kredytowy

Z nami możesz załatwić kredyt hipoteczny bez wychodzenia z domu. Kontaktujemy się z Tobą telefonicznie, dokumenty wysyłasz nam online, a do oddziału przychodzisz tylko raz - aby podpisać umowę. Zobacz, jakie to proste.

Zostaw numer, oddzwonimy 

Wyliczymy Twoją zdolność kredytową i pomożemy Ci wybrać ofertę. Skontaktuj się z nami.
 

Pomożemy Ci wypełnić wniosek

Przygotujemy dla Ciebie listę potrzebnych dokumentów. Wszystkie dokumenty przesyłasz nam online.
 

Formalności załatwimy telefonicznie i online

Będziemy się z Tobą na bieżąco kontaktować. Powiadomimy Cię o decyzji kredytowej i przekażemy Ci informacje, których będziesz potrzebować, żeby podjąć decyzję o kredycie. Przygotujemy i prześlemy Ci wzór umowy.
 

Podpisujemy umowę kredytową

Dopiero teraz spotkamy się z Tobą w oddziale banku. 
Będziemy Cię także wspierać w formalnościach, które musisz spełnić po podpisaniu umowy - sprawdź nasze wskazówki.
 

Uruchamiamy dla Ciebie kredyt

Wygodnie obsługujesz kredyt w systemie bankowości Moje ING, a potrzebne informacje sprawdzasz tutaj.
 

Dokumenty do kredytu hipotecznego

 • Dokumenty ogólne

  • Wniosek o kredyt hipoteczny Pobierz wzór
  • Dane Wnioskodawców/Poręczycieli Pobierz wzór
  • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  To, jakich dokumentów potrzebujemy, zależy od celu kredytu.

  Kupujesz nowe mieszkanie lub dom

  Dla mieszkania:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej lokalu mieszkalnego lub odpis księgi wieczystej nieruchomości z której będzie wyodrębniony
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym jest zlokalizowany lokal
  • dokumenty rejestrowe zbywcy (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG)
  • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - jeśli nieruchomość dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką 

  Dla domu jednorodzinnego:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej domu lub odpis wieczysty nieruchomości, z której ma być wyodrębniony
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/ potwierdzenie przyjęcia przez właściwy urząd bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych
  • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - jeśli nieruchomość dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką 
  Kupujesz mieszkanie lub dom z rynku wtórnego

  Dla mieszkania:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania

  Dla domu jednorodzinnego:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami/ decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/ potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty

  Dla mieszkania, które chcesz wyremontować, zmodernizować lub przebudować:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty 
  • kosztorys pobierz wzór
  • umowy z wykonawcą - jeśli są

  Dla domu, który chcesz wyremontować, zmodernizować lub przebudować:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami/ decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/ potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty
  • kosztorys pobierz wzór
  • umowy z wykonawcą - jeśli są

  jeśli prace remontowe wymagają pozwolenia na budowę: 

  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • plan zagospodarowania działki - jest częścią zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • projekt budowlany - do naszego wglądu

  Chcesz przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo w prawo własności:

  • umowa określająca warunki przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa
  • wydruk/odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej - w przypadku przekształcenia w prawo odrębnej własności
  Budujesz dom

  Jeśli dom lub mieszkanie buduje deweloper lub spółdzielnia:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości lub wydruk/ odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której będzie wyodrębniona Twoja nieruchomość
  • umowa z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • dokumenty rejestrowe zbywcy - wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG
  • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - jeśli nieruchomość dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką

  Jeśli budujesz dom jednorodzinny w systemie gospodarczym:

  • wydruk/odpis z księgi wieczystej
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • plan zagospodarowania działki - jest częścią zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • dziennik budowy - do naszego wglądu (jeśli pozwolenie na budowę ma więcej niż 3 lata)
  • umowy z wykonawcą - jeśli są
  • projekt budowlany - do naszego wglądu
  • kosztorys - pobierz wzór
  Remontujesz mieszkanie lub dom

  Dla domu, który chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

  • wydruk/ odpis z księgi wieczystej
  • dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami/ decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/ potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • kosztorys - pobierz wzór
  • umowy z wykonawcą - jeśli są

  Jeśli prace remontowe wymagają pozwolenia na budowę:

  • osteteczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • dziennik budowy - do naszego wglądu (jeśli pozwolenie na budowę ma więcej niż 2 lata)
  • plan zagospodarowania działki - jest częścią zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • projekt budowlany - do naszego wglądu

  Dla mieszkania, które chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

  • wydruk/ odpis z księgi wieczystej / zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • kosztorys - pobierz wzór
  • umowy z wykonawcą - jeśli są
  Kupujesz działkę

  Dla działki gruntu:

  • wydruk/ odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub wydruk/ odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której Twoja działka będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową jeśli podział nie jest ujawiony w księdze wieczystej)
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty 
  • dokument potwierdzający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tj. informacja/ zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która potwierdza możliwość realizacji na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej

  Dla nieruchomości, która jest w budowie - jeśli chcesz ją wykończyć:

  • wydruk/ odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • W przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
  • Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna)
  • Plan zagospodarowania działki - stanowi część zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • Dziennik budowy - do wglądu (jeśli pozwolenie na budowę jest starsze niż 2 lata)
  • Umowy z wykonawcą (jeśli występują)
  • Projekt budowlany - do wglądu
  • Kosztorys pobierz wzór
 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  To, jakich dokumentów potrzebujemy, zależy od celu, w jakim bierzesz kredyt.

  Umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, stosunek służbowy
  • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór lub
  • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody - pobierz wzór

  Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodowca, dostarcz nam dodatkowo:

  • umowę o pracę z poprzednim pracodawcą/ świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
  • aktualną umowę o pracę
  Działalność gospodarcza
  • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
  • Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  • REGON
  • NIP
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami/ potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) podatku za ostatnie 6 miesiecy
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS/  potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) składek za ostatnie 3 miesiące

  W jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym?

  Działalność gospodarcza – pełna księgowość

  Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 20 stycznia:

  • Rachunek  Zysków i Strat (w wariancie porównawczym) za ubiegły rok/ PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za ubiegły rok/ Rachunek Zysków i Strat za 11 miesięcy ubiegłego roku
  • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok
  • Zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (leasing operacyjny) w przypadku obciążeń leasingowych obsługiwanych krócej niż 12 miesięcy za ubiegły rok
   
  Jeśli składasz wniosek od 21 stycznia do 30 kwietnia:
   
  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za analogiczne miesiące poprzedniego roku
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych - jeśli Cię dotyczy
  • zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych - jeśli Cię dotyczy


  UWAGA: zestawienia do obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe, które prowadzi rachunkowość Twojej firmy.

  Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów oraz uproszczona forma wpłaty zaliczek

  Jeśli składasz wniosek w styczniu lub lutym:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony PKPiR z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych - jeśli Cię dotyczy
  • zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych - jeśli Cię dotyczy

  Jeśli składasz wniosek od marca do grudnia:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony KPKiR z podsumowaniem danych od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • zestawienie danych finansowych za bieżący okres  (PKPiR do naszego wglądu)
  • zestawienie danych finansowych za analogiczny okres poprzedniego roku na podstawie książki przychodów i rozchodów (PKPiR do naszego wglądu)
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych - jeśli Cię dotyczy
  • zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych - jeśli Cię dotyczy

  Działalność gospodarcza – ryczałt podatkowy

  • Deklaracja podatkowa za ubiegły rok PIT-28 lub gdy nie została jeszcze złożona zestawienie na podstawie ewidencji przychodów za dany okres (ewidencja do naszego wglądu)
  • Zestawienie przychodów za bieżący okres na podstawie ewidencji przychodów (ewidencja do naszego wglądu)

  Działalność gospodarcza – karta podatkowa

  • Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego
  Emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne
  • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji renty lub emerytury
  • Dokument, który wskazuje okres, na jaki została przyznana renta
  • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta
  Kontrakt menedżerski, sportowy
  • Umowa/ Kontrakt,
  • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór/ oświadczenie o dochodach (jeśli posiadasz konto w naszym banku, na które od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody) - pobierz wzór

Wycena nieruchomości

Do podjęcia decyzji kredytowej będziemy potrzebowali wyceny nieruchomości.

 

Co to jest operat szacunkowy i kto go przygotowuje?

Operat szacunkowy to opinia o wartości nieruchomości. Musi być przedstawiona na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Kiedy zapłacić za usługę wyceny nieruchomości zleconą przez bank?  

Jeśli zlecisz nam usługę wyceny nieruchomości, poprosimy Cię o jej opłacenie, zanim wydamy ostateczną decyzję kredytową. Zapłacisz za nią przelewem na wskazany przez specjalistę numer konta.

Sprawdź status swojego wniosku kredytowego

Sprawdź status

 

Na skróty

Kalkulator kredytowy
Ile wyniesie Twoja rata oraz zdolność kredytowa – na jaką kwotę możesz sobie pozwolić.
Sprawdź

Oferty i oprocentowanie
Z jakich wariantów kredytu hipotecznego możesz skorzystać.
Sprawdź

Informacje ogólne
Dotyczące umowy o kredyt hipoteczny - co warto wiedzieć.
Sprawdź

Poradniki kredytowe