Proces kredytowy

Z nami możesz załatwić kredyt hipoteczny bez wychodzenia z domu. Kontaktujemy się z Tobą telefonicznie, dokumenty wysyłasz nam online, a do oddziału przychodzisz tylko raz - aby podpisać umowę. Zobacz, jakie to proste.

Zostaw numer, oddzwonimy 

Wyliczymy Twoją zdolność kredytową i pomożemy Ci wybrać ofertę. Skontaktuj się z nami.
 

Pomożemy Ci wypełnić wniosek

Przygotujemy dla Ciebie listę potrzebnych dokumentów. Wszystkie dokumenty przesyłasz nam online.
 

Formalności załatwimy telefonicznie i online

Będziemy się z Tobą na bieżąco kontaktować. Powiadomimy Cię o decyzji kredytowej i przekażemy Ci informacje, których będziesz potrzebować, żeby podjąć decyzję o kredycie. Przygotujemy i prześlemy Ci wzór umowy.
 

Podpisujemy umowę kredytową

Dopiero teraz spotkamy się z Tobą w oddziale banku. 
Będziemy Cię także wspierać w formalnościach, które musisz spełnić po podpisaniu umowy - sprawdź nasze wskazówki.
 

Uruchamiamy dla Ciebie kredyt

Wygodnie obsługujesz kredyt w systemie bankowości Moje ING, a potrzebne informacje sprawdzasz tutaj.
 

Dokumenty do wniosku o kredyt hipoteczny

 • Dokumenty ogólne

 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  To, jakich dokumentów potrzebujemy, zależy od celu kredytu.

  Kupujesz nowe mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym 
  • Numer księgi wieczystej 
  • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • Dokument określający warunki transakcji (do wyboru):
   - podpisana umowa deweloperska – wraz z załącznikami 
   albo
   - podpisana umowa przedwstępna w formie notarialnej lub cywilno – prawnej 
   albo
   - podpisana umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową 
   albo
   - umowa rezerwacyjna w formie cywilno – prawnej. 
   UWAGA!  
   Jeśli stan zaawansowania prac dewelopera to min. w 90%, to umowa z deweloperem musi wskazywać moment przenoszenia własności nieruchomości na Kredytobiorcę po akcie notarialnym.
   W dokumentacji Dewelopera data dostarczenia aktu notarialnego musi zawierać się w okresie do 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej. 
  • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - jeśli nieruchomość dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką 
  • dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera/spółdzielni

  Jeśli kupujesz mieszkanie dodatkowo:

  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się lokal

  Jeśli kupujesz  dom dodatkowo:

  • potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych
   
  Kupujesz mieszkanie lub dom z rynku wtórnego
  • numer księgi wieczystej 
  • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz nr KW gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania
  Budujesz dom
  • numer księgi wieczystej działki gruntu
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • kosztorys - pobierz wzór
  • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)
  Remontujesz mieszkanie lub dom

  Dla domu, który chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

  • numer księgi wieczystej
  • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • kosztorys - pobierz wzór
  • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac (jeśli wymagane)

  ​Dla mieszkania, które chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

  • numer księgi wieczystej lub jeśli nie ma księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
  • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • kosztorys - pobierz wzór

   

  Kupujesz działkę budowlaną

  Dla działki gruntu:

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu lub numer księgi wieczystej nieruchomości, z której Twoja działka będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową, jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej)
  • umowa darowizny/ przekazania gospodarstwa rolnego - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
  • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty ​
 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  To, jakich dokumentów potrzebujemy, zależy od źródła Twojego dochodu.

  Umowa o pracę, stosunek służbowy (policjant, żołnierz zawodowy itp.); kontrakt menadżerski/sportowy, zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania (sędzia, prokurator, itp.) 

  Czas określony:

  • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

  albo

  • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
  • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia 

  Czas nieokreślony:

  • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 3 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

  albo

  • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
  • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia

  Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodawca, dostarcz nam dodatkowo:

  • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
  • aktualną umowę o pracę

  Działalność gospodarcza

  • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami/ 
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS/  

  I dodatkowo, w zależności od tego w jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym, potrzebujemy jeszcze dokumentów zgodnych z poniższymi

   

  Działalność gospodarcza – pełna księgowość

   

  Jeśli składasz wniosek od 1 stycznia do 20 stycznia:

  • Rachunek  Zysków i Strat (w wariancie porównawczym) za ubiegły rok lub PIT-36/36L wraz z załącznikiem B za ubiegły rok lub Rachunek Zysków i Strat za 11 miesięcy ubiegłego roku 
  • Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

   

  ​Jeśli składasz wniosek od 21 stycznia do 30 kwietnia:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony PIT to Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca) - tylko w przypadku zmiany formy opodatkowania lub jeżeli działalność nie była prowadzona  pełne 12 m-cy w poprzednim roku
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

   

  ​​Jeśli składasz wniosek od 1 maja do 31 grudnia: 

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

  UWAGA: zestawienia do obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe, które prowadzi rachunkowość Twojej firmy.

  Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów

   

  Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 20 stycznia:

  • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
  • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
  • KPiR za 11 miesięcy roku ubiegłego
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok 

   

  ​Jeśli składasz wniosek kredytowy od 21 stycznia do 30 kwietnia:

  • KPiR za ubiegły rok z rozliczonymi stanami magazynowymi lub
  • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły lub
  • KPiR za miesiące bieżącego roku (od początku roku do końca ostatniego miesiąca) - tylko w przypadku jeśli zmieniła się forma opodatkowania albo działalność jest prowadzona krócej niż 12 mcy w poprzednim roku podatkowym)
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

   

  Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 maja do 31 grudnia:

  • KPiR za miesiące bieżącego roku
  • PIT 36/PIT 36L wraz z załącznikiem PIT-B za rok ubiegły 
  • zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżącego roku 

   

  Działalność gospodarcza – ryczałt podatkowy

   
  Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 stycznia do 31 stycznia:
   
  • PIT-28 za rok ubiegły lub gdy nie został jeszcze złożony PIT,  Ewidencja przychodów za ubiegły rok
  Jeśli składasz wniosek kredytowy od 1 lutego do 31 grudnia:
   
  • PIT-28 za rok ubiegły
  • Ewidencja przychodów za miesiące bieżącego roku

   

  Działalność gospodarcza – karta podatkowa

  • Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego
  Emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne
  • Oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które  wpływa Twoja emerytura lub renta - pobierz wzór 
  albo
  • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji emerytury lub renty.  W przypadku renty dodatkowo dokument potwierdzający okres na jaki została przyznana
  • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta​

Wycena nieruchomości

Do podjęcia decyzji kredytowej będziemy potrzebowali wyceny nieruchomości.

 

Co to jest operat szacunkowy i kto go przygotowuje?

Operat szacunkowy to opinia o wartości nieruchomości. Musi być przedstawiona na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Kiedy zapłacić za usługę wyceny nieruchomości zleconą przez bank?  

Jeśli zlecisz nam usługę wyceny nieruchomości, poprosimy Cię o jej opłacenie, zanim wydamy ostateczną decyzję kredytową. Zapłacisz za nią przelewem na wskazany przez specjalistę numer konta.

Sprawdź status swojego wniosku kredytowego

Sprawdź status

 

Na skróty

Kalkulator kredytowy
Ile wyniesie Twoja rata oraz zdolność kredytowa – na jaką kwotę możesz sobie pozwolić.
Sprawdź

Oferty i oprocentowanie
Z jakich wariantów kredytu hipotecznego możesz skorzystać.
Sprawdź

Informacje ogólne
Dotyczące umowy o kredyt hipoteczny - co warto wiedzieć.
Sprawdź

Poradniki kredytowe