ING BANK ŚLĄSKI

Wymagane dokumenty 

Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny w naszym banku. Lista dokumentów do kredytu hipotecznego, może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości i źródła Twoich dochodów. 

Dokumenty ogólne

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Możemy potrzebować różnych dokumentów, w zależności od celu kredytowania.

 • Numer księgi wieczystej 
 • Umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • Dokument określający warunki transakcji (do wyboru):
  - podpisana umowa deweloperska – wraz z załącznikami 
  albo
  - podpisana umowa przedwstępna w formie notarialnej lub cywilno – prawnej 
  albo
  - podpisana umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową 
  albo
  - umowa rezerwacyjna w formie cywilno – prawnej. 
  UWAGA!  
  Jeśli stan zaawansowania prac dewelopera to min. w 90%, to umowa z deweloperem musi wskazywać moment przenoszenia własności nieruchomości na Kredytobiorcę po akcie notarialnym.
  W dokumentacji Dewelopera data dostarczenia aktu notarialnego musi zawierać się w okresie do 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej. 
 • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - jeśli nieruchomość dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką 
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera/spółdzielni

Jeśli kupujesz mieszkanie dodatkowo:

 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się lokal

Jeśli kupujesz  dom dodatkowo:

 • potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych

 • numer księgi wieczystej 
 • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz nr KW gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania

 • numer księgi wieczystej działki gruntu
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
 • kosztorys - pobierz wzór
 • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)

Dla domu, który chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

 • numer księgi wieczystej
 • program użytkowy budynku - zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (z projektu budowlanego)
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • kosztorys - pobierz wzór
 • ważna i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac (jeśli wymagane)

​Dla mieszkania, które chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować:

 • numer księgi wieczystej lub jeśli nie ma księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
 • umowa darowizny - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • kosztorys - pobierz wzór

Dla działki gruntu:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu lub numer księgi wieczystej nieruchomości, z której Twoja działka będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową, jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej)
 • umowa darowizny/ przekazania gospodarstwa rolnego - jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
 • jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty ​

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

Możemy potrzebować różnych dokumentów, w zależności od Twojego źródła dochodu. 

Czas określony

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 6 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia 

Czas nieokreślony

 • oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które od 3 miesięcy wpływa Twoje wynagrodzenie, od tego samego pracodawcy - pobierz wzór

albo

 • zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór, zawsze w przypadku, kiedy Twoje wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING
 • dodatkowo jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński, rodzicielski, chorobowy – zaświadczenie ZUS o wysokości wypłacanego świadczenia

Jeśli w ostatnich trzech miesiącach zmienił się Twój pracodawca, dostarcz nam dodatkowo:

 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
 • aktualną umowę o pracę

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli masz konto w naszym banku na które  wpływa Twoja emerytura lub renta - pobierz wzór 

albo

 • Dokument, który potwierdza Twoje prawo do świadczenia, np. decyzja o przyznaniu/ waloryzacji emerytury lub renty.  W przypadku renty dodatkowo dokument potwierdzający okres na jaki została przyznana
 • Dokument, który potwierdza wypłatę świadczenia za ostatni okres, np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta​

Jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą, wypełnij także ten formularz.

Wycena nieruchomości

Do podjęcia decyzji kredytowej będziemy potrzebowali wyceny nieruchomości.

Możesz dostarczyć nam swój operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę. Nie pobieramy wtedy żadnych opłat związanych z wyceną nieruchomości. Zanim zlecisz operat, przekaż rzeczoznawcy poniższe pliki:

 

Jeśli nie masz operatu, możesz skorzystać z naszej usługi wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy otrzymasz pocztą.

Wniosek złożony? Możesz sprawdzić jego status. Sprawdź status wniosku